Інтернет-маркетинг інновацій
Інтернет-маркетинг
Переваги інтернет-магазину
Матриця вартості інтернет-бізнесу
Інструменти ціноутворення в Інтернет-маркетингу
Типи онлайнових аукціонів
1.03M
Категории: МаркетингМаркетинг ИнтернетИнтернет

Інтернет-маркетинг інновацій. Тема 8

1. Інтернет-маркетинг інновацій

2.

Переваги від застосування інтернет-технологій у
діяльності компанії
Товарний обмін
Зменшення витрат
на складування та
логістику
Залучення
споживачів до
процесу створення
товару
Можливість
аналізу
конкурентів та
створення на
основі цього
товару
Інформаційний
обмін
Можливість
донесення більшої
кількості
інформації до
потенційних
споживачів
Отримання
зворотної
відповіді,
вивчення реакції
споживача
Фінансовий обмін
Соціальний обмін
Вища швидкість
обертання
грошей
Можливість
побудови
відносин зі
споживачем
Використання
електронних
платіжних
систем
Соціалізація
брендів
Додаткові
фінансові
ресурси завдяки
супутнім
послугам
Залучення
споживачів у
процес
створення
іміджу компаній
та торговельних
марок

3. Інтернет-маркетинг

це практика використання всіх
аспектів традиційного
маркетингу в Інтернеті, яка
зачіпає основні елементи
маркетинг-міксу: ціна, продукт,
місце продажу і просування.
Основна мета — отримання
максимального ефекту від
потенційної аудиторії сайту.

4.

Технології ІМ
Функції ІМ
Досл.
спож
ивачів
Досл.
конку
рентів
Розро
бка
нових
товарі
в,
модиф
ікація
Зв'язок за
допомогою
електронної пошти
Сайт компанії
Банерна реклама
Контекстна
реклама
Таргетинг
Пошукова
оптимізація
Постклік-аналіз
Соціальний медіа
маркетинг
+
+
+
Післяп
рода
жне
обслу
говува
ння
Гнучке
ціноут
ворен
ня
Розпо
діл
товарі
в
+
+
+
+
+
Комун
ікація
зі
спожи
вачем
Створ
ення
бренд
у
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5.

Технології ІМ
Вірусний
маркетинг
Аналіз посилань
Аналіз пошукових
запиті
Аналіз
відвідувань
Публікації на
тематичних
сайтах
Блогінг
Покупка посилань
Функції ІМ
Досл.
спож
ивачів
Досл.
конку
рентів
+
+
+
+
+
+
Розро
бка
нових
товарі
в,
моди
фікац
ія
+
Післяп
рода
жне
обслу
говува
ння
Гнучке
ціноут
ворен
ня
Розпо
діл
товарі
в
+
+
Кому
нікаці
я зі
спож
иваче
м
Створ
ення
бренд
у
+
+
+
+
+
+

6.

7.

8. Переваги інтернет-магазину

Економія часу покупців на пошук і підбір товару
Охоплення широкої аудиторії у різних регіонах
Забезпечення детального опису товарів, відгуків інших покупців
Можливість спілкування та ведення пошуку на різних мовах
Оперативність замовлень та розрахунку вартості доставки
Можливість вибору покупцем виду оплати, а також виду і термінів
доставки
Можливість вибору покупцем модифікації і комплектації товару,
замовлення нестандартних параметрів товару
Ведення історії взаємовідносин з покупцем, що надає змогу
розробляти програми лояльності, пропонувати знижки і т.д.
Можливість повернення товару за певних заздалегідь оговорених
умов
Наявність зворотного зв’язку, інструментів для збирання відгуків
клієнтів

9. Матриця вартості інтернет-бізнесу

Практична
спрямованість
інновації
Значення
для бізнесу
низька
висока
високе
ОПЕРАЦІЙНА
ПЕРЕВАГА
СТРАТЕГІЯ ПРОРИВУ
низьке
НОВІ ПРИНЦИПИ
РОЗУМНЕ
ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ

10. Інструменти ціноутворення в Інтернет-маркетингу

Інтернет-аукціон — аукціон в Інтернеті, учасники якого
дистанційовані один від одного. На продаж можуть бути
виставлені будь-які товари та послуги. На онлайнових
аукціонах, окрім звичних товарів може продаватись
високотехнологічна і цифрова продукція, товари
«зниженого» попиту або залишки колекцій попередніх
сезонів, авіаквитки тощо. Перевагою такого аукціону є
легкий доступ до участі у ньому всіх користувачів.
Найпопулярнішим інтернет-аукціоном у світі є eBay, його
було засновано 1995 року.

11. Типи онлайнових аукціонів

Англійський аукціон – ведучий називає
запропоновану ціну, поки не залишиться учасник,
готовий перевищити останню запропоновану
заявку
Голландський аукціон – встановлюється висока
первісна ціна, і через регулярні проміжки часу
вона знижується. Перший учасник, що
погоджується на поточну ціну, одержує стільки
товарів за цією ціною, скільки бажає (квіти,
молочні продукти і т.д.)
Аукціон без оголошення заявок – кожний з
потенційних постачальників може зробити тільки
одну заявку, і не знає, що пропонують інші.

12.

Проблеми використання інтернет-технологій у
маркетинговій діяльності
Конкуренція
Завдяки Інтернет-технологіям конкуренти отримують
значний обсяг інформації та мають можливість
використовувати її у власних інтересах
Значні витрати
Різноманітні ризики, високим рівень невизначеності,
тривалий періодом повернення інвестованого капітал
Продукція, яку не
купують в інтернеті
Технічні бар’єри
виконання
замовлення
Відсутність
правового
регулювання
поведінки в мережі
Фізична відсутність товару, що ускладнює його оцінку.
Певні групи товарів, продаж яких безпосередньо
пов'язаний з органами чуття, смаками, вподобаннями
Відсутність продукції у реалізатора, затримки з
доставкою товарів, перевантаження веб- сайту, перебої у
роботі служби технічного підтримки, плутанина
товарами та адресами споживачів та ін.
Не сформовано чіткі норми регулювання поведінки в
Інтернет-середовищі. Це створює середовище для
несанкціонованих дій недобросовісних гравців ринку.
English     Русский Правила