Slaids 1
Slaids 2
Slaids 3
Slaids 4
Slaids 5
Slaids 6
Slaids 7
Izoparametriski procesi
Slaids 9
Slaids 10
Slaids 11
Slaids 12
Slaids 13
Slaids 14
Slaids 15
Slaids 16
Slaids 17
Slaids 18
Slaids 19
Slaids 20
Slaids 21
Slaids 22
Slaids 23
Slaids 24
16.49M
Категория: ФизикаФизика

Izoparametriski procesi

1. Slaids 1

Ja vielas daudzums ir nemainīgs
(m=const)
p1V1 p2V2
const
T1
T2
Klaiperona vienādojums

2. Slaids 2

3. Slaids 3

4. Slaids 4

5. Slaids 5

Cik lielu tilpumu normālos apstākļos ieņem gāze, ja
zināms, ka 600000 Pa spiedienā un 12 grādu pēc
Celsija temperatūrā tās tilpums ir 4 kubikmetri?

6. Slaids 6

7. Slaids 7

Dabā un tehnikā bieži norisinās procesi, kuros
gāzes masa paliek nemainīga, piemēram, ja
gāze atrodas noslēgtā traukā (cilindrā zem
virzuļa).
p1V1 p2V2
const
T1
T2

8. Izoparametriski procesi

Ja nemainīga paliek ne tikai gāzes masa, bet arī
viens no gāzes lielumiem (p, V vai T), tad šādus
procesus gāzēs sauc par izoparametriskiem
procesiem jeb izoprocesiem.

9. Slaids 9

Ja kāda procesa laikā nemainās temperatūra,
tad to sauc par izotermisku procesu.
T = const
pV= const
Tas nozīmē: ja palielinās spiediens, tad samazinās
tilpums, un otrādi.
Šo procesu apraksta Boila – Mariota likums.

10. Slaids 10

11. Slaids 11

12. Slaids 12

Par izobārisku sauc procesu, kurā
nemainās sistēmas spiediens.
p= const
V/T =const
gāzes tilpuma maiņa ir tieši proporcionāla
temperatūras maiņai (jo lielāks ir sistēmas
spiediens, jo straujāk mainās tilpums atkarībā no
temperatūras.)
Šo likumu sauc arī par Gē Lisaka likumu.

13. Slaids 13

Žozefs Luijs Gē-Lisaks (franču: Joseph Louis Gay-Lussac,
arī Luijs Žozefs Gē-Lisaks; dzimis 1778. gada 6. decembrī,
miris 1850. gada 9. maijā) bija franču ķīmiķis un fiziķis.

14. Slaids 14

15. Slaids 15

Ja procesa laikā nemainās tilpums, tad šo
procesu dēvē par izohorisku.
V=const
p/T=const
spiediens mainās tieši proporcionāli temperatūrai
To apraksta Šarla likums

16. Slaids 16

17. Slaids 17

18. Slaids 18

19. Slaids 19

20. Slaids 20

21. Slaids 21

22. Slaids 22

23. Slaids 23

24. Slaids 24

Mācību grāmata: 25. – 27.lpp.
https://www.uzdevumi.lv/p/fizika/11-klase/gazu-likumi-13214/izoparametriskieprocesi-13212/re-024f0175-09c3-4252-b7d5-66b57ae1609f
https://www.fizmix.lv/fiztemas/gazu-likumi-5/gazu-likumi
Mājas darbs: uzdevumi.lv
English     Русский Правила