ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ:
ФОРМУЛА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ЗАВДАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ
ПРОПОЗИЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ ТА КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ
БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ ПРОФЕСІЙ
2.26M

Профорієнтаційна робота у системі навчально-виховного процесу

1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 
РОБОТА У СИСТЕМІ 
НАВЧАЛЬНО­ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ

2. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ:

Знань про
професії
Умінь
оцінювати
свої
нахили і
здібності
Не
вистачає:
Інформації
про себе, як
суб'єкта
майбутньої
професії
Умінь
зіставляти
особисті
якості з
вимогами
професії до
людини

3. ФОРМУЛА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

“ХОЧУ”
Цікава і приваблива
Це справа, яку учень із зацікавленням, бажанням, із власної
ініціативи
“МОЖУ”
Доступна і посильна
Це психофізіологічні можливості школяра: його здібності,
нахили, інтереси, стан здоров'я, рівень знань і вмінь
“ТРЕБА”
Має попит на ринку праці
Це попередня поінформованість учня про перспективи
обраної професії, яка користується попитом на ринку праці й
існує вірогідність працевлаштування після отримання
професійної освіти

4. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Навчально-виховний
процес у школі
Профорієнтація
учнів у процесі
вивчення основ
наук
Факультативний
курс “Основи
вибору
професії”
Профорієнтація
учнів у процесі
позаурочної
роботи

5. ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Етапи
Зміст
Початковий
Ознайомлення з різними видами професій,
Паралель
виховання позитивного ставлення до всіх видів
молодших класів трудової діяльності, інтересу до пізнання своєї
особистості
Пізнавальнопошуковий
Паралель
середніх класів
Формування ціннісних орієнтацій, мотивація
самопізнання, установка на активність у
самовизначенні, розвиток уміння робити вибір
профілю подальшої освіти
Базовий
Паралель
старших класів
Вивчення наукових основ вибору професії,
класифікацій професій та їхніх вимог до людини,
вироблення вміння зіставляти вимоги й власні
можливості, випробовування можливостей учнів у
різних видах трудової діяльності, орієнтація на
суміжні професії

6. ЗАВДАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Формування ціннісних орієнтацій молоді у професійному
самовизначенні
Вивчення структури особистості, формування
професійної спрямованості
Формування суспільно важливих мотивів вибору
професії та професійних інтересів
Отримання об'єктивної інформації що до особи, якостей
учнів для поділу їх по профілях
Забезпечення широкого діапазону варіативності
профорієнтаційної роботи за рахунок комплексних та
нетрадиційних форм і методів які використовуються у
виховній роботі

7.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
У ФОРМУВАННІ
ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧНІВ

8. МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ

Пояснювальноілюстративні:
•бесіда
•розповідь
• пояснення
• лекція
• демонстрація
та ілюстрація
явищ і процесів
Інформаційнопошукові:
•проблемного
викладу
•евристичні бесіди
• методи
організації
• дослідницької
діяльності
•спостереження
•самостійна робота
з літературою
Активні:
•ділові ігри
• метод занурення з
елементами гри
• “мозковий штурм”
•контексне навчання
• ігри-вправи
• аналіз ситуацій
• тематичні дискусії
• виробничі задачі з
використанням
технічних, технологічних
і економічних ситуацій
• загальні методи

9. ПРОПОЗИЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ ТА КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ

Основи вибору професії
Основи безпеки дорожнього
руху
Основи Інтернету
Основи роботи на ПК
Основи споживчих знань
Моделювання одягу
Долікарська допомога
Основи креслення

10. БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ ПРОФЕСІЙ

English     Русский Правила