МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПТУ №56 с. ЯРЕСЬКИ
Професійний портрет методиста
Візитка
Науково-аналітична діяльність
Школа педагога – початківця Перші кроки до майстерності»
Педагогічні читання
Методичний кабінет – творча лабораторія училища
Стенди методкабінету
Куточки методкабінету
Навчально – методичне забезпечення методичного кабінету
Передовий педагогічний досвід
Робота методкомісій
Робота методкомісій
Методичний тиждень
Методичний тиждень
Участь в турнірі з української літератури «Патріоти».
16.58M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Портфоліо методиста Коноплич Наталії Василівни. Претендує на встановлення кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії

1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПТУ №56 с. ЯРЕСЬКИ

ПОРТФОЛІО
методиста
Коноплич
Наталії Василівни
Претендує на встановлення
кваліфікаційної категорії
спеціаліст вищої категорії
с. Яреськи - 2021

2. Професійний портрет методиста

Життєве кредо:
Єдиний спосіб робит и великі
справи – любит и т е, що Ви
робит е.
Ст ів Джобс
Професійне кредо:
Безумст во – діят и по ст арому і
чекат и нових результ ат ів.
Альберт Ейншт ейн
Мет одична т ема, над якою
працюю:
Підвищення педагогічної майст ерност і
педагогів через впровадження
інноваційних педагогічних т ехнологій

3.

Анкетні дані
Дата народження: 13.06.1978;
Посада: методист
Освіта : вища, Полтавський державний
педагогічний університет ім. В. Г. Короленка,
дата закінчення – 2000 рік;
Факультет: природничий;
Спеціальність: педагогіка і методика
середньої освіти хімія та біологія;
Кваліфікація : вчитель хімії, біології, основ
екології та ОБЖД ;
Педагогічний стаж : 19 років 7 місяців;
На посаді методиста: 11 років 1 місяць
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст першої
категорії».
E – mail – [email protected]

4. Візитка

2002-2021
Візитка
• Професійно – технічне училище
• № 56 с. Яреськи
2002 – 2010 викладач хімії та біології;
2010 – 2021 методист, викладач біології.

5.

Полтавський державний педагогічний
університет ім. В. Г. Короленка
Формальна освіта:
2000 р., спеціальність
„Педагогіка і методика середньої
освіти, хімія і біологія”
Кваліфікація - вчитель хімії,
біології, основ екології та
ОБЖД

6.

Університет менеджменту освіти
НАПН України м. Київ
2018 рік
Курси підвищення
Кваліфікації за курсом
Неформальна
методисти ПТНЗ
освіта

7.

Інформальна
освіта

8. Науково-аналітична діяльність


Діагностика рівня професійного розвитку викладача, вивчення
запитів педагогів та їх інформаційних потреб.
Аналіз інноваційних програм, перспективних педагогічних технологій.
Формування банку методик (педагогічних, психологічних,
соціологічних тощо)
Створення інформаційного банку педагогічних теорій, технологій,
проблем підвищення кваліфікації, перспективного досвіду.
Організація поточного і перспективного планування училищної
роботи з педагогами та її здійснення.
Організація і координація розробки необхідної навчально-методичної
документації.
Здійснення систематичного контролю за якістю навчально-виховного
процесу, роботою з обдарованими учнями, аналіз їхньої діяльності,
повідомлення про результати аналізу адміністрації училища.
Забезпечення своєчасного складання встановленої звітної
документації, контроль правильного і своєчасного ведення
педагогами документації.

9. Школа педагога – початківця Перші кроки до майстерності»

• 2018

2019
Сходинками
творчої
майстерності. Впровадження в практику
роботи сучасних інноваційних педагогічних
технологій.
• 2019 – 2020 «Сучасний педагог. Основні
функції і риси сучасного педагога».
• 2020 – 2021 Самоосвіта – невід’ємна
складова
методичного
професійного
зростання. Форми, методи та засоби
організації дистанційного навчання

10. Педагогічні читання


.
2018 Особливості реалізації положень Закону України « Про
освіту» у закладах професійної (професійно – технічної) освіти.
2019. «Самоосвіта як складова методичної роботи»
2020. «Сучасні педагогічні технології – основа досягнення якості
освіти»
2021. «Ефективні форми, методи та засоби організації
дистанційного/змішаного навчання»
Доповідь на тему «Самоосвіта – як
форма неперервного підвищення Тренінг для педагогів на тему:
кваліфікації та професійної
„Розвиток критичного мислення”
компетентності педагога»
підготувала та провела методист
училища Коноплич Н. В..
Соціальний педагог Скороход Ю. Д.
провела для педагогічних
працівників крос-фітнес для мозку
на тему: «Прості вправи, щоб бути
творчим».

11. Методичний кабінет – творча лабораторія училища

Робота над оформленням
і забезпеченням
методкабінету
розпочалася з 2012 р.
Щорічно оновлюються
куточки та методичні
матеріали

12. Стенди методкабінету

Перелік стендів:
План роботи методичного
кабінету;
- План роботи педагогічної ради;
- Інформаційний вісник.
-

13. Куточки методкабінету


Методичний куточок містить:
графік проведення відкритих уроків;
графік проведення виховних заходів;
перелік та склад методичних комісій;
тематика педрад та виробничих нарад;
методична робота;
план роботи «Школи педагогапочатківця».
Атестаційний куточок містить:
• наказ про створення
атестаційної комісії;
• графіки атестації педагогічних
працівників;
• замовлення на курси підвищення
кваліфікації;
• графік засідань атестаційної
комісії;
• вимоги до кваліфікаційних
характеристик.

14. Навчально – методичне забезпечення методичного кабінету

Методичний кабінет має
Основні
законодавчі
акти про
освіту,
зокрема про
професійну
(професійнотехнічну)
освіту
Якісний і
кількісний склад
педагогічних
кадрів
Досягнення
психологопедагогічної
науки,
перспективного
педагогічного
досвіду
Навчальні
плани,
програми
Матеріали
про
педагогічний
досвід
Педагогічна,
науковометодична
література,
педагогічні,
методичні
журнали, газети,
анкети, схеми,
пам'ятки, плани,
методичні
рекомендації,
програми,
розробки занять
Документація
методичних
комісій,
об'єднань
(методичний
паспорт,
діагностична
карта
Матеріали
роботи
творчих
груп, шкіл
передового
досвіду
інших
динамі чних
груп
Видавничі
матеріали
навчально методичного
центру
професійнотехнічної освіти,
департаменту
освіти,
методичного
кабінету
План навчання
керівників
методичних
комісій, графік
проведення
методичних
заходів з
педагогічними
працівниками
Матеріали
атестації
педагогічних
кадрів
План роботи
мікродослідж
ення з
методичної
теми, над
якою працює
методична
комісія

15. Передовий педагогічний досвід

Сут ь керівницт ва сучасною освіт ою полягає в т ому, щоб у
найважливішій справі привселюдно ст ворювався, дозрівав
і запроваджувався найкращий досвід на основі передових
педагогічних ідей.
В. Сухомлинський
Критерії творчості передового
педагогічного досвіду
- Актуальність і перспективність
- Висока результативність
- Наукова обґрунтованість
- Існування елементів новизни та
оригінальності
- Можливість творчого наслідування
досвіду іншими педагогами

16. Робота методкомісій

Участь у роботі
методичної комісії
викладачів спецдисциплін
та майстрів в/н з професії
«ТМСВ»
Участь у роботі
методичної комісії
викладачів
спецдисциплін та
майстрів в/н з професії
«Кухар. Кондитер»

17. Робота методкомісій

Викладачі працюють над
вивченням та обговоренням нового
Закону України «Про освіту»

18. Методичний тиждень

Проведення майстер-класу
Викладач фізики та
математики Малишев Е. М.
провів майстер-клас по роботі в
програмі «Test W» (створення
навчальних тестів).
Панчошка Л. В.
Вибір ефективних форм та
методів організації дистанційного
навчання на уроках української
мови і літератури та при підготовці
до ЗНО.
У творчій майстерні.
Майстер-клас на тему: «Квіти
3D», який провела майстер в/н
Святелик О.В

19. Методичний тиждень

Голова методичної комісії
Хурса Н. О. провела для
педагогічних працівників училища
методичний диспут-тренінг на
тему: «Творчість вчителя –
необхідність чи данина моді ?».
Методична скринька.
Методист училища
Коноплич Н. В. провела
виставку-огляд
напрацювань досвідчених
педагогів.
Майстер в/н Даценко Т. Г. провела
тренінг на тему: «Дозволь собі бути
щасливим».

20. Участь в турнірі з української літератури «Патріоти».

Участь в заході
присвяченому
Міжнародному Дню рідної
мови
Участь в позаурочному
заході
Всеукраїнський
радіодиктант
національної єдності
до Дня української
писемності
English     Русский Правила