Вступ у теологію
Просвітлення
Просвітлення і Протестантизм
363.50K
Категория: РелигияРелигия

Сучасний період в теології

1. Вступ у теологію

Сучасний період з 1700р по
теперішній час .
Підготували: Концемал Мирослав, Мікула Владислав,
Поп Михайло, Пузанков Ростислав.

2.

Сучасний період

3. Просвітлення

• вільне і конструктивне використання людського розуму в
спробах розвіяти старі міфи які сковували людей і суспільство
у минулому.
• Просвітництво поклало початок періоду значної
невпевненості в долі християнства в Західній Європі і Північній
Америці. Якщо реформація 16ст поставила перед Церквою
своїх зовнішніх форм та способу вираження своїх вірувань то
епоха Просвітлення породила загрозу інтелектуальним основам
самого християнства

4. Просвітлення і Протестантизм

1) Відносна слабкість протестантських церковних
2)
3)
4)
інститутів.
Природа самого протестантизму.
Зв’язок протестантизму з університетами
Просвітлення в інших частинах Європи.

5.

Критика християнського богослів’я з боку мислитилів Просвітлення:
1) Можливість чудес.
2) Поняття відкриття
3) Доктрина про перворідний гріх.
4) Проблема зла
5) Статус та пояснення Писання
6) Особистість та значення Ісуса Христа.

6.

Романтизм
Останнє десятиліття 18ст.- недовіра до сухості раціоналізму.
Раціоналізм почав рахуватися емпірично і емоційно
збитковим,наздатним задовільнити людські потреби,які
традиційно задовільнялися християнською вірою.;
Романтизм базувався на людській уяві ,яка була в силах
визнавати глибокий сенс таємничості ,яка виникає із розуміння
нездатності людського розуму осягнути навіть фізичний світ не
говорячи вже про духовні речі;

7.

Марксизм
• Фундаментальне значення-поняття
матеріалізму;
• Релігія- прямий наслідок слідуванню соціальноекономічних умов

8.

Либеральний
протестантизм
• Класичний ліберальний протестантизм виник в Германії в
середині 19ст. в атмосфері зростаючого усвідомлення того що
християнська віра і богослів’я потребують переосмислення у
контексті сучасних знань.
Релігія і культура практично тотожні;
Рух представляв необмежений оптимізм в питаннях людських
здібностей та можливостей;

9.

Модернізм
• Позитивне відношення до радикальної біблійної
критики і ставлення акценту на моральних а не
богословських аспектах віри;

10.

Неоортодоксія
• Необхідність серйозного відношення до самовідкриття
Божого в Ісусі Христі через Святе Писання;
Діалектичний зв’язок між Богом та людством ;
Богослів’я – відгук на Слово Боже,а не на людські
запитання;

11.

Фемінізм
• Глобальний рух спрямований на емансипацію жінок;
• Конфлікт із християнством та іншими релігіями через
думку про те що із жінками поводяться як з людьми
другого сорту;

12.

Постмодернізм
• Схильність до релятивізму або плюралізму в питаннях істини;
• Застосування критичних історичних методів пояснення Біблії;
• Вороже відношення до систематизації або будь-яких претензій на
дослідження змісту.

13.

Богословие освобождения
Орієнтування на бідних та пригнічених;
Критичний підхід до практики;
Святе Писання читається як повість про звільнення;

14.

Чорне богослів’я
• Чорне богослів’я-богослів’я звільнення
темношкірого населення;

15.

Постлібералізм
• Богословські принципи побудовані на релігійних традиціях,де
цінності орієнтовані на внутрішнє життя людини ;
Антифундаментальність;
Богослів’я-описова дисципліна,яка займається дослідженням
нормативних основ християнської традиції,які передаються через
біблійну повість про Ісуса Христа.

16.

Евангелізм
Авторитет і достатність Святого Писання;
Унікальність викуплення через смерть Христа на хресті
Необхідність особистого навернення
Необхідність доречності та актуальності евангелізації.
Трансденомінаційний рух. Він не обмежується якимось одним
віровченням і не являється сам по собі самостійним віровченням.
Екуменічний рух.
English     Русский Правила