4.02M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Економіка США

1.

Презентація на тему:
Економіка США
Виконала:
студентка II курсу
міжнарожних відносин
Висковська Лариса Євгенівна

2.

Загальні відомості

Столиця: Вашингтон

Найбільше місто: Нью-Йорк

Площа: 9 834 000 км²

Населення: 325 050 573

Державний устрій: федеративна
конституційна республіка

Державна мова: немає(де-факто
англійська)

Валюта: долар США (USD)
2

3.

Особливості економіки США
Змішаний тип економікиПриорітетність ринкової організації
економіки
Багатосекторна економіка
Державне підприємництво поєднується
з приватним
Зосередженість державної фінансової,
кредитної та податкової політики на
економічний ріст та социальну
підтримку
Соціальний захист населення
Стабільна монетарна політика
Низькі торгівельні бар’эри
Загальна характеристика

Високорозвинута країна

Постіндустріальна країна

Держава-гігант

Провідна економічна і військова держава
світу

Високорозвинена і диверсифікована
промисловість
3

4.

Історичні чинники, що сприяли розвитку
економіки
Наявність значних природних ресурсів і сприятливих кліматичних умов для розвитку
сільскогосподарського сектору. За оцінками, на США припадає 20 % світових запасів
мінеральних ресурсів.
❖ Основну частину населення Сполучених Штатів складали мільйони переселенців з інших
країн, яких свого часу приваблювали сюди землі, відносно високий рівень заробітної
плати та інших доходів. За психологічним типом це були переважно тверді духом люди,
готові до важкої праці і труднощів, соціально активні.
❖ Значний,
постійно зростаючий споживчий ринок спричинив розвиток масового
виробництва, яке швидко стало основою економічного зростання, стимулюючи розвиток
відповідних базових галузей, що сприяли формуванню прогресивної структури національної економіки країни.
❖ На розвиток американської економіки не мали негативного впливу світові війни, їхня роль
була швидше позитивною, ніж навпаки.
❖ Економічному зростанню в країні сприяла традиційно існуюча тут свобода економічної
діяльності, захист і підтримка конкуренції. Як відомо, антитрестівське законодавство у
Сполучених Штатах було започатковане ще наприкінці XIX століття;
❖ Специфічно американський культ підприємництва, що міцно і традиційно закладений у
суспільну свідомість, рідмігна особливість психології американського суспільства —
прагненнядо успіху.

5.

Етапи экономичного розвітку США

6.

Етапи экономичного розвитку США
Хронологичні межі
Післявоєнний
період
Характеристика
Після війни на частку США припадало до 2/3 світового обсягу промислового виробництва і
світового золотого запасу. Економіка США в післявоєнний період стабільно розвивалася,
виключаючи період світової економічної кризи 70-80-х років
50-60-х
У 50-60-ті роки в США інтенсивно формувалася постіндустріальна економіка. До середини 50-х
років зайнятість у сфері послуг остаточно перевищила зайнятість в індустріальній сфері. З кінця
60-х років стали впроваджуватися активні схеми участі працівників у прибутках компаній, у тому
числі на основі концепції «народного капіталізму», були розвинені програми викупу
працівниками акцій своїх підприємств,
70-ті
З 70-х років у США стали інтенсивно розвиватися інноваційні технології у фінансовій сфері.
Основними інвесторами в країні вже в цей період були акціонери і різні інвестиційні фонди.
Якщо до 1972 р. в світі існували тільки товарні ф'ючерси, то з цього часу з'явилися валютні, а
надалі - безліч нових фінансових інструментів. США перетворилися на світовий центр з обробки
фінансової інформації і генератор інноваційних технологій у цій сфері.

7.

Економічні райони США
Північний Схід
«Майстерня нації» - кристалізоване ядро США
Видубуток вугілля, металургія та хімічна промисловість
Нью-Йорк - финансовый центр
Середній Захід
Великі поклади ресурсів та розгалужена водна система
Сільське господарство
Машинобудування
Захід
Мідь, уран, золото, нафта
Військово-промисловий комплекс
Науковий центр та район розвиненного туризму
Нафта та газ
Сільське господарство
Туризм та ЦУП
Південь
Туризм та
7

8.

17,3 трлн USD
ВВП США
Поділ ВВП по секторам
21%
1%
78%
Сфера послуг
Промисловість
Сільське господарство

9.

17,3 трлн USD
ВВП США

10.

17,3 трлн USD
ВВП США

11.

17,3 трлн USD
ВВП США

12.

Долар США та його курс
Долар США - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн.
Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції
центрального банку.
Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього
припадає до двох третин світових національних валютних запасів. Також від 40 до 60%
фінансових операцій у світі обчислюються в американських доларах.
У США немає державного центрального банку. Право грошової емісії (випуску) мають 12
приватних банків — членів Федеральної резервної системи. Територія США була
розділена на 12 регіонів (округів), кожен зі своїм федеральним резервним банком, які
мають цифрове і літерне позначення в алфавітному порядку:

13.

Долар США та його курс
Відносно долара США використовується
режим вільно плаваючого валютного курсу.
Після Другої світової війни Долар США
став основною резервною валютою у світі.
Це пояснюється домінуючою роллю
американської економіки і політичної
системи як найбільшої і однієї з
найрозвиненіших та найстабільніших в
світі. Дане становище було закріплене
Бреттон-Вудською валютною системою.
Дослідники відзначили що статус емітента
резервної валюти дозволяє Сполученим
Штатам економити на комісіях при
конвертації валюти, а також дозволяє
уряду США запозичувати кошти на ринках
капіталу за відносно низькими ставками,
через
високу
ліквідність
долара.
Можливість емісій додаткових обсягів
валюти і відносно низький пов'язаний з цим
ризик інфляції в країні, за рахунок
іноземних
покупців,
так
само
був
відзначений, як позитивний ефект для
США.

14.

Економічні огранізації та співтовариства
Північноамериканська зна вільної торгівлі
Основні торговельні та інвестиційні канали в межах угруповання
спрямовані переважно зі США або до США
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво
США зацікавлені у швидкою і повної лібералізації торгових
оборотів і фінансових потоків й у відкриття ринків східноазійських
країн, долю яких доводиться більшість дефіциту їх
зовнішньоторговельного балансу. Саме тому Вашингтон
наполягає на підвищення рівня інституціоналізації АТЕС і
введення принципу обов'язковості прийнятих рішень.

15.

Експорт США
За країнами
За товарами

Нафтопродукти (103 млрд)
Автомобілі (60 млрд)
Літаки,гвинтокрили,космічна
техніка (53 млрд)
Запчастини для автомобілей(38
млрд)
Ліки (38 млрд)
Канада (241 млрд),
❖ Мексика (194 млрд),
❖ Китай (134 млрд),
❖ Японія (67,5 млрд)
❖ Німеччина (61,6 млрд)

16.

Експорт США

17.

Імпорт США
За товарами

Нафта(230млрд)
Автомобілі(155 млрд)
Компютери(92 млрд)
Нафтопродукти(69 млрд)
Запчастини(62 млрд)
За країнами

Китай(432 млрд)
Канада(331 млрд)
Мексика(291 млрд)
Японія(128 млрд)
Німеччина(121 млрд)

18.

Імпорт США

19.

Торгівельний баланс США

20.

Прямі іноземні інвестиції США
США у минулому році повернули собі традиційне перше місце за обсягом отриманих іноземних
інвестицій, потіснивши Китай з Гонконгом, свідчать дані ООН. Приплив прямих іноземних
інвестицій в американську економіку склав $ 384 млрд. США лідирували за цим показником з
початку 1980-х, коли ЮНКТАД розпочала збір даних про фінансові потоки, до 2014 року, коли на
верхню сходинку вибився Китай.

21.

Офіційні резерви США
Станом на 1 січня 2014 року вони становили (за
відкритими джерелами) 448,9 мільярда доларів, з яких в
золоті було 8.133,5 тонни.
Станом на 1 січня 2015 року ці фірми злегка
скоротилися до 431,4 мільярда доларів (кількість золота
при цьому офіційно не змінилося).
А днями вийшов свіжий звіт МВФ, в якому говориться,
що за станом на 11 грудня 2015 року ці фірми
скоротилися до трохи менше 119 мільярдів доларів. А
золота 261,5 мільйона тройських унцій (в одній
тройської унції 31,1 грама), тобто все те ж заявлена
кількість.

22.

Державний борг США
Державний борг США— гроші, які федеральний уряд Сполучених Штатів Америки винен
своїм кредиторам.
До державного боргу США не зараховуються борги окремих штатів, корпорацій, або
фізичних осіб, і гроші, що належать отримувачам соціальної допомоги у майбутньому.
Для вирішення бюджетної кризи, що загрожувала банкрутством держави, після тривалих
переговорів 2 серпня 2011 року Президентом США Бараком Обамою було підписано «Акт
бюджетного контролю 2011 року» щодо збільшення рівня державного боргу.[
3 лютого 2016 року уряд США оголосив, що борг перевищив 19 трильйонів доларів США.

23.

Рівень конкурентноспроможності США
12 контрольних показників
❖ Якість інститутів.
❖ Інфраструктура.
❖ Макроекономічна стабільність.
❖ Здоров'я і початкова освіта.
❖ Вища освіта і професійна підготовка.
❖ Ефективність ринку товарів і послуг.
❖ Ефективність ринку праці.
❖ Розвиненість фінансового ринку.
❖ Рівень технологічного розвитку.
❖ Розмір внутрішнього ринку.
❖ КС компаній.
❖ Інноваційний потенціал.

24.

25.

Економічні відносини США з Україною


За даними Комісії США з міжнародної торгівлі за січень-червень 2016 року загальний товарообіг
між США та Україною впав на 19,3% (або на 176,2 млн. дол.) у порівнянні з січнем-червнем
минулого року і склав 738,2 млн. дол. Дефіцит двосторонньої торгівлі наразі становить 205 млн.
дол.
При цьому відбулось падіння експорту українських товарів до США на 42% (або на 193 млн. дол.),
що на кінець червня ц.р. становить 266,6 млн. дол. У той же час, імпорт американської продукції в
Україну зріс на 3,7% (або на 16,8 млн. дол.) та склав загалом на кінець звітного періоду 471,6
млн. дол.
За обсягом прямих інвестицій, залучених в економіку України, США посідають дванадцяте місце.
Станом на 01 липня 2016 року в економіку України залучено 709,7 млн. дол. американських
інвестицій, що складає 1,5% усіх прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України.

26.

Сильні та слабкі сторони економіки США
Переваги

високий рівень науково-технічного
розвитку, поставка високотехнологічної
якісної продукції по всьому світу, великий
обсяг фінансування в НДДКР,розвиток
нових технологій, створення нових видів
товарів;
великий обсяг економіки в абсолютному
вираженні, її величезний вплив на світ;
вкрай розвинена фінансова система, від
якої залежать інші держави, є важелі
впливу на світові грошові потоки;
високий рівень життя населення і високий
рівень споживання;
розвиток всіх основних галузей економіки
Недоліки
дисбаланс у структурі ВВП, занадто висока частка
сектора послуг у порівнянні з промисловим
виробництвом;
❖ збірка і конвеєрне виробництво товарів передано на
аутсорсинг, випуск кінцевої продукції залежить від
азіатських партнерів, швидке повернення промислових
потужностей в країну неможливо, є ризики деградації
промисловості;
❖ надмірно розрісся фінансовий сектор, який дає великі
можливості для надування бульбашок;
❖ надмірна закредитованность всіх суб'єктів економіки (від
громадян і компаній до муніципальної та федеральної
влади), концентрація великого обсягу боргу в руках
Китаю, а також Японії, є фінансові ризики в разі конфлікту
з Китаєм;
❖ криза перевиробництва і споживчого насичення, високий
рівень зарплат позбавляє конкурентної переваги, немає
великого потенціалу для зростання.

English     Русский Правила