Мета операції
Історична довідка
Покази до операції
Патогенез тромбування КА
Протипокази до операції
Кондуіти для шунтування
Внутрішня грудна артерія
Велика підшкірна вена
Променева артерія
Arteria gastroepiploica
Порівняльна характеристика кондуітів
Доступ
Як не заплутатись в термінах?
Механізм розвитку ускладнень
Механічні стабілізатори міокарду
Список використаних джерел
6.13M
Категория: МедицинаМедицина

Аорто-коронарне шунтування

1.

Аорто-коронарне
шунтування
Підготував
студент 28а групи ІІІ курсу
Вороновський Ярослав
Владиславович

2. Мета операції

• Аортокоронарне шунтування
(АКШ) - операція, що дозволяє
відновити кровотік в артеріях
серця (коронарних артеріях)
шляхом обходу місця звуження
коронарної судини за допомогою
шунтів.
• Мета– реваскуляризація міокарда

3. Історична довідка

• 1960р. – Роберт Ханс Гетц
• 1964р. – Василь Колесов (перша успішна операція
маммокоронарного шунтування)
• 1967р. – Рене Фаволоро (вперше використав ВПВ)
• 1998р. – Д. Стефансон (перша повністю
ендоскопічна робот-асистована операція)

4.

5. Покази до операції

• важка стенокардія, резистентна до
медикаментозної терапії
• прогностично несприятливе враження
коронарного русла - гемодинамічно
значущі враження проксимальної
частини стовбура ЛКА і основних
коронарних артерій зі звуженням на
75%+ і збереженою прохідністю
дистального русла
• збережена скорочувальна функція
міокарда з фактором викиду (ФВ) лівого
шлуночка 40% і вище

6. Патогенез тромбування КА

7. Протипокази до операції

• дифузне враження всіх коронарних
судин
• різке зниження ФВ лівого шлуночка до
30% і менше в результаті рубцевого
ураження
• клінічні ознаки застійної серцевої
недостатності

8.

9. Кондуіти для шунтування


A. thoracica interna (ВГА)
V. saphena magna (ВПВ)
A. radialis
A. gastroepiploica

10. Внутрішня грудна артерія

ВГА – «золотий стандарт»,
адже:
• вона не має vasa vasorum
• щільна, без фенестрацій,
інтима запобігає міграції
клітин, що ініціюють
гіперплазію
• ендотелій ВГА продукує
велику кількість PgI і NO
• ВГА може адаптуватись до
змін кровотоку і
збільшуватись у діаметрі у
віддаленому п/о періоді

11. Велика підшкірна вена

ВПВ разом із ВГА залишається основним кондуітом
Вона не придатна в якості шунта при варикозі і склерозі
Венозний шунт поступається артеріальному, оскільки в
процесі артеріалізації схильний до склерозу і раннього
розвитку атеросклерозу.

12. Променева артерія

ПА схильна до спазму, адже має виражену
медію з великою кількістю гладком’язових
елементів

13. Arteria gastroepiploica

Шлунково-сальникова артерія використовується як вторинний
кондуїт при виконанні повної артеріальної реваскуляризації
Рідко використовується через великі витрати часу для забору і
розкриття додаткової (черевної) порожнини з потенційними
ускладненнями.
Фізіологічні дослідження шлунково-сальникової артерії вказують
біологічні особливості останньої, еквівалентні ВГА.

14. Порівняльна характеристика кондуітів

1 рік
10 років
Велика підшкірна вена
80-90%
50%
Внутрішня грудна
артерія
98%
(93%-98% в залежності
від методики операції)
>90%
Інші артеріальні шунти
90%
60%

15. Доступ

• Стандартний доступ - серединна стернотомія
• Малоінвазивні доступи (Port Access, MIDCAB,
доступи для роботизованих операцій)
• Рідше: часткова стернотомія, лівобічна
торакотомія

16. Як не заплутатись в термінах?


CABG = Coronary Artery Bypass Grafting
OPCAB = Off-Pump Coronary Artery Bypass
MIDCAB = Mini Invasive Direct Coronary Artery Bypass
PACAB = Port Access Coronary Artery Bypass
TECAB = Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass
НА ПРАЦЮЮЧОМУ СЕРЦІ: OPCAB, MIDCAB, TECAB
МАЛОІНВАЗИВНІ ОПЕРАЦІЇ: MIDCAB, TECAB, PACAB

17.


Забір кодуіта
Серединна стернотомія
Кардіоплегія
Підключення АШК
– Катетеризація:
• Висхідної аорти
• Стегнової артерії
• Правого передсердя
– Гепаринізація для попередження тромбоутворення

18.

• Найчастіше шунтуються:
– Права коронарна артерія
– Передня міжшлуночкова
артерія
– Огинальна артерія

19.

• Шунтування:
– Артеріотомія «цільової» судини:
– Накладання анастомозу:

20.

• Переваги:
Купірування стенокардії у 90% пацієнтів
Відсутність повторних нападів у 80% пацієнтів протягом 5 років
95% виживаємість через 1 рік
Низький ризик рестенозування
• Недоліки:
Перші 2-3 дні у реанімації, ще тиждень в стаціонарі
Повний п/о період до 3-6 місяців
Ризик п/о ускладнень до 7-10%
Тривале використання ШК:
• Пригнічення імунної системи
• П/о кровотечі внаслідок інактивації загортальної системи крові
• Гіпотензія

21. Механізм розвитку ускладнень

• Маніпуляції над аортою (катетеризація,
перетискасння, анастомозування) Ризик емболії
(розрив атеросклеротичної бляшки)
• АШК мікроемболія (тромбоемболія, повітряна)
• АШК Активація системи комплементу Синдром
системної запальної реакції організму (SIRS)
• АКШ Втрата тромбоцитів, факторів згортання
крові ↑ інфузій препаратів крові (відповідні
риски)
• Мікроемболії Несприястливі неврологічні
ускладення (когнітивні дисфункції, інсульт)
• Великий розріз тривале загоювання, приєднання
інфекції

22.

• Шунтування через серединну стернотомію на працюючому
серці, з використанням механічних стабілізаторів

23.

• При малоінвазивних втручаннях не
використовується АШК (використання
«стабілізаторів» серця)
• Малі розрізи
• З’явились на заміну стандартному CABG
• Починаючи з 90х років, MIDCAB стрімко
набирає популярність
• В якості кондуіта виступає ЛВГА (LIMA) для
шунтування ПМША (LDA)

24.

MIDCAB
CABG
Стернотомія
-
+
АШК
-
+
Тривалість оп.
2-3 год
3-6 год
П/о період
1-2 тижні
3-6 місяці
Ефективність
90%
90%
Розріз
10 см
30 см
• Крім того, MIDCAB:
– Зменшує потребу в інфузійній терапії
– Потребує менше часу під наркозом, пацієнти знаходяться в
реанімації лише протягом кількох годин
– Менш болісно
– На 40% дешевше

25.

Торакотомія (~10 см)
Малі розрізи для відеоасистованого виділення ЛВГА

26.

• Ощадлива резекція 4го ребра
• Кліпування і дисекція ЛВГА
• Доступ забезпечується
MIDCAB ретрактором та
стабілізатором КА

27.

• Виділена ПМША
• Накладання анастомозу
завдяки використанню
механічного
стабілізатора
Завершене
шунтування

28. Механічні стабілізатори міокарду

29.

30.

31.

• Результати MIDCAB (стаціонар та через 1 рік):
– Дослідження проводилось Washington Hospital Center однією
хірургічною бригадою на основі 174 проведених втручань
In-hospital MACE
1%
Procedure time
132±20 minutes
Time to extubation
6±3 hours
Hospital stay
2.1±1.9 days
Mortality (one year) 1%
MACE (one year)
6%
• Клінічні показники покращувались із кожною наступною
операцією

32.

• Розробка нових інструментів
• Вимагає високого професійного рівня хірургів,
адже проводиться:
– Через короткий розріз
– На працюючому серці
– Операційне поле постійно наповнюється кров’ю
• Може бути виконана лише у пацієнтів зі
звуженням 1-2 КА на передній стінці серця
– Операції на інших артеріях також відзначаються
успіхом, проте потребують ще більшої майстерності
хірургів

33.

• Використовується АШК
• Введення балонного катетера для оклюзії
аорти зсередини + кардіоплегія холодним
розчином калію
• 5-8 см ліва передня торакотомія
– Без стернотомії

34.

• Виділення ЛВГА за
допомогою
спеціального
ретрактора
• Аорта виведена в
операційне поле

35.

• Аорта перетиснута, накладання анастомозу

36.

• Переваги:
– Безкровне операційне поле
– Не працююче серце
• Дозволяє накласти кращий анастомоз ніж при
MIDCAB
– Менший розріз ніж при CABG
– Не потрібна стернотомія
• Недоліки
– Використання АШК
– Технічно складна операція

37.

38.

• Arterial Revascularization Therapy Study (ARTS) 2001
– Пацієнти, що потребують повторної реваскуляризації:
• 16.8% серед «стентованих»
• 3.5% серед «шунтованих»
– Відсутність ускладнень через 1 рік:
• 73.8% серед «стентованих»
• 87.8% серед «шунтованих»
– В середньому, у США стентування дешевше на $4,200
80
60
40
20
0
Стентовані
Шунтовані
Потреба в повторній
реваскуляризації
Відсутність ускладень (1 рік)

39.

• Stent or Surgery Study (SOS) 2001
PCI and Stenting CABG
n=480
n=487
Смертність
через 1 рік
2.5%
0.8%
Потреба в
повторному PCI
13%
4.8%
Потреба в
повторному
CABG
9%
1%
Частота
ускладнень
22.1%
12.2%

40.

• Менший ризик рестенозування після CABG, ніж після
стентування
• Через часту необхідність у повторному стентуванні,
середня вартість обох операцій урівняється після 2 років
• Малоінвазивні операції(MIDCAB та port-access) потребують
коротшого перебуванні в стаціонарі та знижують ризик
ускладнень
-Це знижує вартість операції та нівелює основну перевагу
стентування
• Діабетики значно краще відповідають на CABG ніж на
ангіопластику чи стентування

41.

• На даний момент, стентування є операцією вибору
при стенозуванні однієї коронарної артерії
– В майбутньому можливе використання стентів, які будуть виділяти
лікарські речовини, що пригнічують проліферацію клітин
– Малоінвазивне шунтування рекомендовано для пацієнтів із ЦД
• Шунтування рекомендовано для лікування
більш ніж 1 стенозованої коронарної артерії
– Малоінвазивні операції впевнено витісняють стандартну
процедуру CABG

42. Список використаних джерел

• Minimaly Invasive CABG: Technical Concepts and
results – Chandh Deep Raja S.
• Chikwe J, Beddow E, Glenville B. Cardiothoracic
Surgery. Oxford: Oxford University Press; 2006
• D.J.Goldstein, M.H.Oz. Minimaly Invasive Cardiac
Surgery, 2nd edition, Texas, Human Press; 2004
• Shah Dhiren, Coronary artery bypass grafting: Past,
Present and Future, Gujaart Medical Journal, July2010, Vol65, No2
• Ю.П.Островский, Хирургия Сердца, Минск,
Медицинская литература, 2007
English     Русский Правила