36.69M

Удосконалення родинного виховання

1.

Удосконалення родинного виховання учнів як
складова національно-патріотичного виховання.
Інтерактивні форми педагогічної просвіти
батьків

2.

«...Батьки завжди є вихователями
своїх дітей і кладуть перші зерна
майбутніх успіхів чи не успіхів
виховання. Зрозуміло без пояснень, як
важливо для них у цьому випадку
набути педагогічних знань».
Костянтин Ушинський

3.

Процес формування і розвитку особистості починається з родини, з моменту народження дитини. Саме
батьки вводять дитину в складний світ людських взаємин. Уроки життя, здобуті в родині, мають
величезну виховну силу, бо дають їх найближчі люди - мама, тато, бабуся…
У державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) про роль сім’ї сказано так: “На етапі
раннього родинного виховання батьки, як перші педагоги, покликані створити умови для
повноцінного фізичного та психічного становлення особистості, рівноваги, довіри, сформувати
активне, зацікавлене ставлення до навколишнього світу”.
Концепція національного виховання трактує, що «родинне виховання - перша природна, постійно
діюча і найголовніша ланка національного виховання»

4.

Характер сімейних відносин, сімейні цінності, сама структура сім’ї останнім часом зазнали значних змін.
Відповідно, в складних сучасних умовах сім'ї необхідна кваліфікована допомога зі сторони школи. Робота
педагогічних колективів навчальних закладів має спрямовуватися на активне залучення сім’ї до
навчально-виховного процесу, на гуманізацію відносин між членами родини та педагогами школи.
Лише в процесі взаємодії педагогів і батьків можна успішно
вирішувати проблему розвитку особистості школяра.

5.

В роботі з батьками перед школою ставляться такі завдання:
• залучення батьків до педагогічної й організаційної
роботи з дітьми;
• допомога батькам у вихованні дітей;
• педагогічна просвіта батьків.

6.

Головне у роботі класного керівника з батьками міститься в тому, щоб забезпечити
єдність вимог до виховання школярів з боку родини і школи, створити нормальні
умови для їх домашнього вчення та направляти виховальну діяльність сім’ї.
Значне місце у роботі класного керівника займає
психолого-педагогічна просвіта батьків.

7.

Як відомо, інструментом створення якісної співпраці з батьками, педагогізації
знань батьків є уміння цікаво організовувати той чи інший аспект діяльності.
Формальні, нецікаві батьківські класні чи шкільні збори, виклик батьків до
школи не стільки з метою об’єднати зусилля, скільки полаяти батьків – усе це
має серйозні наслідки – батьки не мають бажання бувати в школі.
Тому важливим є виявлення нових творчих можливостей класних керівників
та й усього педагогічного колективу для налагодження якісної співпраці з
батьками. Використання новітніх інтерактивних технологій у навчальній та
виховній діяльності педагогів, що спрямоване саме на учнів, безумовно є
важливим та цікавим процесом. Не менш важливим є використання
інтерактивних технологій у роботі з батьками.

8.

Форми педагогічної просвіти батьків
ТРАДИЦІЙНІ
Лекція
Конференція
Педагогічна дискусія
Індивідуальні
консультації
ІНТЕРАКТИВНІ
Рольові ігри
Батьківські тренінги
Батьківські ринги
Батьківські вечори

9.

Інтерактивні форми роботи з батьками – це форми організації пізнавальної
діяльності, які мають конкретну, передбачувану мету – створити комфортні
умови спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність, є рівноправним, рівнозначним
суб’єктом.
Варто зазначити, що організація інтерактивного навчання батьків передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення
проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

10.

Для ефективного застосування інтерактивних технологій у роботі з батьками
класному керівнику варто дотримуватись певних вимог:
1. провести попередню підготовчу роботу з батьками: анкетування, тестування,
опитування, надання певної літератури для опрацювання тощо;
2. глибоко вивчити та продумати матеріал: тексти, ситуації, завдання для груп тощо;
3. старанно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі
учасників, підготувати запитання і можливі відповіді;
4. ретельно продумати відбір таких інтерактивних форм роботи, які б дали батькам
«ключ» до освоєння теми;
5. під час виконання інтерактивних вправ дати батькам час подумати над
завданням, при потребі консультувати учасників;
6. на одному занятті варто використовувати одну – дві інтерактивні вправи;
7. дуже важливо провести спокійне, глибоке обговорення за підсумками
інтерактивної вправи;
8. коригування неточних відповідей та дій проводити лише у формі пропозиції.

11.

Рольові ігри як форма педагогічної просвіти батьків
Рольові ігри - форма колективної творчої діяльності з вивчення
рівня
сформованості
педагогічних
умінь
учасників.
Приблизними темами рольових ігор з батьками можуть бути
«Ранок у вашому домі», «Дитина прийшла зі школи», «Сімейна
рада».
Методика рольової гри передбачає певний поділ складу
учасників, розподіл ролей між ними, попереднє обговорення
можливих позицій і варіантів поведінки учасників гри. При
цьому важливо програти декілька варіантів (позитивних і
негативних) поведінки учасників гри і шляхом спільного
обговорення вибрати оптимальний для даної ситуації спосіб дії.

12.

Батьківські тренінги як форма педагогічної просвіти батьків
Батьківські тренінги – це досить ефективна активна форма роботи з батьками, які
усвідомлюють наявні проблеми родини, прагнуть змінити стиль взаємодії, зробити її
більш відкритою і розуміють необхідність набуття нових знань і вмінь у вихованні
власної дитини.
Бажано, щоб у батьківських тренінгах брали участь обоє батьків. Від цього ефективність
тренінгу підвищується, і результати не змусять на себе чекати.
Батьківські тренінги будуть результативними за умови активності та
регулярності. Тренінг проводиться з групою у складі 12-15 осіб. Щоб тренінг мав
кінцевий позитивний результат, він повинен містити п’ять-вісім занять.
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Тренінг з батьками «Ефективне спілкування батьків з дітьми»
Тренінг «Доля дітей у батьківських руках»
Тренінг «Батьки, діти, учителі – шляхи взаємодії»

13.

Батьківські ринги як форма педагогічної просвіти батьків
Батьківські ринги – одна з дискусійних форм спілкування батьків і формування
батьківського колективу. Багато батьків від самого початку виявляють категоричність
суджень з багатьох питань виховання дітей, абсолютно не беручи до уваги можливості та
здібності своєї дитини, реальний рівень її навчального потенціалу. Батьківський ринг
проводиться насамперед для того, щоб батьки мали змогу впевнитися в правильності
своїх методів виховання або провести “ревізію” свого педагогічного арсеналу.
Батьківський ринг готується у формі відповідей на найбільш актуальні питання
педагогічної та психологічної наук. Питання батьки обирають самостійно – від самого
початку навчального року. Під час проведення рингу з одного й того ж питання
полемізують дві або більше родин, можливо, навіть знаходячись на різних позиціях.
Останнє слово в ході рингу залишається за фахівцями, запрошеними для участі в зустрічі,
або за класним керівником, який може навести вагомі докази з життя класного
колективу на захист певної позиції.
Орієнтовна тематика батьківських рингів:
«Погані звички – спадковість чи вплив соціуму?», «Що ви робите, якщо маєте
проблеми з дисципліною вашої дитини?», «Чи можна карати дитину?»

14.

Батьківські вечори як форма педагогічної просвіти батьків
Батьківські вечори – форма роботи, яка чудово
згуртовує батьківський колектив: такі вечори
проводяться в класі 1-2 рази на рік в присутності
дітей або без них. Батьківський вечір - це хороша
нагода для класного керівника знайти однодумців і
помічників у вихованні дітей та у формуванні
класного колективу.
Орієнтовні теми батьківських вечорів:
«Про цікаві ідеї у вихованні дітей (зі сторінок
батьківського щоденника)», «Родинні ігри. Сучасні
ігри та іграшки», «Святі обереги нашої сім’ї»,
«Взаємини поколінь у родині: приклад для
наслідування».

15.

Переваги використання інтерактивних технологій у роботі з батьками:
• створення атмосфери співробітництва, творчої взаємодії;
• вивчення суперечливих питань за допомогою критичного аналізу різних
поглядів;
• моделювання реальних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем
виховання та навчання дітей;
• формування в батьків певних педагогічних умінь та навичок;
• забезпечення глибокого вивчення особливостей навчання та виховання
школярів;
• сприяння усвідомленню великої відповідальності батьків щодо становлення
особистості дитини;
• надання можливості батькам бути безпосередніми учасниками планування,
організації та проведення навчально-виховного процесу.

16.

При використання інтерактивних технологій у роботі з батьками
слід пам’ятати:
• інтерактивні
форми
роботи
повинні
використовуватись поряд із традиційними;
• не
варто
перенасичувати
процес
педагогізації
батьків
використанням
інтерактивних форм, методів роботи;
• якщо застосування інтерактивних технологій
з певним контингентом батьків не дає
очікуваних результатів, варто переглянути
стратегію їхнього використання.

17.

Дякую за увагу!
З прийдешнім Новим роком!
English     Русский Правила