7.32M
Категория: Английский языкАнглийский язык

The future simple tense

1.

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гумманитарлық педагогтік колледжі
THE FUTURE SIMPLE TENSE
Жай келер шақ
Автор: Изтелеу Жадыра,Тұрсын
Махаббат,Оспан Айдана,Уанова Қарлығаш

2.

Сабақтың картасы:
Өзіңді тексер

3.

A FAT
SAT ON MY
IN THE
WHY DO YOU
, WILLY?
WHY DO YOU CRY?
WHY,WILLY?
WHY, WILLY?
WHY, WILLY?
WHY?

4.

Сөйлем құрастырыңдар
nsynu
sunny
yrain
rainy
cdlo
cold

5.

Әрекет атауы:
to ride a bike
to roller-skate
to ski
to swim
to play football

6.

Ереже! Грамматикалық ережелерге сай “shall” сөзі тек бірінші
жақта жекеше және көпше түрде (I shall, We shall)
қолданылады. Басқа жақтарда (екінші, үшінші жақтар: you,
he/she/it, they) “will” көмекші сөзі қолданылады. Бірақ, қазіргі
кездегі ағылшын тілінде бірінші жақта да “will” сөзі қолданыла
береді.
I
will swim.
Жай келер шақ деп аталады
Future Simple.

7.

Future Simple серіктес сөздері:

8.

Ауызекі тілінде ағылшындар
қысқартылған түрін қолданады‘ll
осының орнынаwill.
We’ll play football.
I’ll get a nice present next week.

9.

(Сұраулы формада)
Сұраулы түрінде көмекші сөз will
бастауыштың алдына шығады
Will I swim?
Will you fly a kite?

10.

(Болымсыз формада)
Келер шақтың болымсыз турі will көмекші етістігінен
кейін not қолдану арқылы жасалады
I will not swim.
She will not skate in the park.
We will not play football.

11.

Сөйлемді аяқтаңыздар:
It is
sunny.
It is
It is
snowy.
cloudy.
It is
It is
windy.
rainy.

12.

Қазақшаға аударыңыздар:
1.I’ll visit my friend next week.
2.It will be sunny tomorrow.
3.It will be cold in winter.
4.We’ll go to the zoo next Friday.
5.They’ll draw funny pictures .

13.

Өзіңді тексер!
1.Мен досыма келесі аптада барамын.
2.Ертең кун жылы болады.
3.Қыста күн суық болады.
4.Біз зоопркқа келесі жұмада барамыз.
5.Олар қызықты сурет салады.

14.

Бос жерлерді толықтыр:
1.We … skate in winter.
2.You … read a new text at the lesson.
3.They … watch TV when it’s rains.
4.It … be hot in summer.
5.I … swim in the river in summer.

15.

Сөйлемдерді ретімен орналастыр
1.I, swim, in, will, the river.
2.They, read, a poem, will, next, lesson.
3.Football, will, he, play.
1.We, play, in winter, snowballs, will.
2.Brother, fly, my, will, a kite.
3.Visit, friend, will, I, my.

16.

Өзіңді тексер!
1.I will swim in the river.
1.They will read a poem next lesson.
2.He will play football.
1.We will play snowballs in winter.
2.My brother will fly a kite.
3.I will visit my friend.

17.

Сөйлем жасаңыз:
I will

18.

Сөйлемді болымды және сұраулы түрге
айналдырыңдар:
1.He will give you a present.
2.We will play football.
3.She will speak English.

19.

I.Керекті етістікті қойыңыз :
1. I have / will have breakfast at 8 am every day.
2. We’ll help / help you in an hour.
3. It is / ’ll be snowy and cold next winter.
4. They play / will play computer games next week.
5. It will be / is hot tomorrow.

20.

II. Болымсыз түрге айналдыр:
1. She will play hide-and-seek in an hour.
2. We will read a new text next week.
3. You will skate and ski in winter.

21.

ЖаттығуI.
1. have
2. ’ll help
3. ’ll be
4. will play
5. will be
Жаттығу II.
1. She will not play hideand-seek in an hour.
2. We will not read a new
text next week.
3. You will not skate and
ski in winter.

22.

0 – 1 қате – «5»
2 қате – «4»
3 – 4 қате – «3»
Одан көп қате – «2»

23.

Үйге тапсырма
Бүгінгі өткен тақырыпты қайталаңыз!
Тест құрастырып келеміз

24.

Өзіңізді және сабақты бағалаңыз
1. Мен бүгін білдім…
2. Қызықты болды…
3. Қиын болды…
4. Мен жаттығулар орындадым…
5. Енді мен біліемін…
6. Мен жинақтадым…
7. Мен үйрендім…
8. Менің қолымнан келді …
9. Мен тырысамын…
10.Мен таңқалдым …
English     Русский Правила