МОРФОЛОГІЯ ОБОРОТНОГО І НЕОБОРОТНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН І ТКАНИН. ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ НАКОПИЧЕННЯ БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ ТА ЛІПІДІВ (ПАРЕНХІМА
Гідропічна дистрофія нирки (забарвлення гематоксиліном і еозином)
Гіаліново-крапельна дистрофія печінки (забарвлення гематоксиліном і еозином)
Жирова дистрофія печінки
Жирова дистрофія печінки (забарвлення Судан ІІІ)
МОРФОЛОГІЯ ОБОРОТНОГО І НЕОБОРОТНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН І ТКАНИН. ПОЗАКЛІТИННЕ НАКОПИЧЕННЯ БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ ТА ЛІПІДІВ (СТРОМАЛЬНО-СУДИ
Гіаліноз капсули селезінки
Амілоїдоз селезінки (забарвлення конго-червоним)
ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ЇХ МЕТАБОЛІЗМУ. МОРФОЛОГІЯ ПАТОЛОГІЧНОГО НАКОПИЧЕННЯ ЕНДОГЕННИХ І ЕКЗОГЕННИХ ПІГМЕНТІВ. МОРФОЛОГІЯ ПОРУШЕННЯ
Бура індурація легень (забарвлення гематоксиліном і еозином)
ПОШКОДЖЕННЯ І ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН ТА ТКАНИН. НЕКРОЗ І АПОПТОЗ. ІНФАРКТ. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. ОСНОВИ ТАНАТОЛОГІЇ. СМЕРТ
Панкреонекроз (забарвлення гематоксиліном і еозином)
Некроз епітелію канальців нирки (забарвлення гематоксиліном і еозином)
Некроз лімфовузла при туберкульозі (забарвлення гематоксиліном і еозином)
Інфаркт легені (забарвлення гематоксиліном і еозином)
РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ: ГІПЕРЕМІЯ, ІШЕМІЯ, КРОВОТЕЧА, КРОВОВИЛИВ, СТАЗ, ПЛАЗМОРАГІЯ. ШОК. ПОРУШЕННЯ ЛІМФООБІГУ.
Крововиливи у головний мозок (забарвлення гематоксиліном і еозином)
«Мускатна» печінка
ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. ТРОМБОЗ, ДВЗ-СИНДРОМ. ЕМБОЛІЯ.
Жирова емболія судин легені (забарвлення Судан ІІІ)
Тромб з явищами організації та каналізації
Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. Морфологія ексудативного запалення.
Абсцес печінки
Гнійний лептоменінгіт
Фібринозний перикардит
Проліферативне запалення. Специфічне запалення. Гранулематоз.
Сифілітична гранульома (гума)
Туберкульозна гранульома
Метаплазія слизової оболонки
Залозистий поліп
Процеси адаптації та компенсації. Регенерація, репарація. Склероз.
Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
Грануляційна тканина
Кардіосклероз
Онкологія
Папілома
Плоскоклітинний зроговілий рак
Аденокарцинома
Поліморфноклітинна саркома
Капілярна гемангіома
Кавернозна гемангіома печінки
Меланома
Гліобластома
Лейкемічна інфільтрація печінки при гострому лейкозі
Лімфогранулематоз
31.73M
Категория: МедицинаМедицина

Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів

1. МОРФОЛОГІЯ ОБОРОТНОГО І НЕОБОРОТНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН І ТКАНИН. ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ НАКОПИЧЕННЯ БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ ТА ЛІПІДІВ (ПАРЕНХІМА

МОРФОЛОГІЯ ОБОРОТНОГО І
НЕОБОРОТНОГО УШКОДЖЕННЯ
КЛІТИН І ТКАНИН.
ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ
НАКОПИЧЕННЯ БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ
ТА ЛІПІДІВ (ПАРЕНХІМАТОЗНІ
ДИСТРОФІЇ).

2. Гідропічна дистрофія нирки (забарвлення гематоксиліном і еозином)

Клітини епітелію канальців (нефротелію) збільшені, набряклі, контури їх
розмиті. В цитоплазмі клітин визначаються прозорі вакуолі різних розмірів,
заповнені цитоплазматичною рідиною.

3. Гіаліново-крапельна дистрофія печінки (забарвлення гематоксиліном і еозином)

Гепатоцити містять рожеві краплеподібні включення (тільця Мелорі).

4. Жирова дистрофія печінки

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
На периферії (переважно) і в центрах печінкових часточок виявляються
гепатоцити, в цитоплазмі яких містяться безбарвні вакуолі різних розмірів.
Крупні вакуолі в окремих гепатоцитах відтісняють ядро до периферії
(«каблучкоподібні» клітини).

5. Жирова дистрофія печінки (забарвлення Судан ІІІ)

В цитоплазмі гепатоцитів краплі жиру різних розмірів, які забарвлюються в
жовто-помаранчевий колір.

6. МОРФОЛОГІЯ ОБОРОТНОГО І НЕОБОРОТНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН І ТКАНИН. ПОЗАКЛІТИННЕ НАКОПИЧЕННЯ БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ ТА ЛІПІДІВ (СТРОМАЛЬНО-СУДИ

МОРФОЛОГІЯ ОБОРОТНОГО І
НЕОБОРОТНОГО УШКОДЖЕННЯ
КЛІТИН І ТКАНИН. ПОЗАКЛІТИННЕ
НАКОПИЧЕННЯ БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ
ТА ЛІПІДІВ (СТРОМАЛЬНО-СУДИННІ
ДИСТРОФІЇ).

7. Гіаліноз капсули селезінки

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Капсула селезінки значно потовщена за рахунок відкладення гомогенних
еозинофільних речовин. Паренхіма не змінена.

8. Амілоїдоз селезінки (забарвлення конго-червоним)

Амиілоїд відкладається в лімфатичних фолікулах. Амілоїдно-змінені фолікули
збільшені, червоного кольору.

9. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ЇХ МЕТАБОЛІЗМУ. МОРФОЛОГІЯ ПАТОЛОГІЧНОГО НАКОПИЧЕННЯ ЕНДОГЕННИХ І ЕКЗОГЕННИХ ПІГМЕНТІВ. МОРФОЛОГІЯ ПОРУШЕННЯ

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ЇХ
МЕТАБОЛІЗМУ. МОРФОЛОГІЯ
ПАТОЛОГІЧНОГО НАКОПИЧЕННЯ
ЕНДОГЕННИХ І ЕКЗОГЕННИХ
ПІГМЕНТІВ. МОРФОЛОГІЯ
ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ.

10. Бура індурація легень (забарвлення гематоксиліном і еозином)

В цитоплазмі клітин (сидеробластів і сидерофагів) і позаклітинно видно
гранули бурого пігменту. Клітини з пігментом розташовуються в стромі
легені і порожнинах альвеол. Міжальвеолярні перегородки потовщені,
склерозовані. Судини легені повнокровні, розширені; крововиливи в
міжальвеолярні перегородки.

11. ПОШКОДЖЕННЯ І ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН ТА ТКАНИН. НЕКРОЗ І АПОПТОЗ. ІНФАРКТ. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. ОСНОВИ ТАНАТОЛОГІЇ. СМЕРТ

ПОШКОДЖЕННЯ І ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН
ТА ТКАНИН. НЕКРОЗ І АПОПТОЗ.
ІНФАРКТ. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ
ОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. ОСНОВИ
ТАНАТОЛОГІЇ. СМЕРТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ,
ОЗНАКИ.

12. Панкреонекроз (забарвлення гематоксиліном і еозином)

Визначається безструктурна гомогенна еозинофільна ділянка, по периферії
якої розташована збережена структура підшлункової залози.

13. Некроз епітелію канальців нирки (забарвлення гематоксиліном і еозином)

При великому збільшенні в більшості епітеліоцитів канальців відсутні ядра
(каріолізис), цитоплазма їх гомогенна, еозинофільна, люмінальні контури клітин
не чіткі. Структура клубочків частково збережена.

14. Некроз лімфовузла при туберкульозі (забарвлення гематоксиліном і еозином)

Визначаються гомогенні рожеві маси тканинного детриту, навкруги
якого інфільтрат із епітеліоїдних, лімфоїдних клітин та поодинокі
клітини Пирогова-Лангханса.

15. Інфаркт легені (забарвлення гематоксиліном і еозином)

У легені осередок некрозу, в якому спостерігається крововилив в порожнину
альвеол. Міжальвеолярні перегородки зруйновані.
В окремих кровоносних судинах – тромби.

16. РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ: ГІПЕРЕМІЯ, ІШЕМІЯ, КРОВОТЕЧА, КРОВОВИЛИВ, СТАЗ, ПЛАЗМОРАГІЯ. ШОК. ПОРУШЕННЯ ЛІМФООБІГУ.

17. Крововиливи у головний мозок (забарвлення гематоксиліном і еозином)

Навколо кровоносних судин дрібновогнищеві скупчення еритроцитів,
речовина мозку набрякла.

18. «Мускатна» печінка

(забарвлення гематоксиліном і еозіном)
Центральні вени різко розширені. В центрах часточок синусоідні капіляри розширені,
заповнені кров'ю. Печінкові балки,що знаходяться між ними, навпаки, звужені (атрофія
від тиску), місцями не визначаються зовсім. По периферії часточок застій виражений
значно слабше, печінкові балки і капіляри мають звичайний вигляд, гепатоцити з
явищами жирової дістрофії.

19. ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. ТРОМБОЗ, ДВЗ-СИНДРОМ. ЕМБОЛІЯ.

20. Жирова емболія судин легені (забарвлення Судан ІІІ)

Більшість кровоносних судин легені заповнена краплями жиру, які пофарбовані в
червоно-помаранчевий колір.

21. Тромб з явищами організації та каналізації

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
В просвіті судини обтуруючий тромб. Значна частина тромботичних мас
заміщена сполучною тканиною, що вростає з боку інтими. Видно щілини, в
яких визначаються форменні елементи крові – каналізація тромбу.

22. Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. Морфологія ексудативного запалення.

23. Абсцес печінки

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Визначається вогнище зруйнованої тканини, інфільтроване нейтрофільними
лейкоцитами, оточене тканиною печінки.

24. Гнійний лептоменінгіт

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
В м‘якій оболонці головного мозку, в субарахноїдальному просторі значна
лейкоцитарна інфільтрація, поодинокі нитки фібрину.
Тканина мозку без суттєвих змін.

25. Фібринозний перикардит

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
На епікарді - гомогенні фіолетові нашарування – плівки фібрину.
В епікарді - помірна лейкоцитарна інфільтрація, міокард без суттєвих змін.

26. Проліферативне запалення. Специфічне запалення. Гранулематоз.

27. Сифілітична гранульома (гума)

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Вогнище некрозу оточено запальним інфільтратом, що складається з лімфоцитів,
плазмоцитів, епітеліоїдних клітин, навколо - сполучна тканина з великою кількістю
кровоносних судин, в окремих з яких - явища ендоваскуліту.

28. Туберкульозна гранульома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Навколо вогнища казеозного некрозу, вал із епітеліоїдних клітин, лімфоцитів
з наявністю макрофагів, серед яких розташовані гігантські багатоядерні
клітини Пирогова-Лангханса.

29. Метаплазія слизової оболонки

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Ділянка слизової оболонки зі зміною циліндричного одношарового епітелію на
багатошаровий плоский.

30. Залозистий поліп

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Спостерігається розростання залозистого (призматичного) епітелію разом з
підлеглою сполучною тканиною, в якій спостерігаються явища набряку та
запальна інфільтрація

31. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація, репарація. Склероз.

32. Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію

(забарвлення гематоксиліном і еозіном)
Кількість залоз у вишкребі збільшена, окремі з них розширені
(кістозно змінені), збільшена кількість клітин цитогенної строми.

33. Грануляційна тканина

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
До складу тканини входить велика кількість тонкостінних судин та
клітинних
елементів
макрофагально-моноцитарного
ряду,
лімфоцитів,
малоспеціалізованих
фібробластів.
Фібрилярний

34. Кардіосклероз

(забарвлення за ван – Гізоном)
Серед м‘язової тканини ділянки розростання грубоволокнистої сполучної
(фіброзної) тканини, яка забарвлюється пикрофуксином в жовто-червоний
колір.

35. Онкологія

36. Папілома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
В пухлині добре виражена строма, представлена сполучною тканиною зі
значною кількістю кровоносних судин, яка утворює вирости-сосочки. ​Сосочки
покриті багатошаровим плоским епітелієм, кількість шарів якого збільшена.

37. Плоскоклітинний зроговілий рак

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Пухлина складається з тяжів і пластів атипового плоского епітелію, які
проростають у підлеглу тканину. Клітини пухлини поліморфні. Зустрічаються
вогнища утворення кератину всередині епітеліальних пластів у вигляді округлої
форми концентричних структур («ракові перлини»).

38. Аденокарцинома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Пухлина представлена залозистими комплексами різної форми і величини, які
утворені атиповими епітеліальними клітинами з гіперхромними ядрами,
фігурами патологічних мітозів.

39. Поліморфноклітинна саркома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Паренхіма пухлини представлена ​комплексами клітин, різних розмірів та
форми, з гіперхромними ядрами. Зустрічаються гігантські багатоядерні
клітини, велика кількість фігур патологічних мітозів (тканинний і клітинний
атипізм). Строма слабо розвинена і представлена ​тонкими пучками
колагенових волокон.

40. Капілярна гемангіома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Пухлина представлена судинами капілярного типу, що розгалуджуються.
Судини розташовані в пухкій стромі. Більшість судин містить форменні
елементи крові.

41. Кавернозна гемангіома печінки

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Пухлина складається з крупних судинних тонкостінних порожнин (каверн),
вистелених ендотеліальними клітинами. Порожнини заповнені згортками крові.

42. Меланома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Пухлина складається з потворних клітин з вираженим поліморфізмом, в
цитоплазмі більшості з яких визначається коричнево-бурий пігмент –
меланін.

43. Гліобластома

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Пухлина побудована з клітин різної форми, що відрізняються розмірами та
формою ядер, наявна велика кількість мітозів (виражений клітинний
поліморфізм). Пухлина має велику кількість кровоносних судин.

44. Лейкемічна інфільтрація печінки при гострому лейкозі

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Дрібні мономорфні клітини утворюють значні інфільтрати в
перипортальній сполучній тканині та за ходом синусоїдних капілярів.

45. Лімфогранулематоз

(забарвлення гематоксиліном і еозином)
Типова будова лімфатичного вузла змінена за рахунок проліферації
лімфоцитів, гістіоцитів, ретикулярних клітин. Визначаються одноядерні
гігантські клітини (великі клітини Ходжкіна) та багатоядерні клітини РідБерезовського – Штернберга.
English     Русский Правила