«Порушення кровообігу №1»
Актуальність
Порушення кровообігу
Порушення кровонаповнення
Артеріальне повнокрів’я
Загальне венозне повнокрів’я
Патогенез (механізм) гострого загального венозного повнокрів’я на прикладі інфаркту міокарда
Патогенез хронічного загального венозного повнокрів’я на прикладі мітрального стенозу
Морфологія загального венозного повнокрів’я
Морфогенез мускатної печінки
Гостре венозне повнокрів’я (набряк легень)
Набряк легень
Набряк легень (екзаменаційний!!!)
Набряк головного мозку
Бура індурація легень (екзаменаційний!)
Гемосидероз легень (бура індурація) екзаменаційний!!!
Хронічне венозне повнокрів’я
Мускатна печінка (екзаменаційний!).
Асцит
Асцит
Гідроторакс
Анасарка
Ціанотична індурація нирки
Недокрів’я
Наслідки інфаркту
Інфаркти нирок
Інфаркти селезінки
Інфаркт міокарда
Інфаркт легені
Інфаркт легені
Петехіальні крововиливи у шкіру
Петехіальні крововиливи у шлунок
Екхімози у шкіру
Екхімози у склеру
Шлункова кровотеча
Кров у просвіті кишківника
Гемоперикард
Гемоперикард
Гемартроз
Крововилив у головний мозок
Крововилив у головний мозок (гематома)
Міжм’язова гематома
Субдуральна гематома
Рекомендована література
17.95M
Категория: МедицинаМедицина

Порушення кровообігу №1

1. «Порушення кровообігу №1»

Виконавець: асистент кафедри
патоморфології Горбоконь Н.М.

2. Актуальність

Порушення кровообігу лежить в основі
багатьох клінічних синдромів:
• Гостра та хронічна серцева недостатність
• ДВЗ-синдром
• Тромбоемболічний синдром
• Шок

3. Порушення кровообігу

І. Порушення кровонаповнення:
• Повнокрів’я
• Недокрів’я
ІІ. Порушення проникності стінки судин:
• Кровотеча (крововилив)
• Плазморагія
ІІІ. Порушення кровотоку і стану (реології)
крові (тромбоз, емболія, гідремія, ангідремія,
стаз).

4. Порушення кровонаповнення

Повнокрів’я
Артеріальне
місцеве
Венозне
загальне
місцеве
гостре хронічне
гостре хронічне
гостре
гостре хронічне
загальне
хронічне

5. Артеріальне повнокрів’я

Загальне артеріальне повнокрів’я - збільшення
об’єму циркулюючої крові (плетора) або
кількості еритроцитів
1)Фізіологічне: у жителів високогір’я
2)Патологічне: переливання надмірної кількості
крові або еритроцитарної маси, поліцитемія,
симптоматичні еритремії
• Клініко-морфологічна характеристика:
гіперемія шкіри та слизових оболонок,
підвищення артеріального тиску, підвищення
в’язкості крові, порушення мікроцируляції.

6.

• Місцеве артеріальне повнокрів’я –
підвищення кровонаповнення органу або
тканини
внаслідок
збільшенного
притоку артеріальної крові.
Фізіологічна місцева гіперемія:
• дія адекватних доз фізичних та хімічних
факторів
• почуття гніву, соромливість (рефлекторна
гіперемія),
• посилення функції органів (робоча гіперемія).

7.

Патологічна місцева гіперемия:
• Ангіоневротична: подразнення
судиннорозширюючих або параліч
судиннозвужуючих нервів
• Колатеральна гіперемія
• Гіперемія після анемії (після видалення пухлини,
лігатури або рідини з порожнини)
• Вакатна
• Запальна
• Гіперемія на підставі артеріовенозного свища

8.

Венозне повнокрів’я
• І. Місцеве венозне повнокрів’я
• ІІ. Загальне венозне повнокрів’я

9.

• Місцеве венозне повнокрів’я – збільшення
кровонаповнення тканини або органу за
рахунок венозної крові.
Причини:
• Обтурація вени тромбом або емболом
• Компресія жгутом, пухлиною, набряковою
рідиною і т.д
• Морфологія: ціаноз, набряк, плазморагії,
дрібні крововиливи, індурація (ущільнення).

10.

Загальне венозне повнокрів’я
- це перерозподіл крові з
переважним її накопиченням у
венозній системі

11. Загальне венозне повнокрів’я

ПРИЧИНИ:
І. Хвороби серця (Інфаркт міокарда, міокардити,
перикардити, кардіоміопатії, постінфарктний та
атеросклеротичний кардиосклероз , вади серця:
мітральний стеноз !!!)
ІІ. Хвороби легень з редукцією малого кола
кровообігу (емфізема, пневмосклероз,
пневмоконіози, фіброзно-кавернозна та циротична
форми туберкульозу) ; первинна гіпертензія малого
кола кровообігу.
ІІІ. Хвороби грудної клітки, пов’язані з порушенням її
присмоктувальної функції (пневмоторакс, ексудативні
та адгезивні плеврити, піопневмоторакс; виражена
деформація грудної клітки: кіфоз, сколіоз)

12. Патогенез (механізм) гострого загального венозного повнокрів’я на прикладі інфаркту міокарда

Інфаркт міокарда
порушення
присмоктувальної функції лівого
шлуночка
різкий (гострий)
застій крові у легеневих венах
різке підвищення гідростатичного
тиску в капілярах легень
плазморагії та набряк легень!!!
(один з проявів)
рефлекс
Кітаєва (спазм дрібних гілок
легеневої артерії та артеріол)
гостра легенева гіпертензія,
гостра недостатність правих відділів
серця, порушення його
присмоктувальної функції
застій в системі верхньої та нижньої
порожнистих вен.

13. Патогенез хронічного загального венозного повнокрів’я на прикладі мітрального стенозу

Мітральний стеноз
застій
крові в лівому передсерді
хронічний застій крові у легеневих
венах
венозний застій у
легенях, бура індурація легень
(гемосидероз + склероз)
капілярно-паренхіматозний блок ,
заростання гілок легеневої артерії
(редукція малого кола кровообігу ),
легенева гіпертензія
Гіпертрофія правого шлуночка
декомпенсація правих відділів
серця
хронічний застій у
системі нижньої та верхньої
порожнистих вен.

14. Морфологія загального венозного повнокрів’я

ГОСТРЕ
МАКРОСКОПІЧНО:
Органи (печінка селезінка,
нирки) нерізко збільшені, темновишневого кольору, з поверхні
зріза стікає темна кров. Набряк
головного мозку. Набряк легень.
МІКРОСКОПІЧНО: розширенні,
повнокровні венули та вени,
стази, плазморагії, діапедезні
крововиливи, дистрофіічні та
некротичні зміни
НЕМАЄ склерозу та атрофії!!!
ХРОНІЧНЕ
МАКРОСКОПІЧНО:
Ціаноз, потовщення та
ущільнення шкіри нижніх
кінцівок. Ціанотична індурація
органів, «Мускатна печінка»,
Бура індурація легень, набряки
(асцит, гідроторакс, анасарка
гідроперикард,)
МІКРОСКОПІЧНО: розширенні,
повнокровні венули та вени,
стази, плазморагії, діапедезні
крововиливи, дистрофіічні та
некротичні зміни
+ Склероз та атрофія!!!

15. Морфогенез мускатної печінки

Хронічний застій в нижній
порожнистій вені
Застій в
печінкових, збірних та центральних
венах (червоний крап у центрі
часточок), внутрішніх 2/3 синусоїдів.
В центрі печінкових часточок
крововиливи , некроз, а потім
атрофія гепатоцитів та склероз, на
периферії часточок – жирова
дистрофія гепатоцитів .
Розростання сполучної тканини
призводить до капіляризаціяї
синусоїдів
капілярнопаренхіматозний блок
застійний фіброз печінки
застійний цироз печінки.

16. Гостре венозне повнокрів’я (набряк легень)

17. Набряк легень

18. Набряк легень (екзаменаційний!!!)

19. Набряк головного мозку

20. Бура індурація легень (екзаменаційний!)

21. Гемосидероз легень (бура індурація) екзаменаційний!!!

22. Хронічне венозне повнокрів’я

• Мускатний горіх
• «Мускатна печінка»

23. Мускатна печінка (екзаменаційний!).

24.

25. Асцит

26. Асцит

27. Гідроторакс

28. Анасарка

29. Ціанотична індурація нирки

30. Недокрів’я

• Гостре загальне недокрів’я – це значне
зменшення об’єму циркулюючої крові за
короткий проміжок часу.
Причини:
• травматичні пошкодження великих судин (особливо
артерій);
• розриви великих судин при хворобах (сифіліс,
атеросклероз);
• розриви паренхіматозних органів (печінка, селезінка);
• розрив маткової труби при трубній вагітності;
• атонічна маткова кровотеча після пологів;
• роз’їдання судин у дні виразки шлунка;
• легенева кровотеча при туберкульозі, пухлинах і т.д.

31.

• Морфологічні прояви: різка блідість шкіряних
покривів, холодний липкий піт,частий
ниткоподібний пульс(геморагічний шок)
• На розтині: різка блідість шкіряних покровів,
слизових та серозних оболонок, відсутність
крові та згортків у порожнинах серця та
великих судинах, «плями Мінакова» під
ендокардом лівого шлуночка.
• Причини смерті: геморагічний шок або
зупинка серця, обумовлена порушенням
подразнення барорецепторів серця.

32.

Хронічне загальне недокрів’я (анемія) –
зменшення еритроцитів та гемоглобіну в
одиниці об’єму крові.
Причини:
1.Часті дрібні кровотечі (при виразці шлунку,
гемороїдальні, з носа і т.д).
2. Хронічна ендогенна та екзогенна інтоксикація.
3. Захворювання органів кровотворення та
імуногенезу (лейкози).
4.
Патологія
еритроцитів
(таласемія,
серпоподібноклітинна анемія).
5. Злоякісні пухлини (напр. рак шлунка) .
6. Малярія.
Морфологічні прояви: блідість шкіряних покривів,
дистрофія органів (жирова).

33.

• Місцеве недокрів’я (ішемія) – зменшення,
або
повне
припинення
притоку
артеріальної крові до тканин та органів.
Типи недокрів’я (в залежності від причини):
1. Ангіоспастичне
2. Обтураційне
3. Компресійне
4. Внаслідок перерозподілу крові.

34.

• Клініко-морфологічна характеристика: біль,
зниження температури, відсутність пульсації,
дистрофічні зміни.
• Наслідки ішемії залежать від:
- локалізації
- ступеня закриття артерії
- тривалості закриття артерії
- швидкості закриття
- наявності колатералей
Часткове та поступове зниження кровотоку
хронічна ішемія
дистрофія, атрофія, склероз
органів
Різке припинення кровотоку
гостра ішемія
інфаркт

35.

• Інфаркт (ішемічний некроз) – це ділянка
некрозу, що виникла в результаті
припинення кровопостачання.
Причини:
1.Тромбоз артерії
2.Тривалий спазм
3. Емболія
4.Порушення
прохідності
артерії
при
атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, васкулітах.

36.

Макроскопічна характеристика інфарктів
За кольором:
1. Білиий (селезінка, нирки).
2. Червоний (легені, кишківник, іноді, нирки).
3. Білий з червоним вінчиком (міокард, нирки).
За формою:
1. Клиноподібний (легені, селезінка, нирки).
2. Неправильної форми (серце, кишківник).
За поширеністю:
1.Тотальний (субтотальний),
2.Вогнищевий,
3.Мікроскопічний.

37. Наслідки інфаркту

Сприятливі
Несприятливі
• Асептичний розпад,
Септичний розпад
частіше з формуванням (приєднання інфекції, гнійне
кісти
розплавлення)
• Організація
(формування рубця)
• Петрифікація
• Гемосидероз

38. Інфаркти нирок

39. Інфаркти селезінки

40. Інфаркт міокарда

41. Інфаркт легені

42. Інфаркт легені

43.

Кровотеча – це вихід крові за межи
судини або порожнини серця в зовнішнє
середовище або у порожнини організму.
Крововилив – це вихід крові за межи
судинного русла у тканини (не у
зовнішнє середовище або порожнини
організму).

44.

Причини
І. Порушення цілісності стінки.
1. Розрив стінки (per rexin)
- обумовлений хворобами (атеросклероз, сифіліс,
васкуліт, розшарування і т.д)
- травматичний
2. Роз’їдання стінки (per diabrosin)
гнійним ексудатом, злоякісною пухлиною; при
туберкульозі; у дні виразок; при позаматковій вагітності
ворсинами хоріону і т.д)
ІІ. Збільшення проникності стінки судин (per diapedesin)
- гіпоксія
- інтоксикація (уремія, механічна жовтяниця)
- Інфекції ( в т.ч сепсис)

45.

Класифікація кровотечі:
1. Зовнішня.
• З носу (epistaxis)
• Легенева(haemoptoe)
• Шлунково-кишкова (блювота «кавовою
гущею», мелена)
• Маткова (менорагія, метрорагія)
2. Внутрішня (гемоперитонеум,
гемоперикард, гемоторакс, гемартроз).

46.

Морфологія крововиливів:
Петехії
Екхімози
Геморагічна інфільтрація
Гематома
Наслідки:
- розсмоктування крові
- інкапсуляція
- утворення кіст
- організація
- зміна кольору за рахунок перетворення гемоглобіну
- нагноєння.

47. Петехіальні крововиливи у шкіру

48. Петехіальні крововиливи у шлунок

49. Екхімози у шкіру

50. Екхімози у склеру

51. Шлункова кровотеча

52. Кров у просвіті кишківника

53. Гемоперикард

54. Гемоперикард

55. Гемартроз

56. Крововилив у головний мозок

57. Крововилив у головний мозок (гематома)

58. Міжм’язова гематома

59. Субдуральна гематома

60. Рекомендована література

• Основна:
• А.І.Струков, В.В.Сєров «Патологічна анатомія»: Підручник/Пер. з
російської мови 4-го вид., стереотипне вид.- Харків: «Факт», 1999.- С.
424-469.
• Спеціальна патоморфологія: Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV
рівня акредитації / В.М. Благодаров, О.Г. Рудницька, В.В. Вербицький та
ін. – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2010.-359 с.
• В.В.Серов, Н.Е.Ярыгин, В.С.Пауков Патологическая анатомия. Атлас.Москва: Медицина, 1986.- С. 163, 277 - 288
• Додаткова:
• В.М.Благодаров та інш. Патологічна анатомія в рисунках та схемах.Київ: ЗАТ «Атлант UMC».- 2001.- С. 155-166.
• Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничонаукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка”/ За ред.
В.М.Москаленка,
О.П.Волосовця,
І.Є.Булах,
О.П.Яворовського,
О.В.Романенка, Л.І.Остапюк.- К.: Медицина.- 2004.- С. 281-282.
• Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничонаукових дисциплін “Крок-1. Стоматологія”/ За ред. В.М.Москаленка,
О.П.Волосовця,
І.Є.Булах,
О.П.Яворовського,
О.В.Романенка,
Л.І.Остапюк.- К.: Медицина.- 2004.- С. 224-225.
English     Русский Правила