ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
ЦІЛЬ ЛЕКЦІЇ:
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання
Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
Кодекс України про адміністративні правопорушення
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарськ
У главі 2:
Стаття 442. Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності
Стаття 424. Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках
Стаття 18810. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Кримінальний кодекс України від 21 липня 2001 р.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
2.80M
Категория: ПравоПраво

Відповідальність фармацевтичних працівників

1. ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

Частина II
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала: доцент Райкова Т.С.

2. ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.
2.
3.
4.
Державний контроль і нагляд за діяльністю аптечних
установ
Адміністративно-господарська відповідальність
Адміністративна відповідальність
Кримінальна відповідальність

3. ЦІЛЬ ЛЕКЦІЇ:

Узагальнити і закріпити системні знання по державному
контролю і нагляду за діяльністю аптечних установ,
адміністративно-господарській,
адміністративній
і
кримінальній
відповідальності
фармацевтичних
працівників.

4. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

5. Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання

1.
2.
За
порушення
встановлених
законодавчими
актами правил здійснення господарської діяльності
до
суб'єктів
господарювання можуть
бути
застосовані уповноваженими органами державної
влади або органами місцевого самоврядування
адміністративно-господарські санкції,
тобто
заходи організаційно-правового або майнового
характеру,
спрямовані
на
припинення
правопорушення
суб'єкта господарювання та
ліквідацію його наслідків.
Види
адміністративно-господарських
санкцій,
умови та порядок їх застосування визначаються
цим
Кодексом,
іншими законодавчими актами.
Адміністративно-господарські санкції можуть бути
встановлені виключно законами.

6. Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій

1.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
відповідно
до
своїх
повноважень
та
у
порядку,
встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів
господарювання такі адміністративно-господарські санкції:
вилучення прибутку (доходу);
адміністративно-господарський штраф;
стягнення зборів (обов’язкових платежів);
застосування антидемпінгових заходів;
припинення експортно-імпортних операцій;
застосування індивідуального режиму ліцензування;
зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом
господарювання певних видів господарської діяльності;
анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом
господарювання окремих видів господарської діяльності;
обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання;
скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта
господарювання;
інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим
Кодексом та іншими законами.

7.

Закон України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" від 06 липня
1995 р. № 265
Закон України "Про захист прав споживачів" від
12 травня 1991 року № 1023
Податковий Кодекс України № 2755 (2755-17)
від 02.12.2010 зі змінами

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за
адміністративні правопорушення
Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення,
підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під
час і за місцем вчинення правопорушення.
Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність
за адміністративні правопорушення, мають зворотну
силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені
до видання цих законів. Закони, які встановлюють або
посилюють
відповідальність
за
адміністративні
правопорушення, зворотної сили не мають.
Провадження
в
справах
про
адміністративні
правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під
час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

9. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
Адміністративним
правопорушенням
(проступком)
визнається протиправна, винна (умисна або необережна)
дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом
передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність за правопорушення,
передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення
за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до
закону кримінальної відповідальності.

10. Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарськ

11. У главі 2:

Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та
умовами їх виробництва (Державна служба України з лікарських
засобів (далі - Держлікслужба України), її територіальні органи
(далі територіальні
органи)
розглядають
справи
про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень,
встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час
здійснення ними професійної діяльності (стаття 44-2 КУпАП, з
порушенням
встановленого
порядку
взяття, переробки,
зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її
компонентів і препаратів (стаття 45-1 КУпАП), з продажем
лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством
випадках (стаття 42-4 КУпАП), з недодержанням вимог стандартів,
норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів
(статті 167-170 КУпАП), а також з невиконанням законних вимог
посадових осіб органів державного контролю за
якістю
лікарських засобів та умовами їх виробництва щодо усунення
порушень законодавства про лікарські засоби або створення
перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-10 КУпАП)".

12. Стаття 442. Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності

Порушення обмежень, встановлених для медичних і
фармацевтичних працівників під час здійснення ними
професійної діяльності, - тягне за собою накладення штрафу у
розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені
частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення
штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Кодекс доповнено статтею 442 згідно із Законом № 3718-VI
від 08.09.2011; в редакції Закону № 5065-VI від 05.07.2012
(Основи законодавства про охорону здоров’я, стаття 78-1)

13. Стаття 424. Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках

Продаж
лікарських
засобів
в
аптечних
закладах
без
рецепта
у
заборонених
законодавством випадках - тягне за собою
накладення штрафу від шести до двадцяти
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною першою цієї статті, за
яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, - тягне за собою накладення
штрафу від двадцяти п’яти до сімдесяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.

14. Стаття 18810. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва

Невиконання законних вимог посадових осіб органів
державного контролю за якістю лікарських засобів та
умовами їх виробництва щодо усунення порушень
законодавства про лікарські засоби або створення
перешкод для діяльності цих органів - тягне за собою
накладення
штрафу
від
десяти
до
двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

15. Кримінальний кодекс України від 21 липня 2001 р.

Стаття
320.
Порушення
встановлених
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів
правил
обігу
їх аналогів або
Стаття
321.
Незаконне
виробництво,
виготовлення,
придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою
збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або
отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг
фальсифікованих лікарських засобів

16.

Наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 р.№ 188
"Про затвердження таблиць невеликих, великих та
особливо великих розмірів наркотичних засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів,
які
знаходяться у незаконному обігу"
Наказ МОЗ України від 31 серпня 2007 р. № 511
"Про затвердження Великих та особливо великих
розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських
засобів, які знаходяться у незаконному обігу"
Проект наказу про критерії віднесення розмів
фальсифікованих ліків до «великих» та «особливо
великих» для юридичної відповідальності згідно з
Кримінальним кодексом»

17. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

СТАТТЯ 68 НЕЗНАННЯ ЗАКОНІВ НЕ
ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
English     Русский Правила