ПРЕЗЕНТАЦИЯ Такырыбы: Афференттік иннервацияға әсер ететін заттар. Жергілікті анестетиктер, қармаушы, қаптаушы, абсорбциялаушы және тіті
Қолданылуы
Назарлаңызға рахмет!!!
7.73M
Категория: МедицинаМедицина

Афференттік иннервацияға әсер ететін заттар. Жергілікті анестетиктер, қармаушы, қаптаушы

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Такырыбы: Афференттік иннервацияға әсер ететін заттар. Жергілікті анестетиктер, қармаушы, қаптаушы, абсорбциялаушы және тіті

Қазақстан Республикасының
Денсаулық Сақтау және
Әлеуметтік Даму Министрлігі
Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік Фармацевтика
академиясы
Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедрасы
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Такырыбы: Афференттік иннервацияға әсер
ететін заттар. Жергілікті анестетиктер,
қармаушы, қаптаушы, абсорбциялаушы және
тітіркендіргіш заттар.
Орындаған: Тұрғынбаева Ж.
Тобы: 203 МПД
Қабылдаған: Сырманова Н.Р.
L/O/G/O
Шымкент-2017

2.

Алкадиендер
Жоспар:
Алкадиендер
— қанықпаған
I Кіріспе
көмірсутектердің
маңызды
Нейротропты
дәрілер
түрлерінің
бірі.
II Негізгі бөлім
Алкадиендер
— құрамында
1.Афференттік бар,
жүйке жалпы
жүйесіне әсер ететін
екі қос байланысы
дәрілер
формуласы
СnН2n-2 болатын
2.Жергілікті
анестетиктердің препараттары
қанықпаған
көмірсутектер.
3.Тітіркендіретін дәрілер
Алкадиендерді
кысқартып
III Қорытынды
бөлім
диен көмірсутектері
депберілуі
те
Жалпы кесте түрінде
атайды. IVПайдаланылған
Диен көмірсутектерінің
әдебиеттер
бірінші мүшесі пропадиен
(аллен) СН2 = С = СН2. Диендерде
қос байланыстардың өзара
орналасуы әр түрлі болуы

3.

Циклоалкандардың изомерлері мен
атаулары
Нейротропты дәрілер
Жеке фармакология бөлімі ағзаның қызметін жүйкелік реттелуіне әсер
ететін Циклоалкандарды
дәрілік заттарға арналады. Осындай заттардың
көмегімен
ОЖЖ-нің
сәйкес
алкан
әр түрлі деңгейінде, сонымен қатар шеткерілік жүйенің афферентті және
атауының
алдына цикло-деген сөз
эфферентті жолдарына қозудың берілуіне ықпал жасауға болады.
қосып
атайды.
Егеролардың
бүйір
тізбектері,
Нейротропты
заттардың жіктелуі
әсерлерінің
шоғырлануына
негізделген.
Яғни, олардың орталық немесе
шеткі жүйке
жүйесіне әсерінің
яғни радикалдары
болса,
олардың
орын алуына байланысты болады.
орны
көрсетіліп,
аты
аталады.
Орталық
жүйке жүйесіне әсер
етуіне
байланысты олар ОЖЖ-нің
қызметін
ынталандыратын (қоздыратын) және
төмендететін дәрілік а)
заттарға
Циклоалкандардың
изомерленуі:
жіктеледі. Қоздыратын топқа: аналептиктер, адаптогендер, психолептиктер:
циклдің
құрамындағы көміртек
психоқуаттандырғыштар, антидепрессанттар, ноотроптар жатады.
атомдарының
санына;
ә) транквилизаторлар,
көмірсутек
Тыныштандыратын топқа:
нейролептиктер,
тыныштандыратын заттар, анальгетиктер, наркозға арналған дәрілер,
молекулаларындағы
ұйықтататын дәрілер, эпилепсияға және паркисонизмге қарсы дәрілер
орынбасарлардың
түрі мен олардың
жатады.
орындарына байланысты; б)
алкендер мен класаралық изомері

4.

Кіріспе
 
Қаныққан көмірсутектердің тағы бір тобына
циклоалкандар жатады. Циклоалкандар —
құрамындағы көміртек атомдары өзара дара
байланыстар арқылы байланысқан, жалпы
формуласы СnН2n болатын циклді қаныққан
көмірсутектер.
Жалпы формуладағы n ≥ 3. Циклоалкандар —
молекуладағы көміртек атомдары өзара σбайланыс арқылы жалғасқан алициклді
көмірсутектер. Циклоалкандағы көміртек
атомдары алкандардағы сияқты гибридтелген
күйде болады.
Циклоалкандарды циклопарафиндер немесе
нафтендер деп те атайды. Жалпы формуласынан
циклоалкандар құрамының сәйкес алкандардан
айырмашылығы — олардың молекуласында
сутектің екі атомы кем болатынын байқауға
болады. Ең қарапайым циклоалкан үш мүшелі

5.

Шеткерлік жүйке жүйесіне әсер ететін дәрілік заттар
Алкадиендердің
-1,3
химиялық
Рефлекторлық доғаның түрлі, бөлімдерінің құрылымқасиеттері
қызметтік ерекшеліктеріне
сүйене отырып, афферентті
және эфферентті заттардан әсер ететін дәрілік заттарға
бөлінеді.
Афферентті иннервацияға әсер ететін дәрілер. Бұл
тежегіш және қоздырғыш қасиеті бар дәрілік заттардың
қасиетін сипаттайды. Тежегіш дәрілік қасиеті бар заттар
келесі түрде әсер етуі мүмкін: а) афферентті жүйке
ұштарының сезімталдығын төмендетеді; б) сезімтал жүйке
ұштарын қоздырғыш агенттерден сақтайды; в) афферентті
жүйке талшықтары бойымен қозудың өтуін тежейді. Ал
қоздырғыш қасиеті бар препараттар сезімтал жүйкелердің
ұштарын таңдамалы қоздырады.

6.

Циклоалкандардың табиғатта кездесуі
Жергілікті анестетиктер
тілінен
мен(грек
алынуы
аударғанда, an-болмау, aesthesisсезімталдық) сезімтал жүйке
Бес және
алты
циклопарафиндер
жүйелерінің
қозумүшелі
мүмкіндігін
(циклопентан,
төмендетін,циклогексан)
жүйке жүйесіндегі және олардың
гомологтары
түрлерінің
афференттімұнайдың
импульстарды кейбір
тежеп,
ауырсынуды
жою үшін пайдаланылады.
құрамында
болады.
Сондықтан оларды
Бұл топқа
жататын
бірінші құрал"нафтендер"
деп
те атайды.
Циклоалкандарды
кокаиндібөліп
1860 жылы
Альбертсонымен
Ньюман
мұнайдан
алады,
қатар синтездік
coca атты Оңтүстік
жолменErythroxylon
де алады.
Америкалық бұтаның жапырақтарынан
1. Құрамындағы
галоген
атомдары екі шеткі
жасап шығарады.
Ньюман өткен
көміртек
атомдарында
алкандардың
заманның
атақты химиктеріорналасқан
секілді
дигалогентуындыларына
мырышпен немесе
жаңа ойлап табылған заттың дәмін
натриймен
етіп
алады.
татыпәсер
көріп, тіл
ұшының
жаны
кететінін байқайды.
2. Циклоалкандар
мен олардың туындыларын
бензолды және оның сәйкес туындыларын
катализатор қатысында гидрлеп алуға болады:

7.

Химиялық қасиеттері
Бұл факторлар:
Кокаин-халық
медицинасында
1.Ақуыздардың
синтезі рибосомада
жүреді.
белгісіз
болған
ауруларға
2.Ақуыздардың
синтезі
үшінкейбір
қажетхимиялық
энергия АТФ
Циклоалкандардың
тұрақтылығы
мен
қарсықамтамасыз
қолдану үшін
ғылыми
және ГТФ
арқылы
етіледі,
айта кету
қасиеттері көбінесе
циклдегі
көмірсутек
атомдарының
санына
байланысты
болады.
Бұл
медицинада
қолданылған
дәрілік
керек,
бір пептидтік
байланыс
түзілу
үшін
4
көмірсутектердің
ішіндегі
химиялық
ең
құрал
болды.
Оңтүстік
Америка
макроэргтік
қосылыс
қажет.
тұрақтылары — құрамында бес және алты көміртек
халықтары
коканың жапырақтарын
3.20-ға
жуық
аминқышқылдары.
атомы бар циклоалкандар. Циклоалкандардың
тудыратын
апиын
ретінде
4.20-данsp
астам
аминоацил
–т-РНҚ
синтетаза
3эйфория
көміртек атомдары
гибридтенген
күйде
болады.
пайдаланып
келді.
ферменті.
Молекуласының
құрамында үш
және төрт
көміртек
атомдары бар
циклопропан
мен циклобутандардың
5.20-ға
жуық т-РНҚ.
И.Н.Кацауров
кокаинды көз
валенттік бұрыштары
109°28’-тан
едәуір
6.Mg+2 ионы,
конц
5-8mM
қажет. ауытқитын
алмасының
энуклеациясынан,
(кіші) болғандықтан, циклде кернеу пайда болады
Сонымен барлығы
200-ге
жуық
катарактаға
байланысты
көз жанарын
да, олар бес және алты
мүшелі циклоалкандардай
ақуыздық
факторлар
қажет.
алу кезінде
де тиімді
пайдаланады.
тұрақты боламакромолекулалар,
алмайды.

8.

Физикалық қасиеттері
Әсер ету механизмі. Жергілікті анестетиктер үштік
Диендердің
физикалық
азотты
негіздерден тұрады.
Олар бір-бірімен эфирлі
жәнеқасиеттерінің
амидті байланыстармен біріктірілген
өзгеру гидрофилді
және липофилді бөліктерден тұрады. Әсер ету
заңдылықтары
алкендердің
механизмін ароматты құрылымы бар липофильді бөлігі
қасиеттеріне
айқындайды.
Шырышты қабатқа және теріге жағу,
ұқсас.Алкадиендер-1,3
парентеральды енгізу үшін жергілікті анестетиктердің
түссіз зат. Гомологтық
хлорсутекті тұздарының сулы ерітіндісі қолданылады.
қатардың алғашқы
мүшелері газдар мен
төменгі қайнаудағы
сұйықтық болып келеді.

9.

Жергілікті анестетиктердің препараттары
Адамантан.
Түссіз,
әлсіз комфора
иісі бар
кристалды
зат.
Жергілікті
анестетиктер
күрделі эфирлер
(анестезин,
дикаин,
Ол 270°С балқиды, бірақта қалыпты жағдайда-ақ оның
новокаин) және орын басқан амидтер (лидокаин, тримекаин,
кристалдары буланып ұша бастайды, яғни бірден
бупивакаин) болып жіктеледі. Жергілікті анестетиктер- күрделі
буланады-возгондалады. Тұңғыш рет 1993 жылы мұнайдан
эфирлер қанның жалған холинэстеразасымен гидролизге ұшырап, 30алынған.
60 мин.ішінде әсер етеді. Олар антихолинэстеразды дәрінің
(прозерин) әсерін ұзартады. Гидролиз өнімі-n-аминобензой қышқылы
сульфаниламидтердің бактериостатикалық әсерін әлсіретеді.
Адмантанның кейбір туындылары медициналық
практикада дәрі-дәрмек ретінде қолданылуда, оның
вируске күшті қарсы әсері бар.

10.

3. Дегидрлену реакциясы айырылу
реакциясына жатады. Цикло- алкандар
Терминалды (үстірт(сутек
және соңғы)
анестезия
дегидрлену
бөлінетін)
реакцияларына
шырышты қабаты немесе жарада болатын липофильді
түседі.
Мысалы,
өршіткі
қатысында
жергілікті
анестетиктердің
сезімтал
жүйке жүйесіне
әсер етуі кезінде дамиды. Терминалды
анестезия
циклогександы
дегидрлегенде
бензол
кезінде бупивакаин, лидокаин, мепивакаин,
түзіледі.
пиромекаин, тримекаин төменгі уытты мен қажетті
4. Циклоалкандардың
тиімділікті
тудырады. Бұл құралдар мынадайжануы.
анестезия Құрамы
кезінде
пайдаланылады:
алкандар
сияқты
көміртек пен сутек
•Кератит кезіндегі көз шарайнасына;
атомдарынан
тұратындықтан,
•Стоматологиялық әрекеттер кезіндегі ауыз қуысында;
циклоалкандар
да мұрын
жанады.
•Интраназалды
интубация кезіндегі
жолдарынаОттек жеткілікті
және
гайморлық
қуысын тесуде;
Сақинадағы
орынбасушылардың
болса,
нәтижесінде,
көміртек (IV)орналасу
оксиді мен
•Бронхоскопиясында
жолдарының,
асқазанды
жағдайына
қарай
болатын
изомерия:
су түзіледі.тыныс
зондпен тексеруде, уретраның цистоскопиясында.
3.
Бүйір
тізбектің реакция
изомериясы:
Оттек
жетіспесе,
нәтижесінде
4.
Бүйір тізбектердің
кеңістікте
көміртек
(II) оксиді немесе
күйеорналасуынан
түзіледі.
болатын геометриялық цис- және трансизомерия:

11.

Диендердің қосылу
құрылысы:
реакцияларында,Полярограф
негізінен,
екі қос
байланыс үзіліп, галогендер мен
1.Полярографиялық
галогенсутектерді
молекуланыңұяшық
екі Жергілікті
анестетиктерді қолдану
2.Тамшылауыш
сынап
шетіне қосады (1,4-қосылу).
электорды
Броммен әрекеттесуі.
Бутадиен-1,3-ті
3.Вольтметр
бромды су (бромның
судағы ерітіндісі)
4.Микроамперметр
арқылы өткізгенде,
ерітінді
5.Реостатмөлшері
түссізденеді. Бромның
беретін
батарея
жеткілікті болған6.Потенциал
жағдайда
барлық
қос
байланыстар үзіліп, бромның екі
молекуласы қосылады.
Диендердің броммен әрекеттесіп,
бромды суды түссіздендіруі еселі
байланыстың сапалық реакциясы
екендігін алкендер тақырыбынан

12.

Кокаинмен улану ОЖЖ-ніңүлкен жарты
Алкадиендерді
ң химиялы
қ
шардың жұлынға дейінгі қозуымен
қасиеттері
айқындалады. Эйфория, мазасыздық,
психомоторлы қозу,қос
жүрек
айну, гипертермия,
Молекулаларында
байланыстары
тремор,
клинико-тоникалық
діріл, тыныс
болғандықтан,
диендердің
химиялық
жиілігі, тәж
тамырларының
қасиеттеріалудың
алкендерге
ұқсас,
бұлар тарылуы,
да
жұлын
рефлекстерінің реакцияларына
күшейуі, тахикардия,
қосылу және
полимерлену
оңай түседі. аритмия, артериялық гипертензия, көз
қарашығыныңАлкадиендер
үлкендеуі туындайды. Қозу
Қосылу реакциялары
симптомдары
естің
тануымен, арефлексиямен,
галогендерді,
сутекті,
галогенсутекті
бұлшықет
атониясымен, коллапспенқос
алмасады.
қосып алады.
Молекулаларындағы
Өлімдара
тыныс байланыспен
алу орталығының тежелуінен
байланыстары
бөлінген
немесе миокард инфарктының
нәтижесінде
диендер қасиеттерінің
ерекшеліктері
бар.
туындайды.
Бұл диендер реагенттерді
бір немесе екі
қос байланыстары бойынша (1,2 және 3,4
қосылу) да, молекуланың екі шетіне де
(1,4 қосылу) қосып алады.

13.

Циклоалкандардың біраз қасиеттері
алкандарға ұқсас: химиялық белсенділіктері
төмен, жану және орынбасу реакцияларына
түседі.
Алкандардан айырмашылығы —
циклоалкандар қосылу реакцияларына түсе
алады.
1. Цикл ашылу арқылы жүретін реакциялар
(қосылу реакциялары). Циклдегі көміртек
атомдарының арасындағы байланыстар
үзілген жерге басқа элемент атомдары
(галогендер, сутек, т.б.) қосылады.
Кіші циклді қосылыстар үлкен циклді
қосылыстарға қарағанда қосылу
реакцияларына оңайлау түседі. Мысалы,
гидрлену реакциясының (сутектің қосылуы)
әр түрлі циклоалкандарда жүру жағдайлары

14.

Циклдердің мөлшеріне қарай олардың
тұрақтылығы да әр түрлі болады. Yш және төрт
 Кокаинизмді емдеу үшін
мүшелі
циклдер бес және алты мүшелі циклдерге
қарағанда
тұрақсыздау
келеді.
мынадай дәрілік
құралдарды
Циклді қосылыстар тұрақтылығының әр түрлі болу
қолданады:
ce6e6iн түсіндіру үшiн неміс химигі А. Байер өзінің
•үшциклді
антидепрессант"кернеу
теориясын"
(1885 ж.) ұсынды. Байер
циклдің тұрақтылығын
десипрамин; олардың құрылысының
ерекшеліктерімен байланыстыруға тырысты.
•антидепрессант
Бірінішіден,
ол циклді қосылыстар жазық
құрылысты болу керек деп есептеді, екіншіден,
кернеу (тұрақтылық) өлшемі ретінде валенттік
Кокаин мен құрамында
бұрыштың қалыпты тетраэдрлік бұрыштан (109°28')
алкалоид
бар
дәрілік
ауытқу
шамасын
алды.
Байер теориясы бойынша
валенттік
бұрыштың
ауытқу
құралдарды
тағайындау
текшамасы циклді түзілу
мүмкіндігін анықтайды және молекуланың
дәрігердің рұқсатымен
болуы
тұрақтылығын
төмендететін
кернеу туғызады.
Мысалы, циклоалканның
қарапайым өкілі
керек.
циклопропан тең қабырғалы үшбұрыш түрінде
өрнектеледі. Соған сәйкес валенттік
байланыстардың бағыттары α-бұрышқа ауытқиды:

15.

  
Бырыстыратын заттар әсері жергілікті
қабынуға қарсы
Тұйықалкандардың
құрылысы
 
препараттарға жатады. Оларды шырышты қабаттардың және
терінің қабыну үрдістерін емдеу үшін қолданады. Бұл
препараттарды енгізген жер жасушадан тыс сұйықтықтың,
шырыштың, экссудаттың, жасуша бетінің (жасуша
мембранасы) коллоидтарының тығыздалуы (ақуыздың
жартылай коагуляциясы) байқалады. Осылай пайда болған
қабық сезімтал жүйке ұштарын тітіркенуден сақтайды және
ауырсыну сезімі төмендейді. Сонымен қатар жергілікті
тамырлардың тарылуын, олардың өткізгіштігінің төмендеуін,
экссудаттың азаюын, сонымен қатар ферменттердің
ыдырауын шақырады. Осы көріністің бәрі қабыну
үрдістерінің дамуына кедергі жасайды.

16. Қолданылуы

Циклопропан. Түссіз газ (қайнау тем.-34,5°С),
органикалық еріткіштерде жақсы ерімтал, суда
Бырыстырғыш
заттар
келесінемесе
топтарға бөлінеді:
нашар
ериді.
Оттек
азот (IY) оксидінде
а) Органикалық
тұтанады,
қопарылуға бейім. Медицинада
Танин Емен қабығының қайнатпасы
ингаляциялық
наркоз үшін қолданылады.
б) Бейорганикалық
Циклопентан.
тем.
Қорғасын ацетаты Түссіз сұйықтың(қайнау
Мырыш сульфаты
Мырыш тотығы
Мыс сульфаты
43,3°С).
Суда ерімейді,органикалық
еріткіштерде
Күміс нитраты
Ашудасүшін жақсы еріткіш
ерімтал,целлюлоза
эфирлері
Висмуттың негізгі нитраты
болады. Наркотикалық әсері бар. Органикалық
синтезде пайдаланады.
Циклогексан. Түссіз сұйықтық,(қайнау тем. 80,7°С)
суда ерімейді,органикалық еріткіштерде ериді,
еріткіш ретінде кең қолданылады. Ол сондай-ақ
капролактам мен адипин қышқылын алу үшін
шикізат көзі ретінде де қолданылады.

17.

"Кресло" пішіндес циклогексан молекуласындағы әp6ip
көміртек атомында екі түрлі байланыс болады: экваторлық
(е) және аксиалдық (а). Аксиалдық байланыстар
циклогексан сакинасының жазықтығына перпендикуляр ось
бойымен
бағытталған,
ал экваторлық байланыстар сақина
Танин- галлоилікті
(галлодубильная)
жазықтығына
радиалды
бағытталған.
"Кресло"
қышқыл. Кіші азиялық
еменнің
немесе
формасындағы байланыстардың осылай бөліну тәртібi, оны
сумах тұқымдас өсімдіктердің өскіншегі
"ванна" формасына қарағанда тиімді етеді.
болып келетін сия жаңғақтарынан
Циклогексан молекуласының «кресло» формасы
(чернильные орешки)
(Gallae
turcicae)
Циклогексан
6ip-6ipiнe
ауыса
алатын "кресло" пішіндес екі
алынады. Ерітінділер
және
жағар май
конформация
түрінде
болады
және ауысу барысында
түрінде тағайындалады.Емен
қабығынан
аксиалдық
байланыстар экваторлық
байланыстарға өтеді.
Циклогексан
туындыларындағы
орынбасушылардың
дайындалған қайнатпада
бырыстыратын
орналасу
жағдайы
олардың
химиялық қасиеттеріне әсер
әсер көрсететін
заттардың
айтарлықтай
етеді. Егер сутек
атомын
мөлшері
бар. басқа топпен, мысалы, метил
топшасымен алмастырса, ол не аксиалдық, не экваторлық
жағдайда орналасады. Электрондық дифракция әдісінің
керсетуіне қарағанда, егер мүмкіндік болса, орынбасушылар
экваторлық күйде ораналасуға тырысады. Қорыта айтқанда,
қосылыстардың химиялық касиеттері әрекеттесуші
молекулалардың конформацияларының салыстырмалы

18.

Бүркейтін заттар шырышты қабаттарды
жаба отырып, сезімтал жүйке ұштарын
тітіркенуден сақтайды. Бүркейтін заттарға
крахмалдың шырышы, зығыр дәнінің
шырышы және т.б. жатады. Оларды
көбінесе асқазан-ішек жолдарының
қабыну үрдістерінде, сонымен қатар
тітіркендіргіш қасиеті бар заттармен бірге
қолданады. Қаптаушы заттар резорбтивті
әсер көрсетпейді.
 

19.

Тітіркендіретін дәрілер тері мен шырышты
Қорытынды
қабаттардың сезімтал жүйке ұштарын таңдамалы
тітіркендіретін және қоршаған ұлпаларды
зақымдамайтын
заттар.
Тұйық алкандар деп
– тұйықты
түзетін барлық
Осындай типті негізгі дәрілік заттар келесі топтарға
көміртек атомдарының бәрі sp3- будандасқан күйінде
жіктеледі:
болатын жабық тізбекті көмірсутектерді атайды.
Тітіркендіретін заттар (Қыша қағазы, ментол, тазартылған
Тұйық алкандарды
тұйық
өлшемі
бойынша кіші
терпентин майы,
аммиак
ерітіндісі)
тұйыққа (үш,
төрт мүшелі),
кәдімгі
жайзаттар
тұйыққа (бес,
Рефлекторлы
әсерлі қақырық
түсіретін
алты, жеті Рефлекторлы
мүшелі), орташа
тұйыққа
(сегізбір
әсерлі ащы,
іш жүргізетін
және он
өт айдайтын
мүшелі) және
макро не үлкен тұйыққа (он екі және
заттар.
одан да көп мүшелі) бөлінеді.
Молекула құрамына енетін тұйықтардың санына орай,
тұйықалкандарды моно- бір тұйыққа және поли- көп
тұйыққа бөлінеді.
Диенді көмірсутек молекуласында екі қос
байланыс болады, яғни оларға сәйкес болатын
қаныққан көмірсутектен төрт сутек атомына кем.
Алкадиендердің жалпы формуласы СnH2n-2.
Алкадиендерді жүйелік атаулар бойынша атайды. Сол
сияқты оны этилендік атаумен де атай береді, тек
мұнда ен жалғауы диен дегенмен алмасады.

20.

Өсімдіктен алынған тітіркендіретін дәрілер
Ментол-жалбыз бұрышынан алынған
терпентинді спирт. Суық рецепторлаына
қоздырғыш әсер беріп, мұздау сезімін тудырады, ол
жергілікті анестезиямен ауысады. Ауыз қуысын
ментолмен қоздыру стенокардия кезінде қан
тамырларының рефлекторы кеңеюімен және жүрек
айнуға қарсы құрал болып табылады. Ментолдың
бір құралы – ВАЛИДОЛ (25% ментолдың
изовалирианды қышқылының метил эфиріндегі
ерітіндісі) неврозға, истерияға, теңіз және әуе
ауруларына, стенокардияның ауыр емес қозуына
қарсы қолданылады.
Ментол қоздырғыш әсер беретін кейбір
майлардың құрамында кездеседі (бомбенге,
бороментол, эфкамон, меновазин)

21.

Қыша- майсыз қыша жағылған
қағаз, құрамында синигрин гликозиді
бар. Қышаны 37-40°
температурадағы суға салып алғанда
мирозин ферменті белсендіріліп,
синигрин ериді.
Құрамында капсаицин бар бұрыш
жемісі нокофлекстен басқа, бұрыш
тұнбасының, бұрыш пластырының
құрамында қолданылады. Капсаицин
каннабиоидті антинацицептивті
жүйенің медиаторлары секілді
ваниллоидті циторецепторлардың
агонисті болып табылады.
 

22.

Синтетикалық тітіркендіретін дәрілер
«Финалгон» майы- құрамында нонивамид терілік қоздырғышы мен
этинилникотинат- қан тамырларын кеңейтетін құралы бар.
Аммиак ерітіндісі (мұсәтір спирті) естен тануда және қатты мас
болғанда есті жинату үшін қолданылады.
Метилсалицилат- салицил қышқылының метил эфирі, метилсалицилат
линименті және левомиколь майларының құрамында қолданылады.
Бұл топқа қақырық айдайтын, ащы заттарда жатады.

23.

Пайдаланылған әдебиеттер
Пайдаланылған
әдебиеттер
тізімі
тізімі
1.
Орманов Н.Ж. "Фармакология" 1
1. А.А.Петров,
Х.В.Баль,
том 129-151
бет
2. Орманов Н.Ж.
"Дәрілердің
А.Т.Трощенко.
2001ж
(183б)
анықтамасы"
2. Бірімжанов,
Нұрахметов. 2003
3. Машковский М.Д. "Лекарственное
(254б) средство" 1 том
4. Харкевич
"Основы
3. Патсаев
Ә.Қ, Д.А.
Шытыбаев
С.А,
фармакологии"
Дәуренбеков
К.Н.
5. www.google.kz веб сайты
ж
4. Жалпы химия, бейорганикалық
және физколойдтық химия. 2004 ж
(205б)
5. интернет материалдары:google .kz
Wikipedia.kz

24. Назарлаңызға рахмет!!!

Назарларыңызға
Назарлаңызға
РАХМЕТ!!!
рахмет!!!
L/O/G/O
English     Русский Правила