ПРОСТІ ЗАДАЧІ
Прості задачі
Види простих задач
Формування умінь розв’язувати задачі:
Поняття задачі. Ознайомлення
Ознайомлення із коротким записом задачі
Щоб прикрасити лісову ялинку, білочка принесла 7 шишок, а зайчик – на 2 морквинки більше. Скільки всього прикрас принесли звірятка?
Пам’ятка «працюю над задачею»
Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Чи можна відразу відповісти на запитання задачі?
4.14M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Прості задачі

1.

Процюк Н.В.
вчитель початкових класів
Боярської ЗОШ І – ІІІ ст №4

2. ПРОСТІ ЗАДАЧІ

• Метою вчителя є актуалізація
поняття «задача» та процесу
її розв’язування.

3.

• Проста задача -- це сюжетна
задача, яка розв’язується за
допомогою однієї
арифметичної дії.

4. Прості задачі

• Це математичні моделі життєвих
ситуацій, які виникають внаслідок
об’єднання, вилучення чи поділу
предметних множин, у процесі
різницевого чи кратного порівняння
двох значень тієї самої величини, а
також при кількісній характеристиці
якого-небудь
явища
кількома
взаємозв’язаними величинами.

5. Види простих задач

1. Задачі на знаходження суми.
2. Задачі на знаходження остачі.
3. Задачі на збільшення, або зменшення числа на
декілька одиниць.
4. Задачі на різницеве порівняння.
5. Задачі на знаходження невідомого доданка.
6. Задачі на знаходження невідомого
зменшуваного.
7. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.

6. Формування умінь розв’язувати задачі:

1. Задача та її розв’язання є предметом
змістовного аналізу, дослідження
впливу змін в умові задачі на її
розв’язання.
2. Основним методом навчання
розв’язування задач є
квазідослідницький.

7.

3. Розв’язання задачі є процесом
динамічного моделювання: від
схематичної моделі задачного
формулювання( короткий запис,
схематичний рисунок, числові дані)
до схематичної моделі процесу
пошуку розв’язання, а від неї до
складання математичної моделі.

8.

9.

10.

11.

12. Поняття задачі. Ознайомлення

13.

14.

15. Ознайомлення із коротким записом задачі

16.

17. Щоб прикрасити лісову ялинку, білочка принесла 7 шишок, а зайчик – на 2 морквинки більше. Скільки всього прикрас принесли звірятка?

18.

• Білочка – 7 ш.
• Зайчик -- ? , на 2 м. більше
?
?
7
7
?
На 2 б.
7
?
7
7+2
?
2

19.

• 1) 7+2=9(м.) – приніс зайчик;
• 2) 9+7=16(пр.)
Відповідь: всього 16 прикрас принесли
звірятка.

20. Пам’ятка «працюю над задачею»

1. Прочитай задачу. Про що в ній розповідається?
2. Виділи ключові слова та склади короткий запис
задачі.
3. За коротким записом поясни числові дані задачі та
запитання. Виконай схему.
4. Повтори запитання задачі. Що достатньо знати,
щоб на нього відповісти?
Достатньо знати два числових значення: І ̶ …(□
або невідомо) та ІІ ̶ …(□ або невідомо).

21. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Чи можна відразу відповісти на запитання задачі?

• Можна
• Не можна
1. Поділи задачу на прості.
Сформулюй кожну просту
задачу. Покажи опорні схеми до
кожної .
2. Склади план розв’язування
задачі. Про що ми дізнаємось
першою дією? Про що ми
дізнаємось другою дією?
3. Запиши розв’язання задачі.
4. Запиши відповідь.
1.Чому не можна? Що потрібно
знати, щоб відповісти на
запитання? (Потрібно знати, два
числових значення: І -- … (□ або
невідомо) та ІІ -- …( □ або
невідомо). Якою арифметичною
дією відповімо на це запитання?
2.Чи можна відразу відповісти на
запитання?
3.Чому можна?
4.Таким чином , ми від запитання
задачі перейшли до числових
даних.
Аналіз закінчено.
English     Русский Правила