Бағалау критерийлері
Суреттер бойынша оксидтерді анықта
Суретте берілген заттардың арасындағы реакция теңдеулерін жаз. Оксидтердің сумен реакциялары туралы қорытынды жаса және
Сумен негіздік оксидтердің әрекеттесуі
Қышқылдық оксидтердің сумен әрекеттесуі
Қышқылдық оксидтердің сумен әрекеттесуі
Химиялық қасиеттері
Химиялық қасиеттері
“АДАСҚАН ФОРМУЛАЛАР”
Дұрыс жауабы:
19.72M
Категория: ХимияХимия

Судын оксидтермен реакциясы

1.

Оқу мақсаты:
• негіздік және қышқылдық оксидтердің сумен реакция
теңдеулерін құру

2. Бағалау критерийлері

• су металл оксидімен әрекеттескенде негіз (сілті) түзілетінін білуі
• су бейметалл оксидімен әрекеттескенде қышқыл түзілетінін білуі
керек.
• судың негіздік және қышқылдық оксидтермен әрекеттесу
реакцияларының теңдеулерін құрастыра алуы керек.
• түзілген өнімді болжау үшін негіздік оксидтерді қышқылдық
оксидтерден ажырата білуі тиіс.

3. Суреттер бойынша оксидтерді анықта

Кальций оксидінің сумен әрекеттесу
реакциясының теңдеуін жаз.
Ерітіндінің ортасын индикатормен
тексергенде нені байқауға болады?
Кальций карбонатын қышқылмен
өңдегенде қандай оксиді түзіледі?
Түзілген оксидтің түрін қалай
анықтауға болады?
Алюминий фольгасы - бұл алюминий
оксидінің мысалы болып табылады.
Алюминий оксидінің суға қатынасы
қандай?

4.

Көрсетілім
1.Кальций карбонатының тұз қышқылымен әрекеттесу реакциясын зертте.
Бөлінген газды әк суы арқылы өткізу, ерітінді ортасын индикатормен тексеру
2.Әкті сөндіру реакциясын зертте (кальций оксидінің сумен реакциясы). Көп
мөлшерде жылу бөлінетін, танымал ізбесті сөндіру реакциясы, ертінді
ортасын индикатормен тексеріңіз.
Реакция теңдеулерін жазып, теңестіріңіз.
Дескриптор
Оқушы
Судың кейбір қасиеттерін анықтай алады;
Алған білімдері арқылы аргументтер мен дәлелдер келтіре отырып, жауап береді;
Уақытты тиімді пайдаланады

5.

Суда ерігіштігіне байланысты
Оксидтер
Суда еритін
SO2, CO2, K2O
(SiO2
басқа барлық қышқылдық оксидтер,1-2
топ металдарының оксидтері)
Суда ерімейтін
CuO, FeO, SiO2, Al2O3

6. Суретте берілген заттардың арасындағы реакция теңдеулерін жаз. Оксидтердің сумен реакциялары туралы қорытынды жаса және

рНортасын болжа.

7. Сумен негіздік оксидтердің әрекеттесуі

Тапсырма: Бейнені қарау, бақылаулары мен реакция
теңдеуін жазу

8. Қышқылдық оксидтердің сумен әрекеттесуі

Тапсырма: Бейнені қарау, бақылаулары мен реакция теңдеуін жазу

9. Қышқылдық оксидтердің сумен әрекеттесуі

10. Химиялық қасиеттері

Оксид (сілтілік, сілтілік жер метал оксидтері) + Су → Сілті
K2O + H2O = 2 KOH

11. Химиялық қасиеттері

Қышқылдық оксид + Cу → Қышқыл
SO3 + H2O = H2SO4

12.

ACIDS AFFECT INDICATORS,
BY CHANGING THEIR COLOR
Blue litmus paper turns red in
contact with an acid (and red paper
stays red).

13.

Төмендегі кестені толтырыңдар:
Металл
Оттек
Na
Li
K
Ca
Mg
Be
Ba
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
+
Түзілген
өнімнің
формуласы

Атауы

14.

Төмендегі кестені толтырыңдар:
Бейметалл
Оттек

+
C
Si
P
S
N2
Түзілген өнімнің
формуласы
O2
O2
O2
O2
O2
Атауы

15.

Төмендегі кестені толтырыңдар:
Бейметалл
оксиді
Су
CO2
H2O
SiO2
+
H2O
P2O5
H2O
SO2
H2O
N2O5
H2O
Түзілген өнімнің
формуласы

Атауы

16.

Төмендегі кестені толтырыңдар:
Металл
оксиді
Na2O
Li2O
K2 O
CaO
MgO
BeO
BaO
Су
+
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
Түзілген
өнімнің
формуласы

Атауы

17. “АДАСҚАН ФОРМУЛАЛАР”

Негіздік оксидтер
CaO
SO3
ZnO
SiO2
Қышқылдық
оксидтер
Na2O P2O5
BeO
Li2O
Амфотерлі
оксидтер
Al2O3 BaO K2O
CO2
N2O5
N2O5 Cl2O7

18. Дұрыс жауабы:

• Негіздік оксидтер CaO
Na2O Li2O BaO K2O
• Қышқылдық оксидтер SO3 P2O5 SiO2
CO2 N2O5 Cl2O7
• Амфотерлі оксидтер
Al2O3 ZnO BeO

19.

1. Қандай оксидтер сумен әрекеттескенде сәйкес қышқылдарды түзеді:
A. SO3, CaO
B. CO2, P2O5
C. Fe2O3, Na2O
D. CO, SiO2
2. Тиісті оксидтің сумен әрекеттесуі нәтижесінде алынатын гидроксидтің
формуласын таңдаңыз:
A. H2SiO3
B. Cu(OH)2
C. Ca(OH)2
D. Fe(OH)3

20.

CaO + H2O = Ca(OH)2 – кальций гидроксиді (сілтілік)
SO2 + H2O = H2SO3 – күкіртті қышқыл (қышқылдық)
ZnO + H2O ≠
K2O + H2O = 2KOH – калий гидроксиді (сілтілік)
N2O5 + H2O = 2HNO3 – азот қышқылы
(қышқылдық)
SiO2 + H2O ≠

21.

1. Мына оксидтер ерітінділерінің рН көрсетіңіз:
P2O3 К2O BaO CO2
Жауабыңызды түсіндіріңіз
2. Сумен реакцияға түсетің жұп
A. CuO, Na
B. CaO, Ca
C. CO2 , SiO2
D. N2 , Fe
3. Судың бариймен және судың күкірт оксидімен (VI)
реакцияларының теңдеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы
сәйкесінше тең:
A. 3 и 4
B. 4 и 3
C. 4 и 4
D. 5 и 3

22.

4. Екі заттың әрекеттесу процесінде калий гидроксиді және
сутегі түзілді. Қандай заттар реакцияға түсті?
A. калий және су
B. калий оксиді және су
C. калий және тұз қышқылы
D. калий оксиді және тұз қышқылы
5. Судың натриймен және литий оксидімен су
реакцияларының теңдеулеріндегі коэффициенттердің
қосындысы сәйкесінше:
A. 7 и 3
B. 6 и 3
C. 4 и 4
D. 7 и 4

23.

«Бәрі менің қолымда»
-Сен нені үйрендің?
-Бұрын істей алмағандарыңнан қазір нені істей аласың?
-Нені жақсырақ істей аласың?
-Оқытудың қай бөлігі(әдіс) сен үшін барынша тиімді
болды?
-Егер дәл осы сабақ басқа топта өткізілетін болса, нені
өзгертер едің?
-Неліктен бұл бөлігін өзгертер едің?
English     Русский Правила