Оксидтерді атаңдар:
1.46M
Категория: ХимияХимия

Оксидтер, жіктелуі, аталуы, алу жолдары, химиялық қасиеттері

1.

Тақырыбы:
Оксидтер, жіктелуі,
аталуы, алу жолдары,
химиялық қасиеттері

2.

Заттар
Жай
металдар
Күрделі
Бейметал
дар
Негіздік
CaO
CuO
Оксид
тер
Негіз
дер
Екідайлы
AL 2O3
ZnO
Қыш
тұздар
қылдар
Қышқылдық
SO3
CO2

3.

Оксидтер:
1. Анықтамасы
2. Жіктелуі
3. Аталуы
4. Алынуы
5. Физикалық қасиеті
6. Химиялық қасиеті
7. Қолданылуы

4.

СаО, СО2
NO, CO
Тұз түзетіндер
Тұз түзбейтіндер
Оксидтер
Негіздік
CaO
CuO
Екідайлы
AL 2O3
ZnO
Қышқылдық
SO3
CO2

5.

Оксидтердің аталуы
Жазылуы
Қарапайым
атаулары
Аталуы
CO2
Көмірқышқыл газы
КӨМІРТЕК (ІҮ) ОКСИДІ
N 2O
SO2
SO3
FeO
Al 2O3
Шаттандырғыш газ
АЗОТ (І) ОКСИДІ
Күкіртті газ
КҮКІРТ (ІҮ) оксиді
Күкірт ангидриді
КҮКІРТ (ҮІ) ОКСИДІ
Темір таты
Темір (ІІ) ОКСИДІ
Глинезем, корунд
АЛЮМИНИЙ (ІІІ)
ОКСИДІ
P 2O5
Fe2O3

Фосфор ангидриді
ФОСФОР (Ү) ОКСИДІ
гематит
Темір (ІІІ) ОКСИДІ
Иіс газы
Көміртек (ІІ) ОКСИДІ

6.

Алыну жолдары
Күрделі заттардың
айырылуы
Заттардың жануы
1. Жай зат
жанғанда
4P+O2= 2P 2O5
2. Күрделі зат
жанғанда
2C 2H 2+5O2=4CO 2+2H 2O
3. Ерімейтін
негіз
Cu(OH)2 =CuO+H 2O
5. Тұздар
4. Қышқыл
H 2SO 4 =SO 3+H 2O CaCO3 = CaO+CO
6. Оксидтерді
тотықтыру
SO2 + O2 = SO3

7. Оксидтерді атаңдар:

Na2OH2O CuOMgO Cu2OAl2O3 SO2 CaO SO3 CO2 MnO3 -

8.

Реакция теңдеуін аяқтап, теңестіріңдер.
1.P → P2O5
1.С+О2 →
2.S+O2 →
2.Li → Li2 O
3.Fe+ O2 →
3.Cr → CrO3
5.Ca + O2 →
4.Be → BeO
6. Al+O2 →
5.Ni → Ni2 O3

9.

Тапсырма
1) P 2O5 + ......
Жауабы
H 3PO4
2) Na 2O + ……
NaOH
3) K 2O + ……
KCI + H 2O
4) PH3 +……
P 2O 5 + H 2O
5) SO3 + ……Na 2SO4 + H 2O
6) CaO + ……
CaSiO3
English     Русский Правила