Ќараѓанды мемлекеттік медицина университеті Ќалыпты анатомия кафедрасы
Жоспар:
Кіріспе:
Іштіњ алдыњѓы ќабырѓасыныњ б±лшыќ еті.
Іштіњ тік б±лшыќ еті
Іштіњ алдыњѓы жєне б‰йір топ б±лшыќеттерініњ жалпы ќызметі: 1.Кеуде торын тµмен тартып,омыртќа баѓанасын алѓа ќарай иіп,тыныс алу ќызметін
Іштіњ тік б±лшыќ етініњ ќынабы
1)Артќы ќабырѓасы:ішкі ќиѓаш б±лшыќет апоневрозыныњ, aponeurosus m.obliqui interni артќы табаќшасы, lamina posterior мен кµлденењ б±лшыќеттіњ апоневрозынан, apone
Пирамидалы б±лшыќ ет. Прирамидалы б±лшыќ ет,m. pyramidalis,‰шб±рышты кµлемді келеді,кµлемді.Мыќын с‰йектен басталып,алдынѓы жаѓынан іштіњ тік б
Глубокие мышцы передней стенки живота и паховый канал. Вид спереди. 1-іштіњ тік б±лшыќеті; 2-передняя пластинка влагалища прямой мышцы живот
Іштіњ аќ сызыѓы.
Ќорытынды
Пайдаланѓан єдебиеттер:
0.97M
Категория: МедицинаМедицина

Іштің тік бұлшық етінің қынабын моделдеу

1. Ќараѓанды мемлекеттік медицина университеті Ќалыпты анатомия кафедрасы

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Қалыпты анатомия кафедрасы
Тақырыбы:”Іштің тік бұлшық етінің қынабын моделдеу.”
Орындаған:Кенжеева Ә.Н.
114-топ ЖМФ
Тексерген: Карибжанова Р.Т.
Қарағанды 2009 ж

2. Жоспар:


Кіріспе
Негізгі бөлім
1.Іштің алдыңғы қабырғасының бұлшық еті.
2.Іштің тік бұлшық еті.
3.Прирамидалы бұлшық ет.
4.Іштің тік бұлшықетінің қынабын моделдеу.
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

3. Кіріспе:

Тірек қимыл жүйесі қаңқа мен бұлшықеттерінен тұрады.
Адам бұлшықеттері үш түрге бөлінеді: ішкі мүшелер мен
тамырлардың тегіс бұлшықеттері, олар баяу. Қаңқа
бұлшықеттерінің анатомиясы
жиырылғыштығы, шыдамдылығымен ерекшеленеді;
жүректің көлденең жолақты бұлшықеті, оның жұмысы адам
ырқынсыз жүреді, және соңғысы: қаңқа бұлшықеттері,
олардың жұмысы адам ырқына көнеді әрі біздің қимылдық
қызметімізді қамтамасыз етеді.Бұл бұлшықет жүйесі жеке
қызмет атқармайды,қаңқаға сіңірлерімен, байламдарымен
бекіп,нәтижесінде, жиырылады.

4. Іштіњ алдыњѓы ќабырѓасыныњ б±лшыќ еті.

Іштің алдыңғы қабырғасының бұлшық еті.
Іштің тік бұлшық еті, m.rectus abdominis ол шандыр
қабықшаның бүйір қапталында,сыртқы пішіні жалпақтау
келіп,төссүйегінің семсерлік өсіндісінен,шат сүйегінің
қасағасына дейінгі аралықта бойлай орналасқан жұп
бұлшықет.Бұл бұлшықет қабырғаның 5-7 шеміршектік
бөлігінен және төс сүйегінің семсерлік өсіндісінен
басталып,төмен қарай бағыт алып жіңішкелеу келіп шат
сүйегінің төмпешігі,tyberculum pubicum мен
қасағасының,sumphysis pubica аралығына барып бекиді.
Тік бұлшықетінің ерекшелігіне тоқтайтын
болсақ,көлденең бағытта кіндіктік сақинадан,annulus
umbilicalis жоғары орналасқан екі,төменірек ,бір кейбір
кезде байқалмайтын аралық сіңіршелер,intersectiones
tendineae арқылы бірнеше сегметтерге бөлінеді.

5.

6. Іштіњ тік б±лшыќ еті

Іштің тік бұлшық еті
Іштің тік бұлшық еті,m.rectus
abdominis,жалпақ,іштің бұлшық
етінің ішіндегі ең ұзынына
жатады,брюшной
қабырғаларының бүйір
жағындағы алдыңғы бөлігінде
іштің ақ сызығы болады,linea
alba,іштің ортанғы сызығы
бойында созылып жатады
prosessus xiphoideus бойында
қосылады.Іштің тік б.еті V-VII
қабырғалардан басталады және
prosessus xiphoideus;төменге
қарай жүреді,содан кейін ол
тарыладыда және шат аралық
сүйекке symphysis және
tuberculum pubicum барып
бекиді.

7. Іштіњ алдыњѓы жєне б‰йір топ б±лшыќеттерініњ жалпы ќызметі: 1.Кеуде торын тµмен тартып,омыртќа баѓанасын алѓа ќарай иіп,тыныс алу ќызметін

Іштің алдыңғы және бүйір топ бұлшықеттерінің
жалпы қызметі:
1.Кеуде торын төмен тартып,омыртқа бағанасын
алға қарай иіп,тыныс алу қызметін атқарып қана
қоймай,іштің қуысындағы қысымды реттеу қызметін
атқарады.
2. Екіншіден,біржақты жиырылған кезде омыртқа
бағанасы жиырылған жағына қарай бұрау.
3. Құрсақтың сыртқы қиғаш бұлшықеті жиырылған
кезде омыртқа бағанасы қарама-қарсы жағына қарай
бұрылады.
4.Ішкі қиғаш бұлшықеті жиырылған кезде омыртқа
бағанасы жиырылған жағына қарай бұрылады.

8.

Іштің тік бұлшықеті
Іштің көлден

9. Іштіњ тік б±лшыќ етініњ ќынабы

Іштің тік бұлшық етінің қынабы
Іштің тік бұлшық еті,m. rectus abdominis дәнекер тканды
қынабтың vagina m.rectus abdominis ішінде орналасқан.Тік
бұлшықетінің қынабы іштің жалпақ үш бұлшық еттерінің
апоневроздарынан құралған.
Қынаптың алдыңғы және артқы қабырғалары
ажыратылады.Қабырғаларының құрылысы біркелкі орналаспаған.
1.Тік бұлшықет қынабының кіндіктен жоғары денгейінің
құрылысы:
2) Алдынғы қабырғасы:сыртқы қиғаш бұлшықетнің апоневроздық
қабықшасы,aponeurosus m.obliquus interni алдынғы табақшасынан,
lamina anterior тұрады.
3)Артқы қабырғасы:ішкі қиғаш бұлшықет апоневрозының,
aponeurosus m.obliqui interni артқы табақшасы, lamina posterior мен
көлденең бұлшықеттің апоневрозынан, aponeurosus m.transversus
abdominis оның фасциялық қабықшасынан, fascial transversalis
және бұл бұлшықетті құрсақ қуысы жағынан көмкерілген
ішастар,peritoneum тұрады.

10. 1)Артќы ќабырѓасы:ішкі ќиѓаш б±лшыќет апоневрозыныњ, aponeurosus m.obliqui interni артќы табаќшасы, lamina posterior мен кµлденењ б±лшыќеттіњ апоневрозынан, apone

1)Артқы қабырғасы:ішкі қиғаш бұлшықет апоневрозының,
aponeurosus m.obliqui interni артқы табақшасы, lamina posterior
мен көлденең бұлшықеттің апоневрозынан, aponeurosus
m.transversus abdominis оның фасциялық қабықшасынан, fascial
transversalis және бұл бұлшықетті құрсақ қуысы жағынан
көмкерілген ішастар,peritoneum тұрады.
2.Тік бұлшықет қынабының кіндіктен төмен денгейдегі
құрылысы:
3) Алдыңғы қабырғасы: сыртқы,ішкі және көлденең бұлшық
еттердің апоневрозынан,aponeurosus m.obliquus externi abdominis
et interni abdominis et m.transversus abdominis тұрады.
4) Артқы қабырғасы: құрсақтың көлденең бұлшықетінің
фасциялық қабықшасынан, fascia transversus,және
ішастардан,peritoneum тұрады.

11.

12. Пирамидалы б±лшыќ ет. Прирамидалы б±лшыќ ет,m. pyramidalis,‰шб±рышты кµлемді келеді,кµлемді.Мыќын с‰йектен басталып,алдынѓы жаѓынан іштіњ тік б

Пирамидалы бұлшық ет.
Прирамидалы бұлшық ет,m. pyramidalis,үшбұрышты
көлемді келеді,көлемді.Мықын сүйектен басталып,алдынғы
жағынан іштің тік бұлшық етіне бекиді,олар кейін жоғары
қарай көтеріліп және ақ сызықтың төменгі айналасындағы әр
түрлі жерінде бекиді.Екі бұлшық ет,тік және
пирамидалы,аяқталатын жері іштің тік бұлшық етінің
қынабында, vagina m.recti abdominis,үлкен көлемді,іштің
бұлшық етінің апоневрозын қалыптастырады.
Нервтенуі:nn.intereostales,n.lumbalis (Th,-ТЬц; L,).
Қанмен қамтамассыз етілуі:іштің тік бұлшық еті, аа.
epigastricae superior et inferior,пирамидалы бұлшық еті,
cremasterica, epigastrica inferior.

13. Глубокие мышцы передней стенки живота и паховый канал. Вид спереди. 1-іштіњ тік б±лшыќеті; 2-передняя пластинка влагалища прямой мышцы живот

Глубокие мышцы передней стенки живота
и паховый канал.
Вид спереди.
1-іштің тік бұлшықеті; 2-передняя
пластинка влагалища прямой мышцы
живота (разрезана и отвернута в
сторону); 3-пирами-дальная мышца; 4медиальная ножка поверхностного
(подкожного) пахового кольца; 5межножковые волокна; 6-поверхностное
паховое кольцо; 7-латеральная ножка
поверхностного пахового кольца; 8загнутая связка; 9-семенной канатик
(отрезан); 10-мыш-ца, поднимающая
яичко; 11-латеральная ножка
поверхностного пахового кольца; 12загнутая связка; 13-апоневроз наружной
косой мышцы живота (разрезан и
отвернут в сторону); 14-внутрен-няя
косая мышца живота; 15-наружная косая
мышца живота.

14. Іштіњ аќ сызыѓы.

Іштің ақ сызығы.
Іштің ақ сызықшасы,linea alba,ол төс сүйегінің семсерлік
өсіндісінен,processus xyphoideus басталып,шат сүйегінің қасағасына дейінгі
аралықта созылып орналасқан апоневрозды ақ түсті жолақ.
Іштің ақ сызықшасы,linea alba,орталық сызықшаның бойында өзара айқасып
орналасқан іштің үш жалпақ бұлшықеттер апоневрозындарының өзара айқасуы
нәтижесінде құралған.Ені жоғарыдан төмен қарай бағытталған сайын жіңішкелеу
келген.Қалындығы кіндіктен жоғары бөлігі жұқалау болып келсе, төменгі бөлігі
керісінше қалындау болып орналасқан.
Сонымен қатар,ақ сызықшаның жоғарғы бөлігінде жұқалау болып келуімен
қатар,өзара айқасып орналасқан апоневроз қабықшаның аралығында бірде
шағындау,бірде едәуір кеңдеу болып келген саңылаулар жиі байқалады.Ақ
сызықшаның бойында жарықтардың жиі кездесуі сол себептен.
Ақ сызықша кіндіктік сақинаны құрауға қатысады,annulus umbilicalis кіндік
сақина іркілдеген дәнекер ткандардан,кіндіктен тұрады және кіндіктің a.v. қан
тамырларының тесіктері орналасқан.Сол себепті,кіндіктік сақинаның тұсында
кіндіктік жарықтың жиі кездесуі соған байланысты.

15.

16. Ќорытынды

Қорытынды
Сонымен,бізге іштің тік
бұлшықеттерінің маңызы адамның
әрекеттерін іске асыруда қажетті бірден
бір құрылым екеніне көзімізді жеткіздік.
Бірақ тек бұлшықеттер ғана емес оның
байламдары, буындары және ең бастысы
бұлшықеттің бекитін сүйектері
жөнінде айтпау мүмкін емес. Бұлшықет
қаншалықты жақсы дамыса, адамның
физикалық дамуы да соншалықты жақсы
болады.

17. Пайдаланѓан єдебиеттер:

Пайдаланған әдебиеттер:
1.«Адам анатомиясы» 1 том. Алшынбай Рақышев.Алматы 2004 ж.
• 2.Атлас «Адам анатомиясы» 2 том. Ә.Б.Әубакіров, Ү.Ж. Жұмабаев,
Т.М.Досаев, Ф.М.Сүлейменова,Қ.Е.Сисабеков,М.З.Шайдаров
• 3.www.google.kz
4.Fire-Aid все по медицине. Москва Оникс 2006
• 5.Атлас «Анатомия» М.Р.Сапин,Г.Л.Билич 1 том
English     Русский Правила