2.97M
Категория: ИсторияИстория

Давня історія України

1.

Семінарське заняття №1
Давня історія України

2.


Первісне суспільство (також доісторичне товариство) - період в
історії людства до винаходу писемності - період в історії людства до
винаходу писемності, після якого з'являється
можливістьісторичних досліджень, заснованих на вивченні
письмових джерел. Термін доісторичний увійшов у вжиток у XIX
столітті увійшов у вжиток у XIX столітті. У широкому сенсі слово
"доісторичний" застосовне до будь-якого періоду до винаходу
писемності, починаючи з моменту виникнення Всесвіту увійшов у
вжиток у XIX столітті. У широкому сенсі слово "доісторичний"
застосовне до будь-якого періоду до винаходу писемності,
починаючи з моменту виникнення Всесвіту (близько 14 млрд років
тому), але у вузькому - тільки до доісторичного
минулого людини увійшов у вжиток у XIX столітті. У широкому
сенсі слово "доісторичний" застосовне до будь-якого періоду до
винаходу писемності, починаючи з моменту
виникнення Всесвіту (близько 14 млрд років тому), але у вузькому тільки до доісторичного минулого людини. Зазвичай в контексті
дають вказівки, який саме "доісторичний" період обговорюється,
наприклад, "доісторичних мавп міоцену "(23-5,5 млн років назад)
або" Homo sapiens середнього палеоліту середнього палеоліту "(30030 тис. років тому). Оскільки, за визначенням, про даному періоді
немає письмових джерел, залишених його сучасниками, інформацію
про нього отримують, спираючись на дані таких наук,

3.

Наскальний живопис в печері Ляско,Франція,
приблизно 14 тисяч років до н.е.., приблизно 14
тисяч років до н.е..,верхній палеоліт

4.Ранній палеоліт (1млн.-150 тис.р.т.)
Основне знаряддя праці ручне рубило.

5.


Основний вид господарства-привласнююче
(збиральництво,полювання, рибальство)

6.Не вміли добувати вогонь та будувати жител.
Основний вид цього періоду-пітекантропи(архантропи)

7.

Середній палеоліт(150-40 тис.р.т)


Приблизно 100 тис.р.т. починає насуватись
льодовик.
Людина навчилась добувати вогонь,
будувати житла, використовуючи кістки та
шкурки мамонтів і шерстистих носорогів.

8.


Основний вид- неандерталець або
палеонтроп.

Стоянки: Киїк-Коба.

9.

Пізній палеоліт(40-35 тис.р.т.-11 тис.р.т)16 тис.р.т. починається потепління. Зникли мамонти,
носороги,бізони,вівцебики.
Основні знаряддя праці: голки, ножі, скребачки, шила.
Знаряддя з каменю,кістки,рогу,дерева.

10.

знаряддя пізнього палеоліту зі
стоянки Перемога І (28-25 тисяч
років
уявлення
та
вірування
населення
України в
епоху пал
еоліту .

11.


40-35 тис.р.т.-”людина розумна”, homo
sapiens або кроманьйонець, або неоантроп.

12.


Стоянки:Мізин, Межирич,
Добраничівка,Кирилівська.
Мі́зинська стоя́нкаархеологічна пам’ятка пізнього
палеоліту.

13.

Мезоліт


Знаряддя праці:Лук,стріли,списи,гарпуни.
Приручено собаку.

14.

Неоліт.Неолітична революція.
Шліфування, пиляння,свердління.
Відтворююче(виробне) господарствоземлеробство і скотарство.
Осілий спосіб життя.
Виготовлення керамічного посуду.

15.

Поселення 3 тис. до н.е.

16.

Кам’яна сокира і необроблене колесо епохи неоліту.

17.

ЕнеолітНа території України з’являються археологічні
культури.
Археологісчна культура цього періодуТрипільська.
У 1983р. В.Хвойка розкопав перше поселення
біля с.Трипілля, що на Київщині. Територія
поширення-Побужжя,Наддністрянщина, нижня
Наддунайщина.Період існування IV-IIIтис.до н.е.

18.Основне заняття
землеробство(рільництво), перелогове
господарство.Зкмлеробські
культури:ячмінь,просо,пшениця.
Будували двоповерхові житла. Поселенняконценртичними колами до 15-20 тисяч.
Це протоміста.

19.

Реконструкція житла Трипільської
культури

20.

Предмети Трипільської культури
Писанка й узори Трипільської
культури

21.

Обожнювали богиню родючості.

22.

Середньостогівська культура


Оселялись в степах.Були кочовиками.Основний вид господарстваскотарство.
Територія-степове Подніпров’я, нижній Дон, Приазов’я, Сіверський
Донець.

23.

Ямна культура (сер.3-поч.2 тис.до н.е.)
Територія поселення:Басейн Дніпра,
Приазов’я, Крим.
Ховали у ямах,насипали кургани.На
курханах ставили кам’яні брили.
Знали колесо та вози.Вели рухливий спосіб
життя.
Займались молочним скотарством.

24.

Предмет ямної
культури з донських
курганів
Преставники ямної культури
Знаряддя праці представників ямної
культури

25.

Етногенез українців

Формування етнічної культури
українського народу, нерозривно пов’язане
з формуванням самого
народу.Тому,розглядаючи українську
культуру, дослідники приділяють значну
увагу питанню етногенезу українців.

26.


Від початку 1 тис.н.е.
кількістьслов’янських пам’яток зростає.
До 5 ст. слов’янські пам’ятки входили до
складу археологічних культур поряд із
пам’ятками інших народів.

27.


Зарубинецька(терени України і Білорусії)-слов’янські
пам’яткиосновні за наявності балтських і
германських.
фото останього
горщика з музею в
Рівному

28.


Черняхівська(Україна)-3 ст.н.е.-поряд із
слов’янами її творилиплемена готів, скіфосарматів, фракійців.
Прикраса,знайдена в похованні
сарматського можновладця під час
розкопок 1984 року поблизу с.
Пороги.
Келих у вигляді
чобітка.кераміка.сер 4ст.
Срібна монета

29.


Пшеворська(Потльща)-слов’янські пам’ятки не
значні з основними германсько-кельтськими.
Умбон щита, меч та спис.
Млинів Рівненської обл.
Пшеворська культура, I–II
ст.
Германські предмети озброєння.
Мутин Полтавської обл. Рубіж І ст.
до Р. Х. – І ст. від Р. Х.

30.Сучасні вчені докзують, що предками українців були
анти й склавини. Іраномовне слово “анти” означає
“крайні”. Ними степові скіфо-сарматські племена
споконвіку називали порубіжне із степом місцеве
хліборобське населення.
Український етнос остаточно сформувавсяна рубежі
16-17ст.,при чому каталізаторами цього процесу стали
загрозафізичного знищення з боку степу(утворення
КРимського ханства-вассала Османської імперії),
національний гніт польської шляхти.На хвилі
національної боротьби росла самосвідомість.
English     Русский Правила