Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції
Демонстраційний експеримент Робота в групах
Класифікація реакцій за станом реагентів та продуктів.
Класифікація хімічних реакцій за напрямком протікання.
6.60M
Категория: ХимияХимия

Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну

1. Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

2.

… явище, під час якого
одні речовини
перетворюються на інші.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

…зображення хімічної
реакції за допомогою
хімічних формул та
коефіцієнтів

12.

• реакції сполучення, розкладу,
заміщення та обміну;
• екзо - та ендотермічні;
• окисно – відновні і без зміни
ступеня окиснення;
• каталітичні і некаталітичні;
• оборотні і необоротні.
• гомогенні та гетерогенні

13.

Класифікація хімічних реакцій
За кількістю і
складом
реагентів і
продуктів
реакції
За тепловим
ефектом
розкладу
сполучення
заміщення
обміну
За оборотністю
(за напрямком)
За зміною
ступенів
окиснення
екзотермічні
оборотні
Без зміни
ступенів
окиснення
ендотермічні
необоротні
Окисновідновні

14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції

Реакції сполучення
Реакції розкладу
Реакції заміщення
Реакції обміну

15.

16. Демонстраційний експеримент Робота в групах

ПРАВИЛА
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС
ХІМІЧНОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ

17. Класифікація реакцій за станом реагентів та продуктів.

Гомогенні реакції
• H2 (г) + F2(г) = 2HF(г)
• Fe(т) + S(т) = FeS (т)
Гетерогенні реакції
• Ca(т) + 2H2O(р) = Ca(OH)2(р-р) +H2(г)

18. Класифікація хімічних реакцій за напрямком протікання.

Оборотні
• А+Б⇄С
• N2 + 3H2 ⇄ 2NH3
Необоротні
• А+Б→С
• 4Na + O2 = 2Na2O

19.

1
2
3
4
5
6
Установіть відповідність між рівнянням
реакції та типом хімічної реакції:
Рівняння реакцій :
1. Fe + 2НCl = FeCl2 + H2 ;
2. 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 ;
3. CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2+ Na2SO4;
4. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2;
5. 4Al + 3O2 = 2Al2O3
Типи реакцій:
6. CaCO3 = CaO + CO2.
А.Сполучення
Б. Розкладу
В. Заміщення
Г. Обміну

20.

Здійснити перетворення.
Вказати тип реакції.
Zn → ZnO → ZnCl2→Zn(OH)2 → ZnO

21.

Як ви вважаєте, чи досягли ми
очікуваних результатів? Аргументуйте.
На уроці я більше дізнався(лася) про …
Я навчився(лася) …
Мені сподобалось …
English     Русский Правила