Урок хімії
В кожному рядку виберіть речовину,яка відрізняється від двох інших.Вкажіть ознаку відмінності:
Доповніть пелюстки формулами речовин
Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій
Вказати пропущені формули речовин у схемах хімічних перетворень:
На запропоновані твердження дайте відповідь:
Що є спільного?
Тема уроку: Хімічні властивості кислот
Завдання уроку:
“Має значення тільки те знання,яке використовується на практиці.”
Зміна кольору індикаторів під дією кислот
Роберт Бойл (25.01.1627-30.12.1691)
Відкриття Бойля
Квіти-індикатори
Лакмус був відомий ще у Давньому Єгипті та Давньому Римі
В харчовій промисловості визначають кислотність продукту
На підприємствах кислотність визначають у такій продукції
Кислотність грунтів впливає на врожайність
Ряд активності металів
Син М.М.Бекетова – Олексій, відомий архітектор,який створив архітектурний обік сучасного Харкова
Назвіть шлях,який складають метали,що не витісняють водень з розчинів кислот
Назвіть шлях,який складають метали,що витісняють водень з розчинів кислот
Допишіть рівняння можливих реакцій:
Ніобій і тантал – метали хірургів
Розв’язати задачу:
Засіб для лікування печії
Яким буде забарвлення лакмусу в кислоті?
В яких випадках буде виділятися водень:
Прізвище вченого,який вперше відкрив індикатори:
Вибрати реакцію заміщення:
Вибрати реакцію нейтралізації:
Вкажіть метал,який не взаємодіє з розчином кислоти:
Картини стародавніх майстрів мають темну палітру,бо під дією H2S,що є у повітрі,свинцеві білила перетворювалися на чорну сполуку PbS
Допоможіть митцям добути цинкові білила в хімічній лабораторії за поданою схемою
Домашнє завдання
7.28M
Категория: ХимияХимия

Хімічні властивості кислот

1. Урок хімії

04.12.2012

2. В кожному рядку виберіть речовину,яка відрізняється від двох інших.Вкажіть ознаку відмінності:

1)CaO, H2SO4, HCL
2)NaOH, MgCl2, Ca(OH)2
3)KOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2
4)H2CO3, H2SO3, HNO3

3. Доповніть пелюстки формулами речовин

H
O
О
H

4. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій

1)Na2O+H2O=
A) Na2SO4+H2O
2)NaOH+SiO2=
Б)NaOH
3)NaOH+H2SO4=
В)Na2SiO3+H2O
4)NaOH+AlCl3=
Г)NaCl+Al(OH)3

5. Вказати пропущені формули речовин у схемах хімічних перетворень:

• 1)… + HCl => CuCl2 + H2O
• 2)Mg(OH)2 + … => MgSO4 + H2O
• 3)K2O + H2SO4 =>… + H2O
• 4)Al(OH)3 =>… + H2O

6. На запропоновані твердження дайте відповідь:

Так
Ні

7. Що є спільного?

8.

9. Тема уроку: Хімічні властивості кислот

10. Завдання уроку:

Розглянути хімічні властивості кислот;
Розвивати вміння застосовувати одержані
знання в повсякденному житті.

11. “Має значення тільки те знання,яке використовується на практиці.”

Гордон Драйден

12.

Неухильно дотримуйтесь правил
техніки безпеки при роботі з
кислотами!

13. Зміна кольору індикаторів під дією кислот

лакмус
метилооранж
фенолфталеїн

14. Роберт Бойл (25.01.1627-30.12.1691)

Англійський хімік,фізик і філософ.

15. Відкриття Бойля

16. Квіти-індикатори

17. Лакмус був відомий ще у Давньому Єгипті та Давньому Римі

18. В харчовій промисловості визначають кислотність продукту

19. На підприємствах кислотність визначають у такій продукції

20. Кислотність грунтів впливає на врожайність

21. Ряд активності металів

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb(H2)Cu Ag Hg Pt Au
М.М.Бекетов

22.

23. Син М.М.Бекетова – Олексій, відомий архітектор,який створив архітектурний обік сучасного Харкова

24. Назвіть шлях,який складають метали,що не витісняють водень з розчинів кислот

Cu
Zn
Ca
Hg
Mg
Al
Ag
Fe
Ba

25. Назвіть шлях,який складають метали,що витісняють водень з розчинів кислот

Zn
Ba
Pt
Cu
Na
Cr
Sr
Hg
Cd

26. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1)Mn + HCl =>
2)Cd + H2SO4 =>
3)Au + HI =>
4)Al + HBr =>
5)Hg + HCl =>

27. Ніобій і тантал – метали хірургів

28. Розв’язати задачу:

• Яка маса залізного виробу може
розчинитися в шлунковому сокові
крокодила,якщо в ньому міститься 3,65 г
хлоридної кислоти?

29.

30.

31. Засіб для лікування печії

32. Яким буде забарвлення лакмусу в кислоті?

А)синім
Б)червоним
В)фиолетовим

33. В яких випадках буде виділятися водень:

А)Zn + HCl =>
Б)Ag + H SO =>
В)Cu + H PO =>
2
4
3
4

34. Прізвище вченого,який вперше відкрив індикатори:

А)М.М.Бекетов
Б)Д.І.Менделєєв
В)Р.Бойль

35. Вибрати реакцію заміщення:

А)MgO + 2HCl = MgCl2+H2O
Б)Zn+H2SO4=ZnSO4+ H2
В)Ca(OH)2+2HBr=CaBr2+2H2O

36. Вибрати реакцію нейтралізації:

А)3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O
Б)Fe+2HCL=FeCl2+H2
В)Al2O3+6HBr=2AlBr3+3H2O

37. Вкажіть метал,який не взаємодіє з розчином кислоти:

А)ртуть
Б)кальцій
В)марганець

38. Картини стародавніх майстрів мають темну палітру,бо під дією H2S,що є у повітрі,свинцеві білила перетворювалися на чорну сполуку PbS

39. Допоможіть митцям добути цинкові білила в хімічній лабораторії за поданою схемою

Zn=>ZnCl2=>Zn(OH)2=>ZnO

40. Домашнє завдання

Вивчити параграф 12
Письмово:
№112,114(рівняння реакцій),
№117(розв’язати задачу)

41.

Дякуємо за
увагу!
English     Русский Правила