462.59K
Категория: ХимияХимия

Хімічні властивості кислот

1.

ХІМІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ
КИСЛОТ

2.

Кислоти – це складні речовини, що містять атоми Гідрогену та
кислотні залишки
За вмістом
атомів
Оксигену
Оксигеновмісні:
H2SO4, HNO3
Безоксигенові: H2S,
HCl,HBr
Кислоти
Одноосновні: HCl, HNO3,
HPO3
За основністю
(числом атомів
Гідрогену)
Двохосновні: H2S, H2SiO3,
H2SO4
Трьохосновні: H3PO4

3.

Взаємодія кислотних оксидів з водою (так можна
одержати оксигеновмісні кислоти)
SO3 + H2O = H2SO4
N2O5 + H2O = 2HNO3
SіO2 + H2O = реакція не
відбувається

4.

Взаємодія неметалів з воднем (так можна
одержати безоксигенові кислоти) та подальше
розчинення сполуки у воді
H2 + Cl2 = 2HCl
H2 + S = H2S

5.

Взаємодія солей з кислотами:
2BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl
HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3

6.

Кислоти змінюють колір індикаторів:

7.

Взаємодія кислот з металами:
Кислота + метал → сіль + Н2↑
Кислоти реагують з металами, що стоять в
ряду активності металів з лівого боку від водню
(Н2).
2HCl + Zn = ZnCl2 + H2
HCl + Cu = реакція не відбувається

8.

Взаємодія з основними
оксидами:
Кислота + основний оксид →
сіль + вода
MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

9.

Взаємодія з основами:
Кислота + основа → сіль + вода
Mg(OН)2 + 2HCl = MgCl2 + H2O
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
Реакція між кислотою та основою, внаслідок
чого утворюється сіль та вода, називається
реакцією нейтралізації

10.

Взаємодія з солями
Кислота + сіль = сіль + кислота
(реакція відбувається в тому випадку,
якщо в результаті реакції утворюється
осад або виділяється газ)
2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2↑
HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3

11.

Допоможіть установити особу
за її прикметами:
- двоосновна;
- оксигеновмісна;
- має двох сестер;
- не існує у чистому стані;
- валентність одного з елементів,
що входить до складу її молекули IV.

12.

H₂SO₄ + (Zn; NaOH ;SO₂; HCl; MgO; Hg)
HCl + (Fe₂O₃; SO₃; Cu; P₂O₅; Mg(OH)₂; Ва)
Н₃РО₄ + (S; Mg; KOH; НВr; СаО; СО₂)
Н₂SO₄ + (Ag; Na₂O; Fe(OH)₃; НF; Mg; SiO₂)

13.

1) SiО2
2) LiОН
3) Ва (NО3)2
4) НСI
5) К2О
6) К2 SiО3
7) Н NО3
8) Fе(ОН)3
А
К
А
С
Л
І
О
Й
Складіть можливі рівняння
реакцій взаємодії речовин з
розчином сульфатної кислоти. З
букв, які відповідають
правильним відповідям, ви
складете назву одного з
елементів четвертого періоду
таблиці Д.І. Менделєєва

14.

Дописати рівняння реакцій і вказати тип кожної з них. Визначити
речовини А та В:
2Mg + A 2MgO
MgO + B Mg (OH)2
S+A SO2
SO2+ B H2SO3
Mg (OH)2 + H2SO3
? + 2B

15.

Розшифруйте схему перетворень і складіть рівняння відповідних
реакцій:
Х → Х₂О₃ →Х₂(SO₄)₃ ,якщо
елемент Х - Al
English     Русский Правила