Циклічні програми
Графічне задання циклічних обчислювальних процесів
Розрізняють три види циклів:
Цикл із передумовою – спочатку умова, потім дія
1 Скласти програму обчислення суми n натуральних чисел: S=1+2+3+4+…+n
2 Скласти програму обчислення суми n натуральних непарних чисел: S=1+3+5+…+(2n-1)
3 Скласти програму запису на екран 20 членів послідовності:
4 Обчислити значення функції f(x)=3sin2x на проміжку [2,3] з кроком n=0,1
250.50K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Циклічні програми

1. Циклічні програми

2. Графічне задання циклічних обчислювальних процесів

Для більшості обчислювальних процесів характерною рисою
є циклічність розрахунків за однаковими формулами при
різних початкових даних (циклів)
Циклом називається послідовність дій що багаторазово
повторюється.
Обчислювальний процес, який містить цикл, називається
циклічним.

3. Розрізняють три види циклів:

1) Із передумовою ;
2) Із постумовою;
3) Із параметром.

4. Цикл із передумовою – спочатку умова, потім дія

Ні
Умова
Так
Дія
Багаторазові повторюючі дії можуть
бути задані оператором цикла:
while B do P,
де В – умова (відношення), Р –
оператор (тіло циклу);
while – доки, do – виконувати.

5. 1 Скласти програму обчислення суми n натуральних чисел: S=1+2+3+4+…+n

початок
Введіть n
Program c1;
var s, i, n: integer;
begin
write (‘введіть кількість n=‘);
readln (n);
s:=0;
i:=1;
i<=n
s:=0;
i:=1;
ні
while i<=n do
begin
s:=s+i;
i:=i+1;
s:=s+i;
i:=i+1;
end;
writeln (‘s=‘, s);
Виведіть s
кінець
end.

6. 2 Скласти програму обчислення суми n натуральних непарних чисел: S=1+3+5+…+(2n-1)

початок
Введіть n
Program c2;
var s, i, n: integer;
begin
write (‘введіть кількість n=‘);
readln (n);
s:=0;
i:=1;
s:=0;
i:=1;
ні
i<=(2*n-1)
while i<=(2*n-1) do
begin
s:=s+i;
i:=i+2;
end;
writeln (‘s=‘, s);
s:=s+i;
i:=i+2;
Виведіть s
кінець
end.

7. 3 Скласти програму запису на екран 20 членів послідовності:

A k
2
k
початок
i:=1;
i<=(2*n-1)
Program c3;
var i: integer;
a: real;
begin
i:=1;
while i<=20 do
ні
begin
a:=(sqr(i))/(i*i*i+1);
writeln (‘a’,’(‘,I,’)’,’=‘,a);
i:=i+1;
так
a:=(sqr(i))/(i*i*i+1);
i:=i+1;
end;
end.
Виведіть a
кінець
k 3 1

8. 4 Обчислити значення функції f(x)=3sin2x на проміжку [2,3] з кроком n=0,1

початок
i:=2;
ні
i<=3
так
Program c2;
var f, i: real;
begin
i:=2;
while i<=3 do
begin
f:=3*sin(2*i);
writeln (‘f(x)=‘, f);
i:=i+0.1;
end;
f:=3*sin(2*i);
i:=i+0.1;
Виведіть f(x)
end.
кінець
English     Русский Правила