Демографія – вивчає процеси відтворення, зміну поколінь через природний рух населення
Природній приріст = Н - С
Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.
Загальна кількість населення світу
Країни-лідери за чисельністю населення
Демографічна політика. Китай
Демографічна політика в Індії проходить під схожим девізом: "Мала сім'я - щаслива сім'я".
7.91M
Категория: ГеографияГеография

Населення України

1.

2.

Наука демографія та демографічні процеси
Насе́лення — сукупність людей, що постійно живуть на
певній території
Статистика
Соціологія
Демографія
Етнографія
Географія
населеннярозміщення

3. Демографія – вивчає процеси відтворення, зміну поколінь через природний рух населення

Народжува
ність
Природний
рух
населення
Смерт
ність
Природній
приріст
вказує на кількість
народжених дітей на 1000
жителів за рік.
кількість померлих на
1000 жителів за рік.
Різниця між кількістю
народжених і кількістю
померлих за певний період
Вимірювання: %0 проміле, або кількість чол. На 1000 жителів/ рік
Так, якщо за рік на 1000 жителів народилося 10 дітей, пишуть 10 ‰.

4.

Наука демографія виникла у другій половині ХІХ ст.
Павло Чубинський (1839–1884)
Одним із засновників українського народознавства був
автор тексту Державного гімну України. Він очолив
експедицію Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства, яка вивчала етнографію і
статистику України. На основі зібраного матеріалу в
1872–1878 рр. опублікував дослідження у семи книгах
«Праці етнографічно-статистичної експедиції в ЗахідноРуський край».
Михайло Птуха (1884–1961)
Засновником Інституту демографії Академії наук України
став видатний демограф, статистик та економіст, ім’я якого
нині присвоєно цьому закладу. Інститут демографії України
створено у 1918 р.
Як демограф-практик Птуха розробив схему вивчення
демографічних процесів і запропонував методику її
реалізації. Його висновки у вивченні шлюбності та
смертності населення здобули світове визнання. Важливе
значення мають його праці для вивчення наслідків
Голодомору 1932–1933 рр. і війни 1941–1945 рр.

5. Природній приріст = Н - С

Природній
• приріст
Від'ємний
Природній
приріст
Народжувані
сть (%О)
Смертніс
ть(%О)
Депопуляція
Смертні
сть
Народжувані
сть
Народжувані
сть
Смертні
сть
Додатній
Природній
приріст

6.

Визначення коефіцієнта природного руху

7. Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.

«Старіння нації» зростання частки
людей літнього віку

8.

Механічний рух населення —міграція.
Міграція -переміщення людей по території зазвичай зі
зміною місця перебування назавжди або на певний проміжок
часу.
Зовнішні міграції
(еміграція і
імміграція)
Еміграція- виїзд.
Імміграція – в’їзд.
Види міграцій
Внутрішні міграції
(маятникова,
сезонна)
Маятникова –
навчання.
Сезонна – збір
овочів і фруктів,
будівництво.

9.

– наука про чисельність населення та
причини, що впливають на неї.
Населення України – 45 млн. чол. (2016 р.)
(місце: ХХХІ– в світі; VI – у Європі)
Природний рух населення
(відтворення)
Механічний рух населення
(міграції - переміщення людей)
Демографічна формула:
Зовнішні:
Внутрішні:
Н. (чол./тис.) – С. (чол. /тис.) =
П.П. (чол./тис.)
імміграція
(в'їзд)
із села до
міста;
І тип відтворення
еміграція
(виїзд)
сезонні;
Н.
-
С.
= П.П.
Вплив історичних подій
маятникові.

10.

2016 р.: 9,6 чол./тис Н. – 13,9 чол./тис С. = -4,3 чол./тис П.П.
– від’ємний природний приріст; веде до
вимирання нації.

11.

І світова війна, громадянська війна …-15 млн.
Голод 1921-1922 рр. …-1,5 млн.
Голодомор 1932-1933 рр. …-7-10 млн.
Колективізація, виселення селян до Сибіру …-?
ІІ світова війна …-6 млн.
Вивезення на роботи у Німеччину…-2,5 млн.
Репресії в Західній Україні …-1 млн.
Голод 1946 р. …-1-1,5 млн.
Цілина, комсомольські путівки, БАМ …-?

12. Загальна кількість населення світу

7 млрд. чол.

13.

Зростання населення Землі.
Демографічний вибух – швидке зростання кількості населення
Землі в другій половині ХХ ст.
Виділяють два «демографічні
вибухи»:
Перший - ХVІІІ–ХІХ ст. у
розвинутих
країнах
Західної
Європи
після
промислових
революцій.
Другий - ХХ ст., триває й донині.

14. Країни-лідери за чисельністю населення

1,379 мільярди чоловік (2016)

15.

Індія 1,252 млрд
осіб на 21
січня 2017
США населення —
315 663 000 осіб
(оцінка 2013 року, 3
місце у світі)

16.

Індонезія на
червень 2010 року,
населення
становить понад
237 500 000 осіб
Бразилія
192 376 496 (5-та)

17. Демографічна політика. Китай

• Характер політики Китаю «Одна сім’я —
одна дитина», схоже, що найближчим часом
вона не припиниться. 19 січня 2010 року віцепрем’єр Китаю Лі Кецян заявив, що «Китай
продовжить прагнути до низьких показників
народжуваності».

18. Демографічна політика в Індії проходить під схожим девізом: "Мала сім'я - щаслива сім'я".

Демографічна політика в Індії
проходить під схожим девізом:
"Мала сім'я - щаслива сім'я".
• боротьба з перенаселенням в Індії не настільки
ефективна, як в Китаї. Про це говорять і "сухі"
цифри. Населення Індії росте в три рази швидше,
ніж населення КНР.

19.

20.

Розв'яжіть задачі
Задача№1.
У Чехії в 2006 р. народилося 92 тис. осіб, а померло 112
тис. Визначити коефіцієнт природного приросту
населення в країні, якщо загальна чисельність населення
на початок року становила 10,2 млн. осіб.
Задача №2.
Визначте коефіцієнт смертності в місті А, якщо протягом
року в ньому народилося 760 осіб, природний приріст
4,2‰, а середня 53 53730 осіб 730 осіб кількість
населення становить 53730 осіб.

21.

Розв’язування:
Задача№1.
Визначаємо
на
скільки
зменшилося населення країни:
112 тис.осіб - 92 тис.осіб =
20 тис.осіб.
Визначаємо
коефіцієнт
природного
приросту
населення.
10,2 млн. осіб. – 100%
20тис.осіб. - х %.
х = 20 000 осіб * 100%
:10200000 осіб = 0.19% = -1.9%0
Відповідь:
коефіцієнт
природного приросту населення
в країні -1.9%0.
Задача №2.
Все населення становить 53730 осіб,
що становить 1000‰.
Визначаємо на скільки збільшилося
населення міста:
53730 осіб – 1000 ‰.
х – 4,2 ‰
х= 53730 осіб * 4,2 ‰ : 1000 ‰ = 226
осіб.
Оскільки народилося протягом року 760,
населення збільшилося, то померлих є
менше. 760 – 226 = 534 особи.
Визначаємо коефіцієнт смертності в
місті А.
53730 осіб – 1000 ‰.
534 особи – х ‰.
х= 534*1000 : 53730= 9,94 ‰.
Відповідь: Коефіцієнт смертності в місті А
становить 9,94 ‰.
English     Русский Правила