Демографія – вивчає процеси відтворення, зміну поколінь через природний рух населення
Природній приріст = Н - С
Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.
Загальна кількість населення світу
Країни-лідери за чисельністю населення
Демографічна політика. Китай
Демографічна політика в Індії проходить під схожим девізом: "Мала сім'я - щаслива сім'я".
11.98M
Категория: ГеографияГеография

Населення України

1.

2.

Наука демографія та демографічні процеси
Насе́лення — сукупність людей, що постійно живуть
певній території
на
Статистика
Соціологія
Демографія
Етнографія
Географія
населеннярозміщення

3. Демографія – вивчає процеси відтворення, зміну поколінь через природний рух населення

Народжува
ність
Природний
рух
населення
Смерт
ність
Природній
приріст
Вимірювання: %0
вказує на кількість
народжених дітей на 1000
жителів за рік.
кількість померлих на
1000 жителів за рік.
Різниця між кількістю
народжених і кількістю
померлих за певний період
проміле, або кількість чол. На 1000 жителів/ рік
Так, якщо за рік на 1000 жителів народилося 10 дітей, пишуть 10 ‰.

4.

Наука демографія виникла у другій половині ХІХ ст.
Павло Чубинський (1839–1884)
Одним із засновників українського народознавства був
автор тексту Державного гімну України. Він очолив
експедицію Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства, яка вивчала етнографію і
статистику України. На основі зібраного матеріалу в
1872–1878 рр. опублікував дослідження у семи книгах
«Праці етнографічно-статистичної експедиції в ЗахідноРуський край».
Михайло Птуха (1884–1961)
Засновником Інституту демографії Академії наук України
став видатний демограф, статистик та економіст, ім’я якого
нині присвоєно цьому закладу. Інститут демографії України
створено у 1918 р.
Як демограф-практик Птуха розробив схему вивчення
демографічних процесів і запропонував методику її
реалізації. Його висновки у вивченні шлюбності та
смертності населення здобули світове визнання. Важливе
значення мають його праці для вивчення наслідків
Голодомору 1932–1933 рр. і війни 1941–1945 рр.

5. Природній приріст = Н - С


Природній
приріст
Від'ємний
Природній
приріст
Народжувані
сть (%О)
Смертніс
ть(%О)
Депопуляція
Смертні
сть
Народжувані
сть
Народжувані
сть
Смертні
сть
Додатній
Природній
приріст

6.

Визначення коефіцієнта природного руху

7. Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.

«Старіння нації» зростання частки
людей літнього віку

8.

Механічний рух населення —міграція.
Міграція -переміщення людей по території зазвичай зі
зміною місця перебування назавжди або на певний проміжок
часу.
Зовнішні міграції
(еміграція і
імміграція)
Еміграція- виїзд.
Імміграція – в’їзд.
Види міграцій
Внутрішні міграції
(маятникова,
сезонна)
Маятникова –
навчання.
Сезонна – збір
овочів і фруктів,
будівництво.

9.

– наука про чисельність населення та
причини, що впливають на неї.
Населення України – 45 млн. чол. (2016 р.)
(місце: ХХХІ– в світі; VI – у Європі)
Природний рух населення
(відтворення)
Демографічна формула:
Механічний рух населення
(міграції - переміщення людей)
Зовнішні:
Внутрішні:
Н. (чол./тис.) – С. (чол. /тис.) =
П.П. (чол./тис.)
імміграція
(в'їзд)
із села до
міста;
І тип відтворення
еміграція
(виїзд)
сезонні;
Н.
-
С.
= П.П.
Вплив історичних подій
маятникові.

10.

2016 р.: 9,6 чол./тис Н. – 13,9 чол./тис С. = -4,3 чол./тис П.П.
– від’ємний природний приріст; веде до
вимирання нації.

11.

І світова війна, громадянська війна …-15 млн.
Голод 1921-1922 рр. …-1,5 млн.
Голодомор 1932-1933 рр. …-7-10 млн.
Колективізація, виселення селян до Сибіру …-?
ІІ світова війна …-6 млн.
Вивезення на роботи у Німеччину…-2,5 млн.
Репресії в Західній Україні …-1 млн.
Голод 1946 р. …-1-1,5 млн.
Цілина, комсомольські путівки, БАМ …-?

12. Загальна кількість населення світу

7 млрд. чол.

13.

Зростання населення Землі.
Демографічний вибух – швидке зростання кількості населення
Землі в другій половині ХХ ст.
Виділяють два «демографічні
вибухи»:
Перший - ХVІІІ–ХІХ ст. у
розвинутих
країнах
Західної
Європи
після
промислових
революцій.
Другий - ХХ ст., триває й донині.

14. Країни-лідери за чисельністю населення

1,379 мільярди чоловік (2016)

15.

Індія 1,252 млрд
осіб на 21
січня 2017
США населення —
315 663 000 осіб
(оцінка 2013 року, 3
місце у світі)

16.

Індонезія на
червень 2010 року,
населення
становить понад
237 500 000 осіб
Бразилія
192 376 496 (5-та)

17. Демографічна політика. Китай

• Характер політики Китаю «Одна сім’я —
одна дитина», схоже, що найближчим часом
вона не припиниться. 19 січня 2010 року віцепрем’єр Китаю Лі Кецян заявив, що «Китай
продовжить прагнути до низьких показників
народжуваності».

18. Демографічна політика в Індії проходить під схожим девізом: "Мала сім'я - щаслива сім'я".

Демографічна політика в Індії
проходить під схожим девізом:
"Мала сім'я - щаслива сім'я".
• боротьба з перенаселенням в Індії не настільки
ефективна, як в Китаї. Про це говорять і "сухі"
цифри. Населення Індії росте в три рази швидше,
ніж населення КНР.

19.

20.

Тривалість життя в Україні:
• чоловіки – 63 роки;
• жінки – 72 роки.

21.

22.

– зростання частки людей літнього віку.
ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
“Старіння зверху”
11,2%
59%
31,8%
Світ
“Старіння знизу”

23.

Розв'яжіть задачі
Задача№1.
У Чехії в 2006 р. народилося 92 тис. осіб, а померло 112
тис. Визначити коефіцієнт природного приросту
населення в країні, якщо загальна чисельність населення
на початок року становила 10,2 млн. осіб.
Задача №2.
Визначте коефіцієнт смертності в місті А, якщо протягом
року в ньому народилося 760 осіб, природний приріст
4,2‰, а середня 53 53730 осіб 730 осіб кількість
населення становить 53730 осіб.

24.

Розв’язування:
Задача№1.
Визначаємо
на
скільки
зменшилося населення країни:
112 тис.осіб - 92 тис.осіб =
20 тис.осіб.
Визначаємо
коефіцієнт
природного
приросту
населення.
10,2 млн. осіб. – 100%
20тис.осіб. - х %.
х = 20 000 осіб * 100%
:10200000 осіб = 0.19% = -1.9%0
Відповідь:
коефіцієнт
природного приросту населення
в країні -1.9%0.
Задача №2.
Все населення становить 53730 осіб,
що становить 1000‰.
Визначаємо на скільки збільшилося
населення міста:
53730 осіб – 1000 ‰.
х – 4,2 ‰
х= 53730 осіб * 4,2 ‰ : 1000 ‰ = 226
осіб.
Оскільки народилося протягом року 760,
населення збільшилося, то померлих є
менше. 760 – 226 = 534 особи.
Визначаємо коефіцієнт смертності в
місті А.
53730 осіб – 1000 ‰.
534 особи – х ‰.
х= 534*1000 : 53730= 9,94 ‰.
Відповідь: Коефіцієнт смертності в місті А
становить 9,94 ‰.
English     Русский Правила