Лекція 8 Кукурудза
8.1. Господарське значення
Походження – Центральна і Південна Америка. Поширення, урожайність зерна
8.2. Біологічні особливості Вимоги до тепла (теплолюбна)
Групування сортів і гібридів кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду
Вимоги до вологи (посухостійка)
Вимоги до ґрунтів (середньовимоглива)
8.3. Технологія вирощування
Обробіток ґрунту та удобрення
Орієнтовна густота рослин кукурудзи під час збирання, тис.шт./га
Рекомендована Мін.агрополітики України густота посіву кукурудзи середньостигл. гібридів (тис. на 1 га):
Догляд за посівами
Збирання врожаю
Фізіологічна стиглість зерна кукурудзи “чорна точка”
2.66M
Категория: БиологияБиология

Кукурудза. Господарське значення, історія і поширення

1. Лекція 8 Кукурудза

8.1. Господарське значення,
історія і поширення
8.2. Біологічні особливості
8.3. Технологія вирощування
Самостійно:
Сорти і гібриди кукурудзи, що
рекомендовано до вирощування в Україні

2. 8.1. Господарське значення

Зерно використовують :
– 20 % на продовольчі цілі:
борошно, крупи, харчова олія;
– 15-20 % технічне : отримують
крохмаль, патоку, пиво, спирт, сироп,
гліцерин, органічні кислоти;
– 60-65 % на фураж: у комбікормах.

3.

Надземна маса:
– із стебел і стрижнів початків
виготовляють папір, целюлозу, ацетон,
метиловий спирт, штучну смолу,
лінолеум, клей, пластмасу та ін.;
– зелена маса багата на вуглеводи та
каротин – зелений корм, сировина для
силосу.

4.

Як просапна культура має важливе
агротехнічне значення:
– при дотриманні вимог агротехніки
залишає поле чистим від бур'янів з
розпушеним ґрунтом;
– повертається значна частина органіки у
вигляді коренів і стеблових решток;
– добрий попередник для зернобобових
та ярих зернових культур,
гірший – для озимих зернових.

5. Походження – Центральна і Південна Америка. Поширення, урожайність зерна

Країна
У світі, всього
США
Китай
Бразилія
Європа:
Румунія
Франція
Україна
Площа,
млн..га
Урожайність,
ц/га
Валовий збір,
млн. т
Частка у
світовому
виробництві,
%
132,5
28,7
25,9
13,0
11,5
3,1
1,7
0,7
41,6
84,4
49,9
25,8
551,6
242,2
129,3
33,6
100
43,9
23,4
6,1
30,9
86,7
25,2
9,6
15,2
1,7
1,7
2,7
0,3

6. 8.2. Біологічні особливості Вимоги до тепла (теплолюбна)

Показник
Температура
– мінімальна для проростання насіння, оС
+8…+12
– оптимальна для проростання насіння, оС
+20…+25
– мінімальна для з’явлення сходів, оС
+6…+8
– пошкоджує сходи, оС
–3
– оптимальна для росту і розвитку, оС
+25…+27
– максимальна, за якої припиняється ріст, оС
+45…+47
– для повного розвитку потребує сум 2100 … 3000
активних температур, оС
та більше
Світлолюбна, погано витримує затінення.

7. Групування сортів і гібридів кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду

Група
назва
Дуже ранні
Ранньостиглі
Середньоранні
Середньостиглі
Середньопізні
Пізньостиглі
Дуже пізні
ФАО
100–149
150–199
200–299
300–399
400–499
500–599
>600
Кількість
Вегетаційний
листків,
період, днів
шт.
9–11
до 90
12–14
90–105
15–16
106–120
17–18
121–130
19–20
131–140
21–22
141–150
понад 22
понад 150

8. Вимоги до вологи (посухостійка)

Характеристика
Оптим. вологість ґрунту, %
Кількість вологи в орному
шарі для дружних сходів, мм
Потрібно для набухання і
проростання насіння, %
Транспіраційний коефіцієнт
Критичний
період
за
вологістю
Показник
70…80
20
10 днів до цвітіння – цвітіння

20 днів після цвітіння
Потребує опадів за вег.період
450–600 мм
40
171…300 (≈250)

9. Вимоги до ґрунтів (середньовимоглива)

Параметр
Опт. рН ґрунт. розчину
Опт. щільність, г/см3
Винос осн. та побіч. продукцією кг/ц
–N
– P2O5
– К2О
магнію і кальцію
Заглиблення коренів у грунт, м
Горизонт. розрост. корен. системи, м
Показник
5,5–7,0
1,1–1,2
2,5–3,0
1,0–1,5
2,6–3,0
по 0,6-1,0
2,0–2,5
1,5

10. 8.3. Технологія вирощування

Попередники
• П, ЛС - багаторічних трав, зернобобових,
озимих, льону, картоплі, буряків, гречки;
• С - після озимої пшениці, яка вирощувалась
по пару або багаторічних травах.
За недостатнього зволоження
не рекомендується після цукрового
буряку, суданської трави, соняшнику, проса.

11. Обробіток ґрунту та удобрення

Для доброго розвитку кореневої системи
• вносять добрива
органічні (20т) та мінеральні (N60Р60К30-60 )
• проводять оранку на 27-30 см,
• знищення бур'янів – при масовій появі їх сходів.
• Навесні – боронування (вирівнювання),
2-3 культивації.

12.

• Азот необхідний впродовж всієї вегетації.
Критичний період – з цвітіння до формування
зерна.
Вносять під весняну культивацію (80-90%),
решту - 5-6 лист (можна до цвітіння)
Фосфор – у початкові фази,
при нестачі – затримка фази цвітіння і дозрівання.
Калій підвищує стійкість до вилягання,
стеблової гнилі, потрібний у великій кількості
від 5–6 листків до цвітіння.

13.

• Сорти: згідно "Реєстру сортів України …"
щороку реєструють понад 250 сортів та
гібридів (Днепровськ.181СВ, Липовець 225 МВ,
Розівський 311 СВ, Бистриця 400 МВ)
• Підготовка насіння:
висушують до 13-14 %,
калібрують,
оброб. мікроел. та РР,
протруюють фунгіцид. та інсектицид.

14. Орієнтовна густота рослин кукурудзи під час збирання, тис.шт./га

Група стиглості
(ФАО)
Ранньостиглі
(100-200)
Середньоранні
(200-299)
Середньостиглі
(300-399)
Середньопізні
(400-499)
Зона вирощування
Степ
(богара)
Лісостеп
Полісся
65–70
80–85
90–95
60–65
75–80
85–90
55–60
70–75
80–85
50–55


15.

Густота рослин кукурудзи за іншими літ.джерелами,
тис.шт./га
Група
Дуже
ранньостигла
Ранньостигла
Середньорання
Середньостигла
Середньопізня
Пізньостигла
Дуже
пізньостигла
Зона вирощування
Степ
Лісостеп Полісся
на
на богарі
зрошенні
65–70
70–75
55–60
45–50
35–40
30–35
25–30
60–65
55–60
45–50
35–40
30–35
25
30
65–70
60–65
55–60

50–55


16. Рекомендована Мін.агрополітики України густота посіву кукурудзи середньостигл. гібридів (тис. на 1 га):

• Полісся і західний Лісостеп – 55-60,
• Центральний Лісостеп
– 45-55,
• Північ. та центр. Степ
– 30-35,
• Півден. посушливий Степ
– 25-30.
• При зрошенні
– 70-75.
Вагова норма висіву на суходолі – 15-20 кг/га.
Густоту скоростигл. гібридів збільш. на 20-25%,
високоросл. пізньостигл. – зменш. на 15-20 %
порівняно із середньостигл.
• При вирощ. на силос – густоту збільш. на 15-20 %.
• Кращий спосіб сівби сортів – пунктирний 70х70 см.
• Посівна одиниця кукурудзи – 70 тис. насінин.

17.

Сівба
Степ – 20-30 квітня,
Лісостеп, Полісся – 1-15 травня
при прогріванні грунту h10см до 8-10 оС.
• Глибина на важких гр. 4-6 см (волог.3-4),
на легких супіщаних – до 8 см.
• Макс. господарська глибина на легких грунт. – до 15 см.
• Сівалками СУПН-8, СПЧ-6М
• Сходи з’являються через 10-12 діб.

18. Догляд за посівами

• Відразу після сівби - прикоткувати .
• Кукурудза закладає врожай до 6-го листка,
тому:
1. Досходове боронування через 5-6 днів після
сівби, коли бур'яни у фазі "білої ниточки“,
впоперек рядків ЗБП-0,6 або БЗСС-1.
2. Післясход. боронування у фаз. 2-3-х і 4-5
листків у кукурудзи. Швидк. руху 3,5-4,5 км/год.
3. Міжряд. оброб. КРН-4,2; КРН-5,6
(1 – на 4-5 см лапами-бритвами чи стрільчат.;
2 та 3 – на 6-8 см лапами-підгортальниками на
швидкості не менше 8-9 км/год.)

19. Збирання врожаю

• На зерно збирають за вологості зерна не
більше 35-40 % зернозбиральними
комбайнами "Херсонець" та ін.
• «Чорна точка» – чорний прошарок між зерном
і місцем прикріплення його до серцевини
качана, що свідчить про закінчення
нагромадження асимілянтів. Вона з’являється
через 55–60 днів після появи стовпчиків .
• Якщо вологість зерна не більше 30 %, то
качани відразу обмолочують

20. Фізіологічна стиглість зерна кукурудзи “чорна точка”

English     Русский Правила