5.23M
Категория: БиологияБиология

Реакція ліній кукурудзи із еректоїдним листком на с-тип стерильності та їх оцінка

1.

2.

3.

4.

5.

Польовий
Кут відхилення
номер ліній
верхнього листка,
градуси
Кут відхилення
Еректоїдність
середнього листка,
градуси
3338/12
9,5
18,8
Супереректоїдна
3350/12
13,2
21,8
Супереректоїдна
3342/12
19,6
26,8
Еректоїдна
3344/12
21,2
25,8
Еректоїдна
3393/12
30,4
31,7
Еректоїдна
3399/12
17,2
24,8
Еректоїдна
3418/12
35,7
41,8
Напіверектоїдна

6.

Лінія
Кут
відхилення
верхнього
листка
3338/12
3350/12
3338/12
3342/12
3338/12
3344/12
3338/12
3393/12
3338/12
3399/12
3338/12
3418/12
9,5º
13,2º
9,5º
19,6º
9,5º
21,2º
9,5º
30,4º
9,5º
17,2º
9,5º
35,7º
Різниця між
кутами
відхилення
верхнього
листка
3,7º
10,1º
11,7º
20,9º
7,7º
26,2º
Кут
відхилення
середнього
листка
18,8º
21,8º
18,8º
26,8º
18,8º
25,8º
18,8º
31,7º
18,8º
24,8º
18,8º
41,8º
Різниця між
кутами
відхилення
середнього
листка12,9º

23º

7.

Шкала розподілу ліній та гібридів
кукурудзи за еректоїдністю на основі кута
відхилення верхнього листка

8.

9.

Реакція ліній кукурудзи ЦЧС С–типу, середнє за 2012– 2014 рр.
Номер
лінії
Ознака
еректоїдності
3339
3340
3371
3375
3379
3383
3385
3387
3991
3395
3417
3418
3338
3342
3344
3350
3357
3393
3995
3399
3403
3405
3415
3437
еректоїдний
еректоїдний
напіверектоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
напіверектоїдний
суперееректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
супереректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
ЦЧС
С– тип
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ст
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

10.

середнє
за
роками
2015 р.
Кількість листків, шт.
2014 р.
середнє
за
роками
2015 р.
Висота прикріплення
качана, см
2014 р.
середнє
за
роками
Висота рослин, см
2014 р.
Консистенція
зерна
2015 р.
Консистенція
зерна
Номер
лінії
3339
к
161
164
162,5
60
61
60,5
12,5
12,9
12,7
3375
к
187
190
188,5
70
72
71
12,6
13,0
12,8
3383
н/з
198
201
199,5
76
79
77,5
13,6
13,8
13,7
3387
н/з
210
214
212,0
83
84
83,5
14,0
14,3
14,2
3391
н/з
230
236
233,0
89
90
89,5
15,2
15,0
15,1
3395
з
239
240
239,5
95
96
95,5
16,4
16,9
16,7
3417
з
251
257
254,0
102
104
103
18,6
19,0
18,8
82,1
83,7
14,7
15,0
7
8
0,3
0,3
середнє
НІР0,05
210,7 214,6
18
20
Примітка*. К – кремениста, н/з – напівзубоподібна, з – зубоподібна.

11.

Кількість діб від сходів до
середнє
за
роками
2015р.
2014 р.
повної стиглості
середнє
за
роками
2015 р.
2014 р.
цвітіння качана
середнє
за
роками
2015 р.
викидання волоті
2014 р.
Номер
лінії
3339
60,4
60,7
60,6
72,2
73,2
72,7
105,2 106,0
105,6
3375
62,6
62,8
62,7
78,2
79,4
78,8
108,1 109,2
108,7
3383
64,1
65,7
64,9
80,4
80,7
80,6
110,2
111,4
110,8
3387
70.9
72,1
72,1
86,7
86,8
86,8
115,8
116,2
116,0
3391
73,8
74,9
74,4
87,4
88,2
87,8
117,1
117,7
117,4
3395
74,8
75,1
74,9
87,6
89,1
88,4
117,4
118,1
117,8
3417
77,2
78,7
77,9
90,1
93,1
91,6
120,1 122,2
121,2
середнє
68,8
70,0
83,2
84,3
113,4
114,4
НІР0,05
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4

12.

середнє за
роками
2015 р.
Діаметр стрижня, см
2014 р.
середнє за
роками
2015 р.
Діаметр качана, см
2014 р.
середнє за
роками
2015 р.
Довжина качана, см
2014 р.
Номер
лінії
3339
12,1
12,7
12,4
3,0
2,7
2,9
1,8
2,0
1,9
3375
13,7
14,0
13,9
3,0
3,2
3,1
1,9
2,0
1,9
3383
14,2
14,7
14,5
3,3
3,6
3,5
2,0
2,1
2,1
3387
14,5
14,9
14,7
3,6
3,9
3,8
2,0
2,3
2,2
3391
15,6
16,0
15,8
3,8
3,9
3,9
2,0
2,4
2,2
3395
17,0
18,2
17,6
3,8
4,0
3,9
2,3
2,6
2,5
3417
18,0
19,1
18,6
4,1
4,2
4,2
2,3
2,4
2,4
середнє
НІР0,05
15,0
0,8
15,6
0,8
3,5
0,2
3,6
0,2
2,0
0,1
2,2
0,1

13.

середнє за
роками
2015 р.
Маса 1000 зерен, г
2014 р.
середнє за
роками
2015 р.
Кількість зерен в ряді,
шт.
2014 р.
середнє за
роками
2015 р.
Кількість рядів зерен,
шт.
2014 р.
Номер
лінії
3339
12,4
12,9
12,7
20
22
21,0
182
186
184,0
3375
14,2
13,8
14,0
25
26
25,5
190
192
191,0
3383
14,0
13,9
13,9
30
31
30,5
197
198
197,5
3387
14,2
14,6
14,4
34
33
33,5
200
210
205,0
3391
14,0
14,5
14,3
38
36
37,0
226
228
227,0
3395
16,1
16,6
16,4
40
32
36,0
230
236
233,0
3417
16,2
16,4
16,3
40
42
41,0
235
237
236,0
середнє
НІР0,05
14,4
0,2
14,6
0,3
32,4
0,4
31,7
0,5
208,6
6
212,4
8

14.

середнє за
роками
2015 р.
2015 р.
2014 р.
Вологість при збиранні, %
середнє за
роками
Урожайність, т/га
2014 р.
Номер лінії
3339
2,5
2,6
2,6
18,1
18,6
18,4
3375
2,7
2,9
2,8
20,1
20,1
20,1
3383
3,0
3,2
3,1
22,4
23,6
23,0
3387
3,4
3,6
3,5
24,7
25,6
25,1
3391
3,8
3,9
3,9
27,7
28,1
27,9
3395
3,9
3,9
3,9
27,9
28,8
28,4
3417
4,0
4,1
4,1
30,1
31,3
30,7
середнє
3,3
3,5
24,4
25,2
НІР0,05
0,2
0,3
0,7
0,9

15.

•У процесі досліджень відібрано лінії – донори генів еректоїдного розміщення
листка (№ 3339, 3340, 3375, 3379, 3383, 3385, 3387, 3391, 3395, 3417).
•Встановлено, що ознака фертильності проявляється від повністю
стерильних до повністю фертильних форм із наявністю проміжних типів
(напівстерильних та напівфертильних рослин).
•Виділено 10 закріплювачів стерильності С–типу з еректоїдним розміщенням
листка і два з напіверектоїдним.
•Виділено 10 відновлювачів фертильності С–типу з еректоїдним
розміщенням листка і два з супереректоїдним.
•Встановлено, що кут відхилення верхнього листка виражає рівень
еректоїдності рослин кукурудзи достовірніше, аніж кут відхилення
середнього листка. За кутом відхилення верхнього листка відібрано
еректоїдні лінії (№ 3339, 3375, 3383, 3387, 3391, 3395, 3417).
•Стерильні лінії з еректоїдним розміщенням листка оцінено за господарсько
цінними ознаками, та виділено дві (№ 3395, 3417), які ефективно
використовувати у селекційному процесі в якості материнського компоненту
гібридів.

16.

Для використання у селекційному процесі
рекомендовано:
•Відібрані стерильні лінії із еректоїдним розміщенням
листків (№ 3339, 3375, 3383, 3387, 3391, 3395, 3417).
•Відібрані лінії відновлювачі фертильності із
еректоїдним розміщенням листків (№ 3342, 3344, 3357,
3393, 3395, 3399, 3403).
•Технологію визначення рівня еректоїдності кукурудзи
за кутом відхилення верхнього листка.
English     Русский Правила