Рисунок. 1 Схематичне зображення розміщення дослідних ділянок на площі .
Таблиця 1 Класифікація ліній та гібридів кукурудзи за ознакою «еректоїдність»
Таблиця 2 Реакція еректоїдних ліній кукурудзи на ЦЧС М – типу, 2014–2015 рр.
Таблиця 3 Тривалість періоду вегетації (днів) у еректоїдних ліній кукурудзи, 2014−2015 рр.
Таблиця 4 Показники придатності еректоїдних ліній кукурудзи до механізованого збирання, 2014−2015 рр.
Таблиця 5 Урожайність зерна еректоїдних ліній у 2014−2015 рр., т/га
434.38K
Категория: БиологияБиология

Реакція ліній кукурудзи з еректоїдним листом на м-тип стерильності та їх оцінка

1.

НУРІСЛАМОВА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ З ЕРЕКТОЇДНИМ
ЛИСТОМ НА
М –ТИП СТЕРИЛЬНОСТІ ТА ЇХ ОЦІНКА
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
ДОКТОР БІОЛОГІЧНИХ НАУК
ПАРІЙ Ф.М

2.

Мета і задачі досліджень. Дослідження реакції ліній
кукурудзи з еректоїдним розміщенням листків на ЦЧС
М-типу.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні
задачі:
1. Встановити кут відхилення листка, який найбільше
характеризує еректоїдність кукурудзи;
2. Встановити реакцію ліній кукурудзи еректоїдним
розташуванням листків на ЦЧС М-типу;
3. Виділити лінії закріплювачі стерильності М-типу та
відновлювачі фертильності з супереректоїдним та
еректоїдним розташуванням листків;
4. Оцінити еректоїдні лінії кукурудзи за основними
господарсько-цінними показниками.

3. Рисунок. 1 Схематичне зображення розміщення дослідних ділянок на площі .

РИСУНОК. 1
СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ
ДОСЛІДНИХ ДІЛЯНОК НА ПЛОЩІ
.
*
11
12
13
11-3− лінія 3338
21
22
23
21-3− лінія 3342
31
32
33
31-3 − лінія 3379
41*
42
43
41-3− лінія 3385
51
52
53
51-3 − лінія 3393
61
62
63
61-3 − лінія 3405
71*
72
73
71-3 − лінія 3437
*Примітка: 11-3 – 71-3–номери варіантів і повторність

4. Таблиця 1 Класифікація ліній та гібридів кукурудзи за ознакою «еректоїдність»

ТАБЛИЦЯ 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІНІЙ ТА ГІБРИДІВ
КУКУРУДЗИ ЗА ОЗНАКОЮ «ЕРЕКТОЇДНІСТЬ»

з.п.
Кут відхилення
Розподіл ліній за
верхнього листка
ознакою «еректоїдність»
1
0º–15º
супереректоїдні
2
16º–30º
еректоїдні
3
31º–40º
напіверектоїдні
4
> 41º
нееректоїдні

5. Таблиця 2 Реакція еректоїдних ліній кукурудзи на ЦЧС М – типу, 2014–2015 рр.

ТАБЛИЦЯ 2
РЕАКЦІЯ ЕРЕКТОЇДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ НА ЦЧС М – ТИПУ, 2014–2015 РР.
1
2
3
4

Лінія
Реакція на ЦЧС
М –типу
Прояв ознаки
«еректоїдність»
1
3371
стерильна
напіверектоїдний
2
3375
стерильна
3
3379
стерильна
4
3383
стерильна
5
3385
стерильна
6
3991
стерильна
7
3395
стерильна
8
3417
стерильна
9
3387
напівстерильна
10
3338
напівфертильна
11
3418
напівфертильна
12
3350
стерильна
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
напіверектоїдний
супереректоїдний

6.

Продовження таблиці 2
1
2
13
3342
14
3344
15
3393
16
3399
17
3405
18
3415
19
3437
20
3403
21
3338
3
стерильна
стерильна
стерильна
стерильна
стерильна
стерильна
стерильна
напівстерильна
напівфертильна
4
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
еректоїдний
суперееректоїдний
22
3357
напівфертильна
еректоїдний
23
3995
напівфертильна
еректоїдний

7. Таблиця 3 Тривалість періоду вегетації (днів) у еректоїдних ліній кукурудзи, 2014−2015 рр.

ТАБЛИЦЯ 3
ТРИВАЛІСТЬ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ (ДНІВ) У ЕРЕКТОЇДНИХ ЛІНІЙ
КУКУРУДЗИ, 2014−2015 РР.
Кількість днів від сходів до:

Лінія
Викидання волоті
2014
Цвітіння качана
2015
Середнє
2014
2015
Повної стиглості
Середнє 2014
2015
Середнє
1
3338
62,0
62,4
62,2
70,9
71,2
71,1
102,9
103,2
103,1
2
3342
64,4
64,6
64,5
79,1
80,3
79,7
103,1
106,7
104,9
3
3379
65,7
66,0
65,9
84,8
85,9
85,4
106,0
107,2
106,6
4
3385
72,1
72,9
72,5
86,9
87,7
87,3
108,2
109,9
109,1
5
3393
73,9
74,0
73,9
88,1
88,9
88,5
112,9
113,8
113,4
6
3405
75,1
76,2
75,7
89,4
90,1
89,8
117,2
118,9
118,1
7
3437
Середній
популяційний
ефект
78,3
79,4
78,9
92,0
93,4
92,7
121,4
122,1
121,8
70,2
70,8
70,5
84,5
85,4
84,9
110,2
111,7
111,0
НІР0,5
3,3
3,5

4,0
4,2

5,3
5,4

8. Таблиця 4 Показники придатності еректоїдних ліній кукурудзи до механізованого збирання, 2014−2015 рр.

ТАБЛИЦЯ 4
ПОКАЗНИКИ ПРИДАТНОСТІ ЕРЕКТОЇДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ДО
МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ, 2014−2015 РР.
Висота, см

рослин
Лінія
прикріплення качана
2014
2015
Середнє
2014
2015
Середнє
1
3338
164
166
165
62
67
65
2
3342
186
188
187
70
78
74
3
3379
188
190
189
78
84
81
4
3385
200
209
205
85
88
87
5
3393
220
227
224
90
92
91
6
3405
240
246
243
94
98
96
7
3437
248
250
249
100
106
103
Середній
популяційний ефект
206,6
210,9
208,9
82,7
87,6
85,3
НІР0,5
9,8
10,2

3,8
4,1

9. Таблиця 5 Урожайність зерна еректоїдних ліній у 2014−2015 рр., т/га

ТАБЛИЦЯ 5
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЕРЕКТОЇДНИХ ЛІНІЙ У 2014−2015 РР., Т/ГА
Урожайність, т/га
2014
+ до
середнього
популяційного
ефекту
2015
+ до
середнього
популяційного
ефекту
+ до
середнього
Середнє
популяційного
ефекту

Лінія
1
3338
2,6
-0,8
2,8
-0,9
2,7
-0,9
2
3342
2,9
-0,5
3,1
-0,6
3,0
-0,6
3
3379
3,0
-0,4
3,3
-0,4
3,2
-0,4
4
3385
3,5
+0,1
3,7
0,0
3,6
0,0
5
3393
3,7
+0,3
3,9
+0,2
3,8
+0,2
6
3405
4,0
+0,6
4,4
+0,7
4,2
+0,4
4,2
+0,8
4,6
+0,9
4,4
+0,8
7
3437
Середній
популяційний
ефект
НІР
3,4
3,7
3,6
0,1
0,2

10.

ВИСНОВКИ
За результатами проведених досліджень з вивчення реакції ліній
кукурудзи еректоїдним розміщенням листків на М – тип стерильності
можна зробити наступні висновки:
1. Проведено аналіз кута відхилення верхнього листка у кукурудзи в
результаті чого запропоновано шкалу розподілу ліній та гібридів
кукурудзи на супереректоїдні, еректоїдні, напіверектоїдні та нееректоїдні
по величині кутів відхилення верхніх листків.
2. Визначено реакцію на М – тип стерильності у 35 ліній кукурудзи з
еректоїдним розміщенням листків. Виділено 21 лінія закріплювач
стерильності і 5- ліній відновлювачів фертильності, з них одна лінія
закріплювач стерильності має супереректоїдне розташування листків, 14
ліній − еректоїдне, з напіверектоїдним розміщенням листків – одна лінія.
3. Встановлено, що із семи досліджуваних еректоїдних ліній кукурудзи
дві є ранньостиглими, чотири – середньоранніми та одна –
пізньостиглою. Виділено ранньостиглі еректоїдні лінії 3338 та 3342.
4. Показано, що всі досліджувані еректоїдні лінії кукурудзи є
придатними до механізованого збирання, оскільки вони є середньо- або
високорослими і характеризуються висотою прикріплення нижнього
качана, яка відповідає вимогам механізованого збирання.
5. Встановлено що із семи досліджуваних еректоїдних ліній кукурудзи
дві істотно перевищували середній популяційний ефект за врожайністю,
дві − мали врожайність на рівні середніх показників, три лінії мали
істотно нижчу врожайність, ніж середній популяційний ефект. Виділено
лінії 3437 та 3405, які істотно перевищували середній популяційний
ефект за врожайністю впродовж двох років досліджень.

11.

ПРОПОЗИЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ
В селекційній практиці рекомендуємо
використовувати:
1. Запропоновану шкалу розподілу ліній та гібридів
кукурудзи за ознакою «еректоїдність».
2. Створені лінії закріплювачі М-типу стерильності
та
відновлювачі
фертильності
з
супереректоїдним
та
еректоїдним
розташуванням листків.
3. Лінії 3437 та 3405, які характеризуються
еректоїдним розташуванням листків і високою
врожайністю.

12.

Дякую за
увагу
English     Русский Правила