ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Функції спілкування
СТРУКТУРА СПІЛКУВАННЯ
НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
ЕМПАТІЯ
Стилі педагогічного спілкування
РІВНі педагогічного спілкування
Сприятливі чинники при педагогічному спілкуванні
Типи БАР’ЄРів У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
215.54K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Педагогічне спілкування

1.

ТЕМА 9.
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ.
СТРУКТУРА СПІЛКУВАННЯ.
СТИЛІ І РІВНІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ.
БАР’ЄРИ У СПІЛКУВАННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.

2. ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

ПРОВЕДЕННЯ
• ПЛАНУВАННЯ
• ПРОГНОЗУВАННЯ
• НАЛАШТУВАННЯ
НА ПРОЦЕС І
РЕЗУЛЬТАТ
ПІДГОТОВКА
• ВТІЛЕННЯ
ЗАПЛАНОВАНОГО
• ГОТОВНІСТЬ ДО
ІМПРОВІЗАЦІЇ
• ОСМИСЛЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ
• ВИЗНАЧЕННЯ
СТУПЕНЮ
РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ
АНАЛІЗ

3. Функції спілкування

ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНА
• обмін інформацією
ПЕРЦЕПТИВНА
• взаємосприйняття
КОНТАКТНА
• налагодження взаєморозуміння
АМОТИВНА
• обмін емоціями, настроєм
СВІТОГЛЯДНА
• обмін ціннісними уявленнями

4. СТРУКТУРА СПІЛКУВАННЯ

7%
МОВА ТІЛА
38%
55%
ГОЛОС
ВЕРБАЛЬНА
КОМУНІКАЦІЯ

5. НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

система знаків, які використовуються у процесі спілкування
і відрізняються від вербального компоненту
засобами та формою виявлення
• ГОЛОС
гучність, тембр, інтонації, модуляції, паузи
• ОБЛИЧЧЯ
вираз обличчя, міміка, динаміка і статика м’язів обличчя
• ТІЛО
поза, рухи, темп, жестикуляція, поведінка
• ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР
відстань при спілкуванні, інтенсивність погляду, додаткові звуки та
дотики

6. ЕМПАТІЯ

Здатність до співчуття і співпереживання
у всьому емоційному спектрі
Здатність поставити себе на місце іншої людини
в її ситуації
Здатність перебороти власну життєву ситуацію
і вийти за її межі, щоб зрозуміти
причину поведінки свого візаві

7. Стилі педагогічного спілкування

СТИЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
РОЗРІЗНЯЮТЬ ЗА КРИТЕРІЄМ
СПІВВІДНОШЕННЯ
МІЖ ПОВАГОЮ І ВИМОГЛИВІСТЮ
ДО СПІВРОЗМОВНИКА
АВТОРИТАРНИЙ
• перевага
вимогливості над
повагою
ДЕМОКРАТИЧНИЙ
• баланс поваги і
вимогливості
ЛІБЕРАЛЬНИЙ
• перевага поваги
над вимогливістю

8. РІВНі педагогічного спілкування

РІВНІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
РОЗРІЗНЯЮТЬ ЗА КРИТЕРІЄМ ЩИРОСТІ
БАЖАННЯ ПРОНИКНУТИ
У ВНУТРІШНІЙ СВІТ СПІВРОЗМОВНИКА
ДОПУСТИМІ
НЕДОПУСТИМІ
духовний
діловий
конвенційний
ігровий
• стандартизований
• маніпулятивний
• примітивний

9. Сприятливі чинники при педагогічному спілкуванні

СПРИЯТЛИВІ ЧИННИКИ
ПРИ ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
ЗНАННЯ ПРО СПІВРОЗМОВНИКА
• актуалізація попереднього досвіду нашого спілкування
• відомості з вікової психології
ОБСТАВИНИ СПІЛКУВАННЯ
• доречний вибір часу і місця спілкування
• зручність часу і місця має бути взаємною
КОМУНІКАТИВНІ ЯКОСТІ
• наші професійні здібності та уміння як комунікатора

10. Типи БАР’ЄРів У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

ТИПИ БАР’ЄРІВ
У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
ФІЗИЧНІ
ЗВУКОВІ
СМИСЛОВІ
ЕМОЦІЙНІ
ПСИХОЛОГІЧНІ
ЕТИЧНІ
ЕСТЕТИЧНІ
English     Русский Правила