743.49K
Категория: Военное делоВоенное дело

Заняття 3. Правила радіозв’язку

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Кафедра військового зв'язку та інформатизації
Навчальна дисципліна
“Військовий зв’язок та інформаційні технології”
ЗМ 6. Основи організації зв’язку
Заняття 3. Правила радіозв’язку
Групове заняття
2 години
1

2.

Навчальна мета
1. Розглянути зміст і порядок застосування
радіоданих.
2. Розглянути порядок установлення
радіозв'язку в радіонапрямках і
радіомережах.
3. Розкрити порядок передачі сигналів,
команд і радіограм.
2

3.

Навчальні питання
1. Радіодані та порядок їх застосування.
2. Правила встановлення радіозв’язку.
3. Правила передачі сигналів, команд та
радіограм.
3

4.

Література
1. І.М. Майборода, М.І. Новіков, О.О. Казіміров,
К.В. Власов. Зв'язок та інформатизація військ.
Частина І. Основи організації зв'язку та засоби
зв'язку тактичної ланки управління Національної
гвардії України. Навчальний посібник. –Київ:
Головне Управління Національної гвардії України,
2014.
2. К.В. Власов, І.М. Майборода, О.О. Казіміров,
М.І. Новіков. «Зв'язок і автоматизовані системи
управління військами». Навчальний посібник. Частина І.
«Засоби зв’язку тактичної ланки управління
внутрішніх військ.» – Харків: Академія ВВ МВС України,
2013, с. 56-61.
4

5.

Летючка
1 Варіант
1. Переваги радіозв’язку?
2. Властивості радіохвиль?
2 Варіант
1. Недоліки радіозв’язку?
2. Від чого залежить дальність поширення радіохвилі?
5

6.

Перше питання
Радіодані та порядок їх застосування
6

7.

Для забезпечення радіозв'язку (роботи радіомереж
і радіонапрямків) на визначений термін розробляються радіодані
1
2
3
Оформлюються
на спеціальному
бланку
1
Частоти
Позивні
Час зміни частот і позивних
Вид зв'язку
Ключі для документів ПУВ
Записуються
в апаратний журнал
радіостанції
2
Записуються
на передній панелі
радіостанції
3
Азимути на кореспондентів (за необхідності)
Радіодані видаються на один строк дії,
після закінчення якого вони
з радіостанції вилучаються і
знищуються в установленому порядку.
7

8.

Частоти зв’язку (канали) можуть бути: Загальна частота прийому та
передачі - це частота, яка використовується при забезпеченні симплексного
радіозв’язку. Індивідуальні частоти прийому та передачі – це частоти, які
використовуються для одночасної роботи на передачу і прийом, для дуплексного
радіозв’язку. Частоти, які призначені для першочергового встановлення
радіозв’язку і ведення радіобміну, називаються основними (робочими),
а частоти, які використовуються замість основних – запасними. Викличні
частоти призначені тільки для встановлення зв’язку та короткочасного
радіообміну при відкритті зв’язку на нових даних. Резервні частоти
виділяються для організації нових радіозв’язків, а також для заміни
непридатних основних та запасних частот.
Радіостанціям при забезпеченні радіозв’язку
присвоюють ПОЗИВНІ, які можуть бути:
- міжнародними (офіційними)
- змінними (неофіційними)
- постійними (для військових р-ст цифрового
захищеного радіозв’язку)
- аварійними
8

9.

ПОЗИВНІ можуть бути:
За видом зв'язку:
Радіотелефонними
- одне слово (“Юпітер”) –
для наземних р/ст, що
працюють у повітряних мережах
-5 цифр – для радіостанцій, які
встановлюються на літальних
апаратах
-слово і двозначна
цифрова група («Квітка 54») –
для всіх інших р/ст НГУ
Радіотелеграфними
Радіотелеграфний
позивний є
чотирьохзнакова
літеро-цифрова група
(«лднп», «ж7рн»)
9

10.

В радіомережах тактичної ланки управління, в
яких більше восьми радіостанцій, дозволяється
призначати на мережу єдину словникову основу
телефонного позивного з різними двозначними
цифровими індексами для кожного
кореспондента, набраними методом лотереї.
(Метеор 01,02,03….)
В процесі ведення зв’язку дозволяється
застосовувати тільки двозначні індекси.
(25-й, я 12-й)
10

11.

ПОЗИВНІ можуть бути:
За порядком використання:
Індивідуальними –
закріпленими за кожною
радіостанцією
Індивідуально-лінійні
позивні це позивні
закріплені за кожним
кореспондентом кожної
пари радіостанцій
Лінійними –
для кожної пари
радіостанцій
Циркулярний
позивний призначається
у радіомережі
для одночасного виклику
всіх радіостанцій та
передачі повідомлення
усім кореспондентам
11

12.

Час зміни частот і позивних
- щоденно змінювані радіопозивні у радіомережах і
радіонапрямках, де для забезпечення зв’язку
протягом доби використовується одна робоча
(цілодобова) частота або різні частоти для дня і ночі зміна позивного здійснюється один раз на добу о 00
годині 01 хвилина київського часу
- періодично змінювані, зміна яких здійснюється через
2-6 діб роботи, 1 раз в сезон (згідно рішення штабу,
який організовує зв'язок)
Вид зв'язку вказується той,
що буде використовуватись при
встановленні зв'язку
12

13.

Ключами для документів ПУВ можуть бути:
• ключі до таблиці чергового радиста
• ключі до таблиці для набору змінних позивних
• ключі для таблиці сигналів управління
• ключі до таблиці “Адреса”
• парольні числа (групи)
Азимути на кореспондентів
13

14.

Висновок: Таким чином, радіодані є важливою
складовою забезпечення радіозв’язку. Якісна
розробка
й
своєчасна
видача
радіоданих
користувачам є важливим обов’язком організатора
зв’язку.
Друге питання
Правила встановлення радіозв’язку
14

15.

Радіозв’язок
між військовими радіостанціями
здійснюється за єдиними для всіх ланок
управління військових формувань України
ПРАВИЛАМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
15

16.

Керівні документи з організації та
забезпечення радіозв’язку в Національній
гвардії України
1. Керівництво по радіозв'язку Збройних Сил
України, частина 1.
2. Настанова з організації радіозв'язку Збройних
сил України – 2018.
3. Регламент радіозв’язку Національної гвардії
України - це керівний документ, який
визначає порядок організації та забезпечення
радіозв’язку в Національній гвардії України.
16

17.

Настанова з організації радіозв’язку у
Збройних Силах України визначає:
- правила встановлення і ведення слухового
телеграфного і телефонного радіозв'язку по
відкритих радіоканалах, а також встановлення і
ведення телефонного радіозв’язку та передачі
даних на цифрових радіозасобах;
- порядок ведення основної документації з
оперативно-технічної служби на радіоцентрах,
радіобюро (радіостанціях) і порядок оформлення
радіограм (сигналів, файлів для передачі).
17

18.

Режими роботи радіостанцій:
• повна заборона роботи на передачу
(радіомовчання)
• частковий дозвіл роботи на передачу
• робота на передачу без обмежень
Режим роботи радіостанції визначається штабом,
який організовує радіозв’язок.
Радіозв’язок за відсутності
особливих указівок щодо його
організації встановлюється на
основних (робочих) частотах
(каналах), що вказані в радіоданих
18

19.

Установлення радіозв'язкує - це процес
ідентифікації радіостанцій
(розпізнавання та синхронізація їх в
радіомережі) та встановлення (організації
каналу радіозв'язку) заданого виду і якості
на основі завчасно проведеного
радіомоніторингу, вибору оптимальних
кодеків та відповідних антенних пристроїв.
Двобічний радіозв'язок вважається
встановленим,
якщо радіостанція одержала від кореспондента
відповідь на свій виклик
і підтвердила його кореспонденту
19

20.

Якість слухового радіозв’язку
оцінюється за чутністю та
розбірливістю переданого тексту
за ПЯТИБАЛЬНОЮ системою.
Слуховий радіозв’язок вважається задовільним і
придатним для обміну оперативною інформацією,
якщо чутність сигналів під час прийому можна
оцінити не менш, як на ТРИ бали,
а розбірливість не менш, ніж на ЧОТИРИ бали.
Оцінка якості слухового радіозв’язку
за чутністю та розбірливістю є суб’єктивною
й залежить від навченості, досвіду та
20
індивідуальних особливостей радиста.

21.

Установлення радіозв'язку
в радіонапрямку
Виклик: Ворскла 33, я Хвиля 12, прийом
Хвиля 12
Відповідь:Хвиля 12,я Ворскла 33,прийом Ворскла 33
Підтвердження: Я Хвиля 12, прийнято, прийом
21

22.

У радіонапрямку при хорошій чутності
повторний виклик і відповідь на нього може
проводитися скорочено позивним своєї
радіостанції.
Приклад:
Виклик:
Я Зебра 63, прийом.
Відповідь:
Я Зірка 33, прийом.
Підтвердження: Прийнято, прийом.
22

23.

Установлення радіозв'язку
в радіомережі
Циркулярним позивним (Марс 20) – головною станцією
Відповіді за порядком у бланку радіоданих
Гол. Ст.
Зірка 11
Планета 33
Юпітер 22
Виклик: Марс 20, прийом
Відповідь 1: Я Зірка 11, прийом
Відповідь 2: Я Планета 33, прийом
Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом
23

24.

Установлення радіозв'язку
в радіомережі
Індивідуальними позивними
Відповіді в порядку черговості виклику
Зірка 11
Планета 33
Юпітер 22
Виклик: Зірка 11, Планета 33, Я Юпітер 22, прийом
Відповідь 1: Я Зірка 11, прийом
Відповідь 2: Я Планета 33, прийом
Підтвердження: Я Юпітер 22, прийнято, прийом
24

25.

Висновок: Таким чином, при встановленні
радіозв’язку необхідно добре знати та чітко
виконувати визначені правила щодо встановлення
зв’язку та ведення радіообміну.
Третє питання
Правила передачі сигналів,
команд та радіограм
25

26.

РАДІООБМІН:
• передача по радіоканалах повідомлень
• ведення переговорів
Оперативний
Службовий
Передача (прийом)
повідомлень, розпоряджень,
команд, доповідей, сигналiв.
Веде радист або
командир (начальник).
Ведеться
з питань встановлення
зв'язку, заміни частот,
проходження інформації
та з інших питань
забезпечення зв'язку.
Веде радист.
26

27.

При веденні службових переговорів передача
відкритим текстом будь-якої інформації,
крім кодових скорочень і виразів
із службових радіокодів, а також ведення
приватних переговорів між операторами
категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
Службовий радіообмін має бути
гранично коротким і проводитись
в суворій відповідності з вимогами
правил радіозв’язку.
27

28.

Повідомлення:
довільна кількість інформації, (початок і
закінчення якої визначені), призначеної
для передавання від одного абонента
іншому в будь-якій формі, що відповідає
певному виду зв’язку
Радіограма документ, оформлений
на спеціальному бланку,
який включає в собі
певну інформацію
Команда –
стислий наказ
(доповідь)
Сигнал –
важливе умовне коротке
термінове повідомлення,
оформлене на спеціальному
бланку, у вигляді
комбінації букв (слів)
і цифр
Файли передачі
даних
28

29.

Радіограми й сигнали поділяються на:
вихідні, вхідні, транзитні.
Радіограми і сигнали, подані для передачі,
називаються ВИХІДНИМИ.
Радіограми й сигнали, прийняті від кореспондентів,
називаються ВХІДНИМИ.
Радіограми й сигнали, прийняті
для наступної передачі іншим кореспондентам,
називаються ТРАНЗИТНИМИ.
Передача повинна здійснюватися чітко
і ритмічно зі швидкістю, що відповідає
умінню кожного радиста забезпечити
передачу без перебоїв і прийом без запитань
Радист з явно вираженими особливостями передачі
до роботи на радіостанції НЕ допускається
29

30.

Передача сигналів
передаються без попереднього виклику кореспондента
і отримання згоди на прийом
Зірка 11, Я Планета 33, Сяйво 4455,
Сяйво 4455, пауза 10 с
Зірка 11, Я Планета 33, Сяйво 4455,
Сяйво 4455, прийом
Передача
В радіонапрямку
Квитанція Планета 33, Я Зірка 11,
Сяйво 4455, прийом
Підтвердження
Я Планета 33, прийнято, прийом
30

31.

Циркулярним позивним (Марс 20)
(для всіх кореспондентів)
Передача
В радіонамережі
Квитанція
Квитанція
Підтвердження
Марс 20, Марс 20, 1960, 1960 пауза 10 с,
Марс 20, Марс 20, 1960, 1960,
прийом
Я Зірка 11, 1960, прийом
Я Юпітер 55, 1960,
прийом
Марс 20, прийнято, прийом
31

32.

Індивідуальними позивними
(для декількох кореспондентів)
Передача
Зірка 11, Юпітер 55, Я Планета 33,
Берег 143, Берег 143, ПАУЗА 10 С
Зірка 11, Юпітер 55, Я Планета 33,
Берег 143, Берег 143, прийом
В радіонамережі
Квитанція
Я Зірка 11, Берег 143, прийом
Квитанція
Я Юпітер 55, Берег 143, прийом
Підтвердження
Я Планета 33, прийнято, прийом
32

33.

Передача команд
передаються без попереднього виклику кореспондента
і отримання згоди на прийом
Передача
В радіонапрямку
Квитанція
Зірка 11, Я Планета 33, орієнтир один,
ближче 50, протитанкова зброя,
знищити, прийом
Планета 33, Я Зірка 11, ЗРОЗУМІВ,
орієнтир один, ближче 50,
протитанкова зброя,
знищити, прийом
Або Планета 33, Я Зірка 11,
плюс
Підтвердження
Я Планета 33, прийнято, прийом
Або Я Планета 33, плюс
33

34.

Циркулярним позивним
(для всіх кореспондентів)
Передача
Марс 20, Підвищити
швидкість руху, підвищити
швидкість руху, прийом
В радіонамережі
Квитанція
Я Зірка 11,
Зрозумів прийом
Квитанція
Я Юпітер 55,
Зрозумів прийом
Підтвердження
Марс 20, прийнято,
прийом
34

35.

Індивідуальними позивними
(для декількох кореспондентів)
Передача
Зірка 11, Юпітер 55, Я Планета 33,
Підготуватись до відбиття атаки
противника, підготуватись до відбиття
атаки противника, прийом
В радіонамережі
Квитанція
Я Зірка 11,
Зрозумів, прийом
Квитанція
Я Юпітер 55,
Зрозумів, прийом
Підтвердження
Я Планета 33, прийнято,
прийом
35

36.

Передача радіограм
Радіограми в більшості випадків
передаються з попередньою пропозицією
та отриманням згоди на прийом
36

37.

Приклад передачі пропозиції
Пропозиція: Ворскла 33, я Хвиля 12,
Приміть радіограму, прийом
159
Хвиля 12
Відповідь: Хвиля 12, я Ворскла 33,
Готовий, прийом
Якщо радист радіостанції, яку викликають,
не готовий і не може відразу
дати згоду на прийом, то замість «готовий»
відповідають «чекайте» («зачекайте 3 хвилини»)
159
Ворскла 33
37

38.

Приклад передачі радіограми
Хвиля 12
Ворскла 33
159
Я Хвиля 12, 121 40 8 1320 121 =
123456 543 = текст = 888, прийом
159
Де: 121 – номер радіограми,
40 – кількість груп
Службовий
8 – число оформлення радіограми
заголовок
1320 – час оформлення радіограми
121 повторення номеру радіограм
= поділ, 123456 – адреса, 543 – позивний адресату
Адресна частина
888 – позивний відправника (підпис)
38

39.

При передачі радіограми в радіотелефонному
режимі особлива увага приділяється чіткій,
виразній і непоспішливій передачі літер, слів,
цифр, виділенню закінчень і сусідніх слів (груп).
Службовий заголовок і адресна частина повинні
передаватися повільніше тексту
Літерові тексти радіограм, службові знаки
(сигнали) і важкі для вимови слова
передаються по літерах.
При цьому кожна літера передається словом у
відповідності з фонетичною азбукою.
Застосовувати інші слова для означення літер
алфавіту, крім указаних, - забороняється.
39

40.

А
Андрій
П
Павло
Б
Богдан
Р
Роман
В
Василь
С
Степан
Г
Григорій
Т
Тарас
Д
Дмитро
У
Україна
Е
Еней
Ф
Федір
Є
Євген
Х
Христина
Ж
Жук
Ц
Цукор
З
Зиновій
Ч
Чоловік
И
Ігрек
Ш
Шура
І (Ї)
Іван
Щ
Щука
Й
Йосип
Ь
Знак (Ікс)
К
Кіловат
Ю
Юрій
Л
Левко
Я
Яків
М
Микола
?
Знак питання
Н
Надія
=
Знак поділу
О
Ольга
40

41.

Передача цифрового тексту
двозначні групи - 34, 40 - тридцять чотири, сорок
тризначні групи -126 - сто двадцять шість
чотиризначні - 2873 - двадцять вісім сімдесят три
п'ятизначні - 32841 - тридцять два
вісімсот сорок один
шестизначні – 456270 - чотириста п'ятдесят шість
двісті сімдесят
повні одиниці і десятки – 5000 - п'ять тисяч
При поганій чутності дозволяється
кожну групу повторювати окремими цифрами:
одиниця, двійка, трійка, четвірка, п’ятірка,
шістка, сімка, вісімка, дев’ятка, нуль
41

42.

Приклад передачі квитанції
Хвиля 12
Ворскла 33
159
159
Квитанція: Я Ворскла 33, прийняв 121, прийом
При необхідності здійснюється запит на повторення
окремих частин радіограми.
Запит про повторення пропущених і спотворених груп
проводиться з використанням таких кодових виразів:
«повторіть заголовок»; «повторіть адресу»;
«повторіть групу номер …»;
«повторіть текст», «повторіть підпис»
42

43.

Загальний
висновок:
Правила
радіозв’язку,
установлені Керівництвом з радіозв’язку, повинен
знати й неухильно виконувати кожен користувач
радіозв’язку як в бойових умовах так і при виконанні
службово-бойових завдань.
1.
Порядок заміни радіочастот.
Література
43
English     Русский Правила