1.71M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Лекція 5. Організація військового зв’язку. Заняття 5. Правила забезпечення радіозв’язку та ведення радіопереговорів

1.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА
НАЗЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ ХНУПС
КАФЕДРА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Практичне заняття № 5
з навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ "
Змістовий модуль 1. Заняття 5
Правила забезпечення радіозв’язку та ведення радіопереговорів.

2.

Навчальні питання, методичне забезпечення, рекомендована
література та інформаційні ресурси
Практичне заняття 5. Правила забезпечення радіозв’язку та ведення
радіопереговорів.
.
1. Радіодані, їх призначення та порядок застосування.
.
2. Правила встановлення телефонного радіозв’язку і ведення обміну.
3
Розгортання радіомережі та здійснення радіообміну.
Навчальна література
1. Основи організації зв’язку та інформаційних систем: навч. посіб. / Д. С. Комін, В. І.
Василишин, В. П. Коцюба, В. М. Сухотеплий. – Х.: ХНУПС, 2021. – 224 с.
2. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв'язку, РТЗ, А та ІС :
навч. посіб. / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. Х.: ХУПС, 2016. – 326с.
3. Зв’язок та інформаційні системи: Доктрина. Центральне управління зв’язку та ІС ГШ
ЗС України. – К. : ГШ ЗС України, 2020. – 42 с.
4. Новіков Ю.В. Основи організації зв’язку та РТЗ: навч. посіб. / Ю.В. Новіков, Д.С. Комін,
В.І. Василишин та ін. Х.: ХУПС, 2016. – С 32-45.
№2

3.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Радіозв’язок
організовується
відповідно
до
розпорядження зі зв’язку вищого штабу. Для роботи
радіомереж (радіонапрямків) необхідні радіодані, які
призначені для встановлення та забезпечення зв’язку між
кореспондентами.
Радіодані повинні забезпечувати потреби управління за
будь-яких обставин. Радіодані розробляються на один
умовний радіорік.
До радіоданих відносяться:
- частоти;
- позивні радіостанцій;
- паролі ;
- ключі до радіодокументів.
№3

4.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Частоти зв’язку можуть бути робочими, запасними,
резервними та викличними.
- Робочі частоти – це частоти, які призначенні для
першочергового встановлення радіозв’язку і ведення
радіообміну.
- Запасні частоти – це частоти, які використовуються
при забезпеченні радіозв’язку замість робочих частот в
умовах радіоперешкод або з інших причин.
- Резервні частоти – це частоти, які призначаються на
випадок організації нових радіомереж (радіонапрямків)
або заміни непридатних робочих і запасних частот.
Частоти для виклику призначені тільки для
встановлення радіозв’язку та одночасного радіообміну про
відкриття зв’язку з використанням нових радіоданих.
№4

5.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Позивні
радіостанцій
присвоюються
кожній
радіостанції і використовуються для розпізнавання
радіостанцій у процесі встановлення радіозв’язку і ведення
обміну, а також для адресування радіограм. Кожній
радіостанції може призначатися один або декілька
позивних.
Радіостанції ЗС України при забезпеченні радіозв’язку
застосовують міжнародні (офіційні) позивні або змінні
(неофіційні) позивні. Вид позивних, що застосовуються
на конкретних радіолініях, визначає штаб, який організовує
радіозв’язок, виходячи із вказівок старшого штабу та
виконання вимог з радіомаскування.
№5

6.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Міжнародними називаються позивні, які офіційно
виділяються усім державам згідно з рішенням, прийнятим
Міжнародним Союзом Електрозв'язку. Міжнародні позивні
складаються з різних сполучень трьох, чотирьох і п'яти
букв латинського алфавіту (або з букв і цифр), до яких
можуть додаватися цифрові індекси.
Міжнародні позивні можуть використовуватися і для
військового радіозв'язку. При цьому вони призначаються:
військовим радіостанціям стаціонарних вузлів зв'язку,
робота яких маскується під радіозв'язок цивільних
міністерств і установок;
авіаційним військовим радіостанціям, які забезпечують
радіозв'язок з літальними апаратами під час польоту по
повітряним трасам.
№6

7.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Змінними
називаються
позивні,
які
використовуються тільки військовими радіостанціями, а
терміни їх зміни визначають штаби, які організовують
зв'язок.
Вони призначаються радіостанціям штабів для
забезпечення радіозв'язку в усіх випадках, коли
застосування міжнародних позивних не забезпечує
необхідні маскування та скритність радіозв’язку
(радіостанції польових і рухомих ПУ, ПвПУ та інші).
Змінні позивні радіостанцій можуть бути телеграфними
і телефонними.
№7

8.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Змінні телеграфні позивні – чотиризначні позивні, які
складаються з букв українського алфавіту і цифр 1…9 у
такому співвідношенні: чотири букви (наприклад КБГФ),
три букви і одна цифра (АЛК8, 8АЛК), дві цифри і дві
букви (4Д2П; Д42П). Не застосовуються позивні з трьома і
чотирма цифрами, цифра “0”, букви Ч, Ш, Є, Ю, Я, а також
сполучення, з яких утворюються міжнародні позивні,
виділені Україні.
Змінні телефонні позивні – це позивні які складаються
з одного слова (“Смерека”), із слова та двох цифр
(“Смерека-22”), із двох цифр (58), із чотирьох цифр (4074)
або із п’яти цифр (32080).
№8

9.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Телефонні позивні, які складаються з одного слова,
призначаються наземним станціям, що працюють у
повітряних мережах, а позивні із п’яти цифр –
радіостанціям,
які
застосовуються
на
літаках
(гелікоптерах). Порядок призначення, застосування і
терміни зміни цих позивних визначає штаб Повітряних Сил
ЗС України.
Залежно від тривалості використання (термінів зміни)
змінні позивні поділяються на:
щоденно змінювані,
періодично змінювані,
сезонні і постійні (аварійні):
№9

10.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Щоденно змінювані позивні – це такі позивні, які
замінюються новими не менше одного разу за добу.
Позивні, що періодично змінюються – це такі позивні,
які замінюються новими через визначений проміжок часу,
який може включати декілька діб роботи, як правило ( від
2 до 6 діб).
Сезонні позивні – це такі позивні, які призначаються на
встановлений сезон радіороку, який визначається умовами
розповсюдження радіохвиль і змінюється одночасно зі
зміною сезонних частот у відповідності з визначеним
розкладом умовних сезонів:
– 1-й сезон – “весна” (з 1 березня до 5 травня);
– 2-й сезон – “літо” (з 6 травня до 31 серпня);
– 3-й сезон – “осінь” (з 1 вересня до 31 жовтня);
– 4-й сезон – “зима” (з 1 листопада до 28 (29) лютого).
№10

11.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Постійні (аварійні) позивні – це позивні, які
призначаються на весь термін дії радіоданих і
використовуються
епізодично
для
забезпечення
короткочасного
радіозв’язку
при
неможливості
застосування інших видів позивних.
Змінні
позивні
за
характером
використання
поділяються на:
- Індивідуальні;
- лінійні;
- індивідуально-лінійні;
- циркулярні.
№11

12.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Індивідуальний позивний призначається
кожній
радіостанції радіомережі й радіонапрямку. При виклику та
відповіді на виклик радіостанції передають позивний
кореспондента і свій позивний.
Лінійний позивний призначається загальним для двох
радіостанцій радіонапрямку або для кожної пари
радіостанцій радіомережі. Виклик та відповіді на виклик
обидві радіостанції радіонапрямку (пари) здійснюють
шляхом використання одного і того ж лінійного позивного.
Циркулярні позивні призначаються в радіомережах для
адресування циркулярних передач, які призначаються всім
кореспондентам радіомережі. Для одночасного виклику
тільки деяких визначених радіостанцій радіомережі.
№12

13.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Запит паролю (паролювання) – це визначена процедура
яка використовується з метою визначення приналежності
радіостанцій, які ведуть передачу, та своєчасного
припинення можливих спроб радіостанцій противника
вступити в зв’язок з нашими радіостанціями з метою
радіодиверсій, дезорганізації роботи і передачі невірної
(хибної) інформації. Для додаткового захисту іноді
використовують паролі, що складаються з багатьох слів,
такий пароль іноді називають “парольною фразою”.
Комбінацію, яка не є словом, складніше вгадати або
підібрати, тому такі паролі більш надійніші.
№13

14.

1. РАДІОДАНІ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Запит паролю здійснюється:
- при початковому встановлені радіозв’язку на нових
радіоданих;
- перед передаванням бойових наказів і розпоряджень;
- при входженні в мережу радіостанції, позивні якої не
зазначені в радіоданих;
- коли черговий радист приймальної радіостанції
підозрює, що радіостанція, яка веде передачу, є чужою.
Порядок
Паролювання
в
наземних
та
повітряних
радіомережах викладений у Регламенті радіозв’язку
ПС ЗС України.
№14

15.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
1. Перед початком передачі прослухайте ефір на
потрібній частоті і переконайтеся у відсутності перешкод
передачі іншої радіостанції.
2. Виконуйте правила користування мікрофоном (3-5
см від роту, не стукати мікрофоном по поверхні,
використовувати справний виріб, запобігати попаданню
вологи на виріб та ін.).
3. Використання звичайного розмовного тону, говоріть
ясно та чітко.
4. Додержуйтесь такої швидкості мови, яка не буде
перевищувати 100 слів на хвилину. Якщо відомо, що
повідомлення записується користувачем говоріть
повільніше.
5. Зберігайте гучність на постійному рівні.
6. Невеличка пауза між цифрами та після них
полегшить їх розуміння.
№15

16.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
7. Намагайтеся запобігати звуків, що звичайно
використовуються для заповнення паузи, таких як: «ее»,
«ну» та ін.
8. Перш ніж почати говорити, надійно натисніть та
утримуйте до кінця передачі кнопку передачі.
9. Запит про повторення пропущених і спотворених
груп проводиться із використанням таких кодових
виразів:
Повторіть заголовок
Повторіть адресу
Повторіть текст
Встановлення телефонного радіозв’язку і ведення
радіообміну здійснюється відповідно до правил.
№16

17.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
У радіонапрямку:
Приклад:
Виклик: Ладога 33, я Зебра 63, прийом.
Відповідь: Зебра 63, я Ладога 33, прийом.
Підтвердження: Я Зебра 63, прийнято, прийом.
У радіонапрямку при хорошій чутності повторний
виклик і відповідь на нього може проводитись скорочено
позивним своєї радіостанції.
Приклад:
Виклик: Я Зебра 63, прийом.
Відповідь: Я Ладога 33, прийом.
Підтвердження: Прийнято, прийом.
№17

18.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
У радіомережі
При одночасному виклику всіх радіостанцій мережі,
як правило, застосовуються циркулярні позивні. Якщо
циркулярні позивні не призначаються, то при
одночасному виклику кількох радіостанцій мережі
позивні кореспондентів, які викликаються, передаються
по одному разу кожний у той послідовності, в якій вони
записані в радіоданих.
Відповідь на виклик дає кожна радіостанція в
порядку черговості виклику.
Приклад переговорів для установлення зв’язку в
радіомережі з використанням циркулярного позивного:
Виклик: Марс 20, прийом.
Відповідь: Я Газета 32, прийом.
Відповідь: Я Нептун 30, прийом.
Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом.
№18

19.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
Приклад переговорів для установлення зв’язку в
радіомережі з використанням індивідуальних позивних:
Виклик: Газета 32, Нептун 30, я Броня 40, прийом.
Відповідь: Я Газета 32, прийом.
Підтвердження: Я Броня 40, прийнято, прийом.
Відповідь: Я Нептун 30, прийом.
Підтвердження: Я Броня 40, прийнято, прийом.
№19

20.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
Команди по телефонному радіоканалу передаються
без попереднього виклику і отримання згоди на прийом.
На прийняту команду негайно надається квитанція з
точним повторенням команди або словом: «ЗРОЗУМІВ».
Про прийом квитанції радіостанція, яка передавала
команду, дає підтвердження словом: «ПРИЙНЯТО».
Приклад переговорів при передачі команди в
радіонапрямку:
Передача: Ладога 33, я Зебра 63, орієнтир один,
протитанкова зброя, знищити, прийом.
Квитанція: Зебра 63, я Ладога 33, зрозумів, орієнтир
один, протитанкова зброя, знищити, прийом.
Підтвердження: Я Зебра 63, прийнято, прийом.
№20

21.

2. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
І ВЕДЕННЯ ОБМІНУ
При циркулярній передачі команд у радіомережі вони
повторюються 2 рази. Дозволяється також 2 рази
повторювати команду в разі слабкої чутності та сильних
перешкод.
Для циркулярної передачі загальних команд в
радіомережі використовуються циркулярні позивні.
Приклад переговорів при передачі команди в
радіомережі із застосуванням циркулярного позивного:
Передача: Марс 20, приготуватися до відбиття
танків, приготуватися до відбиття танків
прийом.
Квитанція: Я Газета 32, зрозумів, прийом.
Квитанція: Я Нептун 30, зрозумів, прийом.
Квитанція: Я Блискавка 49, зрозумів, прийом.
Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом.
№21

22.

3. РОЗГОРТАННЯ РАДІОМЕРЕЖІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
РАДІООБМІНУ.
Основне обладнання Mototrbo:
Портативні радіостанції DP-4800 (з екраном та
клавіатурою), DP-4400 (без екрана та клавіатури),
автомобільні DM 4600, ретранслятор DR-3000.
Радіостанції, в залежності від налаштувань каналу,
можуть працювати як через ретранслятор, так і
безпосередньо між собою (у режимі прямого зв’язку).
Канали, які організовуються через ретранслятор,
двочастотні (передача здійснюється на частоті f1,
прийом – f2), канали прямого зв’язку – одночастотні.
Наявність ретранслятора дозволяє забезпечити
наступні орієнтовні значення дальності зв’язку: між
портативними
станціями
до
15-20
км,
між
автомобільними – до 30-40 км. У той же час на каналах
прямого зв’язку для портативних станцій дальність, як
правило, не перевищує 5-7 км. Слід зазначити, що
дальність зв’язку визначається рельєфом місцевості,
висотою підйому антен ретранслятора, типом антен.
№22

23.

3. РОЗГОРТАННЯ РАДІОМЕРЕЖІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
РАДІООБМІНУ.
Автомобільна станція DM4600
№23

24.

3. РОЗГОРТАННЯ РАДІОМЕРЕЖІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
РАДІООБМІНУ.
Кількість каналів
1000
Вихідна потужність (висока / низька), Вт, з
можливістю перемикання вручну
5/1
Крок частотної сітки в цифровому режимі, кГц
12,5/20/25
Чутливість приймача (при BER = 3%), мкВ
0,3
Потужність аудіо виходу, мВт
500
Живлення, В
7,5
Акумулятор, мАгод
Час неперервної роботи (при співвідношенні часу
передача/прийом/очікування, %, 5/5/90), год
Робоча температура, °C
Розміри, мм
Вага, г
NiMH, 1400
аналоговий режим – 7
цифровий режим – 10
-30 °C…+60
131,5х63,5х35,2
390
Захист від пилу та вологи відповідно стандарту IP57, захист від занурення у
воду на глибину до 1 м, ударостійкість
№24

25.

3. РОЗГОРТАННЯ РАДІОМЕРЕЖІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
РАДІООБМІНУ.
№25

26.

Дякую за увагу!
26
№26
English     Русский Правила