Презентація на тему: «Місцевий бюджет,його значення і роль у соціально-економічному розвитку територій»
На формування місцевих бюджетів впливає :
Мета цієї роботи:
…
Таблиця 1. Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із ВВП.
Особливості:
Висновок:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
205.37K
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку територій

1. Презентація на тему: «Місцевий бюджет,його значення і роль у соціально-економічному розвитку територій»

.

2.

3. На формування місцевих бюджетів впливає :

На формування
впливає :
місцевих
бюджетів

4. Мета цієї роботи:

Визначити особливості формування
та використання місцевих бюджетів,
зробити
висновки,
наскільки
важливе значення вони мають для
економіці України.

5.

Місцеві бюджети — це
фонди фінансових ресурсів,
призначені для реалізації
завдань і функцій, що
покладаються на органи
самоврядування.

6.

…Централізація
управління економікою
пов'язана з мобілізацією і розподілом через
центр переважної частини матеріальних і
фінансових ресурсів. Якщо це необхідно на
протязі короткого періоду часу для
реалізації конкретних програм, то таке
постійне становище призвело до того, що в
одних регіонах виховувалось утриманство,
економічна безвідповідальність, а в інших,
внаслідок постійного стягування ресурсів
з'являється незацікавленість у кінцевих
результатах свої діяльності.
Тому сьогодні в перехідний для економіки
України
період
питання
фінансової
децентралізації та економічної самостійності

7.

Для аналізу роді місцевих бюджетів в
соціально-економічному
розвитку
регіонів та їх місця у бюджетній
системі України потрібні їх кількісна
та
якісна
характеристика.
Про
співвідношення місцевих бюджетів із
макроекономічними
показниками,
передусім із валовим внутрішнім
продуктом (ВВП), свідчать дані
таблиці 1.

8. Таблиця 1. Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із ВВП.

9.

Наведені в таблиці 1 дані свідчать, що через місцеві
бюджети у 1995 році перерозподілялася майже
п'ята частина ВВП. Причому до 1995 року
спостерігалася тенденція до зростання обсягів
перерозподілу ВВП через місцеві бюджети. Так,
якщо у 1990 році питома вага місцевих бюджетів у
ВВП становила 12,6 відсотка, то у 1993 році 15,2, у
1994 році - 15,9, у 1995 році - 17,5 відсотка. Однак в
1996 році питома вага витрат місцевих бюджетів у
ВВП зменшилась до 14,6 відс., а в 1997 році вона
склала 12,2 відс. Це пов'язано із змінами в
державному регулюванні розподілу доходів між
різними ланками бюджетної системи та свідчить про
посилення державного впливу на процес мобілізації
коштів та розподіл між різними рівнями влади. Тому
питання щодо пошуку оптимального варіанту
співвідношення між державними та місцевими
бюджетами залишається актуальним.

10. Особливості:

Місцеві бюджети мають свою внутрішню
структуру
та
характерні
відмінності.
Так,
незважаючи на те, що на сьогодні налічується
місцевих бюджетів усього понад 14 тис., а
найчисельнішу групу становить сільські й селищні
бюджети - більш, як 10 тис., понад 72 відсотки всіх
витрат місцевих бюджетів здійснюється через
обласні бюджети (їх 24) та бюджети міст
загальнодержавного і обласного підпорядкування
(їх 223).
Із наведених даних видно, що найбільш чисельну
групу складають бюджети районів, що об'єднують
районні, селищні, сільські та міст районного
підпорядкування, які є базовими у бюджетній
системі країни.

11. Висновок:

Отже, усе це свідчить, що при подальшому реформуванні
бюджетної системи проблеми місцевих бюджетів необхідно
розв'язати не взагалі, а з урахуванням особливостей і чіткого
розмежування функцій між окремими ланками місцевих
бюджетів. Диференціація функцій має залежати від рівня
розвитку кожного з цих бюджетів у бюджетній системі
держави.
Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової
бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети
забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування
заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються
органами влади і управління на відповідній території.
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові
взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма
підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і
населенням

12. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

English     Русский Правила