280.28K
Категория: МеханикаМеханика

Жұдырықша механизмдегі негізгі өлшемдері және параметрлері

1.

Дәріс 15
Жұдырықша механизмдегі негізгі
өлшемдері және параметрлері
1. Шығыршықты итергіші бар жұдырықшалы механизмдегі қысым
бұрышы.
(n-n)
нормалі
мен
итергіштің қозғалыс
2
n
бағытының арасындағы
бұрышты
қысым
/
бұрышы деп атайды. '
''
N N
12
//
12
N
1
12
N12/ -
С
N 12 N 12 N12 ,
өндірістік пайдалы кедергіні жеңетін
күш, яғни толық әсер күштің N12
бөлігі;
- итергіштің
бағыттаушыға қысым
N12// пайдалы
тудыратың күш, яғни толық күштің
зиянды бөлігі,
0
n
'
N12
N12Cos ,
''
N12
N12 Sin
Бұл теңдеулер қысым бұрышының үлкен мәндері
жұдырықшаның итергішке әсер етуін төмендететіне куә.
1

2.

АВС үшбұрышынан
АСB
2
n
tg
N12 N12/
N12// С
1
0
АD ОD 2 ОА 2
DС S 2
OA e,
ОD ro
А В
n
(ОС ) V VС (1) ,
AB OB OA |
AC AD DС
OB OA
tg
AD DС
tg
ОDА үшбұрыштан
D
r0
AB
AC
tg
OB e
ro2 e 2 S 2
OCB үшбұрышты механизмнің 90о-қа
(OB ) V VС ( 2 )
бұрылған жылдамдықтар жоспары
ретінде
ОВ VС 2 қарап
VС 1 1 OC
VС 2 dS 2 / dt
ОС
VС 1
OB
dS 2
dS 2
dS 2
OC dt 1 OC OC d 1t OC d 1
OB dS2 / d 1 V2
2

3.

Сонымен қысым
бұрышы:
- жұдырықша жағдайының 1
S2 f 1 ,
- итергіш қозғалыс заңының
- конструкция ерекшеліктің (e),
tg
- жұдырықшаның бастапқы радиусы (r o).
өлшемдердің функциясы болады.
max
V2 e
ro2 e 2 S 2
max
S2
/
Жұдырықшаның бастапқы радусын анықтау
ro
V2 e
0
S2 e2
tg max
1. Итергіштің берілген қозғалыс
заңымен
графигі салынсын
r0
S 2 V2
max
Итергіш қозғалысы бағытына берілеген
бұрышымен
/
/
( және
)
( )жанама сызық жүргіземіз.
А А/
Жанамалар қыйлысу нүктесі – жұдырықшаның ортасы
OA S
/
ro min
Жобалау
кезінде :
max
V2 ( )
ro OA/ S
Сондықтан ro 1,1 ro min
3

4.

3. Жазық табанды итергішті механизм
жұдырықшасының бастапқы радиусын анықтау.
2
r0
О
сызбадан:
( АД ) S S-2итергіштің орын ауыстыруы
C
1
Жазық табанды итергіш жұдырықша профилінің
тек дөңес жерімен ғана берілген қозғалыс заңын
орындай алады, яғни профильдердің барлық
n А нүктелерінің қисықтық радиусы оң болуы керек:
( АВ) болс
0
Д
ын
Суреттегі
AB АД ДС СВ
B
в1
в2 n
( ДС ) S r-o жұдырықшаның бастапқы радиусы
S 2 ro CB 0
О
нда
S2 ro 0
BС S 2 ro
( в2 в1 ) (ВСО)
0
BC ( в2 ) аВ2
OB ( в1 ) аВ1
(В О)
4

5.

BC aB2
OB aB1
d 2 S2
1
d 2 S2
1
d 2 S2
2 2
dt 1 OB OB d 1t 2 OB d 12
d 2S2
BC
a2
d 1
S2
ro S 2 a 2 0
0
45
r0
А
/
А
а 2 ( )
a 2
ro S 2
a 2
ro S 2
1
tg 450
Мұның өзі графиктік әдіспен
жұдырықшаның бастапқы
радиусын анықтауға мүмкіндік
береді.
/
ro OA S
5
English     Русский Правила