757.48K
Категория: МеханикаМеханика

Планетарлы берілістер

1.

Дәріс 11
Планетарлы берілістер
3
2
1
2
Н
2
Бір
мезгілде
екі
немесе
одан
көп
айналыс жасай алатын
мүшені саттелит деп
атайды. (сур. 2 мүше).
Саттелиттің
қозғалмалы кіндігі
орналасқан мүшесі
H тізгін деп
атайды.
Н
Н
1
1
3
3
Механизмнің еркіндік дәрежесі:
W 3 n 2 p5 p4
W 3 4 2 4 2 2
Осындай берілісті
деп атайды.  
дифференциалды
Ал кіндіктері
қозғалмайтын
дөңгелектерді
орталық деп атайды
(1 және 3).
n=4 (1,2,3,Н)
p5 =4 (0-1,2-Н, Н-3,3-0)
p4 =2 (1-2, 2-3)
механизмдер
1

2.

2

3.

Н
3
2
1
Планетарлы-дифференциальды
механиздердің беріліс қатынасы
2
Н
мүшел
-ер
Н
1
Мүшелердің айналу жиілігі
бастапқы
қосымша
1
2
3
Н
3
қосынды қозғалыста
Сонда, беріліс қатынасы тең:
H
U13
1' 1 H
'
3 3 H
-
шартты
H
U
13
механизмнің
тоқталған
H
U13 H U12 H U 23
кезіндегі

-тізгін)
беріліс қатынасы
3

4.

Мысал.
z1 = z2 = 20
Берілген:
U 3Н ?
2
Механизмде 1 – ші дөңгелек тоқтатылған 1=0,
сонда қозғалу дәрежесі
Н
n=3
1
p5=3 (Н-0, Н-2, 3-0)
p4=2 (1-2, 2-3)
3
U 31 H
(2, Н, 3)
W 3 3 2 3 2 1
Беріліс қатынасы тең
H
1= 0 болса
U 31 H 3
1 H
3 H
3 1 U 3 H 1
0 H
H
H
U 31 H U 32 H U 21
z2 z1
z
1
1 1
z3 z 2
z3
z
U 3 Н 1 1
z3
H
U 3 H 1 U 31
Өзара ілінісу шарттынан: (1 және 3 дөңгелектер кіндіктері бір түзудің бойында
mz
mz орналасқан)
r1 d 2 r3
1
2
mz 2
3
2
z3 z1 2z 2
z
20
1 4
U 3 Н 1 1 1
1
60
3 3
z3
z3 20 2 20 60
4

5.

Берілістің кинематикалық талдауының графикалық әдісі
1
В
1
1
А
0
в
a
1
О
0
в0
VA ao a V
1
(а0 а) V
(Oa0 )
lOA Оao
1
V
tg 1
l
VВ вo в V
a0
Кез келген i- мүшеге жалпы
түрінде:
V
i
l
tg i
Бұл өрнегін пайдаланып беріліс қатынасын анықтауға болады, демек
U KN
K tg K
N tg N
Егер K мен N бұрыштары нөлдік (0-0) сызықтың екі жағында
(біріңғай емес) орналасты болса, онда UKN < 0, таңбасы теріс;
Егер K и N бұрыштары нөлдік (0-0) сызықтың бір жағында (біріңғай)
орналасты болса, онда, UКN > 0, таңбасы оң болады.
5

6.

Графикалық әдіс
2
С
2-3
В
2-Н
с0
в0
1-2
а0
А
О
Н
3
Беріліс қатынасы тең:
tg 3
U 3 3
tg
у
К
3-0
V A1 V A2 0
VВ2 VВН
Н
3
0
1
с3,2
в2,Н
2
Н
VС 3 VС 2
3
0
Н
Н
3
2
х
3
Р
tg 3
К3
РК
сО с3, 2
oсО
V К 3
К 3
осыдан
3
РК
(КH )
осыған ұқсас
3
V r3 V

Онда беріліс қатынасы тең:
U 3H
3 ( К 3)
( КН )
3 және Н бұрыштары нөлдік (0-0) сызықтың бір жағында
(біріңғай) орналасты, сондықтан U3Н > 0, таңбасы оң.
6
English     Русский Правила