143.96K
Категория: МеханикаМеханика

Беріліс механизмдерді графикалық әдіспен кинематикалық талдау

1.

Дәріс 14
Беріліс механизмдерді графикалық әдіспен
кинематикалық талдау
Жылдамдық суретін салудың кепілдері:
1. Дөңгелектің жылдамдық суреті – түзу сызық, яғни оны салу үшін
екі нүкте болса жеткілікті.
2. Екі мүшенің жанасатын нүктелерінің жылдамдықтары бірдей.
1

2.

Планетарлы беріліс
2
С
2-3
В
2-Н
с0
в0
а1
1-2
А
О
0
в2
с3
,2
V A1 VA2
VВ2 VВН
Беріліс қатынасы тең:
tg 3
U 3 3
tg
у
К
3-0
Н
3
V A1 0
Н
3
,2
0
1
VС 3 VС 2

2
Н
3
Н
Н
3
2
х
3
Р
tg 3
К3
РК
сО с3, 2
oсО
V К 3
К 3
осыдан
3
РК
(КH )
осыған ұқсас
3
V r3 V

Онда беріліс қатынасы тең:
U 3H
3 ( К 3)
( КН )
3 және Н бұрыштары нөлдік (0-0) сызықтың бір жағында
(біріңғай) орналасты, сондықтан U3Н > 0, таңбасы оң.
2

3.

Көп сатылы беріліс
С
В
z2
3
2-3
с3,
0
VС3 VС 2
2
в0
2-0
а2,
1-2
z1 А
О
3-0,1-0
z3
х
2
3
1
0
3
у
К
3
1
VВ 0
1
VA1 V A2
2
U13
1
1
U13
Р
1
tg 1
3
tg 3
х
1
( К1)
3
( К 3)
3

4.

С
В
z1 А
О
Берілген: z1=30, z3=90, m=2
z2
z3
U13 - ?
Редуктордың беріліс қатынасы тең:
U13 U12 U 23 1
U12
1
1
z
2
2
z1
U13 U12 U 23
U13
U 23
2 z3
3 z2
z 2 z3
z
3
z1 z 2
z1
z3
90
3
z1
30
4
English     Русский Правила