Містобудування 2023

1.

МІСТОБУДУВАННЯ
2023
СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ДИРЕКТОР ТОВ «УКРБУДКОНСАЛТИНГГРУП»
E-MAIL: [email protected]
БУДІВНИЦТВО 2023!
https://dku.in.ua/SRD
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

2.

РЕФОРМА 5655
МІСТОБУДУВАННЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

3.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
• ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

4.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
• ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНКИ В МЕЖАХ ІСНУЮЮЧОЇ
ДІЛЯНКИ ІНШОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЩІЛЬНІСТЬ
ЗАБУДОВИ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

5.

ПРАВО СЕРВІТУТУ
• РОЗПОВСЯЛДЖЕННЯ ПРАВА СЕРВІТУТУ НА БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ В
РАМКАХ ЗОНИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПРАВА (ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ, В МАЙБУТНЬОМУ БУДЕ СФОРМОВАНА ВІДПОВІДНА ДІЛЯНКА)
• ВКЛЮЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПІДЗЕМНОГО БУДІВНИЦТВА У ПРАВО ЗАБУДОВИ ЗА
СЕРВІТУТОМ (НАВІТЬ У МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ)
• ПЕРЕХІД ПРАВА СЕРВІТУТУ РАЗОМ З ОБ’ЄКТОМ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

6.

МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ (МІСТОБУДУВАННЯ)
• ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ … ЗІ СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ
ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКА ВКЛЮЧАЄ
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ТЕРИТОРІЙ,
ПЛАНУВАННЯ, ЗАБУДОВУ ТА ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ,
ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ З ДОТРИМАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА, СТВОРЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

7.

ЗМІНА КРИТЕРІЮ САМОБУДУ
• У ЦКУ ПІДДАЛАСЯ ЗМІНА НАСТУПНИХ СКЛАДОВИХ САМОБУДУ:
• БУДІВНИЦТВО ПОВИННО ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ЗАВЖДИ НА ОТРИМАНОМУ
ПРАВІ ВИКОНАННЯ РОБІТ (АСПЕКТ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА)
• ІСТОТНІ ПОРУШЕННЯ ТЕПЕР ВИЗНАЧАТИМУТЬ НЕ НОРМИ І ПРАВИЛА, А
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

8.

ОБ’ЄКТ ВВАЖАЄТЬСЯ САМОБУДОМ ЯКЩО ВІН
БУДУЄТЬСЯ
• НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ БЕЗ НАБУТТЯ РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕЇ;
• НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЩОДО ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ;
• БЕЗ НАБУТТЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ;
• З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ВИЗНАЧЕНОЇ СТАТТЕЮ 27 ЦЬОГО ЗАКОНУ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОЇ ПОВЕРХОВОСТІ ОБ’ЄКТА, ЯКИЙ
СПОРУДЖУЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА, АБО ПОВЕРХОВОСТІ ІНШОГО ОБ’ЄКТА, ЯКА ВИЗНАЧНА ПРОЕКТНОЮ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА;
• З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ГРАНИЧНОЇ ДОПУСТИМОЇ ВИСОТНОСТІ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У МЕТРАХ, ВИЗНАЧЕНОЇ В
МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ ТА ОБМЕЖЕННЯХ;
• З ПОРУШЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ
• З ПОРУШЕННЯМ ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

9.

ЛІНІЙНИЙ
ОБ’ЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
• ЕЛЕКТРИКА ОБО ТЕПЛО
• САМІ ЛІНІЇ ЦИХ ОБ’ЄКТІВ
• БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДО 40 КВ.М
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

10.

ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОНЯТТЯ ТЕХНІЧНОГО
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
• ДЛЯ УМОВ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВЕРНУТО ПОНЯТТЯ ТЕХНІЧНОГО
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ. ОТЖЕ ДЛЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТВ
З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ПРАВО ВИКОНУВАТИ ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЯК ВИД
БУДІВНИЦТВА.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

11.

ВИМОГИ ДО УХВАЛ СУДУ
• КАДАСТРОВИЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
• ІДЕНТИФІКАТОР ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
• РЕЄСТРАЦІЙНІ НОМАРЕ ДОКУМЕНТІВ У ЄДЕССБ
• РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБ’ЄКТА ДРРПНМ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

12.

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ЧАСТИНИ РІШЕНЬ СУДУ
• ВІДМІТКА ПРО НАПРАВЛЕННЯ (ЗВЕРНЕННЯ) РІШЕННЯ НА ВИКОНАННЯ:
• СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
• СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ГОТОВНОСТІ
ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• ЗНЕСЕННЯ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА
• НЕДОПУЩЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЧИ
ЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

13.

СКАСУВАННЯ ПРАВ ЩОДО БУДІВНИЦТВА
• ЗДІЙСНЮЮТЬ:
• ОРГАН МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
• ОРГАН МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ОРГАН МІСТОБУДІВНОГО ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
• ПІДСТАВА: НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМ СУДУ
• ПОРЯДОК ВИЗНАЧАЄ: ПРОФІЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНО З ДЕРЖАВНОЮ СУДОВОЮ
АДМІНІСТРАЦІЄЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

14.

ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
• СПОРИ ЗА ПОЗОВАМИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД ЩОДО ДЕМОНТАЖУ (ЗНЕСЕННЯ)
ОБ’ЄКТІВ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

15.

АПЕЛЯЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ЯК СУД ПЕРШОЇ
ІНСТАНЦІЇ РОЗГЛЯДАЄ
• ПРИМУСОВЕ ВІДЧУДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
• СПОРИ ПРО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО (ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСІВ)
• ЗНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТІВ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

16.

БУДІВНИЦТВО В ЗОНІ ЧАЕС
• У ПОРЯДКУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

17.

ПРИСТОСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ
ПОТРЕБ ІНВАЛІДІВ
• ДОПОВНЕНО РЕСТАВРАЦІЄЮ І КАПІТАЛЬНИМ РЕМОНТОМ
• ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ТА
ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
• ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ:
• ВЛАСНИКИ
• УПРАВИТЕЛІ
• ІНШІ СУБ’ЄКТИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

18.

ЩО ТАКЕ МІСТОБУДУВАННЯ
• ПОНЯТТЯ МІСТОБУДУВАННЯ У ШИРОКОМУ ЙОГО РОЗУМІННІ ПОВНІСТЮ
ВИКЛЮЧЕНО ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

19.

ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• ПОНЯТТЯ ЗМІСТУ ВИКЛЮЧЕНО ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ»,
ЗОКРЕМА І:
• ДБН (ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ БАЗОВОГО ЗАКОНУ)
• ЛІЦЕНЗУВАННЯ (ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ БАЗОВОГО ЗАКОНУ)
• ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПОДЩИНИ (ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ БАЗОВОГО ЗАКОНУ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

20.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
• ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МІСТОБУДІВНОГО
НАГЛЯДУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

21.

НОТАРІАТ
• ПРОЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

22.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОТІ
• ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

23.

АДАПТАЦІЯ ДО ПОТРЕБ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ
ЗОРУ ТА СЛУХУ
• САЙТИ ОМС
• САЙТИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОМС
• ВИМОГИ ВИХНАЧАЄ КМ УКРАЇНИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

24.

ІЗ АРХІТЕКТУРНОГО ЗАКОНУ ВИКЛЮЧЕНО ТАКІ
ПОНЯТТЯ
• ПРОЕКТ
• ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
• ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
• ЕКСПЕРТИЗА
• ЗАМОВНИК (ВЛАСНИК/КОРИСТУВАЧ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)
• ВСІ ПОНЯТТЯ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ТА ІНШИХ
ЗАКОНАХ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

25.

РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

26.

«КОРЯВЕ» ПРАВО ГАПА І ГІПА НА РОБОЧУ
ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД
• РОЗРОБКА РД ТА АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА УЧАСТЮ ГАПА І ГІПА
• ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ВЛАСНИКОМ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ПРОЕКТНУ
ДОКУМЕНТАЦІЮ
• ВІДЧУДЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

27.

АВТОРСЬКИЙ І ТЕХГІЧНИЙ НАГЛЯД
• ВИКЛЮЧЕНІ З ПОНЯТТЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОТІ
• ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕНЕСЕНІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
• ДОПОВНЕНІ ГРУПАМИ АВТОРСЬКОГО ЧИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

28.

СЕРТІФИКАЦІЯ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
• ПРОФІЛЬНИМ МІНІСТЕРСВОМ
• САМОРЕГУЛІВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКИМ ТАКЕ ПРАВО БЕЗСТРОКОВО ДЕЛЕГОВАНО
ПРОФІЛЬНИМ МІНІСТЕРСТОМ
• ОРГАНАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

29.

ІСПИТ
• ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА
ЗНАНЬ, ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТУ ВИКОНАВЦЯ ОКРЕМИХ
ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ), ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

30.

АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
• СТВОРЮЄТЬСЯ ПРИ ПРОФІЛЬНОМУ МІНІСТЕРСТВІ
• ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ФОРМУЄ ПРОФІЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО
• СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕННІВ – ТРИ РОКИ
• МАЄ У СВОЄМУ СКЛАДІ ПРОФІЛЬНІ СЕКЦІЇ
• ПРИЙМАЄ ЗАЯВИ ТА ДОПУСКАЄ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ
• ІНІЦІЮЄ ПЕРЕВІРКУ ОРГАНОМ МІСТОБУДІВНОГО НАГЛЯДУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

31.

ВЛАСНИКИ ТА КОРИСТУВАЧІ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
• ПРОВОДИТИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЮ БУДИНКІВ І СПОРУД, ЩО
ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОБСТЕЖЕННЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

32.

МАЙНОВІ ПРАВА НА ОБ’ЄКТ АРХІТЕКТУРИ
НАЛЕЖАТЬ
• СПІЛЬНО ТВОРЦЮ (НАЙМАНОМУ ПРАЦІВНИКУ) І РОЗРОБНИКУ ПРОЕТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ,
ЯКЩО ІНШЕ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ДОГОВОРОМ
• СПІЛЬНО ТВОРЦЮ (ЯК НЕЗАЛЕЖНІЙ ОСОБІ) І ЗАМОВНИКОВІ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ
ВСТАНОВЛЕНО ДОГОВОРОМ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

33.

ІСТОТНА УМОВА ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ
ОБ’ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ
• ПЕРЕДАЧА МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ОРГАНУ, УПОВНОВАЖЕНОМУ НА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ЦІ ЗМІНИ ВНЕСЕНО УЖЕ У ЦК І ГК)
• ЗА АВТОРОМ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО ЩОДО ПОДАЛЬШОЇ
РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

34.

ФОНД СТРАХОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ПРАВО ЗАМОВНИКА НАПРАВИТИ ДОКУМЕНТАЦІЮ У ЕЛЕКТРОННОМУ
ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ ЄДЕССБ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

35.

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ
• ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З
МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

36.

ДЕРЖАВНИЙ МІСТОБУДІВНИЙ НАГЛЯД
• НА НЬОГО НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

37.

КОНТРОЛЬ
• ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАМІНЕНО НА
МІСТОБУДІВНИЙ КОНТРОЛЬ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

38.

НАГЛЯД ЗА БУДІВЕЛЬНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА БУДІВЕЛЬНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ НА РИНКУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

39.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
• ПРАВО ВИКОНАННЯ РОБІТ
• ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

40.

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПЕРЕТВОРЕНІ НА
• ДОЗВІЛ – ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВИКОНАННЯ РОБІТ
• СЕРТИФІКАТ – ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТ ГОТОВНОСТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

41.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР
• НОТАРІУС
• ПОСАДОВА ОСОБА ОМС
• ПОСАДОВА ОСОБА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

42.

ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ (ПОЧАТОК)
• ПРАВО НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ
• ЗМІНИ У ВІДОМОСТЯХ ПРО ПРАВО НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ
• ЗУПИНЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ
• ПОНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ
• ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ
• ЗАВЕРШЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ З ДЕМОНТАЖУ (ЗНЕСЕННЯ) ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

43.

ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• ПРАВО НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• ЗМІНИ У ВІДОМОСТЯХ ПРО ПРАВО НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• ЗУПИНЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• ПОНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

44.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ НА ОСНОВІ
• ЗАЯВИ
• РІШЕННЯ ОРГАНУ
• ПРИПИСУ ОРГАНУ
• СУДОВОГО РІШЕННЯ
• ВІДОМОСТЕЙ ЄДРПОУ
• АКТА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

45.

СТРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ
• У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ПРИ АВТОМАТИЧНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ
• У ІНШИХ ВИПАДКАХ БЕЗ ДОДАТКОВИХ УМОВ – 48 ГОДИН
• З ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ – 5 РОБОЧИХ ДНІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

46.

ПРАВО НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
• ПРАВО НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ВИНИКАЄ З МОМЕНТУ РЕЄСТРАЦІЇ ТАКОГО
ПРАВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

47.

ПІДСТАВИ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА НА
ВИКОНАННЯ ПІДГОТВЧИХ РОБІТ
• У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (У ТОМУ ЧИСЛІ ЙОГО АРХІВНІЙ
СКЛАДОВІЙ – РЕЄСТРІ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО) ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЖАВНУ
РЕЄСТРАЦІЮ ЗА ЗАМОВНИКОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ/КОРИСТУВАННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ТА/АБО ПРАВА
ВЛАСНОСТІ НА БУДИНОК, БУДІВЛЮ, СПОРУДУ;
• НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗАЯВІ, ВІДОМОСТЯМ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ
СИСТЕМІ ТА/АБО ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ;
• НАЯВНІСТЬ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ОБТЯЖЕНЬ ЩОДО
ВІДПОВІДНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА/АБО БУДИНКУ, БУДІВЛІ, СПОРУДИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

48.

ПІДСТАВИ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА НА
ВИКОНАННЯ ПІДГОТВЧИХ РОБІТ
• У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА
ВЛАСНОСТІ/ПРАВА КОРИСТУВАННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ОВИ ТА/АБО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БУДИНОК,
БУДІВЛЮ, СПОРУДУ АБО ЇХ ЧАСТИНУ
• ЗАМОВНИКОМ ТА/АБО ЗАЯВНИКОМ Є ОСОБА, ЯКА НЕ Є ВЛАСНИКОМ/КОРИСТУВАЧЕМ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ТА/АБО ВЛАСНИКОМ БУДИНКУ, БУДІВЛІ, СПОРУДИ АБО ЇХ ЧАСТИНИ
• НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗАЯВІ, ВІДОМОСТЯМ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ
СИСТЕМІ ТА/АБО ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
• НАЯВНІСТЬ ОБТЯЖЕНЬ МАЙНА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

49.

ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА
• ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО
ОБ’ЄКТА ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА, МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ,
ВИХІДНИМ ДАНИМ, БУДІВЕЛЬНИМ НОРМАМ, ІНШИМ НОРМАТИВНИМ
ДОКУМЕНТАМ, ЯКІ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО
ЗАКОНОДАВСТВА, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКОЇ СКЛАДАЄТЬСЯ ЗВІТ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО
ОБ’ЄКТІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

50.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА
БУДІВНИЦТВА
• ДОКУМЕНТ, ЩО Є СКЛАДОВОЮ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ
ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА
БУДІВНИЦТВА ДО ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

51.

ЗАМОВНИК
• ФІЗИЧНА АБО ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ,
ВИЗНАЧЕНИМ ЦИМ ЗАКОНОМ, ТА МАЄ НАМІР ЩОДО ЗАБУДОВИ (НОВЕ
БУДІВНИЦТВО) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА/АБО МАЄ НАМІР ПЕРЕТВОРЕННЯ
ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АБО ЗНЕСЕННЯ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

52.

ЗАМОВНИКОМ МОЖЕ БУТИ
• ВЛАСНИК (СПІВВЛАСНИКИ) АБО КОРИСТУВАЧ (СПІВКОРИСТУВАЧІ) ОДНІЄЇ ЧИ ДЕКІЛЬКОХ ДІЛЯНОК (НОВЕ
БУДІВНИЦТВО)
• ВЛАСНИК (СПИВВЛАСНИКИ) ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРЯЦІЯ, КАПРЕМОНТ) БЕЗ
ЗМІНИ ЙОГО ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ
• ВЛАСНИК (СПІВВЛАСНИКИ) АБО КОРИСТУВАЧ (СПІВКОРИСТУВАЧІ) ОДНІЄЇ ЧИ ДЕКІЛЬКОХ ДІЛЯНОК
ВЛАСНИК (СПИВВЛАСНИКИ) ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРЯЦІЯ, КАПРЕМОНТ) ІЗ
ЗМІНОЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ
• ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН ЧИ ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ В МЕЖАХ ЇХ
РОЗМІЩЕННЯ
• ОСББ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

53.

ДЕВЕЛОПЕР
• ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЯКА НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ІЗ ЗАМОВНИКОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ОРГАНІЗАЦІЮ БУДІВНИЦТВА ТА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА (У
ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ТА
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ), ТА ОТРИМУЄ ПРАВО ПЕРШОГО ВІДЧУЖЕННЯ, ПЕРЕДАЧІ
У ДОВІРЧУ ВЛАСНІСТЬ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИЗНАЧЕНИХ ДОГОВОРОМ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ОБ’ЄКТА
БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

54.

РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
• ЮРИДИЧНА ОСОБА З НАЙНЯТИМИ ГАПОМ ТА/АБО ГІПОМ
• САМІ ПО СОБІ ГАП ЧИ ГІП
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

55.

ЗУПИНЕННЯ ПРАВА ВИКОНАННЯ РОБІТ
• ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ
ПІДГОТОВЧИХ/БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ДО МОМЕНТУ ПОНОВЛЕННЯ ТАКОГО
ПРАВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

56.

ОБ’ЄКТ НАГЛЯДУ
• ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ З ПИТАНЬ
МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ З МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД З ПИТАНЬ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
• ЕКСПЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
• САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• ВИКОНАВЦІ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ), ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

57.

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З МІСТОБУДІВНОГО
КОНТРОЛЮ
• СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНИЙ І
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ, ЯКИЙ
ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ, ВИЗНАЧЕНИМ ЦИМ ЗАКОНОМ, ТА НАБУВ
ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

58.

ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ СКЛАДОВОЮ НПА
• ПЕРЕЛІК ТА ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
• ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ …, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ ЗАКОНОМ
• ГРАНИЧНИЙ СТРОК НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
• ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
• ОБОВ’ЯЗОК ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ОТРИМАННЯ НЕ ОБУМОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ДОКУМЕНТІВ
ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ … АБО ПУБЛІЧНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ
• ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УТВОРЕНИХ ТАКИМИ ОРГАНАМИ, ВИДАВАТИ … ДОКУМЕНТИ ТА НАДАВАТИ … ПОСЛУГИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

59.

ВИКЛЮЧНО ЗАКОНОМ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
• ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ВИД МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ФОРМИ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ОБСЯГ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

60.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ КОНТРОЛЮ І
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЧЕРЕЗ РБД
• НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
• АКТ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ДЕРЖАВНОГО МІСТОБУДІВНОГО НАГЛЯДУ
• ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗДІЙСНЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО МІСТОБУДІВНОГО НАГЛЯДУ (ДОВІДКИ, АКТИ, ПРИПИСИ,
РІШЕННЯ ТОЩО)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

61.

ОРИГІНАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
• Є ЇХ ПРИМІРНИК В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ,
ВИГОТОВЛЕНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

62.

АВТОМАТИЧНО У РБД
• ПРИСВОЄННЯ НОМЕРА БУДЬ-ЯКОМУ СТВОРЕНОМУ ДОКУМЕНТУ
• ОПРИЛЮДНЕНЯ ЦИХ ДОКУМЕНТІВ І ВІДОМОСТЕЙ ПРО НИХ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

63.

МОНІТОРИНГ ЗАБУДОВИ
• ЗАПОБІГАННЯ САМОЧИННОМУ БУДІВНИЦТВУ
• ВИЯВЛЕННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО МІСТОБУДІВНОГО НАГЛЯДУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

64.

КРИТЕРІЇ МОНІТОРИНГУ
• ВІДНЕСЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ВИСОКОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
• ВІДНЕСЕННЯ ПІДСИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ДО
ВИСОКОГО РІВНЯ РИЗИКУ
• НАЯВНІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ФІЗИЧНИХ ЧИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРО ПОРУШЕННЯ СУБ’ЄКТОМ МІСТОБУДУВАННЯ
ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕЄСТРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• НАЯВНІСТЬ НЕ ВИКОНАНИХ ПРИПИСІВ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• ВІДМОВА ВІД АВТОМАТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА/АБО БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• НАЯВНІСТЬ СУДОВИХ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

65.

МЕТОД МОНІТОРИНГУ
• ВІЗУАЛЬНИЙ ОГЛЯД
• ЗВІРЯННЯ ДАННИХ У ЕЛЕКТРОНІЙ СИСТЕМІ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ І ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

66.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДСТАВИ МОНІТОРИНГУ
• ВІДСУТНІСТЬ РЕЧОВОГО ПРАВА НА ДІЛЯНКУ
• ПОРУШЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ
• БЕЗ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
• ПЕРЕВИЩЕННЯ ВИСОТНОСТІ
• ПОРУШЕННЯ МБУО
• ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЛІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

67.

ДОДАТКОВА ВИМОГА ЩОДО ПІДПИСУ ЗАМОВНИКА
• ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ПОШТОВИМ ВІДПРАВЛЕННЯМ, ПОВИННА БУТИ
НОТАРІАЛЬНО ЗАСВІДЧЕНА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

68.

МІСТОБУДИ
• НАДАННЯ МБУО ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ НАКАЗОМ ОРГАНУ, ЩО ЙОГО ВИДАВ
• КОПІЯ ЦЬОГО НАКАЗУ ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ ДО РБД В ДЕНЬ ЙОГО ВИДАННЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

69.

ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
• ПРЕДСТАВНИК ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ МОЖЕ БУТИ
УПОВНОВАЖЕНИЙ НА ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

70.

ПОДІЛ ОБ’ЄКТА І ЙОГО АДРЕСА
• ПРИ ПОДІЛІ ОБ’ЄКТА ЙОГО АДРЕСА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ БТІ БЕЗ ОМС
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

71.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
• ЗАТВЕРДЖЕНІ ТЕКСТОВІ ТА ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКИМИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
МІСТОБУДІВНІ, ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ, АРХІТЕКТУРНІ, КОНСТРУКТИВНІ,
ТЕХНІЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИРІШЕННЯ, А ТАКОЖ КОШТОРИСИ ОБ’ЄКТІВ
БУДІВНИЦТВА, В Т.Ч. НАУКОВО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РЕСТАВРАЦІЮ
ОБ’ЄКТА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

72.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ
• ГАП
• ГІП
• У ФОРМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

73.

ПРОГРАМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ПОВНОТУ
• ФОРМАТНІСТЬ
• ЛОГІЧНІСТЬ
• ДОСТОВІРНІСТЬ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

74.

ПРОТОКОЛ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРОЕКТУ
• ФОРМУЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ЕЛЕКТРОННОГО АНАЛІЗУ
• МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ:
• ПОМИЛОК ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РОЗРАХУНКУ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ);
• ПОМИЛОК ПРИ ВИЗНАЧЕННЯ КОДУ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАТОРА;
• НЕВІДПОВІДНОСТІ НАМІРІВ ЗАБУДОВИ ЦІЛЬОВОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;
• НЕВІДПОВІДНОСТІ ВИХІДНИМ ДАНИМ НА ПРОЕКТУВАННЯ;
• НЕВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИМ НОРМАМ ТА ІНШИМ … НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ ТЕХНІЧНОГО
ХАРАКТЕРУ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

75.

ІНСТИТУТ ВІДМОВИ У ВНЕСЕННІ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО РБД
• НЕЧИННІСТЬ ТА/АБО НЕВІДПОВІДНІСТЬ
• КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ (СЕРТИФІКАТІВ) ВИКОНАВЦІВ ОКРЕМИХ
ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ), ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ,
ЯКІ РОЗРОБЛЯЛИ ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА
• КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ’ЄКТА
• НЕОБХІДНІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ КАТЕГОРІЇ ЧИ ПРОФЕСІЙНІЙ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
ВИКОНАВЦЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

76.

ЗМІНА ТУ
• Є ПІДСТАВОЮ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

77.

БЛОКУВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ
• НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАМІРІВ ЗАБУДОВИ ЦІЛЬОВОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАТОРА ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ВИДІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ
НИМИ;
• НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІСТОБУДІВНИМ УМОВАМ ТА ОБМЕЖЕННЯМ;
• ВІДСУТНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ,
ЩО МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІМ ОСОБАМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

78.

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОЕКТ
• ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИКА МАЙНОВИХ
• ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ПОВНЕ НАБУТТЯ ЗАМОВНИКОМ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, КОШТІВ ДЕРЖАВНИХ І
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ КРЕДИТІВ,
НАДАНИХ ПІД ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

79.

ВИКОНАВЦІ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ
• АРХІТЕКТОР
• ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
• ЕКСПЕРТ
• ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
• ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА; ТЕХНІК З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
• ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

80.

ОСОБИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
• ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (У ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ У СКЛАДІ
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, З ЯКИМ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПРО
ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ)
• ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ (У ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ У СКЛАДІ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, З ЯКИМ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПРО ЗДІЙСНЕННЯ
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

81.

ОРГАНИ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ
ПОЛІТИКУ З ПИТАНЬ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ (ЧАСТИНА СС3)
• ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД (ОКРІМ
КОМПЕТЕНЦІЇ ЦО)
• УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ З МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
КОМПЕТЕНЦІЇ ЦО ТА ТИХ СУБ’ЄКТІВ, ЩО УКЛАЛИ УГОДУ З ОМС).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
(ОКРІМ
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

82.

ОСОБА МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
• ЮРИДИЧНА ОСОБА
• НАЯВНІСТЬ У НІЙ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ АБО ІНЖЕНЕРІВ
КОНСУЛЬТАНТІВ
• НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ОСІБ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ (СС1 ТА СС2)
• НЕ МЕНШЕ П’ЯТИ ОСІБ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ (СС3)
• НАЯВНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ (3 МЛН ЄВРО – СС2, 5 МЛН ЄВРО – СС3)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

83.

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ КОНТРОЛЮ
• ПРОТЯГОМ ТРЬОЇХ РОБОЧИХ ДНІВ З ДАТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
ВНОСИТЬ СВОЇ ДАННІ ДО РБД
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

84.

ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИ КОНТРОЛЮ
• У ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕНОМУ КМ УКРАЇНИ МОЖНА ЗУПИНИТИ РЕЄСТРАЦІЮ
ОСОБИ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

85.

МІСТОБУДІВНИЙ КОНТРОЛЬ
• СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ДОТРИМАННЯ ЗАМОВНИКАМИ
ТА/АБО ПІДРЯДНИКАМИ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
МІСТОБУДУВАННЯ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ,
ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПРОЕКТУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НИМИ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

86.

НЕДОПУЩЕННЯМ ДО ПЕРЕВІРКИ Є
• ВІДМОВА У НАДАННІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА (КРІМ
ВИПАДКІВ, ЯКЩО ТАКА ДОКУМЕНТАЦІЯ МІСТИТЬСЯ В РЕЄСТРІ БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ), ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТОСОВНО ОБ’ЄКТА ПЕРЕВІРКИ
• ФІЗИЧНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДОСТУПУ ДО ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
• ВІДСУТНІСТЬ НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА СУБ’ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ АБО ЙОГО
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ, ЯКОГО БУЛО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ПОВІДОМЛЕНО ПРО
ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

87.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕВІРЯЄ (ПОЧАТОК)
• НАЯВНІСТЬ ДАНИХ У РЕЄСТРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА НА
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (СВОЄЧАСНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН) ТА ДЕКЛАРАЦІЯХ/АКТАХ ПРО
ГОТОВНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ У ВИПАДКАХ, КОЛИ
ТАКИЙ НАГЛЯД Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ
• ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ
ВІДПОВІДНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТА, У ВИПАДКАХ, КОЛИ ТАКИЙ СЕРТИФІКАТ Є
ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ
• ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ,
ВІДПОВІДАЛЬНИМ ВИКОНАВЦЕМ, ЯКИЙ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОВИНЕН МАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ
СЕРТИФІКАТ, БЕЗ ОТРИМАННЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ТАКОГО СЕРТИФІКАТА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

88.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕВІРЯЄ (ПОЧАТОК)
• ПОДАННЯ ЗАМОВНИКОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ,
ЗМІНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДНИКА ЧИ ПІДРЯДНИКА, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО І
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ, А ТАКОЖ ПРО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКЩО ПОДАННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ
• ЗАСТОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ (МАТЕРІАЛУ, ВИРОБУ АБО КОМПЛЕКТУ), ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ», НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ, ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ
ЯКИХ ВИЗНАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПРОЕКТНИМ РІШЕННЯМ
• ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
• ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА
• ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

89.

ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ
• У РАЗІ НЕДОПУЩЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ ДО
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА АБО ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ
ПОЛІТИКУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, В ЗДІЙСНЕННІ
ПЕРЕВІРКИ В ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОГО МІСТОБУДІВНОГО НАГЛЯДУ ВІДПОВІДНІ ПОСАДОВІ
ОСОБИ ЗАЛУЧАЮТЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ АБО
ДЕРЖАВНОГО МІСТОБУДІВНОГО НАГЛЯДУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

90.

ДЕРЖАВНИЙ МІСТОБУДІВНИЙ НАГЛЯД
• СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ДОТРИМАННЯ … УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ З
МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ, … УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХІТЕКТУРИ, ЕКСПЕРТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, САМОРЕГУЛІВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ
АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИКОНАВЦЯМИ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ), ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ
СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ, ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО
ХАРАКТЕРУ, ЯКІ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ, ПІД ЧАС
ПРОВАДЖЕННЯ НИМИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

91.

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДУ
• КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРОВОДИТЬСЯ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ І УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ,
ДОПУЩЕНИХ ПІД ЧАС ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ ОБ’ЄКТАМИ
НАГЛЯДУ (ВІДОМОСТІ У РБД Є)
• ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРОВОДИТЬСЯ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ СВОЄЧАСНОСТІ,
ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ ДАНИХ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ОБ’ЄКТІВ НАГЛЯДУ, СКЛАДЕНИХ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДОМОСТЕЙ У РБД НЕМА)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

92.

СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ НАГЛЯДУ
• 20 РОБОЧИХ ДНІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

93.

МІСТОБУДІВНА ПАЛАТА
• ТРЕТЕЙСЬКИЙ ОРГАН ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА
НАГЛЯДУ
• СТРОК РОЗГЛЯДУ 30-45 ДНІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

94.

РЕЄСТРАЦІЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ
• ПРОФІЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО
• ЧЕРЕЗ САМОРЕГУЛІВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЕКСПЕРТІВ
• ЗА НАПРЯМАМИ ЕКСПЕРТИЗИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

95.

ІНЖЕНЕР - КОНСУЛЬТАНТ
• НА ВСІХ ЕТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ
ІНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У БУДІВНИЦТВІ МОЖЕ
ЗАЛУЧАТИСЯ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

96.

РЕЧОВІ ПРАВА, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ
РЕЄСТРАЦІЇ
• ЗАБОРОНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА:
• ЗАБОРОНА ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ
• ЗАБОРОНА ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
• ЗАБОРОНА ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ
ОБ’ЄКТА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

97.

ОСОБЛИВОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ
БУДІВНИЦТВА
РЕФОРМИ 2022/2023
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

98.

ПІДСТАВИ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ
ДІЛЯНКАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
БУДІВНИЦТВА
ВЛАСНІСТЬ, СУПЕРФІЦІЙ, СЕРВІТУТ, ОРЕНДА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

99.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
• ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПОЛЯГАЄ У ВИЗНАЧЕННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ЯК ОБ'ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ПЕРЕДБАЧАЄ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ПЛОЩІ, МЕЖ ТА ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕЇ
ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 14 СТАТТЯ
791 Ч.1)
• ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ВВАЖАЄТЬСЯ СФОРМОВАНОЮ З МОМЕНТУ ПРИСВОЄННЯ
ЇЙ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 14 СТАТТЯ 791 Ч.4).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

100.

ЩО ТАКЕ КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ
• «КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ…» - ЦЕ «ОСОБЛИВИЙ ПРАВОВИЙ
РЕЖИМ» (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 4 СТАТТЯ 18 Ч.2)
• ОСНОВНЕ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ДІЛИТЬ ЗЕМЛІ НА КАТЕГОРІЇ, ТОБТО КАТЕОГІЇ ЗЕМЕЛЬ Є
ОСНОВНИМ ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

101.

КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ (ГЛ.4 СТ.19)
• А) ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
• Б) ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ;
• В) ЗЕМЛІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
• Г) ЗЕМЛІ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
• Ґ) ЗЕМЛІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
• Д) ЗЕМЛІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
• Е) ЗЕМЛІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ;
• Є) ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ;
• Ж) ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

102.

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
• ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – ЦЕ ЇЇ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПЕВНОЇ КАТЕГОРІЇ
ЗЕМЕЛЬ ТА ВИДУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В МЕЖАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЗАТВЕРДЖЕНИМ КОМПЛЕКСНИМ ПЛАНОМ ПРОСТОРОВОГО
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ АБО ГЕНЕРАЛЬНИМ ПЛАНОМ НАСЕЛЕНОГО
ПУНКТУ, ТА МАЄ ВІДПОВІДАТИ КЛАСИФІКАТОРУ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК, ВИДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ
НИМИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КМ УКРАЇНИ («ГРАБІЖ» ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ ГЛАВИ
4 СТАТТЯІ 24)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

103.

КЛАСИФІКАТОР ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
• ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ ПОСТАНОВОЮ КМ УКРАЇНИ ВІД 28 ЛИПНЯ 2021 РОКУ № 821 ШЛЯХОМ
СТВОРЕННЯ НОВОГО ДОДАТКУ 58 ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КАДАСТРУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 17 ЖОВТНЯ
2012 Р. № 1051
• ТЕРМІНИ «ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА ТЕРИТОРІЇ», «ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЙ» ВЖИВАЮТЬСЯ У ЗНАЧЕННЯХ, НАВЕДЕНИХ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО
РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

104.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА ТЕРИТОРІЇ
• ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА ТЕРИТОРІЇ - ВИЗНАЧЕНА КОМПЛЕКСНИМ ПЛАНОМ
ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ГЕНЕРАЛЬНИМ
ПЛАНОМ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ, ПЛАНОМ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЧАСТИНА ТЕРИТОРІЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЩОДО ЯКОЇ ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕВНИЙ НАБІР ДОЗВОЛЕНИХ
(ПЕРЕВАЖНИХ (ОСНОВНИХ) ТА СУПУТНІХ) ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК ТА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ У
ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ У СФЕРІ ЗАБУДОВИ (ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Ч.1 СТ.1 П.17)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

105.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК
• ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВСТАНОВЛЮЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ
ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ (ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН) НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ, ЇХ ЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
(ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Ч.2 СТ.18)
• ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НЕ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ПРИПИНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У
ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, А ТАКОЖ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ АБО ПРАВА КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ (НАДАНІ) У ВЛАСНІСТЬ ЧИ КОРИСТУВАННЯ ДО
ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, А ТАКОЖ НЕ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ
ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ЗМІНИ ВИДУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ
НАЛЕЖИТЬ ЦЕЙ ВИД ДО ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЯКИХ Є МОЖЛИВИМ
У МЕЖАХ ТАКОЇ ЗОНИ (ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Ч.2 СТ.24)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

106.

ВИД ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
• ВИД ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ - ВИЗНАЧЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО
ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИМОГ КОНКРЕТНИЙ НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ТА ЇЇ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ В МЕЖАХ ВІДПОВІДНОЇ КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ (КЛАСИФІКАТОР ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ВИДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЙ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ, А ТАКОЖ ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

107.

ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ВИДУ ЦІЛЬОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
• ВСТАНОВЛЕНИМ ВИД ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ВВАЖАЄТЬСЯ З МОМЕНТУ ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО РІШЕННЯ ОРГАНОМ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВЛАСНИКОМ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ
ЗАКОНОДАВСТВОМ, ТА ВНЕСЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЇЇ ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ (КЛАСИФІКАТОР
ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ВИДІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ
НИМИ, А ТАКОЖ ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

108.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ
• ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ - ЦЕ ПРАВО ВОЛОДІТИ, КОРИСТУВАТИСЯ І
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 14
СТАТТЯ 78 Ч.1)
• ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ПРОСТІР,
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НАД ТА ПІД ПОВЕРХНЕЮ ДІЛЯНКИ НА ВИСОТУ І НА
ГЛИБИНУ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ, ВИРОБНИЧИХ ТА ІНШИХ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 14 СТАТТЯ 79 Ч.3)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

109.

СУПЕРФІЦІЙ
• … ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ
ЗАБУДОВИ (СУПЕРФІЦІЙ) ВИНИКАЮТЬ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ
МІЖ ВЛАСНИКОМ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОСОБОЮ, ЯКА
ВИЯВИЛА БАЖАННЯ КОРИСТУВАТИСЯ ЦІЄЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ
ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ТАКИХ ПОТРЕБ, ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 1021
АБЗ.1 Ч.1)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

110.

ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
• ЗА ДОГОВОРОМ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НАЙМОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
ПЕРЕДАТИ НАЙМАЧЕВІ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ДОГОВОРОМ СТРОК У
ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗА ПЛАТУ (ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС СТАТТЯ 792 АБЗ.1 Ч.1)
• ОРЕНДАР НЕ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ БУДІВНИЦТВО, ВИДОБУВАННЯ
КОРИСНИХ КОПАЛИН АБО ЗДІЙСНЮВАТИ ПОЛІПШЕННЯ, ЯКІ НЕМОЖЛИВО ВІДОКРЕМИТИ ВІД
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ БЕЗ ЗАВДАННЯ ШКОДИ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 14 СТАТТЯ 891 АБЗ.4 Ч.2)
• ОРЕНДАР НЕ МАЄ ПРАВА ЗМІНЮВАТИ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС РОЗДІЛ Х П.П.4)
• ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В СУБОРЕНДУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС РОЗДІЛ Х П.П.4)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

111.

ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ
• ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ - ЦЕ ПРАВО ВЛАСНИКА АБО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЧИ ІНШОЇ
ЗАІНТЕРЕСОВАНОЇ ОСОБИ НА ОБМЕЖЕНЕ ПЛАТНЕ АБО БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ
ДІЛЯНКОЮ (ДІЛЯНКАМИ) (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 98 Ч.1)
• ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СПОСОБОМ, НАЙМЕНШ ОБТЯЖЛИВИМ ДЛЯ ВЛАСНИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ, ЩОДО ЯКОЇ ВІН ВСТАНОВЛЕНИЙ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 98 Ч.4)
• ВИДАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ Є «ПРАВО НА РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ»
(ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 99 П.В2), «ПРАВО ПРОКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ … ТРУБОПРОВОДІВ…»
(ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 99 П.В4), «ПРАВО ВСТАНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТУВАНЬ ТА СКЛАДУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З МЕТОЮ РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД» (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 99 П.Ж) ТА
«ІНШІ ЗЕМЕЛЬНІ СЕРВІТУТИ» (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16 СТАТТЯ 99 П.З)
• У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ НА ЗЕМЛЯХ ДЕРЖАВНОЇ, КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ, НЕ СФОРМОВАНИХ У ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДОПУСКАЄТЬСЯ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В
МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКУ БУДЕ ПОШИРЮВАТИСЯ ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ (ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС ГЛАВА 16
СТАТТЯ 99 Ч.3)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

112.

ПЕРЕХІД ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
• У РАЗІ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА … ОБ’ЄКТ … ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЯКОГО
ВСТАНОВЛЕНО ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ТАКЕ ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (ПРАВА
ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБИ, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНО ТАКЕ ПРАВО) ПЕРЕХОДИТЬ ДО
НОВОГО ВЛАСНИКА ТАКОГО ОБ’ЄКТА НА ТИХ САМИХ УМОВАХ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

113.

ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ДК БС 018:2000
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

114.

ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА
• «ОБ’ЄКТАМИ БУДІВНИЦТВА Є БУДИНКИ, БУДІВЛІ, СПОРУДИ БУДЬ-ЯКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЇХ
КОМПЛЕКСИ ТА ЧАСТИНИ, ЛІНІЙНІ ОБ’ЄКТИ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ …
(АБ.2 Ч.1 СТ.4 ЗУ ПРМБД)
• «ДО ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА НЕ НАЛЕЖАТЬ НАФТОВІ І ГАЗОВІ СВЕРДЛОВИНИ ТА ОБ’ЄКТИ ЇХ
ВЛАШТУВАННЯ (ОБЛАШТУВАННЯ), ВКЛЮЧАЮЧИ НЕОБХІДНІ ІНЖЕНЕРНІ ЛІНІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ
ВІД СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ В МІСЦЯ ПІДГОТОВКИ ПРОДУКЦІЇ, ТА
ПРОМИСЛОВІ ТРУБОПРОВОДИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕОБХІДНІ
ІНЖЕНЕРНІ ЛІНІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ВІД СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ В
МІСЦЯ ПІДГОТОВКИ ПРОДУКЦІЇ…» (АБ.3 Ч.1 СТ.4 ЗУ ПРМБД)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

115.

ДК БС 018:2000
• ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД (ДК БС) Є
СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
ТА КОДУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ НАКАЗОМ
ДЕРЖСТАНДАРТУ УКРАЇНИ ВІД 17.08.2000 №507)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

116.

ДЛЯ ЧОГО РОЗРОБЛЕНО ДК 018:2000
• ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ОБЛІКОВИХ ФУНКЦІЙ ЩОДО БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ РОБІТ З ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ
СТАТИСТИКУ ЦІН НА БУДІВЕЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ;
• ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕПИСУ, ОЦІНКИ ТА ПЕРЕОЦІНКИ ВАРТОСТІ
І СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД;
• ЗІСТАВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЩОДО
ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВА З ДАНИМИ СТАТИСТИЧНОЇ КОМІСІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ (ЄВРОСТАТУ) ТА ООН
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

117.

ОБ'ЄКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ В ДК БС
• БУДІВЛІ ВИРОБНИЧОГО ТА
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
• ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ РІЗНОГО
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

118.

СПОРУДИ
• СПОРУДИ - ЦЕ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З
ЗЕМЛЕЮ, ЯКІ СТВОРЕНІ З БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ, НАПІВФАБРИКАТІВ, УСТАТКУВАННЯ
ТА ОБЛАДНАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ
РІЗНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

119.

БУДІВЛІ
• БУДІВЛІ - ЦЕ СПОРУДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З НЕСУЧИХ ТА
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ АБО СПОЛУЧЕНИХ (НЕСУЧЕ-ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ)
КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ НАЗЕМНІ АБО ПІДЗЕМНІ ПРИМІЩЕННЯ,
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ АБО ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ, РОЗМІЩЕННЯ
УСТАТКОВАННЯ, ТВАРИН, РОСЛИН, А ТАКОЖ ПРЕДМЕТІВ.
• ДО БУДІВЕЛЬ ВІДНОСЯТЬСЯ: ЖИТЛОВІ БУДИНКИ, ГУРТОЖИТКИ, ГОТЕЛІ,
РЕСТОРАНИ, ТОРГОВЕЛЬНІ БУДІВЛІ, ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ, ВОКЗАЛИ,
БУДІВЛІ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ, ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ ТА Т. ІН.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

120.

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
• ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ - ЦЕ ОБ'ЄМНІ, ПЛОЩИННІ АБО ЛІНІЙНІ НАЗЕМНІ, НАДЗЕМНІ
АБО ПІДЗЕМНІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З НЕСУЧИХ ТА В
ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ РІЗНИХ ВИДІВ, РОЗМІЩЕННЯ
УСТАТКУВАННЯ, МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ, ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ І
ПЕРЕСУВАННЯ ЛЮДЕЙ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ВАНТАЖІВ, ПЕРЕМІЩЕННЯ
РІДКИХ ТА ГАЗОПОДІБНИХ ПРОДУКТІВ ТА Т. ІН
• ДО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ВІДНОСЯТЬСЯ: ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ (ЗАЛІЗНИЦІ,
ШОСЕЙНІ ДОРОГИ, ЗЛІТНО-ПОСАДКОВІ СМУГИ, МОСТИ, ЕСТАКАДИ ТОЩО),
ТРУБОПРОВОДИ ТА КОМУНІКАЦІЇ, ДАМБИ, КОМПЛЕКСНІ ПРОМИСЛОВІ СПОРУДИ,
СПОРТИВНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СПОРУДИ ТА Т. ІН.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

121.

ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ’ЄКТА:
• ВИШУКУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ;
• ВИГОТОВЛЕННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ;
• ОСВОЄННЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ТА ЗВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТА, ПРИЙМАННЯ ОБ’ЄКТА В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ;
• ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПРОТЯГОМ РОЗРАХУНКОВОГО СТРОКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ,
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ, ПОТОЧНИЙ І КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ;
• РЕКОНСТРУКЦІЯ Й ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ В НОВИХ УМОВАХ;
• ЛІКВІДАЦІЯ ОБ’ЄКТА.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

122.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ТАКОМУ ПОРЯДКУ:
• ОТРИМАННЯ ЗАМОВНИКОМ АБО ПРОЕКТУВАЛЬНИКОМ ВИХІДНИХ ДАНИХ;
• РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 31 ЦЬОГО ЗАКОНУ, ЇЇ
ЕКСПЕРТИЗИ;
• ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ;
• ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У ВИПАДКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ЗАКОНОМ;
• ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ;
• ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО МАЙНОВОГО ПРАВА НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
МАЙБУТНІЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОСТІ У ВИПАДКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ;
• ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗНІМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ (КРІМ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ЗА КЛАСОМ
НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ’ЄКТІВ З НЕЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС1)) ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ ТЕХНІЧНОЇ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ;
• ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ;
• ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ТА ПРИЙНЯТИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ У ВИПАДКАХ,
ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ЗАКОНОМ, ОБ’ЄКТ (ЙОГО СКЛАДОВУ).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

123.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
СТАТУС, ДІЯ, ЧИННІСТЬ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

124.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
• БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ - НОРМАТИВНИЙ АКТ ТЕХНІЧНОГО
ХАРАКТЕРУ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТА
НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ (АБЗ.3 Ч.1 СТ.1 ЗУ «ПБН»)
• ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ - НОРМАТИВНИЙ АКТ,
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИМ ОРГАНОМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
БУДІВНИЦТВА (АБЗ.5 Ч.1 СТ.1 ЗУ «ПБН»)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

125.

НАЦСТАНДАРТИ І EURONORM
• НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ НЕ Є АВТЕНТИЧНИМИ ТЛУМАЧЕННЯМИ ДИРЕКТИВИ.
• ВОНИ НЕ Є ЮРИДИЧНО ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ І НЕ ЗМІНЮЮТЬ ЧИ ВНОСЯТЬ БУДЬ-ЯКИХ
ВИПРАВЛЕНЬ У ДИРЕКТИВУ. ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПРОЦЕДУР, В ПРИНЦИПІ ЦЕ НЕ ВИКЛЮЧАЄ
ІНШИХ ПРОЦЕДУР, ЯКІ МОЖУТЬ У РІВНІЙ МІРІ ВІДПОВІДАТИ ДИРЕКТИВІ.
• НАСАМПЕРЕД ВОНИ СТАНОВИТИМУТЬ ІНТЕРЕС І ВИГОДУ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗАЦІКАВЛЕНИЙ В
ЕФЕКТИВНІЙ ДІЇ ДИРЕКТИВИ ІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТОЧОК
ЗОРУ.
• ВОНИ МОЖУТЬ У ПОДАЛЬШОМУ УДОСКОНАЛЮВАТИСЯ, ВИПРАВЛЯТИСЯ АБО АНУЛЮВАТИСЯ
ЗА ТІЄЮ САМОЮ ПРОЦЕДУРОЮ, ЩО ВИКОРИСТАНО ПРИ ЇХ ВИДАННІ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

126.

ОБ’ЄКТАМИ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ Є:
• 1) ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЇ;
• 2) ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХІТЕКТУРИ І ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ;
• 3) СКЛАД І ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ
БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХІТЕКТУРИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

127.

ЗАСТОСУВАННЯ БУДНОРМ
• ЗАСТОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ АБО ЇХ
ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ДЛЯ ВСІХ
СУБ’ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ,
ПРАВИЛА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ
ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ, ЗГОДА НА ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ
ЯКИХ НАДАНА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

128.

НОРМИ БУДНОРМ
• БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТА
НОРМУВАННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ
ПЛАНУВАННІ І ЗАБУДОВІ ТЕРИТОРІЙ,
ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

129.

ОБОВ’ЯЗКОВИМИ СТАНДАРТИ РОБЛЯТЬ НОРМИ
• У РАЗІ ЯКЩО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ МІСТЯТЬ ПОСИЛАННЯ НА
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИМОГ ДО
ВИГОТОВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ, ПРОЕКТНОЇ, НАУКОВОПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, МЕТОДІВ
ПРОЕКТУВАННЯ, ПРОЦЕСІВ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ,
МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ, КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ
СИСТЕМ, ТАКІ СТАНДАРТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДО
ЗАСТОСУВАННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

130.

ЩОДО СТАНДАРТУ НА ЗМІСТ І СКЛАД ПРОЕКТУ
• НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ ЩОДО ЗМІСТУ І СКЛАДУ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА А.2.2-3
НЕ Є ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ. ЦЕ
СУТО НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ.
• ВИКОРИСТОВУВАТИ EN ТРЕБА ЯК ДОВІДНИК НОРМ І
ДОСВІДУ ЄС, А ДБН – ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ НОРМАТИВНИЙ
ДОКУМЕНТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

131.

ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ УСІХ ДБН
• 1. РЕДАКЦІЙНІ ЗМІНИ У ЗВ‘ЯЗКУ ІЗ ВТРАТОЮ ЧИННОСТІ ЧАСТИНИ ДБН, НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
НОВИХ ДБН, ВІДМОВОЮ ВІД ЧАСТИНИ СНИП СОВЄЦЬКОГО СОЮЗУ, ВІДМОВОЮ ВІД
ЧАСТИНИ ГОСТ СОВЄЦКОГО СОЮЗУ, ВПРОВАДЖЕННЯМ НОВИХ ДСТУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ДСТУ
ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ (EN).
• 2. ФІКСАЦІЯ ДБН А.2.2-12:2019 ЯК ЄДИНОГО ЧИННОГО З ПИТАНЬ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

132.

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
• 1. ВИМОГИ ДБН Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УСІМА
ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ НА ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ, ОКРІМ БУДІВНИЦТВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ
БУДИНКІВ.
• 2. РОЗУМНЕ ПРИСТОСУВАННЯ НЕ ПОВИННО ПОГІРШУВАТИ
УМОВИ БЕЗПЕКИ В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

133.

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
• 3. ВХОДИ І ШЛЯХИ РУХУ ПОВИННО БУТИ ОБЛАДНАНО
ПАНДУСАМИ ЧИ ПІДЙОМНИМИ МЕХАНІЗМАМИ.
• 4. ВСТАНОВЛЕННЯ БУДЬ ЯКИХ ПЕРЕШКОД У ПІШОХІДНИХ ЗОНАХ
ЗАБОРОНЕНО.
• 5. ЗОНИ ПОСАДКИ/ВИСАДКИ ПАСАЖИРІВ НЕ ПОВИННІ БУТИ
ДАЛІ 30 М ВІД ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

134.

ШКІЛЬНІ І ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ
• 1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ІНКЛЮЗИВНІСТЬ.
• 2. ОБЛАДНАННЯ ЛІФТАМИ.
• 3. ЕВАКУАЦІЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

135.

РОЗДІЛ ОВНС ПОВИНЕН МІСТИТИ НАСТУПНІ
ПІДРОЗДІЛИ:
• - ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС;
• - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕНУ ПРОЦЕДУРУ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ДЛЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ);
• - ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ І МАЙДАНЧИКА (ТРАСИ) БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ;
• - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ;
• - ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ;
• - ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ;
• - ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ;
• - КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЙОГО
БЕЗПЕКИ;
• - ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА;
• - ВИСНОВОК ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

136.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОВД І ОВНС
•ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБОВ’ЯЗКОВІЙ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ ОВД Є ВИХІДНИМИ ДАНИМИ
ДЛЯ ОВНС.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

137.

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЧАСТИНИ
• ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ (У ТОМУ ЧИСЛІ З МЕТОЮ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ)
ВИЗНАЧЕНИХ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЧАСТИН БУДІВЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОКРЕМИХ
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО СТВОРЮЮТЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ОБОЛОНКУ БУДІВЛІ,
ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ) РОЗДІЛ “ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ” РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ В ОБСЯЗІ ПРОЕКТНИХ
РІШЕНЬ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТАКИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
(ДОПУСКАЄТЬСЯ НЕ ВИКОНУВАТИ РОЗРАХУНКИ ТА НЕНАВОДИТИ ІНФОРМАЦІЮ (У ТОМУ ЧИСЛІ
ЗВЕДЕНУ) ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЛІ, ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ІНЖЕНЕРНИХ
МЕРЕЖ, ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ НЕ ПРОЕКТУЮТЬСЯ).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

138.

ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ
ВІДХИЛЕННЯ ВІД ДБН
ПОРЯДОК погодження Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України обґрунтованих відхилень від
будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у
спосіб, не передбачений будівельними нормами
затверджений наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України 19.04.2018 № 97, Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 15 травня 2018 р. за
№593/32045, набрав чинності 22.05.2018 у зв’язку з
опулікуванням у Офіційному віснику України №39.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

139.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ПОГОДЖЕННЯ
ВІДХИЛЕННЯ ВІД ДБН
1.
ЗВЕРНЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЛИСТОМ.
2.
ДО ЛИСТА ДОДАЮТЬСЯ:
1. ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ВІДХИЛЕНЬ ВІД ВИМОГ ВІДПОВІДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ;
2. КОПІЇ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТА, ДОКУМЕНТИ, ЩО ДАЮТЬ ПРАВО НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА (ЗА
НАЯВНОСТІ);
3. ПИСЬМОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАМОВНИКА ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ В МАТЕРІАЛАХ ЗВЕРНЕННЯ,
ЯКІ ВІН ВВАЖАЄ ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (ЗА НАЯВНОСТІ).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

140.

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ
НА САЙТІ МІНРЕГІОНУ
СКАН-КОПІЇ ЗВЕРНЕННЯ РАЗОМ З ОБОВ’ЯЗКОВИМИ
ДОДАТКАМИ
ТА
ІНШОЮ
ОБҐРУНТОВУЮЧОЮ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ (ЗА НАЯВНОСТІ) ОПРИЛЮДНЮЮТЬСЯ НА
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ МІНРЕГІОНУ ПРОТЯГОМ П’ЯТИ
РОБОЧИХ ДНІВ З ДНЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗВЕРНЕННЯ У МІНРЕГІОНІ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

141.

ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕННЯ
• НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ДО ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
(ВИСНОВОК НАДАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ 5-ТИ РОБОЧИХ ДНІВ).
• НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ДО БАЗОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВОДИТЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ АБО ВИПРОБУВАННЯ, РОЗРАХУНКИ, ЯКІ МАЮТЬ
ПІДТВЕРДИТИ (СПРОСТУВАТИ) МОЖЛИВІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНИХ
РІШЕНЬ, ПРОТЯГОМ 5-ТИ РОБОЧИХ ДНІВ).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

142.

ПЕРЕДАЧА СПРАВИ НА РОЗГЛЯД НАУКОВОТЕХНІЧНОЇ РАДИ
• ПРОТЯГОМ П’ЯТИ ДНІВ З ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ/НЕНАДХОДЖЕННЯ
ПРОПОЗИЦІЙ ВІД ЦОВ СПРАВА ПЕРЕДАЄТЬСЯ НА РОЗГЛЯД СЕКЦІЇ НТР.
• ЧАС РОЗГЛЯДУ НА СЕКЦІЇ НЕ ВИЗНАЧЕНО.
• ЧЕРЕЗ 10 РОБОЧИХ ДНІВ ПІСЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕКЦІЇ ПИТАННЯ
ВИНОСИТЬСЯ НА НТР.
• ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ НА НТР ТА СТРОКИ РОЗГЛЯДУ НЕ ВСТАНОВЛЕНО!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

143.

ЯК ПОДОЛАТИ НЕДОСТАЧУ ЧАСУ І ЗАСОБІВ
РОЗДІЛ ІІ.
«7. ЗАЯВНИК МОЖЕ САМОСТІЙНО ЗВЕРТАТИСЯ ДО
ВІДПОВІДНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ АБО БАЗОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВІДПОВІДНИМ
НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ.»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

144.

РЕЗУЛЬТАТ ПОГОДЖЕННЯ ВІДХИЛЕННЯ
МІНРЕГІОН ПОГОДЖУЄ АБО ВІДМОВЛЯЄ У ПОГОДЖЕННІ
ВІДХИЛЕНЬ ШЛЯХОМ НАДСИЛАННЯ ЛИСТА ЗАЯВНИКУ ПРОТЯГОМ
ТРЬОХ РОБОЧИХ ДНІВ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ ЗА
ПІДПИСОМ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОДІЛУ
ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

145.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА У БУДІВНИЦТВІ
РБД, КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА, РИЗИКОВІСТЬ ДОКУМЕНТІВ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

146.

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА У
СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
• ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА (ДАЛІ - ЕЛЕКТРОННА
СИСТЕМА) - ЦЕ ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА У СКЛАДІ МІСТОБУДІВНОГО
КАДАСТРУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТВОРЕННЯ, ПЕРЕГЛЯД, ВІДПРАВЛЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ЗБИРАННЯ,
ВНЕСЕННЯ, НАКОПИЧЕННЯ, ОБРОБКУ, ВИКОРИСТАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАХИСТ, ОБЛІК ТА
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, А ТАКОЖ ЕЛЕКТРОННУ ВЗАЄМОДІЮ МІЖ
ФІЗИЧНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ, ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, ЦЕНТРАМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ
ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ЗАКОНОМ ПОСЛУГ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

147.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА СКЛАДАЄТЬСЯ З
• РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
• ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ (ДАЛІ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ);
• ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

148.

СТАТУС РЕЄСТРА БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• РЕЄСТР БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДАЛІ РБД) РОЗРОБЛЕНО ЯК
ПРОЕКТ, І ЗАРАЗ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЙОГО АПРОБАЦІЯ. У
ПРОМІСЛОВУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЦЕЙ РЕЄСТР НЕ ВВЕДЕНО.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

149.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ РБД
• КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ НЕСУТЬ ВСТАНОВЛЕНУ
ЗАКОНОМ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ
ВІДОМОСТЕЙ АБО ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ
ВІДОМОСТЕЙ/НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО/З РЕЄСТРУ
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

150.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН СУБ'ЄКТІВ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН В СИСТЕМІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

151.

КАБІНЕТ УЧАСНИКА МІСТОБУДУВАННЯ
• У РБД СТВОРЕНО І ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЦІЛА НИЗКА КАБІНЕТІВ УЧАСНИКІВ МІСТОБУДУВАННЯ,
ЗОКРЕМА: ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ОРАНУ АРХІТЕКТУРИ І
МІСТОБУДУВАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ОРГАНУ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ, ГЕОДЕЗИСТА, РОЗРОБНИКА ПРОЕКТУ, АВТОРА ПРОЕКТУ,
ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ОСОБИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ, ОСОБИ ТЕХНІЧНОЇ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА, НОТАРІУСА, ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ, ПРАЦІВНИКА СУДУ ТОЩО.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

152.

З ЯКИМИ РЕСУРСАМИ ВЗАЄМОДІЄ ЕЛЕКТРОННА
СИСТЕМА В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
(ПОСТАНОВА 681 ВІД 23.06.21)
• 45. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧУЄ СУМІСНІСТЬ ТА ЕЛЕКТРОННУ ІНФОРМАЦІЙНУ
ВЗАЄМОДІЮ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ В ФОРМАТІ "ЗАПИТ-ВІДПОВІДЬ" З ІНШИМИ
ЕЛЕКТРОННИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ТА МЕРЕЖАМИ З МЕТОЮ І ПІД ЧАС
НАДАННЯ/ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ
БУДІВНИЦТВА, ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ПОРЯДКОМ, ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ З:
• 1) ДЕРЖАВНИМ ЗЕМЕЛЬНИМ КАДАСТРОМ;
• 2) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО;
• 3) ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ;
• 4) ЄДИНИМ РЕЄСТРОМ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

153.

ВЗАЄМОДІЯ... (ПРОДОВЖЕННЯ)
• 5) ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ СУДОВИХ РІШЕНЬ;
• 6) ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ;
• 7) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ НЕРУХОМИХ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНИ;
• 8) ДЕРЖАВНИМ
СТРАХУВАННЯ;
РЕЄСТРОМ
ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО
• 9) ІНТЕГРОВАНОЮ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ);
• 10) ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ ДЕМОГРАФІЧНИМ РЕЄСТРОМ;
• 11) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ;
• 12) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ГРОМАДЯН;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

154.

ВЗАЄМОДІЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• 13) ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ МВС;
• 14) ЄДИНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ;
• 15) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ;
• 16) ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ БАЗОЮ З ПИТАНЬ ОСВІТИ;
• 17) ЄДИНИМ РЕЄСТРОМ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ЗА ОСОБЛИВИХ ОБСТАВИН;
• 18) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ СЕРТИФІКОВАНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ГЕОДЕЗИСТІВ;
• 19) ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ СЕРТИФІКОВАНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ;
• 20) ЄДИНИМ РЕЄСТРОМ ДОВІРЕНОСТЕЙ;
• 21) ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ ВЕБ-ПОРТАЛОМ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

155.

ВЗАЄМОДІЯ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• 22) ЄДИНИМ ДЕРЖАВНИМ ВЕБ-ПОРТАЛОМ ВІДКРИТИХ ДАНИХ;
• 23)
БАЗОЮ
НОРМАТИВНИХ
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ;
ДОКУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ФОНДУ
• 24) ІНТЕГРОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ;
• 25) ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ "CHECK";
• 26) АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

156.

СТРУКТУРА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У РБД
• ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА МОЖЕ РОЗРІЗНЯТИ
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

157.

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА
В РОЗУМІННІ СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ У СФЕРІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»:
• ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУКУПНІСТЬ УРЕГУЛЬОВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВІДНОСИН, ЯКІ
ВИНИКАЮТЬ МІЖ ДОЗВІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ, АДМІНІСТРАТОРАМИ ТА
СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИДАЧЕЮ ДОКУМЕНТІВ
ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯМ, АНУЛЮВАННЯМ
ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ;
Дозвільний
орган
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
Адміністратор
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
Суб’єкт
господарювання
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

158.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ ТАКІ
ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПОЧАТОК)
• МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ЗМІНИ ДО НИХ ТА ВІДМОВА В
ЇХ НАДАННІ, СКАСУВАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ;
• ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ЗМІНИ ДО НИХ ТА ВІДМОВА В ЇХ НАДАННІ,
СКАСУВАННЯ ЧИ АНУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ, ЗМІН ДО НИХ;
• БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЗМІНИ ДО
НЬОГО ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЙОГО НАДАННІ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

159.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ ТАКІ
ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ ВИКОНАВЦЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ),
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ, ЗМІНИ ДО НЬОГО, РІШЕННЯ ПРО
ДОПУСК / ВІДМОВУ В ДОПУСКУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ, ВИДАЧУ /
ВІДМОВУ
У
ВИДАЧІ
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
СЕРТИФІКАТА
ТА
ПОЗБАВЛЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТА, КВАЛІФІКАЦІЙНІ АТЕСТАТИ ЕНЕРГОАУДИТОРА ТА
ФАХІВЦЯ З ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ, ЗМІНИ ДО НИХ ТА ВІДМОВА У ВИДАЧІ
ТА АНУЛЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО АТЕСТАТА;
• ЕНЕРГЕТИЧНІ СЕРТИФІКАТИ БУДІВЕЛЬ;
• ВИСНОВОК ПРО
СЕРТИФІКАТА;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
РЕЗУЛЬТАТИ
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
НЕЗАЛЕЖНОГО
МОНІТОРИНГУ
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

160.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ ТАКІ
ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ДОДАТКИ ДО НЬОГО);
• ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗМІНИ ДО НЬОГО ТА
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЙОГО НАДАННІ ТА АНУЛЮВАННЯ
ДОЗВОЛУ, ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА
ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ;
• СЕРТИФІКАТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО
БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА, ВІДМОВА ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ
В ЙОГО НАДАННІ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

161.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, АКТ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ДО
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
НАГЛЯДУ, ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗДІЙСНЕННЯ
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО НАГЛЯДУ (ДОВІДКИ, АКТИ, ПРИПИСИ, РІШЕННЯ);
• ЧЕК-ЛИСТ ІЗ ПЕРЕЛІКОМ ПИТАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ПОСАДОВОЮ
ОСОБОЮ ОРГАНУ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ, ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕННЯ ЩОДО ВИДАЧІ АБО ВІДМОВИ У ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ ДЛЯ НОВОГО
БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТА
БУДІВНИЦТВА;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

162.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ЧЕК-ЛИСТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИЇЗНОГО ОГЛЯДУ ОБ'ЄКТА
БУДІВНИЦТВА НА МІСЦЕВОСТІ З ФОТОФІКСАЦІЄЮ ОБ'ЄКТА ПІД ЧАС
ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТА;
• ДОВІДКА
ЩОДО
РОЗГЛЯДУ
ДОКУМЕНТІВ,
ПОДАНИХ
ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТА, ТА ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА;
• АКТ ГОТОВНОСТІ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

163.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ
ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ;
• ЗВІТИ ПРО
БУДІВЛІ;
РЕЗУЛЬТАТИ
ОБСТЕЖЕННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ
СИСТЕМ
• ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ЗВІТІВ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

164.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ДОВІДКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА НА
ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ;
• ДОВІДКА ПРО ЗНИЩЕННЯ/ЗНЕСЕННЯ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА;
• ДОВІДКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ САМОЧИННО
ЗБУДОВАНОГО ОБ'ЄКТА, НА ЯКЕ ВИЗНАНО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА
РІШЕННЯМ СУДУ, ВИМОГАМ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

165.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА СПРАВА, МАТЕРІАЛИ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, ТЕХНІЧНІ
ПАСПОРТИ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТІВ ТА ЇХ ЧАСТИН (КВАРТИР, ВБУДОВАНИХ ЧИ ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИХ
ПРИМІЩЕНЬ У БУДИНКУ, БУДІВЛІ, СПОРУДІ, ГАРАЖНИХ БОКСІВ, МАШИНОМІСЦЬ, ІНШИХ
ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, ЯКІ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ОБ'ЄКТА В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ Є САМОСТІЙНИМИ ОБ'ЄКТАМИ НЕРУХОМОГО МАЙНА), ВИРОБНИЧИХ
БУДІВЕЛЬ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГРОМАДСЬКОГО ТА ВИРОБНИЧОГО (В ТОМУ ЧИСЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО) ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ, ЗАХИСНИХ СПОРУД
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ТРИМАННЯ
ЗАСУДЖЕНИХ ТА ОСІБ, УЗЯТИХ ПІД ВАРТУ, ЗМІНИ ДО НИХ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

166.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ВИСНОВОК ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА
МАТЕРІАЛАМИ ОБСТЕЖЕНЬ (У РАЗІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ);
• ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ДАЧНОГО
(САДОВОГО) БУДИНКУ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАЧНИХ І САДОВИХ
БУДИНКІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ДЕРЖАВНИМ БУДІВЕЛЬНИМ
НОРМАМ, У ЖИЛІ БУДИНКИ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

167.

ВИКЛЮЧНО У ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ СТВОРЮЮТЬСЯ
ТАКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
(САДИБНИХ) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, САДОВИХ, ДАЧНИХ БУДИНКІВ,
ГОСПОДАРСЬКИХ (ПРИСАДИБНИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗА КЛАСОМ
НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ З НЕЗНАЧНИМИ
НАСЛІДКАМИ (СС1), ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ;
• ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТА З МЕТОЮ
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ЙОГО НАДІЙНОЇ ТА
БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У РАЗІ ВИЗНАННЯ СУДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
САМОЧИННО ЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

168.

ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ТАКІ ДІЇ (ПОЧАТОК)
• ПОГОДЖЕННЯ ОБҐРУНТОВАНИХ ВІДХИЛЕНЬ ВІД БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЇХ ПОГОДЖЕННІ;
• РЕЄСТРАЦІЯ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА
СКАСУВАННЯ ЇХ РЕЄСТРАЦІЇ;
• ДЕЛЕГУВАННЯ САМОРЕГУЛІВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИКОНАВЦІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ
РОБІТ (ПОСЛУГ), ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ,
ТА ПРИПИНЕННЯ ТАКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

169.

ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ТАКІ ДІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• РЕЄСТРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ;
• ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРАНИЧНУ ВИСОТУ ТА ПЛАНУВАЛЬНІ
ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ПРИАЕРОДРОМНІЙ
ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ЗАЗНАЧЕННЯ ЇЇ У МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ ТА
ОБМЕЖЕННЯХ (ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З
УРАХУВАННЯМ
ОБМЕЖЕНЬ
ВИКОРИСТАННЯ
ВІДПОВІДНОЇ
ПРИАЕРОДРОМНОЇ
ТЕРИТОРІЇ,
ВСТАНОВЛЕНИХ
ВІДПОВІДНО
ДО ПОВІТРЯНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

170.

ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ТАКІ ДІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОРЯДКУ
НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
СЕРТИФІКАТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІД 18 ЖОВТНЯ 2018 Р. N
276;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

171.

ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ТАКІ ДІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА,
БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЕНО НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО
ПАСПОРТА,
ВНЕСЕННЯ
ЗМІН
ДО
ДЕКЛАРАЦІЇ,
СКАСУВАННЯ
РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ;
• РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА,
ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖИТЬ ДО
ОБ'ЄКТІВ З НЕЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС1), ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
ДЕКЛАРАЦІЇ, СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

172.

ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ТАКІ ДІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО
ОБ'ЄКТА, НА ЯКИЙ ВИЗНАНО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ, ЩО НАБРАЛО
ЗАКОННОЇ СИЛИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕКЛАРАЦІЇ, СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ;
• РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
(САДИБНИХ) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, САДОВИХ, ДАЧНИХ БУДИНКІВ ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ДО
300 КВ. МЕТРІВ, А ТАКОЖ ГОСПОДАРСЬКИХ (ПРИСАДИБНИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ДО 300 КВ. МЕТРІВ, ЗБУДОВАНИХ У ПЕРІОД З 5 СЕРПНЯ 1992 Р. ПО 9
КВІТНЯ 2015 Р., БУДІВЕЛЬ І СПОРУД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ЗБУДОВАНИХ ДО 12 БЕРЕЗНЯ 2011 Р., ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕКЛАРАЦІЇ, СКАСУВАННЯ
РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

173.

ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ТАКІ ДІЇ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ЗВІТІВ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ;
• ПРИСВОЄННЯ, ЗМІНА, КОРИГУВАННЯ, АНУЛЮВАННЯ
АДРЕСИ
ОБ'ЄКТА
БУДІВНИЦТВА
ТА
ОБ'ЄКТА
НЕРУХОМОГО МАЙНА;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

174.

МЕТОД ПОДАЧІ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ МБУО НА
ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
• ЧЕРЕЗ ЦНАП (ОСОБИСТО АБО ПОШТОЮ)
• ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

175.

ПОДАЧА ЧЕРЕЗ ЦНАП ЗАЯВИ НА МБУО НА ПЕРІОД
ВОЄННОГО СТАНУ
• ЦНАП ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКА ЦНАП
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

176.

ПРИНЦИП МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ ПРИ ВИДАЧІ МБУО
• НЕНАДАННЯ МБУО ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ З
ДНЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ ПРО ЇХ ВИДАЧУ ПРОЕКТУВАННЯ
ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ОТРИМАННЯ
МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА
ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
• ПРИ ЦЬОМУ НЕ ВИЗНАЧЕНО, ЧИ НАБУВАЄТЬСЯ ПРАВО
ВИКОНАННЯ РОБІТ БЕЗ МБУО
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

177.

ПРИАЕРОДРОМНІ ОБМЕЖЕННЯ
БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ З АВІАСЛУЖБОЮ МОЖНА ПРОЕКТУВАТИ ОБ’ЄКТИ:
• УМОВНОЮ ВИСОТОЮ НЕ ВИЩЕ 20 МЕТРІВ;
• 1 КІЛОМЕТРА ВІД БОКОВОЇ МЕЖІ ЛЬОТНОЇ СМУГИ;
• 2 КІЛОМЕТРИ ВІД ТОРЦІВ ЛЬОТНОЇ СМУГИ.
• ХТО МБУО ОТРІМАВ ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВИ –
ЗВЕРТАЄТЬСЯ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

178.

ПОГОДЖЕННЯ ОРГАНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
• ЗАМОВНИК ЗВЕРТАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ
• ЧЕРЗ 30 ДНІВ НАСТУПАЄ ПРИНЦИП МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

179.

ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ І ДІЙ
• ЯКЩО ДОКУМЕНТИ ТА ДІЇ ПОТРЕБУЮТЬ
ПОГОДЖЕННЯ З ВІДПОВІДНИМИ ПОСАДОВИМИ
ОСОБАМИ ТА/АБО ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ,
ТАКЕ ПОГОДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В
ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

180.

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЕЛЕКТРОННИМИ
ДОКУМЕНТАМИ (ПП.80-82 ПФР)
• ДОКУМЕНТИ НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТІ, А ДІЇ ВВАЖАЮТЬСЯ ПРОВЕДЕНИМИ З МОМЕНТУ
НАКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ОСОБОЮ, ЯКА ЇХ СТВОРИЛА, ЯКЩО
ІНШЕ НЕ ВИЗНАЧЕНО ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" АБО
ПОРЯДКОМ ФР.
• ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗПОРЯДЧИМ ДОКУМЕНТОМ, НАБИРАЮТЬ
ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ НАКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ КЕРІВНИКОМ
ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ В ДЕНЬ ВИДАННЯ ВІДПОВІДНОГО РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА АБО
КОЛЕГІАЛЬНОГО РІШЕННЯ.
• ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНИМ РІШЕННЯМ, ЗАСВІДЧУЮТЬСЯ
ШЛЯХОМ
НАКЛАДЕННЯ
КВАЛІФІКОВАНОГО
ЕЛЕКТРОННОГО
ПІДПИСУ
ОСОБОЮ,
УПОВНОВАЖЕНОЮ ВІДПОВІДНИМ ОРГАНОМ, У ДЕНЬ ВИДАННЯ ВІДПОВІДНОГО РОЗПОРЯДЧОГО
ДОКУМЕНТА АБО КОЛЕГІАЛЬНОГО РІШЕННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

181.

ФОРМАТ ТА ОБСЯГ ДОКУМЕНТІВ, ЩО
ЗАВАНТАЖУЮТЬСЯ ДО РБД (ПОЧАТОК)
• ЗАВАНТАЖЕННЯ СКАНОВАНИХ КОПІЙ (ФОТОКОПІЙ) ДОКУМЕНТІВ
В ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ФОРМАТІ PDF
• УСІ
ПІДПИСАНІ
ДОКУМЕНТИ
ПОВИННІ
БУТИ
ОКРЕМО
ВІДСКАНОВАНІ В ОСТАТОЧНІЙ РЕДАКЦІЇ, НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ
ПІСЛЯ СКАНУВАННЯ ВНОСИТИ ДОДАТКОВІ ЗАПИСИ, ПРАВКИ,
ЗМІНИ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

182.

ФОРМАТ ТА ОБСЯГ ДОКУМЕНТІВ, ЩО
ЗАВАНТАЖУЮТЬСЯ ДО РБД (ПРОДОВЖЕННЯ)
• КОЛЬОРОВІ СКАНОВАНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ) ДОКУМЕНТІВ ПОВИННІ
БУТИ ЧІТКИМИ ТА ПОВНОРОЗМІРНИМИ (БЕЗ ОБРІЗАНЬ БУДЬ-ЯКИХ
СТОРІН ДОКУМЕНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРІЗВИЩА, ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ПО
БАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ) ТА ПІДПИСУ ПІДПИСАНТІВ, ПЕЧАТКИ,
НОМЕРА ТОЩО), ГЛИБИНА КОЛЬОРУ - НЕ МЕНШЕ НІЖ 4 БІТИ;
• БУДЬ-ЯКИЙ ТЕКСТ НА ВСІХ ВІДСКАНОВАНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ПОВИНЕН
БУТИ РОЗБІРЛИВИМ, РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ - 300 ТОЧОК НА ДЮЙМ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

183.

ФОРМАТ ТА ОБСЯГ ДОКУМЕНТІВ, ЩО
ЗАВАНТАЖУЮТЬСЯ ДО РБД (ЗАКІНЧЕННЯ)
• ДОКУМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ СТОРІНКИ, СКАНУЮТЬСЯ В
ОДИН
ФАЙЛ.
У
РАЗІ
ПЕРЕВИЩЕННЯ
ДОПУСТИМОГО
ДЛЯ
ЗАВАНТАЖЕННЯ РОЗМІРУ ФАЙЛА ТАКИЙ ФАЙЛ РОЗДІЛЯЄТЬСЯ НА
КІЛЬКА ФАЙЛІВ БЕЗ ПРОПУЩЕНИХ СТОРІНОК ТА ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ЇХ
ПОСЛІДОВНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ОРИГІНАЛУ ДОКУМЕНТА;
• РОЗМІР КОЖНОГО ЗАВАНТАЖЕНОГО ФАЙЛА ДО ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ПОВИНЕН БУТИ РОЗМІРОМ НЕ БІЛЬШЕ 49 МБ, КРІМ ФАЙЛІВ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТА
• РОЗМІР ФАЙЛА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТА
НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

184.

ДО ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДОДАЄТЬСЯ
• ЗАКОН ПРМД
• ПОСТАНОВА 466
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
НА
БУДІВНИЦТВО,
РОЗРОБЛЕНА
ТА
ЗАТВЕРДЖЕНА
В
УСТАНОВЛЕНОМУ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
ПОРЯДКУ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
НА
БУДІВНИЦТВО,
РОЗРОБЛЕНА
ТА
ЗАТВЕРДЖЕНА
В
УСТАНОВЛЕНОМУ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
ПОРЯДКУ;
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

185.

ЩО ТАКЕ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ?
• П.11 СТ.1 ЗУ ПРМД
• АБЗ.6 СТ.1 ЗУ ПАД
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАТВЕРДЖЕНІ ТЕКСТОВІ ТА ГРАФІЧНІ
МАТЕРІАЛИ, ЯКИМИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
МІСТОБУДІВНІ, ОБ’ЄМНОПЛАНУВАЛЬНІ, АРХІТЕКТУРНІ,
КОНСТРУКТИВНІ, ТЕХНІЧНІ,
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИРІШЕННЯ, А ТАКОЖ
КОШТОРИСИ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
ПРОЕКТ - ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З
КРЕСЛЕНЬ, ГРАФІЧНИХ І ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ,
ІНЖЕНЕРНИХ І КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ, ЯКІ
ВИЗНАЧАЮТЬ МІСТОБУДІВНІ, ОБ'ЄМНОПЛАНУВАЛЬНІ, АРХІТЕКТУРНІ, КОНСТРУКТИВНІ,
ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ, ВАРТІСНІ
ПОКАЗНИКИ КОНКРЕТНОГО ОБ'ЄКТА
АРХІТЕКТУРИ, ТА ВІДПОВІДАЄ БУДІВЕЛЬНИМ
НОРМАМ І ПРАВИЛАМ;
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

186.

ЩО ТАКЕ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПОСТАНОВА КМУ 560
• ПІД ТЕРМІНОМ “ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА” СЛІД
РОЗУМІТИ ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ НА
БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТА КОМПЛЕКСІВ (БУДОВ),
РОЗРОБЛЕНУ ДЛЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА,
РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕСТАВРАЦІЇ, КАПІТАЛЬНОГО
РЕМОНТУ НА ТАКИХ СТАДІЯХ ПРОЕКТУВАННЯ, ЯК
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК, ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ,
ПРОЕКТ, РОБОЧИЙ ПРОЕКТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
ДБН А.2.2-3-2014
• ЗАТВЕРДЖЕНІ ТЕКСТОВІ ТА ГРАФІЧНІ
МАТЕРІАЛИ, ЯКИМИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
МІСТОБУДІВНІ, ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ,
АРХІТЕКТУРНІ, КОНСТРУКТИВНІ, ТЕХНІЧНІ,
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ, А ТАКОЖ
КОШТОРИСИ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

187.

ПОВНИЙ СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНА ЧАСТИНА
РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

188.

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ (ПОЧАТОК)
• ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНУ
ДАНИХ У ПОВІДОМЛЕННІ);
• ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ,
БУДІВНИЦТВО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА (У ТОМУ
ЧИСЛІ ПРО ЗМІНУ ДАНИХ У ПОВІДОМЛЕННІ);
• ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗА
КЛАСОМ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ З НЕЗНАЧНИМИ
НАСЛІДКАМИ (СС1) (ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ДАНИХ У ПОВІДОМЛЕННІ);
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

189.

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ
(ПРОДОВЖЕННЯ)
• ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ДАНИХ У ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПОЧАТОК
ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ/БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ;
• ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У РАЗІ, КОЛИ ПРАВО НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТА ПЕРЕДАНО
ІНШОМУ ЗАМОВНИКОВІ АБО ЗМІНЕНО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДНИКА ЧИ ПІДРЯДНИКА (ЯКЩО
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ), У РАЗІ КОРИГУВАННЯ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗМІНИ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО І
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ, АБО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗА
КЛАСОМ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ ІЗ СЕРЕДНІМИ (СС2) ТА
ЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС3);
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

190.

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ
(ПРОДОВЖЕННЯ)
• ЗАЯВИ ПРО АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ПОДАНОЇ
ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

191.

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ
(ЗАКІНЧЕННЯ)
• ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЕНО НА
ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА;
• ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА, ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ
(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖИТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ З НЕЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС1);
• ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ (САДИБНИХ) ЖИТЛОВИХ
БУДИНКІВ, САДОВИХ, ДАЧНИХ БУДИНКІВ ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ДО 300 КВ. МЕТРІВ, А ТАКОЖ
ГОСПОДАРСЬКИХ (ПРИСАДИБНИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ДО 300 КВ. МЕТРІВ,
ЗБУДОВАНИХ У ПЕРІОД З 5 СЕРПНЯ 1992 Р. ДО 9 КВІТНЯ 2015 Р., БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗБУДОВАНИХ ДО 12 БЕРЕЗНЯ 2011 Р.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

192.

ПЕРЕЛІК ДБН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ
АНАЛІЗУ РІВНЯ РИЗИКІВ У ДОКУМЕНТАХ
• ДБН Б.2.2-12:2018 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»
• ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ»
• ДБН В.2.3-15:2007 «АВТОСТОЯНКИ І ГАРАЖІ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ»
• ДБН В.2.5-20-2001 «ГАЗОПОСТАЧАННЯ»
• ДБН В.1.1-7:2016 «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

193.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД
• МЕХАНІЧНИЙ ОПІР І СТІЙКІСТЬ;
• ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА;
• ОБМЕЖЕННЯ ЗАГРОЗИ ЗДОРОВ’Ю АБО БЕЗПЕЦІ ЛЮДЕЙ ТА ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ;
• БЕЗПЕКИ І ДОСТУПНОСТІ У ВИКОРИСТАННІ;
• ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВОГО ШУМУ І ВІБРАЦІЇ;
• ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА.
• ПЕРЕЛІК НЕ Є ВИЧЕРПНИМ!!!
• ДБН В.1.2-14:2018
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

194.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ПОЧАТОК)
• ПОВНОТА ЗАПОВНЕННЯ ВСІХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДЛЯ
ДАНИХ ФОРМ (ПОЛІВ)
• ВІДПОВІДНІСТЬ ПОДАНИХ/ВНЕСЕНИХ ДАНИХ ВИМОГАМ
ДО СТРУКТУРИ ТА ФОРМАТУ, ВСТАНОВЛЕНИМ ДЛЯ
ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ДАНИХ ФОРМ (ПОЛІВ)
• АНАЛІЗ ПОДАНИХ/ВНЕСЕНИХ ДАНИХ НА ЇХ ЛОГІЧНІСТЬ
• АНАЛІЗ
ПОДАНИХ/ВНЕСЕНИХ
ДОСТОВІРНІСТЬ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
ДАНИХ
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
НА
ЇХ
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

195.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ЧИННІСТЬ УСІХ ДОКУМЕНТІВ НА МОМЕНТ ВНЕСЕННЯ
ВІДОМОСТЕЙ
• АНАЛІЗ РЕЧОВИХ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТ
НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА
• СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЇ, ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ І КОДУ ОБ'ЄКТА ЗГІДНО З ДК БС 018-2000
• ПОВЕРХОВІСТЬ (ВИСОТНІСТЬ) ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

196.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• СПІВСТАВЛЕННЯ КОНТУРІВ
КОНТУРІВ ОБ'ЄКТА
ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
ТА
• СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ ДО ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ (ВІДСОТОК ЗАБУДОВИ)
• МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
• НАЯВНІСТЬ
ДІЛЯНКИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
ОБМЕЖЕНЬ
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
У
ВИКОРИСТАННІ
БУДІВНИЦТВО 2023!
ЗЕМЕЛЬНОЇ
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

197.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ПРАВИЛЬНІСТЬ
ВИЗНАЧЕННЯ
(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)
КЛАСУ
НАСЛІДКІВ
• НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ
БУДІВНИЦТВА
• НАЯВНІСТЬ В ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВА
ПРОВОДИТИ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
• НАЯВНІСТЬ У ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ ПРАВА
НА ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

198.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• НАЯВНІСТЬ ВИСНОВКУ ЩОДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ
• НАЛЕЖНІСТЬ
ОБ'ЄКТА
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ДО
НЕРУХОМИХ
ПАМ'ЯТОК
• НАЯВНІСТЬ
ПОГОДЖЕННЯ
НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ
ТА МІСТОБУДУВАННЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

199.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЛІФТІВ
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТА МАШИНО-МІСЦЯМИ
• ВІДПОВІДНІСТЬ
ПРОЕКТНИХ
ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ'ЄКТА ВІДОМОСТЯМ
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
• ТРИВАЛІСТЬ БУДІВНИЦТВА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

200.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• НАЯВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТА
• ВІДПОВІДНІСТЬ ДАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТА
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОКАЗНИКАМ ОБ'ЄКТА
• НАЯВНІСТЬ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ НА ОБ'ЄКТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

201.

РІВНІ РИЗИКУ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО
РІВЕНЬ
РИЗИКУ
(НИЗЬКИЙ,
СЕРЕДНІЙ,
ВИСОКИЙ,
КРИТИЧНИЙ) ВИЗНАЧАЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ КРИТЕРІЇВ
РІВНІВ РИЗИКУ ... ДЛЯ КОЖНОГО ДОКУМЕНТА ОКРЕМО
АВТОМАТИЧНО ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЙМОВІРНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А
ТАКОЖ ОБРАННЯ ТИПУ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА
РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

202.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ (П.30 ПОРЯДКУ ФР)
• 1) В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ТА ІНШИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ТА
МЕРЕЖАХ НАЯВНІ ВСІ НЕОБХІДНІ ВІДОМОСТІ, ЯКІ ПРОЙШЛИ АНАЛІЗ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ЇХ ПОВНОТИ, ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМАТУ, ЛОГІЧНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ;
• 2) ВСІМА ЗАДІЯНИМИ НА ДАТУ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА СУБ'ЄКТАМИ
МІСТОБУДУВАННЯ СТВОРЕНО ТА ВНЕСЕНО ВСІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА ЗА
ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ;
• 3) ВІДСУТНІ КРИТЕРІЇ СЕРЕДНЬОГО, ВИСОКОГО ТА КРИТИЧНОГО РИЗИКІВ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

203.

НЕ МОЖУТЬ БУТИ НИЗЬКИМ РІВНЕМ (П.31 ПОРЯДКУ ФР)
• 1) ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ У ФОРМУ (ПОЛЯ) ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА У
РЕЄСТРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ТА/АБО В ІНШИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСАХ ТА МЕРЕЖАХ, З ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННА ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ;
• 2) СТРОК МІЖ ДАТОЮ РЕЄСТРАЦІЇ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ДАТОЮ
ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТАНОВИТЬ:
• ДЛЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА - ДО 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ;
• ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ, КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ - ДО 15 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ;
• 3) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (У ТОМУ ЧИСЛІ ЙОГО НЕВІД'ЄМНИХ
АРХІВНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИНАХ - ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
ТА ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ІПОТЕК) НАЯВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБТЯЖЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

204.

ВИСОКИЙ РИЗИК (П.32 ПОРЯДКУ ФР)
• НАЯВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИПИСИ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ;
• ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ПОДАНО ПІД
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ;
ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРЕВІРКИ
В
ПОРЯДКУ
ДЕРЖАВНОГО
• СКАСОВАНО МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ДАЛІ - МІСТОБУДІВНІ
УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ) АБО БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;
• ПРИПИНЕНО (АНУЛЬОВАНО, СКАСОВАНО) ПРАВО НА ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА
ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА;
• РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА, ЗДІЙСНЕНОГО ПРОЕКТНОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ, НЕ ВІДПОВІДАЄ РОЗРАХУНКУ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА,
ЗДІЙСНЕНОМУ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

205.

СЕРЕДНІЙ РИЗИК (П.33 ПОРЯДКУ ФР)
УСІ ІНШІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
АНАЛІЗУ ЩОДО ЇХ ПОВНОТИ, ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМАТУ,
ЛОГІЧНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ З УРАХУВАННЯМ
КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ, ЯКІ НЕ ВІДНЕСЕНО ДО НИЗЬКОГО ТА
ВИСОКОГО РІВНЯ РИЗИКУ, НАЛЕЖАТЬ ДО СЕРЕДНЬОГО
РІВНЯ РИЗИКУ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

206.

КРИТИЧНИЙ РИЗИК (П.34 ПОРЯДКУ ФР)
1) НАЯВНІСТЬ ПЕРЕВИЩЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОЇ ВИСОТНОСТІ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У МЕТРАХ,
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ВІДСОТКА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЇ ЩІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В МЕЖАХ
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ВІДПОВІДНОЇ ЖИТЛОВОЇ ОДИНИЦІ (КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ), ЗАЗНАЧЕНИХ У МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ ТА
ОБМЕЖЕННЯХ;
2) НА ДАТУ НАДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ, БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА НЕВІДПОВІДНОСТІ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ;
3) ВІДХИЛЕНЬ ВІД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТА;
4) ПОРУШЕНЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНШИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ, ЩО
ЗАЗНАЧЕНІ У МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ ТА ОБМЕЖЕННЯХ, ВНЕСЕНИХ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ;
5) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ РЕЧОВІ ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗГІДНО З ДОДАТКОМ 5;
6) ЗАЯВИ ВИКОНАВЦІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ), ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ, ЩОДО ВНЕСЕННЯ
НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ЗАМОВНИКОМ ЯК ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АВТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД, З
НАКЛАДЕННЯМ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
ЦІЛЬОВОГО
ТА
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

207.

НА КРИТИЧНІСТЬ ТАКОЖ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ТАКІ
ДОКУМЕНТИ (ПОЧАТОК)
1) МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ЗМІНИ ДО НИХ, ВІДМОВА В ЇХ НАДАННІ, СКАСУВАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ;
2) БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЗМІНИ ДО НЬОГО ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЙОГО НАДАННІ;
3) ПОГОДЖЕННЯ ОБҐРУНТОВАНИХ ВІДХИЛЕНЬ ВІД БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЇХ ПОГОДЖЕННІ;
4) ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ;
5) ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗМІНИ ДО НЬОГО;
6) ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО ОБ'ЄКТА, НА ЯКЕ ВИЗНАНО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА
РІШЕННЯМ СУДУ;
7) СЕРТИФІКАТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА;
8) ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА СПРАВА, МАТЕРІАЛИ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, ТЕХНІЧНІ ПАСПОРТИ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА,
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ ТА ЇХ ЧАСТИН (ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ), ЗМІНИ ДО НИХ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

208.

НА КРИТИЧНІСТЬ ТАКОЖ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ТАКІ
ДОКУМЕНТИ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• 9) ДОКУМЕНТ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО ОБ'ЄКТА, НА ЯКЕ
ВИЗНАНО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ, ВИМОГАМ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ;
• 10) ВИСНОВОК ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОБСТЕЖЕНЬ;
• 11) ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ДАЧНОГО (САДОВОГО) БУДИНКУ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАЧНИХ І
САДОВИХ БУДИНКІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ДЕРЖАВНИМ БУДІВЕЛЬНИМ НОРМАМ, У ЖИЛІ БУДИНКИ;
• 12) ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ (САДИБНИХ) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ,
САДОВИХ, ДАЧНИХ БУДИНКІВ, ГОСПОДАРСЬКИХ (ПРИСАДИБНИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО
ОБ'ЄКТІВ З НЕЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС1), ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 9
РОЗДІЛУ V "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ";
• 13) ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТА З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ АБО
НЕМОЖЛИВОСТІ ЙОГО НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У РАЗІ ВИЗНАННЯ СУДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
САМОЧИННО ЗБУДОВАНИЙ ОБ'ЄКТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

209.

ДЛЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ РИЗИКУ (П.35 ПОРЯДКУ ФР)
ВІДБУВАЄТЬСЯ
АВТОМАТИЧНА
РЕЄСТРАЦІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ТА ВНЕСЕННЯ
ВІДОМОСТЕЙ (ДАНИХ) ДО РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ БЕЗ УЧАСТІ
ПОСАДОВИХ
ОСІБ
ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

210.

ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ РИЗИКУ
РОЗГЛЯД ТА РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У РЕЄСТРІ
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА УЧАСТЮ
ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

211.

ДЛЯ ВИСОКОГО РІВНЯ РИЗИКУ
РОЗГЛЯД ТА РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У РЕЄСТРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ЗА УЧАСТЮ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ТА АВТОМАТИЧНЕ НАДІСЛАННЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ДО ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ ДІАМ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ДАНИХ, НАВЕДЕНИХ У ПОВІДОМЛЕННІ ПРО
ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ, ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, З МЕТОЮ
ОГЛЯДУ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА (ВІЗУАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА, У ТОМУ ЧИСЛІ
ФОТО- ТА ВІДЕОФІКСАЦІЯ). РЕЗУЛЬТАТИ ФОТО- ТА ВІДЕОФІКСАЦІЇ ВНОСЯТЬСЯ ПОСАДОВОЮ
ОСОБОЮ ОРГАНУ ДІАМ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА В РЕЄСТРІ БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

212.

ДЛЯ КРИТИЧНОГО РІВНЯ РИЗИКУ
АВТОМАТИЧНЕ БЛОКУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОДАННЯ/ВНЕСЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА АБО ВІДОМОСТЕЙ ДО РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИПИНЕННЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ МОЖЛИВОСТІ
ПОДАЛЬШОГО ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТА ЗАМОВНИКОМ ТА ЙОГО НАДСИЛАННЯ, А ТАКОЖ
НАДСИЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ (ПОПЕРЕДЖЕННЯ) ПРО БЛОКУВАННЯ ЗАМОВНИКУ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

213.

ФАКТ ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ, ВІДОМОСТІ, ПОВІДОМЛЕННЯ, НАДІСЛАНІ ДО
ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ, ВВАЖАЮТЬСЯ ОТРИМАНИМИ
КОРИСТУВАЧЕМ, ЯКЩО ВОНИ СФОРМОВАНІ З ДОТРИМАННЯМ
ВИМОГ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ "ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ" ТА "ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ
ПОСЛУГИ" І Є ДОСТУПНИМИ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ. СПОВІЩЕННЯ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО
ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ НА АДРЕСУ
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

214.

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ (ДБН А.3.1-5-2016)
А) РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;
Б) ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА;
В) ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД;
Г) ПОРУШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ В МЕЖАХ ВІДВЕДЕНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;
Д) ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ;
Е) РОБОТИ ІЗ СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВИРОБНИЧИХ ТА ПОБУТОВИХ СПОРУД, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І
ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВНИЦТВА;
Ж) УЛАШТУВАННЯ ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ;
І) СКЛАДУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ;
К) ПІДВЕДЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ;
Л) ВИНЕСЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ;
М) ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

215.

ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
• ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ;
• ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ;
• ГЕОТЕХНІЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ (У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНИХ ІНЖЕНЕРНОГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ АБО
• ОКРЕМО);
• ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

216.

ЧЕК-ЛИСТИ ЯК ЕЛЕКТРОННА ПРОЦЕДУРА
• УСІ ЧЕК-ЛИСТИ У ПОСТАНОВАХ 466 ТА 461
СКАСОВАНО, ПРОТЕ ВОНИ СТАЛИ
СТРУКТУРОЮ ПОСТАНОВИ 681!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

217.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЙНЯТТЯ (ПОЧАТОК)
• ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ВІДПОВІДНО ДО ДОДАТКУ 3 ДО ПОРЯДКУ
ВЕДЕННЯ РБД)
• ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ БЕЗ ЗАУВАЖЕНЬ*
• ВІДСОТОК ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

218.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЙНЯТТЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ЗБЕРЕЖЕННЯ ОХОРОННИХ ЗОН (У РАЗІ ПОТРЕБИ):
• ЗОНИ ПРИАЕРОДРОМНОЇ ТЕРИТОРІЇ
• ЗОНИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНИХ ПРОДУКТОПРОВОДІВ
• ЗАБОРОННИХ ЗОН ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
• САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ
• ПРИРОДООХОРОННОЇ ЗОНИ
• ЗОН ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 2 КЛАСУ
• ОХОРОННОЇ ЗОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
• ЗОНИ ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ МІСТ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

219.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЙНЯТТЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
• ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОБ’ЄКТАМИ БЛАГОУСТРОЮ:
• ДИТЯЧИМИ МАЙДАНЧИКАМИ
• ЗОНАМИ ВІДПОЧИНКУ
• ПАРКУВАЛЬНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ
• ОБМЕЖЕННЯ ВИСОТИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

220.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЙНЯТТЯ (ЗАКІНЧЕННЯ)
• ЧИННІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ/СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ ТА ЇЇ/ЙОГО
ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСУ НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
• ЧИННІСТЬ СЕРТИФІКАТА АРХІТЕКТОРА ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСУ НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТА
БУДІВНИЦТВА (СС2 ЧИ СС3) (У РАЗІ ПОТРЕБИ)
• ЧИННІСТЬ СЕРТИФІКАТА ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСУ
НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (СС2 ЧИ СС3) (У РАЗІ ПОТРЕБИ)
• ЧИННІСТЬ СЕРТИФІКАТА ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСУ
НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (СС2 ЧИ СС3)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

221.

ОГЛЯД ОБ’ЄКТУ ПЕРЕД ПРИЙНЯТТЯМ
• ОГЛЯД Є ФОРМОЮ КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ:
• «ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) - ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ФОРМІ ПЕРЕВІРОК, РЕВІЗІЙ, ОГЛЯДІВ, ОБСТЕЖЕНЬ ТА В ІНШИХ ФОРМАХ,
ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ; {АБЗАЦ ТРЕТІЙ СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»}
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

222.

ЧЕК ЛИСТ ДАБІ ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА СТАДІЇ “РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ” АБО “РОБОЧИЙ ПРОЕКТ”, ЯКЩО
РОЗРОБЛЕННЯ В ОДНУ СТАДІЮ
• ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
• ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБІТ/ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА*
• ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ РОБІТ
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ МОНТАЖНИХ СТИКІВ І ВУЗЛІВ**
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

223.

ЧЕК ЛИСТ ДАБІ ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ З’ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ З КОНТРОЛЬОВАНИМ
НАТЯГОМ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ РОБІТ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ З АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАНУРЕННЯ (ЗАБИВКИ) ПАЛЬ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ**
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

224.

ЧЕК ЛИСТ ДАБІ ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ВІБРОЗАНУРЕННЯ ПАЛЬ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ ШПУНТОВОЇ ОГОРОЖІ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ БЕТОННИХ РОБІТ**
• ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ АРМАТУРНИХ РОБІТ**
• ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
• ЖУРНАЛ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА УСТАТКУВАННЯ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

225.

ЧЕК ЛИСТ ДАБІ ПЕРЕВІРКИ ДОСТУПНОСТІ ОБ’ЄКТА
• ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ДОСТУПНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТА ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП:
• ЗОВНІШНІ СХОДИ
• ЗОВНІШНІ ПАНДУСИ
• ПАРКУВАЛЬНІ МІСЦЯ
• ВХОДИ І ШЛЯХИ РУХУ ДО БУДІВЕЛЬ
• ШЛЯХИ РУХУ
• СХОДИ ВНУТРІШНІ
• ТАКТИЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
• ТАКТИЛЬНІ СМУГИ
• ТАКТИЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОКАЖЧИКИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

226.

ЧЕК ЛИСТ ВІДПОВІДНОСТІ ОБ’ЄКТА
• ДАНІ ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТА ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОКАЗНИКА
• ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

227.

ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ І БЛАГОУСТРІЙ НА ПЕРІОД
ВОЄННОГО СТАНУ
• УПЕРИОД ВОЄННОГО СТАНУ ТА 3 МІСЯЦІ ПО НЬОМУ ПРИ
ПРИЙНЯТТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ МОЖНА ПЕРЕНОСИТИ
ВИКОНАННЯ ЦИХ РОБІТ У БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РОКУ!
• У ДЕКЛАРАЦІЇ ЧИ АКТІ ГОТОВНОСТІ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ МЕЖЕВА
ДАТА ВИКОНАННЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ РОБІТ!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

228.

ОГЛЯД ОБ’ЄКТУ ПЕРЕД ПРИЙНЯТТЯМ
ОГЛЯД Є ФОРМОЮ КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ:
«ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) - ПЛАНОВІ ТА
ПОЗАПЛАНОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ФОРМІ ПЕРЕВІРОК,
РЕВІЗІЙ, ОГЛЯДІВ, ОБСТЕЖЕНЬ ТА В ІНШИХ ФОРМАХ, ВИЗНАЧЕНИХ
ЗАКОНОМ;
(АБЗАЦ ТРЕТІЙ СТАТТІ 1 ЗУ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

229.

ВИКЛЮЧНИЙ ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ОГЛЯДУ ОБ’ЄКТА
ПЕРЕД ПРИЙНЯТТЯМ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ
(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ’ЄКТІВ ІЗ СЕРЕДНІМИ (СС2) ТА ЗНАЧНИМИ (СС3) НАСЛІДКАМИ, ОРГАН
ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗДІЙСНЮЄ ОГЛЯД ОБ’ЄКТА У ТАКИХ ВИПАДКАХ:
ВІДНЕСЕННЯ ЗАМОВНИКА ДО ВИСОКОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ ЗГІДНО З КРИТЕРІЯМИ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ
ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ, ЗАТВЕРДЖЕНИМИ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 31 ЖОВТНЯ 2018 Р. № 899 (ОФІЦІЙНИЙ
ВІСНИК УКРАЇНИ, 2018 Р., № 88, СТ. 2919);
ВІДСУТНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА, ЯКІ МАЮТЬ МІСТИТИСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ НА МОМЕНТ
ПОДАННЯ ЗАВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОБ’ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.
ПІД ЧАС ТАКОГО ОГЛЯДУ ПОСАДОВА ОСОБА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З’ЯСОВУЄ
НАЯВНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ОБСЯЗІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ДЕРЖАВНИМИ БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ, ТА
МАТЕРІАЛІВ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ 9-1 ДО ЦЬОГО ПОРЯДКУ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЮЄ ФОТО- ТА
ВІДЕОФІКСАЦІЮ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

230.

АДМІНІСТРАТІВНЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ «ДОЗВІЛЬНОГО»
ОРГАНУ ПОСТАНОВА КМУ №303
ВІД 29 БЕРЕЗНЯ 2021
• ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ’ЄКТІВ ДОПОВНЕННО ПОЛОЖЕННЯМИ ПРО ТЕ, ЩО РІШЕННЯ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОГО
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ
ПРО
ВИДАЧУ/РЕЄСТРАЦІЮ
АБО
АНУЛЮВАННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО
ВИКОНАННЯ
ПІДГОТОВЧИХ/БУДІВЕЛЬНИХ
РОБІТ,
ДОЗВОЛУ
НА
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ’ЄКТА
ДО
ЕКСПЛУАТАЦИЇ,
СЕРТИФІКАТУ
ГОТОВНОСТІ
ОБ’ЄКТА
ДО
ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОЖЕ БУТИ РОЗГЛЯНУТО ДІАМ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ (БЕЗ
ПРАВА ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ) АБО ОСКАРЖЕНО ДО СУДУ».
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

231.

ЯКИЙ ОРГАН РОЗГЛЯДАЄ СКАРГИ ТА ЗА ЯКИЙ ЧАС?
ДІАМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗГЛЯД СКАРГИ НА РІШЕННЯ ПРО
ВИДАЧУ/РЕЄСТРАЦІЮ АБО АНУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНОГО
ДОКУМЕНТА У СТРОК, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 20 РОБОЧИХ ДНІВ З
ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ СКАРГИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

232.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГИ ЗА ПОРЯДКОМ
• РОЗГЛЯД СКАРГИ НА РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ АБО АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В
ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ ПРОВОДИТЬСЯ У ПРИСУТНОСТІ ЗАМОВНИКА АБО ЙОГО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ.
• ДІАМ ПОВІДОМЛЯЄ ЗАМОВНИКА НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА П’ЯТЬ РОБОЧИХ ДНІВ ПРО ДАТУ, ЧАС І МІСЦЕ РОЗГЛЯДУ
ВІДПОВІДНОЇ СКАРГИ РЕКОМЕНДОВАНИМ ЛИСТОМ З ОПИСОМ ВКЛАДЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО
ВРУЧЕННЯ.
• СКАРГА МОЖЕ БУТИ РОЗГЛЯНУТА ДІАМ БЕЗ УЧАСТІ ЗАМОВНИКА АБО ЙОГО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ У РАЗІ
ПОВТОРНОЇ НЕЯВКИ АБО ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ ВІД УЧАСТІ У РОЗГЛЯДІ.
• ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ДІАМ ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ СКАРГИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО
ПОВТОРНОГО РОЗГЛЯДУ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПОДАНИХ
ЗАМОВНИКОМ ДОКУМЕНТІВ АБО ПРО ВІДМОВУ В ЗАДОВОЛЕННІ СКАРГИ.
• ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ ДІАМ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОБОЧИХ ДНІВ ПОВІДОМЛЯЄ ЗАМОВНИКА ТА
ВІДПОВІДНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

233.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ
РОБІТ
З 20 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ ТА З ОСОБЛИВОСТЯМИ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

234.

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
• ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ АНАЛОГІЧНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ
ЗНАХОДИТЬСЯ У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
ВНЕСЕНИЙ У ЛЮТОМУ 2020 РОКУ!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

235.

ЧИННІСТЬ НАЯВНИХ ЛІЦЕНЗІЙ
• УСІ ЛІЦЕНЗІЇ, ЯКІ БУЛИ ЧИННІ НА 02.07.2015 Є
БЕЗСТРОКОВИМИ!
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

236.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗА ВОЄННОГО СТАНУ
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ
ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРТАЛ ДІЯ, ОКРІМ ТОГО ФІЗИЧНІ ОСОБИ
ПІДПРИЄМЦІ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

237.

ЧИННІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
З МОМЕНТУ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ДО МОМЕНТУ
СПЛИНУ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВОЄННОГО
СТАНУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

238.

ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕКЛАРУЄ, ЩО ОЗНАЙОМЛЕНИЙ З ВИМОГАМИ
ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЛІЦЕНЗУВАННЮ,
ОТРИМАННЮ ДОКУМЕНТА ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ІНШОГО РЕЗУЛЬТАТУ
НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОСЛУГИ, НА ЗАМІНУ ЯКОГО ПОДАНА ДЕКЛАРАЦІЯ, ТА
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЇХ ВИКОНУВАТИ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

239.

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ КОНТРОЛЬ ТА
НАГЛЯД
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

240.

ЗАКОНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ
1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) В СФЕРІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
2. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

241.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)
ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНИХ ЗАКОНОМ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ, ДЕРЖАВНИХ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ДАЛІ - ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)) В
МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ
ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА, ЗОКРЕМА НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ,
ДОПУСТИМОГО РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

242.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ
(КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОМІРНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ У РАЗІ, ЯКЩО НОРМА ЗАКОНУ ЧИ ІНШОГО
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА, ВИДАНОГО НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ, АБО
ЯКЩО НОРМИ РІЗНИХ ЗАКОНІВ ЧИ РІЗНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ ДОПУСКАЮТЬ НЕОДНОЗНАЧНЕ (МНОЖИННЕ) ТРАКТУВАННЯ ПРАВ
ТА ОБОВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА/АБО ПОВНОВАЖЕНЬ
ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

243.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ
(КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У РАЗІ ЯКЩО НОРМА ЗАКОНУ ЧИ ІНШОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА,
ВИДАНОГО НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ, АБО ЯКЩО НОРМИ РІЗНИХ ЗАКОНІВ ЧИ
РІЗНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДОПУСКАЮТЬ НЕОДНОЗНАЧНЕ
(МНОЖИННЕ) ТРАКТУВАННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
АБО ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ), ТАКА
НОРМА ТРАКТУЄТЬСЯ В ІНТЕРЕСАХ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

244.

СТАТТЯ 2 ЗУ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАХОДИ
КОНТРОЛЮ
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
(НАГЛЯДУ) ... У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЦИМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ З
УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНАМИ У
ВІДПОВІДНИХ СФЕРАХ ТА МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ....
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

245.

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ
НАГЛЯД
СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ДОТРИМАННЯ
УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХІТЕКТУРИ, ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ … РАД З
ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ, ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ,
ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ ПІД ЧАС
ПРОВАДЖЕННЯ НИМИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
КОНТРОЛЬ
СУКУПНІСТЬ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА
ДОТРИМАННЯ ЗАМОВНИКАМИ,
ПРОЕКТУВАЛЬНИКАМИ, ПІДРЯДНИКАМИ ТА
ЕКСПЕРТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

246.

МІСЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА
МІСЦЕМ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ
АБО
ЙОГО
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, АБО У ПРИМІЩЕННІ
ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО
НАГЛЯДУ
(КОНТРОЛЮ)
У
ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ. (АБЗАЦ ПЕРШИЙ
ЧАСТИНИ ДРУГОЇ СТАТТІ 4 ЗУ ПОЗНДКВСГД)
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

247.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНУ НАГЛЯДУ
• ПЕРЕВІРЯЮТЬ ЗАКОННІСТЬ РІШЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРИЙНЯТИХ ОБ’ЄКТАМИ НАГЛЯДУ;
• ВИТРЕБОВУЮТЬ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ПРЕДМЕТА НАГЛЯДУ, ОДЕРЖУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ З АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ДОВІДКОВИХ
СИСТЕМ, РЕЄСТРІВ ТА БАЗ ДАНИХ, СТВОРЕНИХ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ;
• МАЮТЬ ПРАВО БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ДО МІСЦЬ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ, ПРИМІЩЕНЬ, ДОКУМЕНТІВ ТА
МАТЕРІАЛІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ;
• ВИМАГАЮТЬ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК У
РАЗІ НАЯВНОСТІ ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ;
• ЗАЛУЧАЮТЬ У РАЗІ ПОТРЕБИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ,
КОНТРОЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ;
• ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВІДОМОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

248.

ГОЛОВНІ ІНСПЕКТОРИ БУДІВЕЛЬНОГО
НАГЛЯДУ МАЮТЬ ПРАВО
• ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ОБ’ЄКТАМИ НАГЛЯДУ, ЯКІ
ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, З ПОДАЛЬШИМ
ОПРИЛЮДНЕННЯМ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОРТАЛІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ; (АБЗАЦ СЬОМИЙ ЧАСТИНИ ЧЕТВЕРТОЇ
СТАТТІ 41-1 ЗУ ПРМД)
• 7) ЗУПИНЯТИ ДІЮ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ОБ’ЄКТАМИ НАГЛЯДУ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ЗАКОНОМ
ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КРІМ
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ), З
ОДНОЧАСНИМ ПОДАННЯМ ПОЗОВУ ДО СУДУ ПРО СКАСУВАННЯ ТАКОГО РІШЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИМ
ОПРИЛЮДНЕННЯМ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОРТАЛІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ. (ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА СТАТТІ 41-1 ЗУ
ПРМД)
• ЗУПИНЕННЯ ДІЇ РІШЕННЯ ОБ’ЄКТА НАГЛЯДУ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ЗУПИНЕННЯ ДО НАБРАННЯ ЗАКОННОЇ СИЛИ
СУДОВИМ РІШЕННЯМ ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ТА/АБО БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ПРАВО НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ
ВИНИКЛО НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ, ЯКЕ ЗУПИНЕНО.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

249.

КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
ПРОВОДИТЬСЯ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ І УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ДОПУЩЕНИХ ПІД ЧАС
ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ…
ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ ВИЇЗДУ НА ОБ’ЄКТ НАГЛЯДУ…
НЕ ПОТРЕБУЄ ВИДАННЯ НАКАЗУ…
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

250.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
• ПРОВОДИТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ТА З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ СВОЄЧАСНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ,
ПОВНОТИ ДАНИХ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ОБ’ЄКТІВ НАГЛЯДУ, СКЛАДЕНИХ ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ НИМИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ…
• ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ ВИЇЗДУ НА ОБ’ЄКТ НАГЛЯДУ…
• НЕ ПОТРЕБУЄ ВИДАННЯ НАКАЗУ…
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

251.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ПОЧАТОК
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
ЮРИДИЧНИМ ФАКТОМ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ
РОБІТ Є ВНЕСЕННЯ ПЕРШОГО ЗАПИСУ ПРО
ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У
ЗАГАЛЬНОМУ ЖУРНАЛІ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

252.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ЗАКІНЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
ЮРИДИЧНИМ ФАКТОМ ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
РОБІТ Є ВНЕСЕННЯ ОСТАННЬОГО ЗАПИСУ ПРО
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У ЗАГАЛЬНОМУ
ЖУРНАЛІ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

253.

ЩО ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕВІРЦІ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ?
(ПОСТАНОВА КМУ №303 ВІД 29 БЕРЕЗНЯ 2021)
4-1. ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕВІРЦІ ПІДЛЯГАЄ:
ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, НАВЕДЕНИХ У ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ДЕКЛАРАЦІЯХ
ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ, - КОЛИ ТАКИЙ НАГЛЯД Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗГІДНО ІЗ
ЗАКОНОДАВСТВОМ;
ПЕРЕДАЧА ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ, РОЗРОБЛЕНОЇ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА, МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ,
СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ ВОДИ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, А
ТАКОЖ ЗАНИЖЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ’ЄКТА;
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ЯКІ НЕ ПРИЙНЯТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ;
ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ВІДПОВІДНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
СЕРТИФІКАТА - У ВИПАДКАХ, КОЛИ ТАКИЙ СЕРТИФІКАТ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

254.

ПРОДОВЖЕННЯ.....
ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ВИКОНАВЦЕМ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ, БЕЗ ОТРИМАННЯ
В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТА - У ВИПАДКАХ, КОЛИ ТАКИЙ СЕРТИФІКАТ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗГІДНО ІЗ
ЗАКОНОДАВСТВОМ;
ПОДАННЯ ЗАМОВНИКОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ, ЗМІНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПІДРЯДНИКА ЧИ ПІДРЯДНИКА, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО І ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ВИКОНАВЦІВ РОБІТ, А ТАКОЖ ПРО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ - ЯКЩО ПОДАННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ;
ЗАСТОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ДЕРЖАВНИМ НОРМАМ, СТАНДАРТАМ,
ТЕХНІЧНИМ УМОВАМ, ПРОЕКТНИМ РІШЕННЯМ, А ТАКОЖ ТИХ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА ПОВИННА БУТИ
СКЛАДЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ;
ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ;
ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЩОДО ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА;
ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

255.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРОК
• ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ОБСЯГ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ
МІСТОБУДУВАННЯ НА ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО
З КРИТЕРІЯМИ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ, ЗАТВЕРДЖЕНИМИ
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 31 ЖОВТНЯ 2018 Р. № 899
(ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ, 2018 Р., № 88, СТ. 2919).
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

256.

КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ
• КЛАС НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД;
• ДОТРИМАННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У
СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
• СТРУКТУРА (СКЛАД) ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

257.

ШКАЛА РИЗИКОВОСТІ ДЛЯ ПЕРЕВІРОК
• ВІД 41 ДО 100 БАЛІВ - ДО ВИСОКОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ;
• ВІД 21 ДО 40 БАЛІВ - ДО СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ;
• ВІД 0 ДО 20 БАЛІВ - ДО НЕЗНАЧНОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

258.

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ
• З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ РИЗИКУ - НЕ ЧАСТІШЕ НІЖ ОДИН РАЗ НА ДВА РОКИ;
• З СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ РИЗИКУ - НЕ ЧАСТІШЕ НІЖ ОДИН РАЗ НА ТРИ РОКИ;
• З НЕЗНАЧНИМ СТУПЕНЕМ РИЗИКУ - НЕ ЧАСТІШЕ НІЖ ОДИН РАЗ НА П’ЯТЬ РОКІВ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

259.

ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРОК ВІДПОВІДНО ДО КЛАСУ
НАСЛІДКІВ
• ПЕРЕВІРКИ НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ З УРАХУВАННЯМ КЛАСУ
НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, А САМЕ:
• ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІЗ НЕЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ СС1 - ВІДПОВІДНІСТЬ ВИХІДНИМ ДАНИМ І БУДІВЕЛЬНИМ НОРМАМ З
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ;
• ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІЗ СЕРЕДНІМИ НАСЛІДКАМИ СС2 - ВІДПОВІДНІСТЬ ВИХІДНИМ ДАНИМ І БУДІВЕЛЬНИМ НОРМАМ З
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА
КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА, ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ;
• ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІЗ ЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ СС3 - ВІДПОВІДНІСТЬ ВИХІДНИМ ДАНИМ І БУДІВЕЛЬНИМ НОРМАМ З
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА
КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА, ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЯКОСТІ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, НАЯВНОСТІ ПАРКОМІСЦЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАТВЕРДЖЕНОЮ ПРОЕКТНОЮ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

260.

ЩО ФОРМУЄ ПЕРЕЛІК ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК?
• ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ
ПЕРЕВІРЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОЇ
ПЕРЕВІРКИ СУБ’ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ,
ФОРМУЄТЬСЯ ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ
ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
ТА ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ В НАКАЗІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРЕВІРКИ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

261.

ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОЇ
ПЕРЕВІРКИ ЗА ПОСТАНОВОЮ КМ УКРАЇНИ:
ПОДАННЯ СУБ’ЄКТОМ МІСТОБУДУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА АБО БУДІВЕЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ЗА ЙОГО БАЖАННЯМ;
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ДАНИХ, НАВЕДЕНИХ У ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ
РОБІТ, ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПРОТЯГОМ
ТРЬОХ МІСЯЦІВ З ДНЯ ПОДАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ;
ВИЯВЛЕННЯ ФАКТУ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА;
ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ СУБ’ЄКТОМ МІСТОБУДУВАННЯ ВИМОГ ПРИПИСІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ;
ВИМОГА ГОЛОВНОГО ІНСПЕКТОРА БУДІВЕЛЬНОГО НАГЛЯДУ ДІАМ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗА НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ЗАКОНОМ;
ЗВЕРНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРО ПОРУШЕННЯ СУБ’ЄКТОМ МІСТОБУДУВАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
ВИМОГА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, СКЛАДЕНА НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

262.

ПІДСТАВИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ (ПОЧАТОК)
ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ Є:
ПОДАННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ ДО ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
(КОНТРОЛЮ) ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ЙОГО БАЖАННЯМ;
ВИЯВЛЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕДОСТОВІРНОСТІ ДАНИХ, ЗАЯВЛЕНИХ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ДОКУМЕНТІ
ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЗВІТНОСТІ, КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ З ДНЯ ПЕРВИННОГО
ПОДАННЯ ПОВТОРНО ПОДАВ ТАКИЙ ДОКУМЕНТ З УТОЧНЕНИМИ ДОСТОВІРНИМИ ДАНИМИ АБО ЯКЩО НЕДОСТОВІРНІСТЬ
ДАНИХ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ОЧЕВИДНОЇ ОПИСКИ ЧИ АРИФМЕТИЧНОЇ ПОМИЛКИ, ЯКА НЕ ВПЛИВАЄ НА ЗМІСТ ПОДАНОЇ
ЗВІТНОСТІ. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ПОМИЛКИ У ДОКУМЕНТІ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ВІН УПРОДОВЖ ДЕСЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПОВІДОМИТИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРО
НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ВИПРАВЛЕННЯ У СТРОК ДО П’ЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ З ДНЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ. НЕВИПРАВЛЕННЯ
ПОМИЛКИ У ВСТАНОВЛЕНИЙ СТРОК Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОГО ЗАХОДУ;
ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ АБО ІНШИХ РОЗПОРЯДЧИХ
ДОКУМЕНТІВ ЩОДО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИДАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ
ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХОДУ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ);
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

263.

ПІДСТАВИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ
(ПРОДОВЖЕННЯ)
ЗВЕРНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ) ПРО ПОРУШЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО ШКОДУ ЇЇ (ЇХНІМ) ПРАВАМ,
ЗАКОННИМ ІНТЕРЕСАМ, ЖИТТЮ ЧИ ЗДОРОВ’Ю, НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ЧИ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ, З
ДОДАВАННЯМ ДОКУМЕНТІВ ЧИ ЇХ КОПІЙ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ТАКІ ПОРУШЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ). ПОЗАПЛАНОВИЙ
ЗАХІД У ТАКОМУ РАЗІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА НАЯВНІСТЮ
ПОГОДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ), АБО ВІДПОВІДНОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ.
У ТАКОМУ РАЗІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)
ПОСАДОВІ ОСОБИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПРЕД’ЯВИТИ
КЕРІВНИКУ ЧИ УПОВНОВАЖЕНІЙ ОСОБІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЇЇ ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ, ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ - ПІДПРИЄМЦЮ АБО УПОВНОВАЖЕНІЙ НИМ ОСОБІ, КРІМ ДОКУМЕНТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМ
ЗАКОНОМ, ДОДАТКОВО КОПІЮ ПОГОДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ
ПОЛІТИКУ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ), АБО ВІДПОВІДНОГО ДЕРЖАВНОГО
КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ НА ПРОВЕДЕННЯ ТАКОЇ ПЕРЕВІРКИ. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЮТЬ ПРАВО НЕ
ДОПУСКАТИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДО ЗДІЙСНЕННЯ
ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ), ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРЕД’ЯВИЛИ ДОКУМЕНТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ АБЗАЦОМ;
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

264.

ПІДСТАВИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ
(ПРОДОВЖЕННЯ)
• НЕПОДАННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ДВА
ЗВІТНІ ПЕРІОДИ ПІДРЯД БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН АБО БЕЗ НАДАННЯ ПИСЬМОВИХ ПОЯСНЕНЬ
ПРО ПРИЧИНИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЛИ ПОДАННЮ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ;
• ДОРУЧЕННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ПРО ПЕРЕВІРКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У
ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИЯВЛЕНИМИ СИСТЕМНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА/АБО
НАСТАННЯМ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ЗНАЧНИЙ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ПРАВА, ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ,
ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ;
• НАСТАННЯ АВАРІЇ, СМЕРТІ ПОТЕРПІЛОГО ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ АБО
ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО БУЛО ПОВ’ЯЗАНО З ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

265.

ГАРАНТІЇ ЗА ЗАКОНОМ!
• ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОГО ЗАХОДУ З’ЯСОВУЮТЬСЯ ЛИШЕ ТІ
ПИТАННЯ, НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ЯКИХ СТАЛА ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
ЦЬОГО ЗАХОДУ, З ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЦИХ ПИТАНЬ У ПОСВІДЧЕННІ
(НАПРАВЛЕННІ) НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ).
• ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПОДАЛИ БЕЗПІДСТАВНЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ
СУБ’ЄКТОМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА,
НЕСУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
ПЕРЕДБАЧЕНУ
ЗАКОНОМ.
ПОВТОРНЕ
ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ТИМ САМИМ
ФАКТОМ (ФАКТАМИ), ЩО БУВ (БУЛИ) ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНОГО
ПОЗАПЛАНОВОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ), ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.

266.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИ ВРУЧЕННЯ
МАТЕРІАЛИ ПЕРЕВІРОК ВВАЖАЮТЬСЯ
ВРУЧЕНИМИ СУБ’ЄКТУ МІСТОБУДУВАННЯ З
МОМЕНТУ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В
ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ.
Д ІЛОВИЙ КЛУ Б
www.dku.in.ua
+38 (067) 506 80 61
+38 (095) 271 45 90
БУДІВНИЦТВО 2023!
|
https://dku.in.ua/SRD
РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ. Триєдині проекти №5655, №5656, №5877.
ДІАМ, ОДАБК, ОМС. ДБН. Дозвільна система. Введення в експлуатацію.
English     Русский Правила