Методи й форми навчання математики в початковій школі
Методи навчання математики
Сучасні навчальні технології у навчанні математики в початковій школі
Проблемне навчання
Технологія диференційованого навчання
Інтерактивна технологія
Ігорова технологія
Модель уроку за умови його побудови за різними навчальними технологіями.
10.71M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Методи й форми навчання математики в початковій школі

1. Методи й форми навчання математики в початковій школі

2.

Форми навчання
математики:
урок
позаурочна робота
(математичний гурток,
індивідуальні заняття, навчальний
проект, екскурсії тощо).

3. Методи навчання математики

пояснювально-ілюстративні
репродуктивні
проблемного викладу
частково-пошукові
дослідницькі
• Згідно класифікації за характером
пізнавальної діяльності (за І. Лернером
і М. Скаткіним)

4. Сучасні навчальні технології у навчанні математики в початковій школі

5.

розвивального
навчання
диференційованого навчання
ігрова
Технології
проблемного
навчання
інтерактивна
проектна

6. Проблемне навчання

Створення і
розв’язування
проблемної
ситуації
Урок в 1-му класі.
Тема “ Додавання і
віднімання на
підставі нумерації “.

7. Технологія диференційованого навчання

Диференціація за
мірою складності
завдань
Урок в 1-му класі. Тема “Додавання і
віднімання двоцифрових чисел.
Розв’язування задач”
Диференційована
робота за сходинками
складності
Урок в 1-му класі. Тема “ Додавання і
віднімання двоцифрових чисел.
Розв’язування задач”
Індивідуальна робота.
(Диференційована
робота над задачею)
Урок в 1-му класі. Тема “ Додавання і
віднімання двоцифрових чисел.
Розв’язування задач. Повторення”

8. Інтерактивна технологія

Робота в парах
Урок в 2-му класі. Тема “Запис
розв'язання задачі виразом”
Урок в 2-му класі. Тема “Складена
задача”
Мікрофон
Урок в 1-му класі. Тема “
Додавання і віднімання
двоцифрових чисел. Повторення ”

9. Ігорова технологія

Урок в 1-му класі. Тема “Додавання і віднімання
двоцифрових чисел. Розв’язування задач“
Урок в 2-му класі. Тема “Запис розв'язання задачі
виразом”

10. Модель уроку за умови його побудови за різними навчальними технологіями.

11.

Мотивація
навчальнопізнавальної
діяльності
Спонукання дитини до активної роботи, складання
плану роботи, обговорення шляхів
Стимулювання зацікавленості учнів у опануванні
нового змісту
Актуалізація
опорних знань та
способів дії
Повторення знань та вмінь, які є базою для
сприйняття нового навчального матеріалу
Повторення знань та вмінь, які є базою для
виконання нової дії
Створення проблемної ситуації
Формування
нових знань та
способів дії
Закріплення
формування
вмінь та навичок
Рефлексія
навчальнопізнавальної
діяльності учнів
Розв'язування проблемної ситуації
Формулювання орієнтувальної основи дії
Первинне закріплення
Формування вмінь і навичок у вивченні дії
Безперервне повторення
Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу
Підведення підсумку уроку
Організація рефлексії діяльності
Визначення внеску уроку в розвиток дитини
English     Русский Правила