Методична система навчання математики учнів початкових класів
Проблемні питання
План
Методична система навчання учнів математики
Рефлексія
Література
Дякую за увагу!
10.61M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Методична система навчання математики учнів початкових класів

1. Методична система навчання математики учнів початкових класів

Зміст лекції: доктор пед. наук
Скворцова Світлана Олексіївна
Технічна підтримка: Гаран Марина Сергіївна

2. Проблемні питання

Чому вчителю початкових класів
потрібно знати методику навчання Чому важливо, передусім, вивчити
математики? Може достатньо знань з нормативне забезпечення початкової
дидактики та психології?
освіти?
У чому полягають цілі і завдання
навчання математики? Якими
документами вони визначаються?
Чому виділено саме такий зміст
навчання математики молодших
школярів?
Що є основним засобом навчанн
математики? Підручники яких
авторських колективів є чинним
Що варто враховувати, добираючи на сучасному етапі розвитку
початкової школи?
методи
навчання
для
певного
уроку?
Які навчальні технології
переважно застосовуються у
навчанні математики?

3. План

1.
• Методика навчання
навчальний предмет.
2.
• Цілі і завдання навчання математики в початковій школі
за новою редакцією Державного стандарту загальної
початкової освіти (2011 рік).
3.
• Зміст навчання математики в початковій школі. Нова
навчальна програма для 1- 4 класів (2011 рік).
4.
• Методи й форми навчання математики в початковій
школі. Сучасні навчальні технології у навчанні
математики в початковій школі. Модель уроку за умови
його побудови за різними навчальними технологіями.
5.
• Засоби
математики
як
наука
і
як
навчання математики в початковій школі.

4. Методична система навчання учнів математики

Мета
навчання
Засоби
навчання
Форми
навчання
Зміст
навчання
Технології
(методи)
навчання

5.

Мета навчання:
формування предметної математичної
і
ключових
компетентностей,
необхідних для самореалізації учнів у
швидкозмінному світі.

6.

Зміст навчання:
числа, дії з числами;
математичні вирази, рівності, нерівності;
величини;
просторові відношення, геометричні фігури;
сюжетні задачі;
робота з даними.

7.

Технології навчання:
розвивального навчання;
диференційованого навчання;
проблемного навчання
проектна;
інтерактивна;
ігрова.

8.

Форми навчання:
урок;
позаурочна робота (математичний гурток,
індивідуальні заняття, навчальний проект,
екскурсії тощо).

9.

Засоби навчання:
матеріальні (підручник, зошит з друкованою
основою; навчальний зошит; дидактичний посібник;
наочний посібник);
інформаційні
(презентації
до
уроків;
мультимедійний підручник; відео уроки; відео
наочність; діагностичні та контрольні тести;
навчальні програми для дітей, програми - тренажери;
навчальні мультфільми);
технічні (мультимедійний проектор; інтерактивна
дошка; комп'ютер).

10. Рефлексія

У чому Ви
Про що ще добре
Ви хотіли б розібралися?
дізнатися?
Яка
інформація
була
Про що Ви цікавою
дізналися найбільшою
мірою?
сьогодні
на лекції?
Над чим ще
слід
попрацювати?
Чи задоволені Ви своєю
роботою на лекції?

11. Література

Коваль
Л.В.,
Скворцова
С.О.
Методика навчання
математики: теорія і
практика: Підручник
для студентів
за
спеціальністю
6.010100 „Початкове
навчання”, освітньокваліфікаційного
рівня „бакалавр” –
Харків: ЧП «ПринтЛідер», 2011. – 414
с. – С. 8 – 49.
Богданович М.В.,
Козак М.В., Король
Я.А.
Методика
викладання
математики
в
початкових класах:
Навч. пос. — К.:
А.С.К., 1988. —352
с. – С. 5-47.
Державний
стандарт початкової
загальної освіти //
Початкова школа. –
2011. – №7. – С. 118.
Навчальні
програми
для
загальноосвітніх
навчальних закладів.
1 – 4 класи. – К. :
Видавничий
дім
«Освіта», 2011. –
392 с. – С. 138 – 170.
English     Русский Правила