917.28K
Категория: ПравоПраво

Дипломатиялық құқық

1.

Дипломатиялық
құқық
Орындаған
Оқу тобы: Ю-21-3
Арыстанова Марлена

2.

Дипломатиялық құқық Еуропа мемлекеттерінде тұрақты
дипломатиялық өкілдіктер құрыла бастағанда, яғни XVI – XVIII ғғ.
Белсенді түрде дами түсті.
Тұрақты консулдар институты Ежелгі Грекияда пайда болып, ол
орта ғасырларда белсенді түрде дамыған және алғашқы консулдық
құқық ережелерінің дүниеге келуіне негіз болды.
Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін дипломатиялық және консулдық құқық негізінен жай
ережелерден және мынадай халықаралық келісімдерден құралады: 1815 ж. Вена Когресінде
қабылданған Вена регламенті, ол дипломатиялық өккілдіктер сыныбынан бекітті; 1911 ж.
Консулдық функцилар туралы Каракас Ковенциясы; 1928 ж. Дипломатиялық шенеуніктер
туралы Гавана Конвенциясы;
Дипломат”, “дипломатия” терминдері грек- латынның “дипломат” сөзінен шықты. Солай көне
елшілер үшін (қуғыншыны, қонақтарды, және басқаларды) олардың өкілеттіктерін бекіткен, сенім
грамотасының қызметін атқарған, қосарланған металл тақтайды атайтын.

3.

ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ДЕГЕНIМIЗ-ОЛ,
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСТЫ
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРIН
АНЫҚТАЙТЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖИЫНТЫҚ
НОРМАСЫН АЙТАДЫ.
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚҰЫҚТЫҢМАҢЫЗЫ МЫНАДАН ТҰРАДЫ: 1.МIНДЕТТI ТҮРДЕ
МЕМЛЕКЕТТIҢ СЫРТҚЫ IСТЕРIМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ; 2.МЕМЛЕКЕТ АРАЛЫҚ
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ РЕТЕЙТIН БОЛАДЫ;E

4.

Дипломатия дегенiмiз-ол, мемлекеттiң сыртқы
саясатының мақсаты мен мiндетiн жүзеге
асыратын мемлекеттiң қызметiн айтады
Дипломатияның негiзгi нысандары:
Екi жақты және Көпжақты дипломатиялар
Екi жақты дипломатия дегенiмiзол, екi мемлекет арасында
дипломатиялық қызметтiң және
ресми түрде орнатылуы мен
сенiм граматасын тапсыру
арқылы жасалатын мемлекеттер
арасындағы ресми қызметтi
айтады.
Көп жақты дипломатия дегенiмiз-ол,
бiрнеше мемлекеттердiң бiрiгуi
нәтижесiнде және әр-алуан мәселенi
шешу, мақсатты көздеу үшiн жасалатын
мемлекеттердiң ресми iс-шараларын
айтады. Белгiлi бiр мақсата жету үшiн
бiрнеше мемлекеттер бiрiгiп өздерiнiнң
көздеген ортақ мақсатына жету
болады.

5.

Елшiлiктер дегенiмiз-ол, дипломатия қызметiн шет
мемлекеттердгi сыртқы iстер мәселесiн шешетiн және
реттейтiн мемлекеттi сол келген мемлекет алдына
табыстырушы органды айтады.
Елшiлiктер-ол, белгiлi бiр мемлекеттiң сол келген мемлекет алдынағы
өзiн табыстырушы мемлекеттiң ресми өкiлi болып табылады.Мысалы
ҚР елшiсi, бөтен мемлекетке келген кезде (мысалы АҚШ) сол АҚШ
алдында ҚР табыстыратын болады. Елшiлiктер келген
мемлекеттердегi ең бiрiншi жергiлiктi органдарымен ресми түрде
байланыста болады. Оның iшiнде: сыртқы iстер министрлiгiмен, Ел
басшысымен, Үкiметпен және басқа да ресми мемлекеттiк
оргадарымен қарым-қатынас жасайды.
Миссиялар дегенiмiз-ол, екiншi сыныптың өкiлдерiн айтады.

6.

Арнайы миссиялар дегенiмiз –ол, шетелдегi белгiлi бiр
мәселенi шешу жөнiндегi уақытша органды айтады.
Арнайы миссиалардың түрлерi мынадай болады:
1.Сауда миссиялары;
2.Қаржы мәселесi жөнiндегi миссиялары;
3.Денсаулық сақтау және қорғау жөнiндегi миссиялар;
4.Әскери жөнiндегi миссиялар;
5.Экономикалық қарым-қатынас жасау туралы миссиялар.

7.

а
ғ
з
ы
ң
ы
р
а
л
р
а
з
а
Н
!
т
е
е
м
х
а
р
English     Русский Правила