№2 кесте
4.76M
Категория: ХимияХимия

Азот қышқылы

1.

Азот
қышқылы

2.

МАЗМҰНЫ:
•Құрылысы
•Алу жолы. Зертханалық жолмен.
•Өнеркәсіптік жолмен
•Физикалық қасиеттері
•Химиялық қасиеттері. Басқа
қышқылдармен ұқсастығы
•Химиялық қасиеттері. Өзіндік
ерекшеліктері.
•№2 кесте
•Ескерту

3.

Оттегімен донорлы-акцепторлы байланыс арқылы байланысқан

4.

NaNO3
+
t
H2SO4
NaHSO4
+
HNO3

5.

1) 4NH3 + 5O2 -> 4NO + 6H2O + Q
2) 2 NO + O2
->
2NO2
3) 2 H2O + 4NO2 + O2
->
4HNO3

6.

Физикалық
1,52г \ см қасиеттері

7.

Басқа қышқылдармен ұқсастығы:
1. Күшті электролит,суда иондарға
диссоциацияланады.
HNO3 -> H+ +NO3Индикатордың түсін өзгертеді.
2. Негіздік оксидтермен әрекеттеседі
СuO+2 HNO3 -> Cu(NO3)2 +H2O
3.Негіздермен әрекеттеседі
HNO3 + KOH -> KNO3 + H2O
4. Тұздармен әрекеттеседі.
Na2CO3 + 2HNO3 -> 2NaNO3 +H2CO3
Құрғақ
/ \
H2O CO2

8.

Өзіндік ерекшеліктері:
5. Жарықтың әсерінен
ыдырайды,тұрақсыз
4HNO3 -> 2H2O +4NO2 + O2
6.Металдардың кернеу қатарына қарай
орналасқан металдармен әрекеттеседі
(№2 кестеге қара)
а)4HNO3(конц) + Cu -> Cu(NO3)2 + 2NO2↑ +
2H2O
б)4HNO3(сұйыл.) + 3Ag -> 3AgNO3 + NO↑ +
2H2O
7.Азот қышқылы күшті тотықтырғыш
2HNO3(конц.) + S -> H2SO4 + 2NO
5HNO + 3P + 2H O -> 3H PO + 5NO↑

9. №2 кесте

Белсенді металдар
Li Na …….Zn
Сұйыл.
Конц
HNO3
HNO3
NO
N2O
н/еN
2,
NO2
Орташа белсенді
металдар
Cr………..Sn
концHNO3
Сұйыл.
HNO3
HNO3 көп
мөл.сұй
NH3
Көп
мөш.сұй
HNO3
Сұй.
концHNO
HNO3
Әрекеттеспейді
(NHNO3)
NO2,
,NO,N2O,
NH3
NO2
P.S концентрлі HNO3 >60%
сұйылтылған
Белсенділігі
Асыл
төмен металдар металдар
Pb…...........Ag Au Pt Os Ir
HNO3 = 30-60%
көп мөлшерде сұйылтылған HNO3
< 30%
NO2,
,NO,
N2O,
NH3
NO2
NO
3кө.HCl-дың 1кө.
HNO3 тың қоспасы
“патша арағында”
ериді

10.

Азот қышқылы тыңайтқыштар,дәрідәрмек,пластмассалар,қопарылғыш
заттар,органикалық бояулар өндіруге қолданылады.

11.

Назарларыңызға
рахмет!!!
English     Русский Правила