Цілі уроку
Хімічна фортуна
Атом
Розмір атомів
Історичні моделі будови атомів
Будова атома
Периодична система і будова атома
Наприклад
Основні терміни
Домашня робота
Сторінками історії
Радіоактивність
Ураження випроміненням
Заповніть таблицю
Домашня робота
Дякую за урок
2.81M
Категория: ХимияХимия

Будова атома. Ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер

1.

1

2. Цілі уроку

Продовжити знайомство з періодичною
системою хімічних елементів
Д.І.Менделєєва;
Розкрити зміст порядкового номера
елемента на основі знань про будову
атома;
Розширити знання про радіоактивність;
Сформувати поняття сучасного
періодичного закону;
Формувати уміння обчислювати кількість
протонів, нейтронів і електронів у атомі.
2

3. Хімічна фортуна

3

4. Атом

Найменша
електронейтральна частинка
хімічного елемента, яка несе
усі властивості елемента.

5. Розмір атомів

Атом має дуже малі розміри
1 нм = 10-9м
Наприклад, радиус атома
заліза 0,13 нм.

6. Історичні моделі будови атомів

7.

8.

Електронна оболонка

9. Будова атома

атом
електронна
оболонка
ядро
протони
нейтрони
электрони

10.

Нейтрон
– нейтральна частинка, що не
має електричного заряду
Протон
– позитивно заряджена
частинка
Електрон
– негативно заряджена
частинка
Демидова О.Л.
10

11. Периодична система і будова атома

Порядковий
номер
елемента
Число протонів
Число електронів
Заряд ядра (Z)

12. Наприклад

Обчисліть число, протонів та
нейтронів атома Карбону
С
Ar
p
6
En
Кількість
нейтронів
12

13.

14.

15. Основні терміни

– загальна кількість
протонів і нейтронів
Протонне число – загальне
число протонів
Нуклонне число – загальне
число протонів і нейтронів
Хімічний елемент – вид атомів
із певним протонним числом
Нуклони
Демидова О.Л.
15

16. Домашня робота

Опрацювати
параграф
22;
Вик. пис. впр. № 1-4
ст.123
Демидова О.Л.
16

17.

18. Сторінками історії

А.Беккерель у
1896
році виявив, що
матеріали, які містять
Уран, засвідчують у
темряві
фотопластинку,
спричиняють світіння
речовин. Надалі
з’ясувалось, що цю
здатність має не лише
Уран.
Демидова О.Л.
18

19.

П’єр і Марія СклодовськаКюрі відкрили два нові
радіоактивні елементи –
Полоній і Радій. І у 1903
році одержали Нобелівську
премію з фізики за відкриття
радіоактивності.
У 1911 році після смерті
чоловіка Марія була
удосконалена Нобелівської
премії у галузі хімії за
відкриття нею Радію.
Демидова О.Л.
19

20. Радіоактивність

Це
здатність деяких
елементів випромінювати.
Радіоактивний розпад
• Процес розпадання ядер на
менші ядра, окремі частинки
– α, β, γ.
Демидова О.Л.
20

21.

α-випромінення –
випромінювання позитивно
заряджених частинок (ядра
Гелію)
β-випромінення – це
випромінювання негативно
заряджених частинок
(електронів)
γ-випромінення – випромінення
електромагнітних хвиль

22. Ураження випроміненням

α-частинка
2-3 см
Захистить
картон
β-частинка γ-частинка
Кілька
метрів
Найбільша
довжина
Може
захистити
цегляна
стіна
Можуть
захистити
2-х м. стіни,
свинець

23. Заповніть таблицю

Назва
Хімічн Поря
елемент ий
дков
а
симво ий
л
номе
р
Заря ne
д
ядра
np
nn
Можл
иві
вален
тності
Формул
а
вищого
оксиду
Форму
ла
гідрокс
иду
Нітроген
Кальцій
Алюміній
Демидова О.Л.
23

24.

Демидова О.Л.
24

25. Домашня робота

Опрацювати
параграф
23;
Вик. пис. впр. № 5-7
ст.132
Демидова О.Л.
25

26. Дякую за урок

До
побачення
Демидова О.Л.
26

27.

Назвіть
елемент VІ
групи, відносна
молекулярна маса
сполуки з Гідрогеном
якого дорівнює 81
Демидова О.Л.
27

28.

Назвіть
елемент V
групи, відносна
молекулярна маса
оксиду якого
дорівнює 142
Демидова О.Л.
28

29.

Порівняйте
металічні
властивості
елементів: Алюмінію
та Галію, Кальцію та
Барію.
Демидова О.Л.
29

30.

Порівняйте
неметалічні
властивості
елементів: Оксигену
та Карбону, Флуору
та Бору.
Демидова О.Л.
30

31.

Як
класифікують
групи та періоди?
Демидова О.Л.
31

32.

Як
змінюється
валентність у
періодичній
системі хімічних
елементів?
Демидова О.Л.
32

33.

Як
змінюються
неметалічні та
металічні
властивості
елементів у періодах
Демидова О.Л.
33

34.

Розкажіть
про
структуру
періодичної системи
хімічних елементів
Демидова О.Л.
34

35.

Що
називають
групою?
Демидова О.Л.
35

36.

Що
називається
періодом?
Демидова О.Л.
36
English     Русский Правила