Будова атома
Будова атома
Як визначити склад ядра атома?
Поняття про ізотопи
Ізотопи
Закріплення знань
Форми електронних орбіталей
Домашнє завдання
463.50K
Категория: ХимияХимия

Будова атома. Склад атомних ядер. Ізотопи

1. Будова атома

Склад атомних ядер.
Ізотопи.

2.

Прийом
“Гронування”
речовина
молекули
атоми
ядро
протони
йони
електрони
нейтрони

3. Будова атома

ААтом (від грец.
άτομοσ —
неподільний, лат.
— найменша
частинка з якої
складається та чи
інша речовина

4.

БУДОВА ЯДРА АТОМА
Ядро складається з частинок
двох видів:
Протони – мають заряд +1;
Нейтрони - заряд 0;
Навколо ядра рухаються
електрони не хаотично,
а по орбіталям

5.

Відомо, що атом в
цілому зарядом не
володіє.
Яким зарядом має
володіти
електрон, щоб
зберегти
електронейтральність атому?

6. Як визначити склад ядра атома?

НУКЛОННЕ
4
ПРОТОННЕ
2
Не
7
3
Li
19
9
F
Порядковий номер(ПРОТОННЕ ЧИСЛО)
елемента вказує на кількість протонів і
електронів в атомі.
Різниця між масою атома(НУКЛОННЕ ЧИСЛО) і
порядковим номером визначає кількість
нейтронів.
Знайдіть число частинок записаних атомів.

7. Поняття про ізотопи

Ізотопи (ізос –однаковий ,топос- місце)
різновиди атомів одного і того самого
хімічного елемента, з однаковим зарядом
ядра але різною масою.
1
1
Н
2
1
Н
3
1
Н
Протій
Дейтерій
Трітій
Що спільного та чим відрізняються ізотопи?

8. Ізотопи

Запишіть формули ізотопів Оксигену
з атомною масою 16,17,18.
Що сільного та чим відрізняються
ізотопи Оксигену?
За текстом підручника знайдіть
хімічні елементи, що не мають
ізотопів.

9. Закріплення знань

Ядро атома
якого
хімічного
елемента
зображено на
малюнку?
+
+
+
+
+

10.

Яким атомам
відповідає
така будова?
Як це можна
визначити?

11. Форми електронних орбіталей

у
х
х
Z
Z
у

12. Домашнє завдання

Прочитати текст параграфа
Виконати вправи
English     Русский Правила