За основу класифікацїї хімічних елементів Д.І.Менделєєв взяв відносну атомну масу хімічних елементів.
У Періодичній системі Д.І.Менделєєва хімічні елементи розміщені у порядку зменшення їх відносних атомних мас.
Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених в порядку зростання їх відносної атомної маси, що розпочинається
Періоди бувають великими, середніми і малими.
Періоди, що складаютья з одного ряду хімічних елементів називаються малими.
Елементом ІІ періоду є Сульфур.
Група – це вертикальний стовбчик, де містяться подібні елементи.
До IV групи належить елемент Нітроген.
ТЕМА УРОКУ
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
БУДОВА АТОМА
БУДОВА АТОМА
БУДОВА АТОМА
Планетарну модель будови атома запропонував …
Атом це …
Частинки з яких складається ядро атома називаються…
Загальне число протонів в ядрі атома елемента дорівнює його …
Розрахувати кількість нейтронів можна за формулою…
НА УРОЦІ Я. . . .
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
749.50K
Категория: ХимияХимия

Періодична система Д.І.Менделєєва

1. За основу класифікацїї хімічних елементів Д.І.Менделєєв взяв відносну атомну масу хімічних елементів.

2. У Періодичній системі Д.І.Менделєєва хімічні елементи розміщені у порядку зменшення їх відносних атомних мас.

3. Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених в порядку зростання їх відносної атомної маси, що розпочинається

лужним
металом і закінчується
інертним газом.

4. Періоди бувають великими, середніми і малими.

5. Періоди, що складаютья з одного ряду хімічних елементів називаються малими.

6. Елементом ІІ періоду є Сульфур.

7. Група – це вертикальний стовбчик, де містяться подібні елементи.

8. До IV групи належить елемент Нітроген.

9.

ПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ.
В ОСНОВУ КЛАСИФІКАЦІЇ
ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПОКЛАДЕНО
ВІДНОСНУ АТОМНУ МАСУ ХІМІЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ

10.

НЕПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ
ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗМІЩЕНІ В
ПОРЯДКУ ЗРОСТАННЯ ЇХ ВІДНОСНИХ
АТОМНИХ МАС.

11.

ПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ
Період – це горизонтальний ряд хімічних
елементів, розміщених в порядку зростання
їх відносної атомної маси, що
розпочинається лужним металом і
закінчується інертним газом.

12.

НЕПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ
ІСНУЮТЬ МАЛІ ТА ВЕЛИКІ ПЕРІОДИ

13.

ПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ
ДО МАЛИХ ПЕРІОДІВ НАЛЕЖАТЬ 1,2,3,
ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ З ОДНОГО РЯДУ
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

14.

НЕПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ
ЕЛЕМЕНТ СУЛЬФУР НАЛЕЖИТЬ ДО
ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ПЕРІОДИЧНОЇ
СИСТЕМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

15.

ПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ.
ДО ГРУПИ ВІДНОСЯТЬСЯ ЕЛЕМЕНТИ
ПОДІБНІ ЗА ВЛАСТИВОСТЯМИ.

16.

НЕПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ.
ЕЛЕМЕНТ НІТРОГЕН ЗНАХОДИТЬСЯ У
V ГРУПІ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМІ
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

17.

Зверніть увагу на суперчність у
періодичній системі Д.І.Менделєєва на
три пари елементів:
Телур – Іод (№52 – 53);
Аргон – Калій (№18 – 19);
Кобальт – Нікол (№27 – 28),
розміщені не в порядку зростання їхніх
атомних мас, а навпаки.

18. ТЕМА УРОКУ

БУДОВА
АТОМА

19.

Ядро атому приблизно в 10 000 разів
менше, ніж сам атом. Таким чином, якщо
збільшити атом до розмірів аеропорту
Бориспіль, розмір ядра буде меншим від
розміру кульки для настільного тенісу.

20. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДЕМОКРІТ: вся природа складається з
атомів, найдрібніших
часток речовини, які спочивають
чи рухаються в
абсолютно пустому просторі.
В 19 столітті Джон Дальтон одержав
свідчення існування атомів,
але припускав, що вони неподільні

21. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ

Марія Склодовська-Кюрі
(1867—1934)
Польська і французька вчена —
фізик і хімік, одна з творців
учення про радіоактивність.
Разом із П’ером Кюрі відкрила
Полоній і Радій. Добула
металічний радій (1910) і
дослідила його властивості.
Лауреат Нобелівської премії з
фізики (1903) разом із П. Кюрі
та А. Беккерелем. Лауреат
Нобелівської премії з хімії
(1911)

22. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ

Ернест Резерфорд
показав експериментально, що атом
складається з ядра, оточеного негативно
зарядженими частинками — електронами
(планетарна модель)

23. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ

Група вчених
з
Харківського
фізикотехнічного
інституту
зробила перші
в історії науки
знімки атома

24. БУДОВА АТОМА

АТОМ
(електронейтральна частинка, що складається
з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів)
Ядро
(центральна частина атома,
яка зосереджує в собі позитивний заряд
і основну масу атома)
Протони
(позитивно заряджені
частинки ядра атома)
Електрони
– елементарні частинки, що
забезпечують негативний заряд
електронної оболонки атома
Нейтрони
– електронейтральні частинки
ядра атома.

25. БУДОВА АТОМА

0
АТОМ
+
ядро
протони
р заряд - +1
маса – 1
електорони _
е заряд - -1
нейтрони
n заряд – 0
маса – 1
нуклони (nu)

26. БУДОВА АТОМА

ПОРЯДКОВИЙ
НОМЕР
№8 (ОКСИГЕН)
ПРОТОННЕ
ЧИСЛО (p)
=
8 (З ПОЗИТИВНИМ
ЗАРЯДОМ)
=
КІЛЬКІСТЬ
ЕЛЕКТРОНІВ (e)
8 (З НЕГАТИВНИМ
ЗАРЯДОМ)
Нуклонне
число nu - (Ar)
Протонне число, заряд
ядра, порядковий
номер
8
О
16

27.

На основі відкриття фізичного значення
порядкового номера періодичний закон
Д. І. Менделєєва нині формулюється так:
властивості елементів і утворених
ними простих і складних речовин
перебувають у періодичній
залежності від величини заряду ядер
їх атомів.

28. Планетарну модель будови атома запропонував …

Англійський
вчений Ернест
Резерфорд

29. Атом це …

Електронейтральна
частинка,
що складається з позитивно
зарядженого ядра та
негативно заряджених
електронів

30. Частинки з яких складається ядро атома називаються…

Протонами
та нейтронами.
Загальна назва – нуклони.

31.

Маси протна і нейтрона
приблизно дорівнюють (в а.о.м.) …
1 а.о.м.

32. Загальне число протонів в ядрі атома елемента дорівнює його …

Заряду
ядра або
порядковому номеру

33. Розрахувати кількість нейтронів можна за формулою…

n
= nu – p

34.

Добери пару (асоціація):
-
Протон
Нейтрон
Нуклон
Електрон
Порядковий
номер
Атом
-
-
-
-
- Масове число
- Позитивний заряд
- Має негативний заряд
- Ядро і електрони
- Заряд ядра атома
- Не має заряду

35.

ЗАПОВНІТЬ ВІЛЬНІ КЛІТИНКИ У
ТАБЛИЦІ
ЕЛЕМЕНТ
НУКЛОН
НЕ
ЧИСЛО
ЧИСЛО
назва символ Порядковий протонів електронів Нейтронів
номер
Флуор
Атомна
маса
10
S
32
15
16

36.

ЗАПОВНІТЬ ВІЛЬНІ КЛІТИНКИ У
ТАБЛИЦІ
НУКЛОН
НЕ
ЧИСЛО
ЧИСЛО
ЕЛЕМЕНТ
назва символ Порядковий протонів електронів Нейтронів
номер
Атомна
маса
Флуор
F
9
9
9
10
19
Сульфур
S
16
16
16
16
32
Фосфор
P
15
15
15
16
31

37. НА УРОЦІ Я. . . .

ДІЗНАВСЯ . . .
ЗРОЗУМІВ . . .
НАВЧИВСЯ . . .
НАЙБІЛЬШІ ТРУДНОЩІ Я ВІДЧУВ . . .
Я НЕ ВМІВ, А ТЕПЕР УМІЮ . . .
НАЙБІЛЬШИЙ МІЙ УСПІХ – ЦЕ . . .
НА НАСТУПНОМУ УРОЦІ Я ХОЧУ . . .

38. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати §23,
№ 200-202 (усно),
№ 203 (по варіантах),
№210 (за вибором)
English     Русский Правила