Гра як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів 5-9 класів на уроках іноземної мови
Анкета на визначення iнтересу учнiв до iгрових урокiв
Рекомендації з проведення ігрових уроків 1.Слід використати як підсумкові при узагальненні та закріпленні знань, умінь та навичок. 2.Часте
Різновиди ігор на уроках англійської мови.
Висновки

Гра як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів 5-9 класів на уроках іноземної мови

1.   Гра як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів 5-9 класів на уроках іноземної мови

Гра як засіб розвитку
комунікативних здібностей
учнів 5-9 класів на уроках
іноземної мови
студента 441 групи
Херсонського державного університету
Пономаренка Вячеслава

2.

Обумовлена потребою
пошуку засобів
підтримки в учнів
інтересу до матеріалу
і активізації їх
діяльності.

3.

Об’єкт
•процес вивчення іноземної
мови у загальнонавчальних
закладах.
Предмет
•шляхи використання ігрових
технологій на уроках іноземної
мови у 5-9 класах.
Мета
•виявити і розкрити методичні
засади використання ігрових
технологій на уроках іноземної
мови.

4.

з’ясувати особливості
застосування ігрових технологій
охарактеризувати гру як
нетрадиційну форму навчання
іноземної мови
розкрити методичні засади гри
як важливого засобу виховання
комунікативних здібностей учнів
розробити методику
застосування ігрових технологій
на уроках іноземної мови у 5-9
класах
експериментально перевірити
методику застосування ігрових
технологій на уроках іноземної
мови у 5-9 класах

5.

Новизна
•заміна авторитарної
педагогіки на
педагогіку
толерантності
• утвердження
особистісно
орієнтованої
педагогічної системи

6.

низька
соціальна
активність
учнів у
конструктив
них видах
діяльності
наявність
деструктивн
их лідерів
негативні
взаємостосунки між
окремими
учнями та
мікрогрупами
низький
рівень
інтеграції
класних
колективів
ізоляція і
відторгненн
я значної
кількості
учнів

7.

Результати
спостереження
вихiдного рiвня
знань шляхом
спостережень
та усного
опитування

8. Анкета на визначення iнтересу учнiв до iгрових урокiв

1.Чи сподобались Вам ігрові уроки?
2.Дізнались Ви що-небудь цікаве на ігрових
уроках?
3.Що Вам сподобалось найбільше? (ігри,розваги,
тести, додаткові завдання, перегляд відео,
інші варіанти)
4.Чого б Ви хотіли побачити на свої уроках
більше?(ігри,розваги, тести, додаткові
завдання, перегляд відео, інші варіанти)
5.Хотіли б Ви бачити мене в якості вашого
вчителя?

9.

Пізнавальна
активність
до
експерименту
Пізнавальна
активність
після
експерименту

10.

Динаміка
мотивів
навчальної
діяльності учнів
5 класу
5
4,5
4
НАДІЯ (Л. Х’юз «Still
here»)
ВІРНІСТЬ (Каммінгс «Since
feeling is first»)
3,5
3
2,5
2
Експерим. гр. 1 зріз
Експерим. гр. 2 зріз
Контр. гр. 1 зріз
Контр. гр. 2 зріз
1,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11. Рекомендації з проведення ігрових уроків 1.Слід використати як підсумкові при узагальненні та закріпленні знань, умінь та навичок. 2.Часте

12. Різновиди ігор на уроках англійської мови.

дидактичні
• граматичні
• лексичні
• фонетичні
• орфографічні
комунікативні
• навчальне
завдання, що
включає
мовне,
комунікативне
і діяльнісне
завдання
творчі
• рольові ігри
• ігридраматизації

13.

Класифікація
ігор
відповідно до
мовних
навичок
фонетичні
«Спіймай звук»,
«Назви слово»
орфографічні
«Перша літера»,
«Де літера?»
граматичні «Що в
тебе у руці?»
лексичні «Що
зникло?», «Кольори»,
«Що зайве?»
мовленнєві
«Зарядка», «Плесни
в долоні», «Склади
букет»

14.

Find 10 words on the
topic “The Family”:
G
R
A
N
D
P
A
R
E
N
T
S
R
A
N
D
A
B
C
D
K
E
M
N
E
P
H
E
A
U
G
H
A
R
E
N
U
N
T
I
N
A
G
E
C
B
H
C
L
C
I
E
E
D
J
L
F
E
K
M
M
O
T
H
E
R
E
F
G
H
I
J
O
P
Q
R
S
T
W
I
F
E
U
V
T
E
R
H
W
X
T
S
I
U
Y
Z
N
I
E
S
A
F
O
S
H
B
B
G
P
T
D
A
C
H
Q
E
U
N
D
I
R
R
V
D
E
J
S
T
W
X
Y
Z

15. Висновки

• Ігрові уроки збагачують учнів новими враженнями,
надають
уроку
привабливість,
створюючи
позитивний психологічний клімат у класі.
• Сприяють кращому запам'ятовуванню лексики та
граматики, більш якісному висловлюванню на
іноземній мові.
• Розвивають мовну активність та самостійність
учнів.
• Дозволяють реалізувати виховні цілі навчання.
• Підвищують комунікативну активність учнів.
• Активізують пам’ять і розвивають індивідуальну
особистість кожної дитини.
English     Русский Правила