Бузька бібліотека-музей
І Вступ
150.50K
Категория: КультурологияКультурология

Новоодеська централізована бібліотечна система. Бузька бібліотека-філія

1. Бузька бібліотека-музей

Новоодеська централізована бібліотечна система
Бузька бібліотека-філія
Затверджую:
Затверджую:
Директор Новоодеської ЦБС
Дронова Т.А.
________________________
Голова Бузької сільської ради
Хомик В.Я
________________________
План роботи на 2016 рік
2016

2. І Вступ

ХХІ століття, визначивши одним зі своїх головних пріоритетів інформатизацію суспільства, об'єктивно
поставило перед бібліотекою завдання - сприяння зростанню різноманітності знань, що використовуються у
суспільстві, здатності до самоосвіти особи, її творчої індивідуальності, що фактично надало бібліотекам, а
зокрема і сільським, нової місії.
Бузька сільська бібліотека одночасно являється ще й музеєм, де зберігаються пам’ятки історії нашого
села. Оскільки суспільство постійно перебуває у русі, розвивається, то й бібліотека – єдиний
культурологічний заклад на селі, що надає інформацію з найрізноманітніших питань, не стоїть на місці, а
перебуває у постійному пошуку все нових і нових форм роботи для виконання поставленої місії та завдань
перед громадою.
Завдання бібліотеки-музею – покращувати життя громади. Збирати для користувачів усіх категорій
поточні, часто запитувані цікаві матеріали у різних форматах, популяризуючи їх за допомогою організації
книжкових виставок, переглядів літератури, тематичних полиць, інфотек, соціокультурної діяльності.
Збирати інформацію та інформувати громаду села пам’ятками історії рідного краю. «Тримати руку на
пульсі» сьогоднішньої ситуації, що склалася у нашій державі. Зробити все, в рамках своїх можливостей, задля
вирішення нагальних потреб, пов’язаних з нею. Брати участь у державних та місцевих акціях на допомогу
бійцям АТО, біженцям, організовувати власні. Взяти за обов’язок залишити в народній пам’яті відвагу,
мужність та героїзм воїнів, що захищають цілісність і незалежність нашої держави в зоні проведення
антитерористичної операції, зокрема воїнів-бужчан: оформити окремий постійно-діючий стенд в Музеї історії
села Бузького, присвячений воїнам-односельцям; розробити бібліотечні видання з біографічними
відомостями,фотографіями та описом пережитого під час перебування в зоні АТО; провести зустрічі за їх
участі з дітьми, юнацтвом, молоддю. Популяризуючи зібраний матеріал, виховувати у молодого покоління
почуття патріотизму; прививати любов до Батьківщини, рідного краю, національних здобутків та культури;
виховувати повагу до земляків.
Основний напрямок роботи Бузької бібліотеки-музею: історико-краєзнавчий: зберігати наявні і збирати
все нові й нові пам’ятки історії рідного краю; поповнювати новими експонатами музей історії села Бузького ;
працювати з громадою села, клубом за інтересами, молоддю, залучати їх до співпраці.

3.

Бузька бібліотека працює за модельним спрямуванням «Бібліотека-музей».
– всебічний
комплексний розвиток бібліотеки – модернізація, перетворення в сучасний інформаційний центр на селі,
залучення уваги до соціальних проблем, надання жителям села необмеженого доступу до інформації, якісне
підвищення рівня інформаційної грамотності населення, а також реалізація прав на бібліотечне обслуговування;
подолання нерівності у доступі до інформації та забезпечення гармонійного рівноправного і справедливого
розвитку для всіх верств населення села Бузького що здійснюватиметься за допомогою таки запланованих на 2016
рік завдань:
задовольняти потреби як дорослих так і дітей у духовному та інтелектуальному розвитку, самопізнанні й
самоосвіті; інтеграцію їх у соціокультурне середовище суспільства через читання; забезпечувати рівний
доступ до інформації;
активізувати роботу з освітніми, культурно-просвітницькими і громадськими організаціями;
надання доступу користувачам до об'єктивної всебічної інформації про світ у доступній і безпечній для них
формі;
забезпечення інформаційно-бібліотечного мультисервісу, пошук і апробація нових форм обслуговування
користувачів;
краєзнавча, пошукова та меморіальна робота;
використання різноманітних нестандартних форм роботи з бібліотечними документами;
формування оптимального фонду відповідно до інформаційних запитів користувачів, їхніх вікових
особливостей;
розвивати інтерес до творчого систематичного читання;
впроваджувати сучасні підходи до організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування;
розширення діяльності бібліотеки щодо укріплення корпоративних і міжвідомчих зв'язків.
Обов’язкові безкоштовні послуги Бузької бібліотеки-музею:
oНадання інформації про можливість задоволення попиту за допомогою інших бібліотек (Новоодеської
ЦБС, бібліотек області)
oНадання в тимчасове користування будь-якого документа з бібліотечного фонду абонементу;
oНадання довідкової та консультаційної допомоги у пошуку і виборі джерел інформації;
oНадання інформації про наявність в бібліотечних фондах конкретних документів;
• Проведення культурно-просвітницької діяльності, тобто організація культурно-масової роботи;
• Пристосування приміщень бібліотеки-музею для комфортного перебування користувачів, проведення
культурно масових заходів.

4.

• Бузька бібліотека-музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про ЦБС».
• Всі процеси бібліотечної діяльності повинні відбуватися в чіткій відповідності ДЕСТ 7.20-2000 т 7.1-2003
• Забезпечити для користувачів вільний доступ до інформації, освіти, культури.
• Проводити адвокаційну діяльність. Сприяти підтриманню позитивного іміджу закладу. Підтримувати гарні
ділові зв’язки з представниками влади, громади.
• Взяти участь у проектній діяльності із залученням грантів від міжнародних та благодійних фондів.
• Орієнтуватися на потреби особи, суспільства, забезпечувати і захищати права користувачів на бібліотечне
обслуговування.
• Органічно поєднувати традиційні та новітні форми роботи.
• Прийняти участь в реалізації державних та місцевих комплексних програм:
1. Державна цільова програма інформування громади з питань європейської інтеграції України;
2. Державна програма з утворення гендерної рівності суспільства. Обласна комплексна соціальна
програма підтримки сім’ї та дітей. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
Миколаївській області на 2011 – 2016 рр.;
3. Державна цільова національна Культурна програма: Створення єдиної інформаційної
бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ століття»;
4. Обласна програма «Молодь Миколаївщини» на 2011 – 2016 рр.;
5. Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» 2016 р.;
6. Бібліотечна краєзнавча програма «Моя земля мої земляки» на 2016 – 2017 рр.
• Забезпечувати краєзнавчу діяльність бібліотеки завдяки бібліотечній комплексній програмі
«Краєзнавство».
Бузька бібліотека-музей має такі завдання:
• Підтримка позитивного іміджу бібліотеки;
• Проведення щорічного звіту перед громадою про пророблену роботу;
• Ведення картотеки ділових зв’язків;
• Вивчення громадської думки про роботу бібліотеки;
• Співпраця зі спонсорами, органами місцевої влади, громадськими організаціями

5.

• Забезпечення вільного доступу до інформації, знань, науки, культури, освіти.
• Здійснення обслуговування з урахуванням інтересів, потреб населення, місцевих традицій. Надавати
бібліотечні послуги як індивідуальним користувачам, так і цілим колективам – групам, організаціям.
• Сприяти розвитку підростаючого покоління обслуговуванням дітей та юнацтва; прищеплювати їм навички
читання, грамотності, розвивати творчі здібності.
• Надавати послуги та матеріали в будь-якій доступній формі обслуговування тим, з певних причин не може
відвідувати бібліотеку у звичайному режимі: людям з обмеженими можливостями, користувачам похилого
віку.
• Співпраця зі службами соціального забезпечення.
• Участь у місцевих регіональних програмах соціального захисту та інформаційного обслуговування
інвалідів та інших соціальних груп.
• Забезпечення інформаційного розвитку громади, що проживає на території села Бузького у співпраці з
Бузькою сільською радою, з місцевими організаціями та представниками місцевих громад.
• Приймати участь у вивченні динаміки потреб розвитку території села.
• Формування інформаційної культури місцевої громади:
• Проведення регулярних екскурсій по бібліотеці;
• Проведення бібліотечних уроків у бібліотеці і в освітніх установах села;
• Ознайомлення користувачів з можливостями довідково-пошуковому апарату.
• Поширення серед населення села історико-краєзнавчої інформації:
• Збирати і зберігати документи з питань місцевого історико-культурного життя села;
• Формувати роботу краєзнавчих об’єднань, клубу за інтересами «Бужаночка»;
• Вести і популяризувати альбоми «Село Бузьке: сторінки історії» та «Село Бузьке: газетним
рядком»;
• Вести і популяризація краєзнавчої картотеки;
• Забезпечити збереження в історії рідного краю бужчан – воїнів АТО – захисників єдності,
територіальної цілісності та незалежності України.
• Взяти участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні серед користувачів юнацького віку.
Узагальнити результати за наданою ОБЮ формою

6.


п/п
1
2
3
Напрям та зміст роботи
Форма роботи
З метою вивчення читацьких інтересів та запитів
користувачів Бузької бібліотеки-музею проводити
дослідження, використовуючи методи анкетування,
опитування, аналізу читацьких формулярів
Провести вивчення читацьких інтересів за темою:
«Сучасна бібліотека очима громади»
Оформити постійно діючі книжкові виставки:
• «Іван Франко у вимірах епохи» - до року І. Франка в Україні
• «Степовий мій краю, неозорий»
• «Чорнобиль: трагедія, подвиг , застереження» - до року
вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС (у музеї)
• «Фермерське господарство: поради і пропозиції» - до
Міжнародного року сімейних фермерських господарств
Бліцопитування
Виставка–
ювілей
В-ка–подорож
В-ка–
застереження
В-ка–
рекомендація
Термін
викон.
Виконавець
І – ІV кв
Б-кар
ІІ кв
Б-кар
І кв
Б-кар
4
Постійно оновлювати зміст інформаційних зон:
«Інформбюро», «Сільська рада – громаді», «Читайлик»;
І – ІV кв
Б-кар
5
Збирати актуальну інформацію для ІнфоТеки
І – ІV кв
Б-кар

7.

Строк
Група
читачів
Вик.
За
2014
План
на
2016
Єдиний
читач
І квартал
План
Вик.
ІІ квартал
План
Вик.
ІІІ квартал
План
Вик.
ІV квартал
План
Читачі:
Всього
1000
400
600
800
1000
Дорослі
810
350
510
670
810
Діти
190
80
120
160
190
Юнацтво
130
40
70
100
130
Відвідування:
Всього
6 000
2400
3 600
4 800
6 000
Дорослі
4 500
1 800
2 700
3 600
4 500
Діти
1 500
450
900
1 200
1 500
Юнацтво
930
235
465
700
930
Книговидача:
Всього
21000
7000
11000
16000
21000
Дорослі
16800
5 100
8 500
12000
16800
Діти
4 200
1900
2 500
4000
4 200
Юнацтво
3 250
815
1 630
2 450
3 250
Вик.

8.

а) Формування
примірників)
бібліотечного
фонду.
Напрям роботи, тематика, назва
(Планування
Форми роботи
Ведення тематико-типологічного плану
комплектування бібліотечного фонду
Бузької бібліотеки-філії Новоодеської ЦБС
кількості
Термін
картотека
І – ІV кв
Держ. та обл.
програми
Акція
І – ІV кв
назв
та
кількості
Виконавець
бібліотекар
б) Комплектування бібліотечного фонду
1.
2.
3.
Поповнення фонду книг і періодичних
видань.
2. Акція «Подаруй бібліотеці книгу!»
Отримання дарів від користувачів.
І – ІV кв
бібліотекар
Списання літератури
Списання літератури:
За зношеністю:
Застаріла за змістом:
Взамін загублених:
І кв
ІІ кв
IV кв
бібліотекар
в) Організація бібліотечного фонду. Вивчення, розкриття.
1. Пошук джерел додаткового
фінансування
Залучення коштів спонсорів.
Бюджетні фонди. Дари
І – ІV кв
бібліотекар
2. Створення конволютів різної
тематики з періодики різних
років
Перегляд періодики, що
підлягає списанню
І – ІV кв
бібліотекар
3. Вивчення і використання
книжкових фондів
Розділ:
І – ІV кв
бібліотекар

9.

4. Організація і збереження
фондів
Проведення часткових
переобліків цінної літератури.
Ведення картотеки цінної
літератури.
І – ІV кв
бібліотекар
5. Поновлення пошкоджених
книг
Палітурні роботи
І – ІV кв
бібліотекар
6. Виявлення лакун у фонді
Вести зошит обліку
незадоволеного попиту
І – ІV кв
бібліотекар
.
Організація довідково-бібліографічного апарату.
Вид роботи
-
Продовжувати поповнювати краєзнавчу картотеку
Поповнювати рубрику «Бузьке 2013-2016: факти та
події»
Поповнювати:
Картотеку цінної літератури
Виконувати довідки, індивідуальні запити, запити
організацій і підприємств
Кількість
карток
30
50
250
Термін
виконання
Виконавець
І – ІV кв
Бібліотекар
І – ІV кв
Бібліотекар
І – ІV кв
Бібліотекар

10.

Назва
Напрям
роботи
Аудиторія
Термін
Виконавець
• «Іван Франко – світоч національного
відродження України» - до 160-річчя з Дня
народження І.Я. Франка
День
бібліографії
Користувачі
б-ки
ІІІ кв
(27.08)
Бібліотекар
• «СНІД. За лінією, де темрява» - до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
День
інформації
медперсонал
ІV кв
(1.12)
Бібліотекар
• «Бібліотека і школа: грані взаємодії»
День
спеціаліста
Пед.колектив
Бузької ЗОШ
ІІІ кв
Бібліотекар
• «Історик і будівничий нації - М.
Грушевський» - до 150-річчя з дня нар.
День
бібліографії
Користувачі
б-ки
ІІІ кв
(29.09)
Бібліотекар
• «Імені його століття не зітруть» - до 200річчя з дня народження І.А. Кочерга
День
інформації
юнацтво
ІV кв
(6.10)
Бібліотекар
Підготувати та провести огляди літератури
• «Джек Лондон – людина, яка сама себе
створила» - 140-річчя з дня народження
Огляд л-ри
Юнацтво
І кв (12.01)
Бібліотекар
• «Леся Українка в житті і слові» - до 145річчя з дня народження поетеси
Огляд л-ри
Користувачі
б-ки
І кв (25.02)
Бібліотекар
• «Бабин Яр: біль нашої пам’яті» - до 75річчя трагедії у Бабиному Ярі
Огляд л-ри
Користувачі
б-ки
ІІІ кв
Бібліотекар
• «Соборність України – історія та
сучасність» - до Дня Соборності
Огляд л-ри
молодь
І кв (22.01)
Бібліотекар

11.

Назва
Здійснювати індивідуальне інформування:
1. «Соціальні програми та їх реалізація»
Соц. Працівник Н.Л. Попова
2. «Новинки сучасної літератури»
Користувач Т.П. Назаренко, вчитель І.О. Бондаренко
3. «Реформування у галузі освіти»
Директор школи О.В. Кравченко
4. «Зміни та доповнення законодавства»
Сільський голова В.Я. Хомик
5. «HandMade – вироби власноруч»
учениця 11 кл. О. Формода
Напрям
роботи
5 тем
• «Віч-на-віч з Тичиною» - до 125-річчя з ДН
Літ-на візитка
• «Світ Дитинства Агнії Барто» - до 110-річчя з ДН
Літ-на візитка
• «Великий фантаст Герберт Уеллс» - до 150-річчя з ДН
Літ-на візитка
• «Незалежна Україна: портрет нового часу» – до 25-річчя
Незалежності
• «Підранені долі воїнів-інтернаціоналістів» (про воїнів села
Бузького)
• «Велич та романтизм козацької звитяги у художній літературі» –
до дня українського козацтва
Біб. видання
Біб. видання
Рек. список
Термін
Виконавець
Протягом року
Бібліотекар
І кв
(23.01)
І кв
(17.02)
ІІІ кв
(21.09)
ІІІ кв
(24.08)
І кв
(15.02)
ІV кв
(14.10)
Бібліотекар

12.

4
2
Газети та журнали для дітей.
1 кл
ІІІ кв
Як спілкуватися з книгою.
2 кл
ІІІ кв
Основні елементи книжки.
3 кл
ІV кв
Науково-пізнавальна література для школярів.
4 кл
І кв
Щоденник читача.
5 кл
ІІ кв
Відгук про книгу.
6 кл
ІІІ кв
Довідковий апарат книги.
7 кл
ІV кв
Писемні пам'ятки України.
8 кл
ІІ кв
Необхідність та практичність картотек.
9 кл
ІІ кв
• Комп’ютерна бібліотека. (Інтернет)
• Бібліографія. Анотація.
10 кл
ІІІ кв
ІV кв
• Робота з ДБА шкільної бібліотеки
• Бібліотеки майбутнього
11 кл
ІV кв
ІІІ кв
бесіди
10
Бібліографі. огляд
посібників
2
По радіо
2
В пресі
1
Інформація
Бібліограф
ічні
огляди
5
Популяризація
ББК
Бібліотечн
і уроки
Дні бібліографії
25
Дні інформації
Повідомле
ння
5
Дні спеціаліста
Абонемент
6
Інформаційні
бюлетені, списки
Теми
Довідки
250
Бібліографічне
інформування
3
115
бібліотекар

13.


1
2
3
Партнери б-ки
Назва заходу
Форма роботи
Органи
місцевого
самоврядування
Інформаційні зони: «Сільська рада - громаді»,
«Інформбюро»
Лобіювання інтересів бібліотеки
ділові кола, інформ-досьє з працівниками
сільської ради, членами депутатського
корпусу
Інформ. зона
Будинок
культури
«Шана за подвиг – вдячність за мир!» - до Дня
Перемоги
«Мій рідний край – моє село»
«Крізь плин століть і гомін сьогодення» - До
Дня Незалежності
Свято Перемоги
ІІ кв
Свято села
Історичний
хроноскоп
ІV кв
ІІІ кв
«Віч-на-віч з Тичиною» - до 125-річчя з ДН
Лі-рна візитка
«Світ Дитинства Агнії Барто» - до 110-річчя з
ДН
«Великий фантаст Герберт Уеллс» - до 150річчя з ДН
«Книга – друг на все життя»
Лі-рна візитка
І кв
(23.01)
І кв
(17.02)
ІІІ кв
(21.09)
ІІ кв
(2.04)
І - ІV кв
Шкільна
б-ка
Виховання культури читача
4
Спонсори
• Залучення додаткових коштів для
поновлення бібліотечних фондів та
облаштування кімнати Дитячої книги
Термін
І - ІV кв
Лі-рна візитка
Тиждень дит. та
юн. читання
Серія біб. уроків
Виконавець
Б-кар,
Секретар
с/ради
Б-кар,
зав. БК
Б-кар,
шк. бкар
Б-кар
І - ІV кв

14.

5
Бузька ЗОШ
• Групове інформування педагогічного
колективу за темою «Заходи
бібліотекаря з формування духовноморальних цінностей школярів та їх
гармонічного розвитку»
• «Щоб сяяв Соборності стяг» - до Дня
Соборності
• «Осяяний славою прапор і герб» - до
Дня Прапора
• «З пам’яттю про незабутнє»
• «В душі бринить землі моєї голос»
• «Сучасні українські письменники
пропонують»
6
7
Бузький ДНЗ
Організація
ветеранів та
інвалідів
• «Дорогами казки» - до Міжнародного
дня захисту дітей
• «Прогулянка бібліотекою»
• «Там, де живуть твої книги»
• «Білий сніг упав на скроні» - до Дня
людини поважного віку
• «Нащадкам мову передам як скарб» - до
Дня рідної мови
• «Свята моя земля, велична Україна» До Дня Незалежності
Групове
інформув.
І - ІV
кв
Урок
патріотизму
геральдична
мозаїка
краєзнавча
ретроспектива
Поетична
вітальня
Презентація
книжкової
виставки
І кв
22.01
ІІІ кв
23.08
ІV кв
Гра-мандрівка
ІІ кв
Екскурсія
Презентація
книжкової
виставкиінсталяції
ІІІ кв
ІV кв
Година
спілкування
Літературний
круїз
Виставканатхнення
Б-кар,
директор
ЗОШ
ІІІ кв
ІV кв
ІV кв
1.10
І кв
21.02
ІІІ кв
24.08
Б-кар,
зав. ДНЗ
Б-кар,
Голова
орг-ції

15.

1. Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в центрах європейської інформації в
бібліотеках до 2018 року
-
«Відкрий для себе Європу» - до
Дня Європи
Виставка-подорож
Користувачі
б-ки
ІІ кв
5.05
-
«Україна на шляху до Європи»
«Письменники Європи у нашій
бібліотеці»
Дискусійна година
Книжкова полиця
Молодь
користувачі
IV кв
ІІІ кв
бібліотекар
2. Державна програма з утворення гендерної рівності суспільства. Обласна
комплексна соціальна програма підтримки сім’ї та дітей. Забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області
на 2011 – 2016 рр.
-
-
«Гендерна рівність: Чоловік =
Жінка»
«Пошук кращих рішень: сім’я та
дитина у соціокультурному
просторі громади»
«Через книгу до духовності
дитини»
Довідка-шоу
Юнацтво
І кв
Відкритий мікрофон за
участі депутатів
сільської ради
Користувачі
б-ки
ІІІ кв
Година актуальних
міркувань
Користувачі
б-ки
ІV кв
бібліотекар

16.

3. Державна цільова національна Культурна програма: Створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ століття».
-
«Бібліотека – діалог, культура,
мир!»
-
«Відчуй смак книги!»
-
«Гайда до бібліотеки!» - до
Всеукраїнського дня бібліотек
Бібліотечний етюд
Користувачі
б-ки
ІІІ кв
Тиждень дит., юн. та
молод. Читання
Діти,
юнацтво,
молодь
Користувачі
б-ки
І кв
День відкритих дверей
бібліотекар
ІІ кв
4. Обласна програма «Молодь Миколаївщини» на 2011 – 2016 рр
-
«Книжкові новинки на будьякий смак»
«Ми – майбутнє України»
«Молодість в оманному світі
спокус» (про шкідливі звички)
«Дорога в професію
починається з мрії» (інформація
для абітурієнта)
Бібліо-коктейль
Парад порад
Урок-застереження
Огляд періодики
Молодь,
юнацтво
Молодь
Молодь,
юнацтво
Молодь,
Юнацтво
І кв
ІІІ кв
І кв
бібліотекар
ІІ кв
5. Комплексна районна програма соціального захисту населення «Турбота» 2016 р.
• «Білий сніг упав на скроні» - до
Дня людини поважного віку
- «Квітни, мій краю, Бузька
земля»
- «А Ви читали?»
Година спілкування
Фольклорна мандрівка
Експрес-рекомендація
Пенсіонери,
люди
похилого
віку, діти,
юнацтво
ІV кв
1.10
бібліотекар
ІІІ кв

17.

6. Бібліотечна краєзнавчо-пошукова програма «Моя земля, мої земляки» (2015-2017 рр)
• «Степовий мій краю, неозорий»
• «Підранені долі воїнів-інтернаціоналістів»
(про воїнів села Бузького)
«Шана за подвиг – вдячність за мир!» - до
Дня Перемоги
«Мій рідний край – моє село»
• «А без села яка там Україна»
• «Вам пісня і земне спасибі, невтомні руки
трударів» (до року сімейних фермерських
господарств)
• «З пам’яттю про незабутнє»
Виставка-подорож
Біб. видання
Свято Перемоги
Свято села
Істориколітературний вечір
Вечір вшанування
• «В душі бринить землі моєї голос»
• «Квітни, мій краю, Бузька земля»
Краєзнавча
ретроспектива
Поетична вітальня
Фольклорна
мандрівка
• «Край, оспіваний вітрами»
Музейна панорама
Користувачі
користувачі
юнацтво
бужчани
І кв
І кв
(15.02)
ІІ кв
Бужчани
Клуб
ІV кв
ІІІ кв
«Бужанка»
Сільгоспвиробники,
Клуб
«Бужанка»
Юнацтво
ІV кв
Юнацтво
Пенсіонери,
люди
похилого
віку
ІІІ кв
ІV кв
Клуб
ІІ кв
Бібліотекар
ІV кв
«Бужанка»
7. Загальносистемний бібліотечний проект «Моя Україна – прекрасна і незалежна» (2016 р)
• «Незалежна Україна: портрет нового часу»
– до 25-річчя Незалежності
• «Крізь плин століть і гомін сьогодення» До Дня Незалежності
• «Свята моя земля, велична Україна» - До
Дня Незалежності
Презентація біб.
видання
Історичний
хроноскоп
Виставка-натхнення
ІІІ кв
ІІІ кв
ІІІ кв
Бібліотекар

18.

• «Віч-на-віч з Тичиною» - до 125-річчя з ДН
Літ-на візитка
Користувачі
І кв
(23.01)
Бібліотекар
• «Світ Дитинства Агнії Барто» - до 110-річчя з ДН
Літ-на візитка
Користувачі
І кв
(17.02)
Бібліотекар
• «Великий фантаст Герберт Уеллс» - до 150-річчя з
ДН
Літ-на візитка
Користувачі
ІІІ кв
(21.09)
Бібліотекар
• «Незалежна Україна: портрет нового часу» – до
25-річчя Незалежності
Біб. видання
Користувачі
ІІІ кв
(24.08)
Бібліотекар
• «Підранені долі воїнів-інтернаціоналістів» - до
Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
Біб. видання
Користувачі
І кв
(15.02)
Бібліотекар
• «Велич та романтизм козацької звитяги у
художній літературі» – до дня українського
козацтва
Рек. список
користувачі
ІV кв
(14.10)
Бібліотекар
• «Іван Франко – світоч національного
відродження України» - до 160-річчя з Дня
народження І.Я. Франка
День
бібліографії
Користувачі бки
ІІІ кв
(27.08)
Бібліотекар
• «СНІД. За лінією, де темрява» - до Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом
День
інформації
медперсонал
ІV кв
(1.12)
Бібліотекар
• «Бібліотека і школа: грані взаємодії»
День
спеціаліста
Пед.колектив
Бузької ЗОШ
ІІІ кв
Бібліотекар
• «Історик і будівничий нації - М. Грушевського» до 150-річчя з дня нар.
День
бібліографії
Користувачі бки
ІІІ кв
(29.09)
Бібліотекар
• «Імені його століття не зітруть» - до 200-річчя з
дня народження І.А. Кочерга
День
інформації
юнацтво
ІV кв
(6.10)
Бібліотекар

19.

• «Джек Лондон – людина, яка сама себе
створила» - 140-річчя з дня народження
Огляд л-ри
Юнацтво
І кв
(12.01)
Бібліотекар
• «Леся Українка в житті і слові» - до 145-річчя з
дня народження поетеси
Огляд л-ри
Користувачі
б-ки
І кв
(25.02)
Бібліотекар
• «Бабин Яр: біль нашої пам’яті» - до 75-річчя
трагедії у Бабиному Ярі
Огляд л-ри
Користувачі
б-ки
ІІІ кв
Бібліотекар
• «Соборність України – історія та сучасність» до Дня Соборності
Огляд л-ри
молодь
І кв
(22.01)
Бібліотекар
«Шана за подвиг – вдячність за мир!» - до Дня
Перемоги
Свято
Перемоги
бужчани
ІІ кв
Бібліотекар
«Крізь плин століть і гомін сьогодення» - До
Дня Незалежності
Історичний
хроноскоп
бужчани
ІІІ кв
Бібліотекар
«Щоб сяяв Соборності стяг» - до Дня Соборності
Урок
патріотизму
юнацтво
І кв
22.01
Бібліотекар
«Осяяний славою прапор і герб» - до Дня
Прапора
Геральдична
мозаїка
юнацтво
ІІІ кв
23.08
Бібліотекар
«Дорогами казки» - до Міжнародного дня
захисту дітей
Гра-мандрівка
діти
ІІ кв
1.06
Бібліотекар
«Білий сніг упав на скроні» - до Дня людини
поважного віку
Година
спілкування
Люди поваж.
віку
ІV кв
1.10
Бібліотекар
«Нащадкам мову передам як скарб» - до Дня
рідної мови
Літературний
круїз
Люди поваж.
віку
І кв
21.02
Бібліотекар
«Свята моя земля, велична Україна» - До Дня
Незалежності
Виставканатхнення
Люди поваж.
віку
ІІІ кв
24.08
Бібліотекар
«Відкрий для себе Європу» - до Дня Європи
Виставкаподорож
Користувачі
ІІ кв
5.05
Бібліотекар

20.

Назва клубу
Тематичний
напрямок
Клуб
Історико-
«Бужанка»
краєзнавчий
Тематика засідань
• «А без села яка там Україна»
Історико-літературний вечір (ІІІ кв)
• «Край, оспіваний вітрами»
Музейна панорама (ІІ кв)
• «Під прапором Волі та Єдності»
зустріч учасниками АТО (І кв)
• «Вам пісня і земне спасибі, невтомні руки трударів»
Вечір вшанування (ІV кв)

21.

Зав. відділом комплектування
Зав. відділом обслуговування
Зав. інформ.-бібліограф. відділом
Зав. відділом метод. та бібліогр.
роботи
Дитяча бібліотека
English     Русский Правила