ОСОБИСТІСНИЙ ПРОСТІР ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фактори ,від яких залежить особистісний простір
Види особистісного простору
ЗОНИ ОСОБИСТІСНОГО ПРОСТОРУ
Кордони - це розуміння власного "я" як окремого від інших.
ОСНОВНІ ТИПИ ПОРУШЕННЯ КОРДОНІВ:
Особливості організації робочого простору
Робоче місце та особистісні якості його власника
Робоче місце та особистісні якості його власника
Фото близьких людей на робочих місцях
фото авторитетів, впливових осіб на робочих місцях
Використання плакатів, цитат, слоганів, крилатих фраз на робочому місці
Геометрія предметів на робочому місці
Геометрія предметів на робочому місці
Геометрія предметів на робочому місці
1.01M
Категория: ПсихологияПсихология

Особистісний простір та його характеристики

1. ОСОБИСТІСНИЙ ПРОСТІР ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наша свобода закінчується там, де
починається свобода іншого.

2.

Особистісний
простір
є
один
з
компонентів багатогранної структури життєвого
простору людини, що має складну структуру і є
результатом
розвитку
особистості,
а
також
забезпечує її недоторканність, збереження
ідентичності, можливість самопрезентації,
самоствердження і самореалізації в певному
середовищі.
Особистісний простір є відображенням
психологічної реальності особистості та системою її
відносин з навколишнім світом в даний момент
часу.

3. Фактори ,від яких залежить особистісний простір

претензія на високий статус;
характер оточення;
тривожність;
місце проживання;
вид діяльності.

4. Види особистісного простору

Приватний
інформаційний простір
Приватний соціальний
простір
Приватний
житловий простір
Приватний предметний
простір
Приватний емоційний простір

5. ЗОНИ ОСОБИСТІСНОГО ПРОСТОРУ

Соціальна
Особиста
зона (1,4м)соціальн
Інтимна
І
Інтимна
зона (0,4м)
Особиста
зоназона (1,2м)
Соціальна
зона (3,6 м)
Публічна
зона
(<3,6 м)

6. Кордони - це розуміння власного "я" як окремого від інших.

Кордони - це розуміння власного "я" як окремого від
інших.
Необхідно пам'ятати:
«Я — це я. А ти — це ти.
Я роблю свою справу,
а Ти робиш свою справу.
Я прийшов у цей світ не для того,
щоб відповідати твоїм очікуванням і
уявленням про мене.
Ти прийшов у цей світ прийшоd у цей світ не для
того, щоб відповідати моїм очікуванням .
І якщо ми зустрілися
— це прекрасно.
Якщо ж ні, то цьому неможливо
домопогти.

7. ОСНОВНІ ТИПИ ПОРУШЕННЯ КОРДОНІВ:

Деталі особистого життя.
Стрибок до близьких стосунків.
Любов з першого погдяду.
Нав’язлива допомога.

8. Особливості організації робочого простору

Територіальні
маркери
робочого
простору - будь-які предмети, що є
власністю працівника, а також техніка,
документи, папери.

9. Робоче місце та особистісні якості його власника

•занижена самооцінка;
•інтровертованість;
•домінування мотивації
уникнення невдачі;
•соромязливість;
•організованість;
•обережність;
•прогнозованість.

10. Робоче місце та особистісні якості його власника

•самовпевненість;
•домінування
мотивації
досягнення;
•екстравертованість;
•нав’язливість;
•прагнення
контролювати
ситуацію;
•демонстративність.

11. Фото близьких людей на робочих місцях

•афіліативність;
•відкритість,
•комунікабельність;
•контактність;
•емоційність
•втеча від проблем в
колективі.

12. фото авторитетів, впливових осіб на робочих місцях

•-високий рівень
професійних амбіцій;
•цілеспрямованість;
•наполегливість;
•внутрішня дисципліна;
•порушення професійної
етики;
•схильність до аморальних
вчинків.

13. Використання плакатів, цитат, слоганів, крилатих фраз на робочому місці

•Боротьба з правилами,
вимогами;
•Почуття гумору;
•Недисциплінованість;
•Неорганізованість;
•Нешаблонність в
мисленні;
•Творчість;
•Ініціативність.

14. Геометрія предметів на робочому місці

Незначний хаос
СЕНСОРНИЙ
ТИП
ОСОБИСТОСТІ

15. Геометрія предметів на робочому місці

ІНТУЇТИВНИЙ
ТИП
ОСОБИСТОСТІ

16. Геометрія предметів на робочому місці

МИСЛИТЕЛЬНИЙ
ТИП ОСОБИСТОСТІ
English     Русский Правила