Де по відношенню до вузла мотузки знаходиться кожна жабка ( клітка=1м)
Рефлексія
Самостійна робота
2.53M
Категория: МатематикаМатематика

Протилежні числа

1.

ПРОТИЛЕЖНІ ЧИСЛА
6клас
Чечетенко В.О.вчитель математики

2. Де по відношенню до вузла мотузки знаходиться кожна жабка ( клітка=1м)

* Де по відношенню до вузла
мотузки знаходиться кожна
жабка ( клітка=1м)

3.

Позначте на координатній прямій
точки:
А(5), Р(-6), М(6), В(8), К(-3).
Р
К
-6
-3
АМ В
01
5 6 8

4.

Визначте відстань до кожної
точки від
початку відліку.
Які точки однаково віддалені від початку
відліку?
Р
К
-6
-3
АМ В
01
5 6 8

5.

Дівчатка відійшли від початку відліку
на 6 одиничних відрізків.В яку точку
вони потрапили?
Як потрібно рухатися, щоб потрапити в
ці точки?
в протилежних напрямах
Р
К
-6
-3
АМ В
01
5 6 8

6.

Такі числа 6 і -6 будуть протилежними.
Спробуйте сформулювати , які ж числа
називаються протилежними.
Означення: Два числа, що відрізняються
тільки знаками, називаються
протилежними.
Р
К
-6
-3
АМ В
01
5 6 8

7.

Назвіть число, протилежне:
17
-17
-46
46
53,6
-53,6
-8,2
8,2
0
0
Яке число, протилежне
додатньому числу?
Яке число, протилежне
від’ємному числу?
Яке число, протилежне
нулю?

8.

Вкажіть пари протилежних чисел:
5,2
-8,1
3,8
0,4
-3,8
-5,2
-0,4
8,1

9.

Яке число, протилежне числу
- 2?
- (- 2) = 2
Тоді можна записати:
Яке число, протилежне числу
То можемо записати: -
-7?
(- 7) = 7
Яке число, протилежне числу -m?
То можна записати: -
(- m) = m
- (- m) = m

10.

Знайдіть числа, протилежні числам:
-276; 124; -321; 62;
9; -1; 1; -7,8; -9; 0,5;
-¾; 4 ⅗ ; -3 ⅚ , ⅓.

11.

Поставте замість * таке число, щоб
утворилась правильна рівність:
7
-(-4)=* 4
5,1= - *-5,1
-(-*)=7
0= - * 0
-3
- (-3,7)= * 3,7 - (-*)= -3
2⅗ = -*-2⅗

12.

Якщо х = 32, то –х=-32
Якщо- х = 32, то х= -32
Якщо - х = - 32, то х=32
Якщо х = - ( -32) , то х= 32
Якщо -х = - ( -32) , то х= -32
Якщо х = - ( - (-32)) , то х= -32

13.

Одного разу Васько Знавець
захотів знайти два відємні
протилежні числа,але не
зміг. Чому?

14.

Назвіть числа, обернені до чисел,
протилежні до цих же чисел:
¾; 1,1; 2⅓;
- ⅖; -6; -⅚
Яка між ними різниця?

15. Рефлексія

*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Я навчився…
Я зрозумів…
Тепер я можу…
Було важко…
Було цікаво…
Сьогодні я взнав…
і т.д.

16.

17. Самостійна робота

*Самостійна робота
* 1 варіант
№1
Запишіть число, протилежне
числу: -3,18; 11; -5; 2(1/3);
19/47; -0,417.
№2
Відмітьте на координатній
прямій точки, взявши за
одиничний відрізок довжину
п'яти кліток : А(-1,2); В(-0,8);
С(2,2); Д(1/5), Е(-2/5).
* 2 варіант
№1
Запишіть число, протилежне
числу : -2,48; -9; 4; -5(2/5);
17/23; -0,029.
№2
Відмітьте на координатній
прямій точки, взявши за
одиничний відрізок довжину
чотири клітки : А(-1,2); В(0,8); С(2,2); Д(1/5), Е(-2/5).
English     Русский Правила