Оқу мақсаттары:
Тізбектерді құрастырыңыз
Заңдылықтарды анықтаңыз
Кері байланыс:
834.37K
Категория: МатематикаМатематика

Сандық тізбек

1.

Келесі төрт суретте болатын
нүктелер саның анықтаңыз.
Жауабы: 15;21;28

2.

Сандық тізбек

3. Оқу мақсаттары:

ОҚУ МАҚСАТТАРЫ:
АП
10.1 сандық тізбектер
туралы түсінігі болу;
АП 10.2 тізбектің n- ші
мүшесін табады, мысалы
1
1
1
1
;
;
;
;.....
2 3 3 4 4 5 5 6

4.

Анықтама. Мүшелерін нөмірлеп шығуға
болатын шексіз сандар жиыны сандық
тізбек деп аталады. Ал тізбекті құрайтын
сандарды тізбектің мүшелері деп атайды

5.

Тізбекті мүшелері сәйкес мүшелердің индексі (реттік
нөмірі) көрсетілген әріппен белгіленеді:
a1, a2 ,a3, ......, an, ......
.
Берілген жазуда:
a1 саны - тізбектің бірінші мүшесі;
a2 саны - тізбектің екінші мүшесі;
a3 саны - тізбектің үшінші мүшесі;
-----------------------------------------
an саны - тізбектің n-ші мүшесі;
Мысалы,
2;4;6;8;10;12;... тізбекте
a1 ═ 2;
a5 =10;
a12 =24;
an =2n;
Тізбектің n-мүшесін оның жалпы мүшесі деп
атайды және оны an арқылы ,ал тізбектің өзін
қысқаша an немесе {an } түрінде жазылады

6.

Аналитик
алық
тәсіл
формула
арқылы
беріледі
English     Русский Правила