Проект на тему: Українські історичні пісні
Історичні Пісні
Різновиди Історичних Пісень
Особливості Історичних пісень
Мотиви патріотизму
Історія походження
Пісня «За Сибіром сонце сходить»
Тест
Правильні відповіді
Максим залізняк
Кінець
2.80M
Категория: ЛитератураЛитература

Українські історичні пісні

1. Проект на тему: Українські історичні пісні

П Р О Е К Т Н А Т Е М У:
УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ
ПІСНІ
Проект виконували
Учні 4-Б класу
Гімназії ім. А. Шептицького
Орест Сливенко
Юлія Данилів
Роксолана Бойко
Богдана Жужевич

2. Історичні Пісні

ІСТОРИЧНІ ПІСНІ
Історичні пісні належать до найкоштовніших перлин
поезії українського народу. В них знайшли відображення
всі перипетії вітчизняної історії, вони розкрили перед
світом кращі риси характеру наших людей: їхню
працьовитість, безмежну відданість батьківщині,
волелюбність, мужність і стійкість у боротьбі.

3. Різновиди Історичних Пісень

РІЗНОВИДИ
ІСТОРИЧНИХ ПІСЕНЬ
1. Пісні віку дружинного і княжого (14—15 ст.).
2. Поезія козацького віку (16—17 ст.).
3. Пісні віку гайдамацького (1772—1795)
4. Пісні віку рекрутського і кріпацького (до 1848 — в
Австрії; 1861 — в Росії).
5. Пісні про волю.

4. Особливості Історичних пісень

ОСОБЛИВОСТІ
ІСТОРИЧНИХ ПІСЕНЬ
Серед усіх народних пісень історичні виділяються своєю
сюжетністю, насиченістю розповідними елементами, хоч у них
наявні ліричні відступи, інші художні засоби, забезпечують його
краще сприйняття. Це було продовженням традицій народного
епосу й лірики, започаткованих у добу Київської Русі. Однією з
найважливіших рис пісень цього жанру є те, що вони
супроводжують історію, знайомлять з нею не одне покоління і
залишають для нащадків усе те найкраще, що не розгубив наш
народ на многотрудних перехрестях життєвих доріг.

5.

Творцями і поширювачами пісень цього жанру були
кобзарі, які в народній уяві також стали героями тієї
неспокійної доби. Народ їх любив і підтримував, а гнобителі
боялись їхніх правдивих слів і за це переслідували.
Найголовнішою і найважливішою ознакою українських
історичних пісень є те, що вони творилися в різні історичні
епохи «по свіжих слідах» подій, що викликали інтерес народу

6. Мотиви патріотизму

МОТИВИ ПАТРІОТИЗМУ
В українських піснях — немеркнуча слава наших предків, здобута в боях за волю України, найпекучіші болі, страждання,
надії. Якщо заглянути в глибочінь криниці з живою водою, яка
зветься українською піснею, можна побачити благородні образи
лицарів, відчути поетичну душу народу. До найкращих зразків
історичних пісень належать «Зажурилась Україна», «Розлилися
круті бережечки», «Ой Морозе, Морозенку»

7. Історія походження

ІСТОРІЯ
ПОХОДЖЕННЯ
Українські історичні пісні як окремий жанр виникли в
15-16ст.,коли нашим землям загрожували грабіжницькі
набіги татар із Кримсьского ханства. Рятуючись від
ворожої навали. Така боротьба перетворила людей на
воїнів – козаків.
Звичайно ж, український народ возвеличив своїх славних
синів – захисників рідного краю – у піснях.

8. Пісня «За Сибіром сонце сходить»

ПІСНЯ «ЗА СИБІРОМ
СОНЦЕ СХОДИТЬ»
Пісня «За Сибіром сонце сходить» — на думку вчених найвірогідніше
складена про Устима Кармелюка. Це легендарний ватажок повсталого
селянства, кріпак, який підняв боротьбу на початку 19 століття. Він 4 рази
тікав із сибірської каторги. Він підняв на повстання близько 20 000 селян.
Пісня має романсовий характер. В ній створено глибоко ліричний образ
народного ватажка. Це людина із складним внутрішнім світом, яка глибоко
усвідомлює свій громадський обов'язок. Журливий характер пісні навіяний
особистою трагічною долею Кармелюка. У пісні його наділено зовнішньою і
внутрішньою красою, добрим серцем.

9. Тест

ТЕСТ
Ми вам розповіли багато, тепер час слухати вас
За кожну правильну відповідь – 1 бал
1. До якого жанру належать історичні пісні?
2. Скільки назв пісень ви почули , під час презентації ?
3. Назвіть один різновид історичних пісень
4. В якому столітті з’явилися історичні пісні, під час якої події?
5. Хто був поширувачем пісні такого жанру?

10. Правильні відповіді

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
1. До ліро-епічного жанру.
2. 10 пісень
3. 5 варіантів відповідей (Пісні віку дружинного і княжого
(14—15 ст.).
4. У 15 ст., , в період боротьби українського народу проти
турецько-татарських загарбників.)
5. Кобзарі

11. Максим залізняк

МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК
«Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя,
Як поїхав на Вкраїну,
Як пишная рожа»

12. Кінець

КІНЕЦЬ
Дякуємо за
Увагу
English     Русский Правила