127.82K
Категория: МатематикаМатематика

Паралельність прямих і площин у простор

1.

Паралельність
прямих і площин у
просторі
Роботу підготував
Ліцеїст 1-курсу
Охотський Владислав

2.

План презентації
Взаємне розміщення двох прямих у просторі.
Пряма і площина у просторі можуть .
Паралельність прямої і площини.
Властивість паралельної прямої і площини.
Взаємне розміщення двох площин у просторі
.

3.

Взаємне розміщення двох
прямих у просторі
Дві прямі
Лежать в одній
площині
перетинаються
паралельні
Не лежать в одній
площині
мимобіжні

4.

перетинаються
мимобіжні
паралельні
а
а
а
в
в
в
А
А
в
а
а
в
а
в

5.

Пряма і площина у просторі
можуть:
а
α
а
α
Безліч
спільних точок
а
Мати одну
спільну точку
α
Пряма
паралельна
до площини

6.

Паралельність прямої і
площини
Пряма і площина називаються паралельними,
якщо вони не мають спільних точок.
Якщо пряма а паралельна площині α, пишуть
а||α.
а
α

7.

Ознака паралельності прямої і
площини
Якщо пряма , яка не лежить у
площині, паралельна якій-небудь
прямій площини, то вона паралельна
і самій площині.
β
b
a
α
b||α

8.

Властивість паралельності прямої і
площини
Якщо площина проходить через пряму,
паралельну другій площині , і перетинає цю
площину, то пряма їх перетину паралельна
даній прямій.
β
b
α
a
a||b

9.

Взаємне розміщення двох площин
у просторі.
Мають одну спільну
точку
Не мають спільної
точки
β
β
β
Перетинаються по
прямій
Мають безліч
спільних
точок
║β
Накладання площин і
β
English     Русский Правила