ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
Διαφάνεια 2
Διαφάνεια 3
Η Ινσουλίνη ρυθμίζει το μεταβολισμό των ενεργειακών πηγών τόσο σε περιόδους νηστείας σο και σε περιόδους σίτισης
Διαφάνεια 5
Διαφάνεια 6
Διαφάνεια 7
Διαφάνεια 8
Διαφάνεια 9
Ο αριθμός των ινσουλινικών υποδοχέων που υπάρχουν σε ένα κύτταρο καθορίζεται από την ισορροπία τριών παραγόντων
Διαφάνεια 11
Διαφάνεια 12
Διαφάνεια 13
Διαφάνεια 14
Διαφάνεια 15
Διαφάνεια 16
Διαφάνεια 17
Διαφάνεια 18
Διαφάνεια 19
Διαφάνεια 20
Διαφάνεια 21
Διαφάνεια 22
Διαφάνεια 23
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Διαφάνεια 25
Διαφάνεια 26
Διαφάνεια 27
Διαφάνεια 28
Διαφάνεια 29
Οι κυριότερες αιτίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη αντίστασης στην Ινσουλίνη σε παχύσαρκα άτομα.
Διαφάνεια 31
Διαφάνεια 32
Διαφάνεια 33
Διαφάνεια 34
Διαφάνεια 35
Δράσεις της Γλυκαγόνης
Διαφάνεια 37
Σχηματισμός κετονικών σωμάτων
Διαφάνεια 39
Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που διεγείρουν την έκκριση της γλυκαγόνης από τα α-κύτταρα των νησιδίων του Langerhans
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Διαφάνεια 42
Διαφάνεια 43
Διαφάνεια 44
11.36M
Категории: МедицинаМедицина БиологияБиология

Ινσουλινη. Παραγοπντες που ρυθμιζουν την εκκριση της ινσουλινης

1. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

2. Διαφάνεια 2

3. Διαφάνεια 3

4. Η Ινσουλίνη ρυθμίζει το μεταβολισμό των ενεργειακών πηγών τόσο σε περιόδους νηστείας σο και σε περιόδους σίτισης

Σε περιόδους σίτισης
(+)
Ινσουλίνη
Σε περιόδους νηστείας
(-)
Ινσουλίνη
Κινητοποιούνται λιπίδια
(από τον λιπώδη ιστό)
Δεν κινητοποιούνται οι
ενδογενείς πηγές
ενέργειας
Κετονοώματα (ήπαρ)
Διεγείρεται η πρόσληψη
Κινητοποιούνται αμινοξέα
(από τους μες και άλλους ιστούς)
Γλυκόζη
στο ήπαρ)
(γλυκονεογένεση
Υδατανθράκων
Λιπιδίων
Αμινοξέων
από ειδικούς ινσουλινοευαίσθητους
ιστούς

5. Διαφάνεια 5

6. Διαφάνεια 6

7. Διαφάνεια 7

8. Διαφάνεια 8

9. Διαφάνεια 9

10. Ο αριθμός των ινσουλινικών υποδοχέων που υπάρχουν σε ένα κύτταρο καθορίζεται από την ισορροπία τριών παραγόντων

1. Τη σύνθεση των υποδοχέων
2. Την ενδοκυττάρωση των υποδοχέων που ακολουθείται
από ανακύκλωση των υποδοχέων
3. Την ενδοκυττάρωση των υποδοχέων που ακολουθείται
από αποδόμηση των υποδοχέων

11. Διαφάνεια 11

12. Διαφάνεια 12

13. Διαφάνεια 13

14. Διαφάνεια 14

15. Διαφάνεια 15

16. Διαφάνεια 16

17. Διαφάνεια 17

18. Διαφάνεια 18

19. Διαφάνεια 19

ΠΑΡΑΓΟΠΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

20. Διαφάνεια 20

21. Διαφάνεια 21

22. Διαφάνεια 22

23. Διαφάνεια 23

• Γλυκόζοεξ
GIPαρτώμενο
(γαστρικό ανασταλτικό πεπτίδιο)
ινσουλινο
Χολοκυστοκινίνη
τρόπο
GLP-1
(γλυκαγονοειδές πεπτίδιο)
πεπτίδιο
(GIP)
• Γλυκαγονο
ειδές
πεπτίδιο
(GLP-1)

24. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Ο κύριος ρόλος της α-αδρενεργικής
αναστολής στην έκκριση της ινσουλίνης
είναι η πρόληψη της υπογλυκαιμίας.
Κατά την άσκηση ο μυϊκός ιστός χρησιμοποιεί γλυκόζη ακόμη και
όταν τα επίπεδα της ινσουλίνης είναι χαμηλά.
1. Αν τα επίπεδα της ινσουλίνης ήταν αυξημένα, η είσοδος της
γλυκόζης στους μύες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη
2. Μία αύξηση της ινσουλίνης θα ανέστελλε την λιπόλυση με
αποτέλεσμα την ελάττωση των FFA τα οποία ο μυς μπορεί να
χρησιμοποιήσει ως εναλλακτική πηγή ενέργειας
3. Η αύξηση της ινσουλίνης θα οδηγούσε στην αναστολή της
γλυκονεογένεσης

25. Διαφάνεια 25

Σε μυϊκή
άσκηση
(Απουσία ινσουλίνης)
Χωρίς την
μεσολάβηση της
ινσουλίνης
Μύς
Γλυκονεογένεση
(Απουσία ινσουλίνης)
Γλυκόζη
FFA
ATP
Λιπώδης ιστός
(Απουσία ινσουλίνης)
FFA

26. Διαφάνεια 26

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Διαβήτης τύπου Ι
Διαβήτης τύπου ΙΙ

27. Διαφάνεια 27

28. Διαφάνεια 28

29. Διαφάνεια 29

βυδρόξυβου
τιρικό
ακετοξικό

30. Οι κυριότερες αιτίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη αντίστασης στην Ινσουλίνη σε παχύσαρκα άτομα.

31. Διαφάνεια 31

•Στους
γραμμωτούς μύες παρατηρείται μειωμένη
ικανότητα της ινσουλίνης να αυξήσει τους GLUT-4
. Η λήψη μεγάλων γευμάτων έχει ως αποτέλεσμα
την υπερινσουλιναιμία. Αρχικά αυτό οδηγεί στην
αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης από τα μυϊκά
κύτταρα. Η πλεονάζουσα πλεονάζουσα ποσότητα
της γλυκόζης θα μετατραπεί σε FFA
και TG
όπως συμβαίνει και στο ήπαρ. Παραπροϊόντα της
λιπογένεσης όπως η διακυλογλυκερόλη και τα
κηραμίδια
συσσωρεύονται
και διεγείρουν
σηματοδοτικές πορείες οι οποίες ανταγωνίζονται
την σηματοδότηση στο επίπεδο των IR και IRS.
Συνεπώς η αντίσταση στην Ινσουλίνη στους
σκελετικούς μύες στα παχύσαρκα άτομα πιθανόν
να οφείλεται σε λιποτοξικότητα.

32. Διαφάνεια 32

Μειωμένη ικανότητα της ινσουλίνης να
καταστείλει
την
ηπατική
παραγωγή
γλυκόζης
Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην λιποτοξικότητα
(λιπώδες ήπαρ ή λιπώδης εκφύλιση).
Στον TNF-a που παράγεται από το σπλαχνικό
λίπος και ο οποίος ανταγωνίζεται τις
σηματοδοτικές πορείες της ινσουλίνης.
Τα TG στον λιπώδη ιστό έχουν ένα υψηλό ρυθμό
ανακύκλωσης (πιθανόν λόγω της συμπαθητικής
νεύρωσης). Συνεπώς το ήπαρ είναι εκτεθειμένο σε
υψηλές συγκεντρώσεις FFAs τα οποία επιτείνουν
ακόμη περισσότερο την λιποτοξικότητα

33. Διαφάνεια 33

Αδυναμία της Ινσουλίνης να διεγείρει
την LPL και να καταστείλει την HSL.
[Υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν να
οφείλεται στην παρακρινή δράση του
TNF-a ο οποίος σχηματίζεται στον
σπλαχνικό λίπος].

34. Διαφάνεια 34

Τα διαβητικά άτομα είναι επιρρεπή στις λοιμώξεις
Σε υπεργλυκαιμία επηρεάζεται η λειτουργία των μακροφάγων,
.
μονοκυττάρων και ουδετεροφίλων Παρατηρούνται διαταραχές στην
προσκόλληση, χημειοταξία , οψωνινοποίηση, πέψη και ενδοκυττάρια
φόνευση των μικροβίων.
Η χυμική ανοσία δεν επηρεάζεται.
Η κυτταρική ανοσιακή απάντηση είναι μικρότερη σε κάποια μικροβιακά
στελέχη.
Λόγω αγγειοπάθειας και νευροπάθειας παρατηρούνται
οποίες αποτελούν πύλες εισόδου μικροβίων.
εξελκώσεις οι
Λόγω νευροπάθειας δεν αδειάζει η κύστη. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τις αυξημένες συγκεντρώσεις γλυκόζης στα ούρα, ευνοεί
την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην κύστη.

35. Διαφάνεια 35

36. Δράσεις της Γλυκαγόνης

Αυξάνει την αποικοδόμηση του
γλυκογόνου
2. Αυξάνει την γλυκονεογένεση
3. Διεγείρει την σύνθεση κετονών
1.

37. Διαφάνεια 37

38. Σχηματισμός κετονικών σωμάτων

Αν ο ρυθμός μεταφοράς των λιπαρών
οξέων στα μιτοχόνδρια υπερβεί την
ανάγκη του ήπατος για την
φωσφορυλίωση του ADP, τα λιπαρά οξέα
θα οξειδωθούν μόνο μερικώς και θα
έχουμε τον σχηματισμό των κετοξέων (ή
κετονικά σώματα) β-υδρόξυβουτυρικού
οξέος και ακετοξεϊκού οξέος

39. Διαφάνεια 39

40. Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που διεγείρουν την έκκριση της γλυκαγόνης από τα α-κύτταρα των νησιδίων του Langerhans

Χαμηλή συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα
2. Αυξημένη συγκέντρωση αμινοξέων στο
πλάσμα
3. Διέγερση της Συμπαθητικής Μοίρας του ΑΝΣ
1.

41. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Ο κύριος ρόλος της α-αδρενεργικής αναστολής
στην έκκριση της ινσουλίνης είναι η πρόληψη της
υπογλυκαιμίας.
Σε περιόδους σίτισης
(+)
Ινσουλίνη
Δεν κινητοποιούνται οι
Κατά την άσκηση ο μυϊκός ιστός χρησιμοποιεί
ενδογενείς πηγές ενέργειας
γλυκόζη ακόμη και όταν τα επίπεδα της
ινσουλίνης είναι χαμηλά.
Διεγείρεται η πρόσληψη
1. Αν τα επίπεδα της ινσουλίνης ήταν
αυξημένα, η είσοδος της γλυκόζης στους μύες
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη
2. Μία αύξηση της ινσουλίνης θα ανέστελλε
την λιπόλυση με αποτέλεσμα την ελάττωση των
FFA τα οποία ο μυς μπορεί να χρησιμοποιήσει
ως εναλλακτική πηγή ενέργειας
3. Η αύξηση της ινσουλίνης θα οδηγούσε
στην αναστολή της γλυκονεογένεσης
Υδατανθράκων
Λιπιδίων
Αμινοξέων
από ειδικούς
ινσουλινοευαίσθητους ιστούς
English     Русский Правила